Læs også:

Close
bi blomst

NEWS: Planter mangler dyr til at sprede deres frø

Nyheder  | 

Planter mangler dyr til at sprede deres frø · Visitationszoner forlænges · Drabsmistænkt anholdt · Sag om omfattende narkotika-netværk for retten · Niklas Landin står på mål for køkkenfirmas værdier · Dagens video: Tornadoer rammer i Florida

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Planter mangler dyr til at sprede deres frø

Omkring halvdelen af verdens plantearter er er afhængige af dyr til at sprede deres frø. Nedgangen i antallet af fugle og pattedyr betyder, at disse planter har mistet 60 pct. af deres evne til at holde trit med klimaændringer, viser et nyt internationalt studie.

En stor del af verdens planter risikerer at uddø, fordi der mangler dyr til at sprede deres frø langt nok væk til, at de kan følge med klimaændringerne. Det vurderer et forskerhold bestående af to forskere fra Aarhus Universitet og to forskere fra de amerikanske universiteter Rice University, University of Maryland og Iowa State University, efter at de ved hjælp af maskinlæring og data fra tusindvis af feltstudier har kortlagt, hvor stor betydning de frøspredende fugle og pattedyr har for planters evne til at sprede sig verden over.

Forskerne har sammenlignet kort over frøspredning i dag med kort, der viser, hvordan frøspredningen ville se ud uden påvirkning fra mennesker – det vil sige udryddelse eller andre begrænsninger i dyrenes udbredelse.

Studiet er netop offentliggjort på forsiden af det ansete videnskabelige tidsskrift Science.

Mange plantearter er nødt til at flytte til nye områder, når klimaet skifter, og deres eneste mulighed for at ’migrere’ er, at dyr spiser eller indsamler deres frugter, for eksempel bær eller nødder, og derefter spreder frøene andre steder, hvor planterne har en chance for at overleve.

Det har fungeret de sidste mange millioner år, hvor planter har klaret istider og andre klimaudsving med hjælp fra sultne fugle og pattedyr. Nu står planterne imidlertid over for meget hurtige klimaændringer, og tabet af biodiversitet blandt dyrene betyder, at der nu er færre til at sprede frøene.

Forskerne når således frem til, at de plantearter, der er afhængige af dyr til at sprede deres frø, har fået reduceret deres muligheder for at kunne holde trit med de nuværende klimaændringer med 60 pct. Og det drejer sig vel at mærke om ca. halvdelen af alle jordens plantearter.

– Vores studie viser, at biodiversitetskrisen stikker dybere end ‘blot’ tab af arter. Den medfører tab af funktioner, der faktisk gør krisen endnu værre, siger Jens-Christian Svenning, som er seniorforfatter på studiet og professor på Institut for Biologi på Aarhus Universitet.

Undersøgelsen viser, at nedsat frøspredning på grund af den uddøen blandt dyr, der allerede er sket, er særligt alvorlig i tempererede områder i Nordamerika, Europa, Sydamerika og Australien. Hvis de truede dyrearter også uddør, vil det i særlig grad ramme de tropiske områder i Sydamerika, Afrika og Sydøstasien.

– Vi har fundet regioner, hvor planternes evne til at sprede sig i takt med klimaændringerne er blevet reduceret til kun fem pct., selvom de kun havde mistet nogle få procent af deres pattedyr- og fuglearter, forklarer artiklens førsteforfatter, Evan Fricke fra Rice University i Texas.

Det kan medføre, at plantebiodiversiteten også falder. Det vil ikke kun gå ud over planterne, men også de mange andre arter, der er afhængige af planterne, for eksempel bier og sommerfugle, og de mange fordele, som planter giver mennesker, lige fra lagring af kulstof (CO2) til opretholdelse af folks levebrød.

– Når vi mister pattedyr og fugle fra økosystemer, mister vi ikke kun arter. Udryddelse og tab af levesteder skader komplekse økologiske netværk. Denne undersøgelse viser, at dyrs tilbagegang kan forstyrre økologiske netværk på måder, der truer klimamodstandsdygtigheden af hele økosystemer, fortæller medforfatter Alejandro Ordonez, der er adjunkt ved Institut for Biologi på Aarhus Universitet.

Forskerne peger på, at faldet i spredningen af frø kan modvirkes ved at gendanne økosystemer og forbedre forbindelsen mellem dyrenes naturlige levesteder.

