Læs også:

Close
rengøring

NEWS: Rengøring redede liv under corona

Nyheder  | 

Rengøring redede liv under corona · Politi og kommune advarer mod farlige stoffer i E-cigaretter · Ambitiøs aftale for ældreplejen mangler mod · Nyt testanlæg fra European Energy skal producere bæredygtigt flybrændstof · Tre års fængsel og udvisning til bagmand i indbrudsnetværk · Østjyllands Politi indfører tre visitationszoner i Aarhus · Dagens billede: Norge i chok

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Rengøring redede liv under corona

I sammenligning med andre lande klarede Denmark sig godt på ældreområdet under covid-19-epidemien, det skyldes blandt andet en styrket hygiejneindsats, fremhæver FOA.

Danmark klarede sig forholdsmæssigt godt gennem corona, men der var udfordringer med hygiejne og adgang til test og værnemidler. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, der kigger på baggrunden for covid-19-udbrud og -dødsfald på plejecentre og i hjemmeplejen.

– Rapporten konkluderer, at der fortsat er brug for at styrke hygiejneindsatsen på ældreområdet. Det er nu, vi skal holde fast i og udbygge de gode erfaringer, vi har fra pandemien. Det gælder også personalets adgang til løbende faglig sparring og supervision, hvis vi skal forebygge udbrud med smitsomme sygdomme i fremtiden, siger Pia Heidi Nielsen, sektorformand i FOAs kost- og servicesektor.

Hun understreger, at god rengøring handler om mere end, at der ser rent ud, men hygiejnisk rengøring, som slår bakterier og virus ihjel.

– Vi oplevede, at der mange steder manglede og stadig mangler den nødvendige viden om midler og metoder til at gøre rent, så man rent faktisk opnår smitteforebyggende effekt.

Da smitten steg i efteråret 2020, var der ventetid på test for personalet og borgerne på plejecentre, og med den stigende smitte i lokalsamfundet var det ikke muligt at holde smitten ude, da personalet havde børn i skole og daginstitution. I Danmark blev personalet tilbudt screening én gang hver anden uge i perioden frem til januar 2021. Det var først efter årsskiftet, at screeningsindsatsen blev intensiveret, så personalet blev tilbudt test – først én og siden to gange om ugen.

VIVE siger i rapporten, at myndighederne måske skulle have tilbudt screening med PCR to gange om ugen allerede fra starten af efteråret. Da tilbuddet blev implementeret i januar 2021, var epidemien toppet.

– Fra FOAs side var vi meget tydelige fra begyndelsen og bad om værnemidler og tests til personalet på ældreområdet. Det var en urimelig situation at sende medarbejdere ind for at hjælpe og pleje ældre borgere med den viden, at de måske risikerer at smitte den ældre med en potentielt fatal sygdom. I stedet så vi i begyndelsen, hvordan lastbilerne med tests og værnemidler kørte forbi plejecentrene og læssede af på hospitalerne. Det skal vi lære af, slutter Torben Klitmøller Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.

Overdødeligheden i corona-vinteren 2020/2021 svarede i størrelse til overdødeligheden under tidligere epidemier med influenza.

rengøring
Rengøring reddede liv under corona … (Foto: Pexels)

Læs også: Mærkelige ting jeg gør under coronakrisen

Politi og kommune advarer mod farlige stoffer i E-cigaretter

En 17-årig dreng i Sønderborg er blevet utilpas efter at have røget en E-cigaret med såkaldt Skyfall. Drengen har ikke været i fare. Men myndighederne advarer om, at der kan være E-cigaretter i omløb i Sønderborg, hvor den normale væske i cigaretten kan være erstattet af fx stærk, bedøvende medicin eller narkotika.

Syd- og Sønderjyllands Politi og Sønderborg Kommune advarer om, at der kan være E-cigaretter i omløb i Sønderborg, hvor den normale væske i cigaretten kan være erstattet af for eksempel stærk, bedøvende medicin eller narkotika.

