Læs også:

Close
kløver firkløver klima natur grøn miljø

NEWS: Erhvervsministeren mener, at EU taber grønt tempo

Nyheder  | 

Erhvervsministeren mener, at EU taber grønt tempo · 28-årig dømt for vold mod tre tidligere kærester · Naturens Navnedag – giv det et navn, hvis du vil redde det · Norlys skærer ind til kernen og gør det enkelt at være elkunde · Bagmænd anholdt for omfattende svindel via Facebook · Dagens video: Geder på afveje

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Erhvervsministeren mener, at EU taber grønt tempo

Sammen med en række danske erhvervsorganisationer har erhvervsminister Morten Bødskov lavet et fællespapir til EU-Kommissionen med 10 veje til at sikre et mere konkurrencedygtigt Europa.

De seneste års globale udviklinger med pres på forsyningskæder og uro i markeder har afsløret, at der er alvorlige mangler i den europæiske konkurrenceevne. Der er brug for en mere fremsynet europæisk industripolitik, der kan fastholde vigtig, grøn industri i Europa.

Derfor har erhvervsminister Morten Bødskov sammen Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Rederier, Green Power Denmark og Tekniq Arbejdsgiverne i et fællesbrev til EU-Kommissionen forfattet en liste med 10 bud på, hvordan Europa bliver mere konkurrencedygtigt.

– EU skal i arbejdstøjet og håndtere alvorlige udfordringer med den europæiske konkurrenceevne. Lige nu taber EU grønt tempo. Vi skal have sagsbehandlingstider ned og begrænse unødvendig bureaukrati. Det faktum at virksomheder skal hyre eksterne konsulenter for at forstå en ansøgning om EU-finansiering viser, at det er blevet for bøvlet. Vi risikerer en fremtid, med afhængighed af Kina for adgangen til grønne teknologier. Hvis EU skal forblive førende inden for skabelse og produktion af topmoderne teknologier, skal vi forbedre vilkårene for vores virksomheder, siger erhvervsminister Morten Bødskov.

I de 10 bud lyder det blandt andet, at mængden af administrative byrder skal reduceres, det europæiske marked skal gøres mere attraktivt for privat kapital og ansøgning om EU-finansiering skal være lettere og gå hurtigere.

Den fulde liste havde erhvervsministeren med sig hånden, da han i fredags var til konkurrencerådsmøde i Bruxelles. Her diskuterede og drøftede ministre fra EU-landene fremtiden for europæisk industripolitik, herunder det indre markeds fremtid.

kløver firkløver klima natur grøn miljø
Erhvervsministeren mener, at EU taber grønt tempo … (Foto: Unsplash)

Læs også: Dansk landbrug skal bidrage mere til grøn omstilling

28-årig dømt for vold mod tre tidligere kærester

Mand er idømt halvandet års fængsel for partnervold. Volden er sket i Hvidovre, Taastrup og Brøndby.

Retten i Glostrup har idømt en 28-årig mand 1 år og 6 måneders fængsel for gentagne tilfælde af vold mod tre tidligere kærester. Dommen faldt på baggrund af alvorlige og gentagne overtrædelser af straffelovens § 244 og § 247, herunder halsgreb, tramp på kroppen, ulovlig tvang og frihedsberøvelse.

Manden er fundet skyldig i at have udsat de tre kvinder for gentagen vold på forskellige adresser i Hvidovre, Taastrup og Brøndby. I forbindelse med et af forholdene havde manden uden tilladelse hentet en af kvindernes børn i institution og brugt en underliggende trussel om vold mod kvinden og om frihedsberøvelse af barnet til at tvinge kvinden til at møde op på en adresse i Taastrup.

– Sagen her understreger vigtigheden af, at personer, der udsættes for vold i parforholdet, træder frem og kontakter myndighederne. Dommen i denne sag sender et stærkt signal om, at partnervold tages meget alvorligt af politi, anklagemyndighed og retsvæsenet, udtaler sagens anklager Maiken Ahrenkiel.

Der blev ikke taget endeligt stilling til erstatning til kvinderne, da dommen blev afsagt i Retten i Glostrup sidste torsdags. Den 28-årige har taget betænkningstid i forhold til eventuel anke.

vold kvinde ryg
28-årig dømt for vold mod tre tidligere kærester … (Foto: Pexels)

Læs også: Find dit forsvar mod psykopater og andre idioter

Naturens Navnedag – giv det et navn, hvis du vil redde det

Vores kendskab til det dyre- og planteliv, der omgiver os, er ofte alt for mangelfuld. Det gør det ofte svært at forklare, hvorfor og hvordan vi passer bedre på naturen. Det er tanken bag, at europæiske biologer er gået sammen på tværs af 11 lande for at skabe Naturens Navnedag.