– Det er vigtigt at beskytte og genoprette naturlige habitater, men vores undersøgelse viser, at det er nok så vigtigt også at genoprette de bestande af især større dyr, der ofte mangler og som er meget vigtige for økologiske funktioner som f.eks. spredning af frø, slutter Jens-Christian Svenning.

bjørn
En sortbjørn spiser bær fra en hvidtjørn. Store dyr kan sprede frø over store afstande, men mange store frøspredere er uddøde eller i tilbagegang. (Foto: Paul D. Vitucci)

Læs også: Danmark får biodiversitetsråd

Visitationszoner forlænges

Københavns Politi forlænger visitationszoner som en del af den tryghedsskabende indsats. Københavns Politi fastholder dermed de to visitationszoner, der dækker dele af Nørrebro og Nordvest og Tingbjerg/Husum. Zonerne gælder nu frem til den 1. februar 2022.

Det er fortsat Københavns Politis vurdering, at der i rocker- og bandemiljøet er risiko for voldelige hændelser, og derfor forlænger politiet de to visitationszoner, der siden den 3. december 2021 har dækket dele af Nørrebro og Nordvest og Tingbjerg/Husum.

Visitationszonerne er nu gældende frem til den 1. februar 2022 klokken 18, og politiet vil generelt have en øget tilstedeværelse i de to zoner.

– At sikre borgernes tryghed og sikkerhed er vores fornemste opgave, og i den forbindelse giver visitationszonerne os mulighed for at kontrollere, om der i zonerne er personer, der går rundt med våben. Vi har en stor og bred indsats for at komme de voldelige hændelser i rocker- og bandemiljøet til livs, og som led i den indsats forlænger vi nu de to zoner, siger politidirektør Anne Tønnes.

Zonerne blev indført den 3. december 2021, da der havde været en række voldelige hændelser i Storkøbenhavn, som vurderedes at have relation til rocker og bandemiljøet. I flere af sagerne har Københavns Politi foretaget anholdelser, og flere personer er blevet varetægtsfængslet.

De to visitationszoner gælder i følgende afgrænsede områder:

Zone 1:
Ruten – Åkandevej – Kildebrøndevej – Smørumvej – Veksøvej – Stenløsevej – Islevhusvej – Kongemarksvej – Banefløjsstien – langs kredsgrænsen – Kildeager – langs kredsgrænsen og via stisystem til Hillerødmotorvejen – Ruten.

Zone 2:
Ågade – Bispeengbuen – Borups Alle – Hareskovvej – Utterslevvej – Rådvadsvej – Frederiksborgvej – Rødkløvervej – via stier syd for kredsgrænsen – Lundedalsvej – Tuborgvej – Lersø Parkalle – Rovsingsgade – Hans Knudsens Plads – Borgervænget via cykelsti til – Vognmandsmarken – Bryggervangen – Omøgade – Lyngbyvej – Nørre Alle – Tagensvej – Fredensgade – Sortedam Dosseringen – Peblinge Dosseringen – Åboulevard – Ågade.

Forlængelse af visitationszoner gælder også i de to andre politidistrikter; nemlig Gladsaxe, Rødovre og Herlev (til den 1. februar 2022 klokken 18.00 ) samt Vollsmose og Korslykke (der forlænges for femte gang til den 1. februar 2022 klokken 16.00).

nørrebro nørrebrohallen
Visitationszoner forlænges igen … (Foto: Unsplash)

Læs også: Visitationszoner forlænges

Drabsmistænkt anholdt

En 28-årig mand mistænkt for drab i Rødovre anholdt tirsdag eftermiddags i lufthavn, hvor Københavns Vestegns Politi anholdt en 28-årig drabsmistænkt mand i samarbejde med Københavns Politi. Det skete, da den 28-årige landede i Københavns Lufthavn. Den 28-årige er mistænkt for sammen med andre, at have deltaget i skudepisoden i Rødovre den 3. december, hvor en 17-årig bulgarsk statsborger blev dræbt og to andre personer såret. Den 28-årige blev anholdt på baggrund af efterforskning, og han er den tredje anholdte i sagen.

– Efterforskningen fortsætter med uformindsket styrke, og vi kan ikke udelukke, at der kan komme flere anholdelser i sagen, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Den 28-årige blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup onsdag formiddag. Anklagemyndigheden bad om lukkede døre.

københavns lufthavn
Drabsmistænkt blev anholdt i Københavns Lufthavn … (Foto: Unsplash)

Læs også: Endnu en drabsmistænkt anholdt

Sag om omfattende narkotika-netværk for retten

Retten i Glostrup indledte i går en retssag mod 13 personer, der er tiltalt for håndtering af en omfattende mængde kokain. Straffesagen er en udløber af den såkaldte operation Pitstop, der behandles af National enhed for Særlig Kriminalitet.