Årsagen til advarslen er, at en 17-årig dreng tidligere på måneden blev utilpas, efter at have røget en E-cigaret. Drengen har været tilset af sundhedspersonale og har ikke været i fare.

Ifølge myndighedernes oplysninger har der været tale om, at den normale væske i cigaretten var erstattet med såkaldt Skyfall.

Skyfall er ikke et enkeltstående stof, men er en fælles betegnelse for ulovlige stoffer, som man kan indhalere ved hjælp af E-cigaretter. Og i det konkrete tilfælde var drengen påvirket af lægemidlet Ketamin, der bruges til bedøvelse.

Politiets patruljer er opmærksomme på problemstillingen med hensyn til Skyfall. Og det samme er Sønderborg Kommune, der blandt andet fokuserer på generel information i SSP-regi til børn og unge om misbrugsproblemer.

Desuden opfordrer kommune og politi til, at rygerne af E-cigaretter udelukkende køber væsker hos autoriserede forhandlere.

– Vi opfordrer både de unge og deres forældre til at være meget opmærksomme på, at der kan være farlige E-cigaretter i omløb. Og ønsker man at ryge E-cigaretter, så køb for en sikkerheds skyld væsken hos autoriserede forhandlere, understreger vicepolitiinspektør Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Syd i Sønderborg.

Flere unge ryger e-cigaretter
Politi og kommune advarer mod farlige stoffer i E-cigaretter. (Foto: PR)

Læs også: Sundhedsstyrelsen fraråder E-cigaretter

Ambitiøs aftale for ældreplejen mangler mod

En bred politisk aftale vil sætte ældreplejen fri i en række kommuner. En skam at politikerne ikke har haft modet til at gå hele vejen, mener FOA.

Et enigt folketing har indgået en aftale, der skal give friere rammer for borgere og medarbejdere i ældreplejen.

– Det er på mange områder en nydelig aftale, og de pæne ord er der ikke noget galt med, men desværre har aftaleparterne ikke haft det nødvendige mod til for alvor at sætte området fri, siger sektorformand i FOA Torben Klitmøller Hollmann.

Aftalen lægger op til, at borgere og ansatte i højere grad selv kan indrette deres hverdag anderledes med hensyn til alt fra personlig pleje, genoptræning og til servering af mad på deres måde. Partierne bag aftalen har defineret en række ‘hegnspæle’, som fortsat vil skulle efterleves i ældreplejen, heriblandt det frie valg af leverandør.

– Med det såkaldte frie valg fortsætter det regime af opmåling i enkeltydelser og minut-tyranni, som vi ellers alle var enige om, at vi skal væk fra. Dermed kan borgeren ikke vælge, hvad de vil have hjælp til, og FOAs medlemmer kan ikke lade fagligheden råde og hjælpe med den ældres akutte behov, men kun følge hvad der står på køre listen, advarer Torben Hollmann.

Han understreger, at FOA går ind for frit valg i ældreplejen, men at det skal være et ægte frit valg.

– Er det egentlig et frit valg, at man kun kan vælge mellem en offentlig og privataktør – hvad med valget om hvilken type hjælp man vil have, hvornår man vil have den, og af hvem man vil have den af? Og hvad med demente fru Hansen uden pårørende, hvem vælger for hende, spørger Torben Hollmann.

Torben Hollmann siger, at nu er det så op til de enkelte kommuner at udfordre det såkaldte frie valg indenfor de rammer, der trods alt findes i lovgivningen i dag.

Han frygter, at aftalens manglende ambitioner kommer til at smitte af på det arbejde, med en ny ældrelov, som foregår netop nu, og som blev sat i gang af de to ældretopmøder, og som statsministeren også annoncerede i sin nytårstale.