Torsdag den 23. maj var Carl von Linnés fødselsdag. Den verdensberømte svenske forsker og læge lagde grunden til den systematik, der giver navn til planter og dyr. I fremtiden vil det også den europæiske Naturens Navnedag.

De fleste kender navnet på det træ eller den busk, de har stående i haven. Måske kan vi også genkende en gråspurv, en solsort og en mælkebøtte, når vi ser dem, men hos både forskere og undervisere er der en udbredt opfattelse af, at vores viden er mangelfuld, og at den er skrumpet hos de unge generationer i forhold til deres bedsteforældre.

– Det er selvfølgelig problematisk, for det er alt andet lettere at redde et naturområde, hvis man ved, hvilke konsekvenser det har for det lokale dyre- og planteliv. Derfor skal vi sikre, at danskerne kender navnene på de dyr og planter, de møder i naturen, siger Nina Rønsted, konstitueret direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Museet var vært for det danske bidrag til Naturens Navnedag, som i år primært var rettet mod forskere, foreninger og undervisere. Men det er planen, at Naturens Navnedag skal holdes hvert år den 23. maj, hvor der fremover kommer flere offentlige arrangementer.

– Vi skal selvfølgelig ikke kende alle arter af både planter og dyr, vi møder, men jeg er overbevist om, at vi alle føler en stærkere glæde og samhørighed med naturen, når vi kender mere til den, siger Anders Tøttrup, forsker og leder af museets Citizen Science-projekter.

Hvis du vil lære mere om de arter, du møder i naturen, kan du bruge appen arter.dk, eller læse mere om svampe i Svampeatlas og insekter i bugdex.dk, som alle er lavet af blandt andre Statens Naturhistoriske Museum.

Fakta om Naturens Navnedag:

I de 11 europæiske lande, som deltog i navnedagen, var 16 institutioner værter for begivenheder, som fejrer taxonomi (navngivning af levende organismer). Den 23. maj er valgt fordi det er den svenske forsker Carl Linnés fødselsdag. Han er anerkendt som taxonomiens ’fader’.

Institutioner i 10 lande og 17 prestigefyldte organisationer åbnede deres døre og tilbød rundvisninger, interaktive sessioner og uddannelsesprogrammer for at engagere offentligheden i forståelsen af taxonomiens betydning.

Indsigt fra industri og akademia: Eksperter diskuterede taxonomiens kritiske rolle inden for områder som landbrug, forretningsudvikling, medicin og kosmetik og fremhævede dens grundlæggende betydning for beskyttelsen af biodiversitet (#NameItToSaveIt).

Fremtidige initiativer: Begivenheden er den første af en årlig tilbagevendende begivenhed. Samtaler, møder og netværk fra i år vil gå ind i planlægningen af en endnu større festival næste år med det formål at integrere taxonomi i flere sektorer for at sikre bæredygtighed i bevaringsindsatser.

naturens navnedag
Det danske bidrag til Naturens Navnedag var rettet mod forskere, foreninger og undervisere. Men fremover kommer der flere offentlige arrangementer, hvert år den 23. maj. (Foto: PR)

Læs også: At vandre ned af Hærvejen

Norlys skærer ind til kernen og gør det enkelt at være elkunde

Norlys lancerer et nyt elprodukt med fast pris en måned ad gangen og halverer samtidig antallet af elprodukter.

Det skal være enkelt at være elkunde, og derfor halverer Norlys nu antallet af elprodukter. Fra den 1. juli skal elkunderne derfor blot vælge mellem to produkter: FlexEl og det nye MånedsEl.

FlexEl er til de kunder, der ønsker at udnytte de variable timepriser og lægge deres forbrug der, hvor elprisen er lavest, mens kunderne med det nye MånedsEl-produkt får en fast elpris på strømmen én måned ad gangen.