Efter en omfattende efterforskning i den såkaldte operation Pitstop slog politiet i september 2020 til mod et netværk af personer, som politiet mistænkte for smugling af kokain. I forbindelse med aktionen fandt politiet bl.a. en ladt pistol og 1½ kg. kokain i et særligt skjult rum i en personbil, som blev anvendt til smugling af kokain.

Efterforskningen førte til, at 13 personer – i alderen 23 til 48 år – i april 2021 blev tiltalt for at have smuglet og håndteret op imod 70 kg kokain fra april til september 2020. De 13 personer er tiltalt for at have deltaget i et hierarkisk opbygget distributionsnetværk, hvor de har haft forskellige roller i forbindelse med håndteringen af kokainen.

Når retssagen indledes ved Retten i Glostrup, får 11 af de tiltalte 13 personer deres straffesag behandlet. En af de tiltalte fik allerede sin sag afgjort i december 2021, hvor han blev idømt fem års fængsel for håndtering af op mod to kilo kokain. Den sidste af de tiltalte personer er fortsat internationalt efterlyst.

Sagen er planlagt til at køre fra den 19. januar 2022 til den 28. april 2022, og der skal bruges 28 dage i retten til at gennemgå beviserne i sagen.

domstol dom retssal
Stor narkosag startede i går ved Retten i Glostrup … (Foto: Unsplash)

Læs også: Politiet advarer om kriminelle

Niklas Landin står på mål for køkkenfirmas værdier

Niklas Landin er med i ny køkkenkampagne, der løber over skærmen her i januar, hvilken man sikkert allerede har set. Ganske usædvanligt er dog, at målvogterens familie med i kampagnen, og det skaber ekstra personlig integritet.

I januar Niklas Landin indtager en lidt større rolle end normalt på de danske tv-skærme. HTH Køkkener, der er sponsor under EM i håndbold, har nemlig teamet op med den danske målvogter i en kampagne, hvor han – sammen med hele familien – repræsenterer de familiære værdier med køkkenet som det centrale omdrejningspunkt.

– Gennem en årrække har vi brugt familielivet som afsæt i forbindelse med udviklingen af vores køkkener, og i den sammenhæng er det svært at komme på en bedre repræsentant end Niklas Landin og hans familie. Og ud over familieliv så udstråler han i udpræget grad dedikation og begejstring for det, han laver, og det er nogle af de værdier, som vores kunder kan se sig selv i, siger Palle Larsen, der er marketingdirektør i HTH.

Det er ikke unormalt, at store danske sportsnavne, skuespillere eller andre kendisser medvirker i kommercielle kampagner, men ifølge marketingdirektøren skiller samarbejdet med Niklas Landin sig ud i kraft af, at målvogterens nærmeste familie også deltager.

– I dag er der meget fokus på, at man personligt står inde for det, man lægger navn til, og derfor er vi både glade for og stolte over, at Niklas Landin gerne vil have hele familien til at være med i vores kampagne. Det fortæller mig, at han kan spejle sig i vores produkt, og at de familiære værdier, vi i HTH har som tilgang til at lave køkkener, er noget, han bakker op om, siger Palle Larsen.

Den danske stjernekeeper selv understreger ligeledes vigtigheden af, at man kan se sig selv i øjnene, når man indgår et kommercielt samarbejde.

– Når jeg deltager i et samarbejde med en kommerciel virksomhed, er det meget vigtig for mig, at jeg kan stå inde for produkterne og virksomhedens værdier. Særligt i dette tilfælde, hvor jeg inddrager familien, skal vi virkelig kunne se os selv som familie i kampagnen. Det kan vi i det nye køkken fra HTH, og det var en sjov oplevelse at deltage i filmoptagelserne, siger Niklas Landin.

hth køkken niklas landin
HTH Køkkener, der er sponsor under EM i håndbold, har teamet op med Niklas Landin i en kampagne, hvor han – sammen med hele familien – repræsenterer de familiære værdier med køkkenet som det centrale omdrejningspunkt. (Foto: PR)

Læs også: Fem ting som EM fodbold gør ved os

Dagense video: Tornadoer rammer i Florida

· Mere fra samme kategori ·