– Vi har brug for, at vi alle viser mod, og dropper de evindelige kæpheste, hvis den nye ældrelov skal lykkes. En ny ældrelov skal ikke skabes i en kamp om, hvilke regler der skal fastholdes eller fjernes. Vi skal starte helt forfra. Det kræver, at alle aktører går til opgaven med åbent og fordomsfrit hed. Fra FOAs side er vi klar.

pensionist ældre kvinde hænder
FOA mener, at dem ambitiøse aftale for ældreplejen mangler mod … (Foto: Unsplash)

Læs også: Spot en ensom ældre og gør noget

Nyt testanlæg fra European Energy skal producere bæredygtigt flybrændstof

European Energy har sikret forskningsmidler fra det danske EUDP-program til forskningsprojekter på bæredygtigt flybrændstof og digitalisering af styring af solparker.

European Energy har sikret midler til at medfinansiere to nye forskningsprojekter fra det danske Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Det første projekt bliver at etablere et testanlæg, der kan omdanne e-methanol til eSAF (sustainable aviation fuel) eller grønt flybrændstof.

– Det danske forbrug af flybrændstof til indenrigsflyvninger er det omkring 25.000 tons årligt. Dette kan leveres af ét anlæg i Danmark, der er knyttet til en 150-200 MW kystnær vindmøllepark og en solcellepark med en energikapacitet på omkring 200-300 MW. Med denne finansiering af et testanlæg er vi et skridt nærmere at realisere statsministerens mål om at få indenrigsflyvninger i Danmark til udelukkende at køre på bæredygtige brændstoffer, forklarer Søren Knudsen Kær, teknologichef i PtX-afdelingen i European Energy.

I projektet samarbejder European Energy med Vertimass, Kosan Gas, Aalborg Universitet, Aalborg Havn, Aalborg Lufthavn og Hydrogen Valley.

Det andet projekt blev finansieret i forrige ansøgningsrunde til EUDP-programmet og vil fokusere på digitalisering af solpaneldrift. Nye solpaneler og invertere med større spænding er i fuld gang med at erstatte eksisterende løsninger. For at afbøde risikofaktorer skal der udvikles nye digitaliserede drifts- og styringsværktøjer.

– Optimering af solenergiproduktion har været medvirkende til at nedbringe omkostningerne ved grøn energi over hele kloden. Denne finansiering gør, at vi vil være i stand til at udvikle nye digitaliserede drifts- og styringsværktøjer til højstrøms- og højspændingssolpaneler og yderligere nedbringe omkostningerne til grøn energi, siger Jan Vedde, Senior Project Manager i Innovationsafdelingen i European Energy.

European Energy har været førende inden for teknologiudvikling og brug af ny teknologi. Som den første solcelleudvikler i Danmark har European Energy brugt bifacielle solpaneler samt bygget et solcelletestcenter i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på Risø Campus. European Energy har også finansieret en ph.d.-stilling på DTU.

Testanlægget til konvertering af e-methanol til eSAF planlægges opført i 2024. Projektet har modtaget 9,7 millioner kroner fra EUDP.

Projektet med at finde nye digitale driftsværktøjer til drift af solparker løber fra 2022-23 og er i samarbejde med DTU Electro, Emazys og Fraunhofer CSP. Finansieringen vil være 8,2 millioner kroner European Energy forventer at integrere den nye overvågningsløsning udviklet af Emazys i deres udbud af driftstjenester.

fly billund
Nyt testanlæg fra European Energy skal producere bæredygtigt flybrændstof … (Foto: PR)

Læs også: Dansk farbrik kan levere grønt brændstof til danske indenrigsfly i 2025

Tre års fængsel og udvisning til bagmand i indbrudsnetværk

En 33-årig rumænsk statsborger er idømt tre års fængsel for omfattende handel med tyvekoster. Derudover blev han udvist for bestandig. I en sag, der involverer tyvekoster fra cirka 150 tyverier eller indbrud, blev den tiltalte bagmand, der systematisk og organiseret hælede tyvekosterne, i dag i Københavns Byret idømt tre års fængsel.

Manden, der har boet i Danmark i 10 år, er en 33-årig rumænsk statsborger, der var tiltalt for i alt 174 forhold af hæleri og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed. Ud over fængselsstraffen blev han også udvist for bestandig. Han modtog dommen.