– Vi vil tilbyde de bedste og mest efterspurgte produkter til vores kunder, og derfor gør vi nu vores produktudvalg mere simpelt og relevant. Med MånedsEl ligger elprisen fast en måned ad gangen i stedet for et kvartal. Det betyder, at prisen bedre afspejler udviklingen i elmarkedet, og samtidig betaler kunderne kun for en måneds faktisk forbrug, siger Mads Brøgger, direktør i Norlys’ energiforretning.

Norlys udfaser dermed de to eksisterende fastprisprodukter kaldet PuljeEl og det matchende BoligEl til boligforeningskunder. De kunder, som i dag har et af de to produkter, bliver flyttet til MånedsEl og vil fremover blive månedsafregnet i stedet for tre måneders aconto.

Derudover lukker Norlys ned for KombiEl, der blev lanceret under energikrisen. Her fik elkunderne halvdelen af deres forbrug til en fast elpris, mens den anden halvdel fulgte timeprisen.

Med det produkt havde kunderne både sikkerheden ved en fast kendt elpris, og samtidig var der en gevinst ved at tilrettelægge forbruget efter de billigste timer.

– Vi stod i en helt anden situation, da vi som de første for snart halvandet år siden kunne tilbyde trængte elkunder et produkt, der tog det bedste fra begge verdener. I dag har elpriserne fundet tilbage til et lavere og mere stabilt niveau, og det har også smittet af på interessen for KombiEl. Det var det rigtige produkt på det tidspunkt, men i dag er tiden løbet fra det, så derfor lukker vi for det, siger Mads Brøgger.

De kunder, der i dag har KombiEl bliver fra den 1. juli flyttet til FlexEl. Alle kunder, der bliver berørt af ændringen i produktudbuddet, er blevet informeret om ændringerne, der automatisk træder i kraft den 1. juli.

norlys el
Norlys ændrer på deres abonnementer fra den 1. juli … (Foto: PR)

Læs også: Norlys indvier første ladepark

Bagmænd anholdt for omfattende svindel via Facebook

Københavns Politi har anholdt fire unge mænd, som mistænkes for at være bagmænd i en lang række sager om økonomisk svindel via Facebook. I samme sag er flere end 70 personer allerede sigtet for hvidvask for at agere såkaldte muldyr.

En 21-årig mistænkt bagmand troede, at han sidste onsdag eftermiddag skulle mødes med en person, der skulle hjælpe ham med at hvidvaske penge fra Facebook-svindel.

I stedet blev han mødt af efterforskere fra Københavns Politi. De har i længere tid efterforsket en sag, hvor en række personer har hacket og derefter overtaget Facebook-profiler, som de efterfølgende har brugt til at bedrage den hackedes venner og familie. Svindlerne har udgivet sig for at være den hackede person, der havde akut behov for at låne penge til at betale en regning.

Kort efter anholdelsen af den 21-årige kunne Københavns Politi anholde yderligere tre mistænkte bagmænd i alderen 20-21 år. De fire er sigtet for at være bagmænd i mere end 130 sager, hvor borgere via Facebook er blevet narret til at overføre penge, som senere er endt hos bagmændene.

Som falsk dokumentation for, at de forurettede kunne få deres penge retur, har bagmændene brugt et billede fra et bettingfirma, der viser et større pengebeløb stå klar til udbetaling,

Pengene er herefter sendt videre til andre, såkaldte muldyr, som har stillet deres konti til rådighed, inden de har hævet pengene og afleveret dem til bagmændene. I alt har Københavns Politi sigtet mere end 70 personer for hvidvask ved at agere muldyr i sagen, og der er svindlet for ca. 1,3 millioner kroner.

– Det er en omfattende sag, hvor mange borgere desværre er blevet snydt af nogle udspekulerede gerningsmænd. Vi har løbende anholdt og sigtet muldyr, men efterforskningen har ledt os frem til en række personer, som vi mistænker for at være sagens bagmænd, siger politikommissær Michael Nielsen fra Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet.

– Det er samtidig en reminder til os alle om at være skeptisk, hvis man via et socialt medie modtager en anmodning om at overføre penge. Også selv om det måske kommer fra en person, man kender personligt, afslutter Michael Nielsen.

Tre af de anholdte blev slut sidste uge fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg med krav om varetægtsfængsling.

facebook mobil sociale medier
Bagmænd anholdt for omfattende svindel via Facebook … (Foto: Unsplash)

Læs også: Sådan beskytter du dig mod svindel på Instagram

Dagens video: Geder på afveje

· Mere fra samme kategori ·