Størstedelen af de mange tyvekoster er blevet stjålet af en gruppe kriminelle, som i 2020 og 2021 begik indbrud og gadetyverier i Danmark. Den 33-årige mands rolle har været at købe de stjålne genstande og efterfølgende sørget for fragt til Rumænien, hvor de skulle sælges videre.

Kosterne er blandt andet blevet kørt ud af Danmark i varebiler, og politiets efterforskning af de mange indbrud førte sidste forår til den rumænske by Onesti. I et samarbejde med de rumænske myndigheder blev flere lagerbygninger ransaget, og her blev der blandt andet fundet smykker, mønter, spisestel, kameraer og værktøj.

– Der er tale om meget groft og organiseret hæleri, hvor de mange stjålne genstande systematisk er blevet fragtet til Rumænien, hvor de skulle sælges videre. På den baggrund er jeg tilfreds med rettens afgørelse, og heldigvis er der nogle af de forurettede danskere, der har fået deres genstande hjem igen, siger anklagerfuldmægtig Andreas Juhl fra Københavns Politi.

Den dømte mand blev anholdt den 4. februar 2021 og har siddet varetægtsfængslet frem til dagens dom. Ud over ham er der tidligere faldet dom til fem andre personer, der blev dømt i to sager, som udløber fra denne. I den ene sag, der blev ført af Københavns Vestegns Politi, blev to mænd i marts 2021 fundet skyldige i et stort antal indbrud begået på Sjælland. De blev straffet med fængsel i hhv. to år og seks måneder og to år og tre måneder og blev udvist for bestandigt.

I den anden sag fik tre mænd i februar 2021 en straksdom på 40 dages fængsel og udvisning med indrejseforbud i seks år – ligeledes for flere indbrud på Sjælland og for at have solgt kosterne videre til den 33-årige bagmand.

tyveri indbrud
Tre års fængsel og udvisning til bagmand i indbrudsnetværk … (Foto: PR)

Læs også: Sådan snyder du tyven

Østjyllands Politi indfører tre visitationszoner i Aarhus

På baggrund af uro mellem grupperinger med relationer til Rosenhøj, Trillegården og Brabrand indfører Østjyllands Politi nu visitationszoner tre forskellige steder i Aarhus Kommune.

Østjyllands Politi har den seneste tid set flere indikationer på, at en tidligere konflikt mellem grupperinger fra henholdsvis Rosenhøj, Trillegården og Brabrand er ved at blusse op igen. Der har inden for de seneste uger været flere voldelige hændelser relateret til grupperingerne, og i ét tilfælde har der været anvendt skydevåben, hvor der blev skudt mod et køretøj og en beboelsesejendom i Trillegården.

– Der er vores vurdering, at det ulmer i det aarhusianske bandemiljø, og at der generelt er en meget anspændt stemning. Vi har på det seneste set eksempler på, at store grupper forsamler sig i nogle bestemte områder, hvor politiet også har fundet skydevåben samt flere stik- og slagvåben, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen og fortsætter:

– Vi frygter, at den ulmende konflikt kan udvikle sig yderligere henover sommeren, hvor vejret er godt, og der er mange mennesker på gaden. Derfor opretter vi nu visitationszoner i de tre områder, som grupperingerne har tilknytning til, så vi kan få våbnene væk fra gaden og sikre trygheden for alle de øvrige beboere, siger han.

Visitationszonerne trådte i kraft torsdag den 23. juni klokken 18.00 og varer foreløbigt til og med onsdag den 20. juli, men perioden kan forlænges, hvis der er behov og grundlag for det.

I en visitationszone kan politiet stikprøvevis foretage kropsvisitationer samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere om nogen besidder eller bærer våben. Udover visitationszonerne vil Østjyllands Politi også være ekstra synlige med patruljer i områderne.

våben skyder bande
I en visitationszone kan politiet stikprøvevis foretage kropsvisitationer samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere om nogen besidder eller bærer våben. (Foto: Unsplash)

Læs også: Visitationszoner forlænges

Dagens billede: Norge i chok

 

· Mere fra samme kategori ·