Læs også:

Close
lejlighed hus

Faldet fortsætter: Stadig flere boliger bliver udlejet

Nyheder  | 

Faldet fortsætter: Stadig flere boliger bliver udlejet · Fakta om håndteringen af fordrevne ukrainere · Myndighedernes fælles coronahotline lukker for personlig betjening · Kvinde overfaldet · De fleste danskere ved ikke, hvad det koster dem at spare op til pension · Dagens billede: En date der ikke er blind

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Faldet fortsætter: Stadig flere boliger bliver udlejet

Den ene rekordhistorie om boligmarkedet har afløst den anden. Det smitter også af på lejeboligmarkedet, hvor der bliver stadig færre tomme boliger. Det årlige fald svarer til, at der er 5.800 færre private lejeboliger at vælge imellem i dag.

Flere danskere har det seneste år kunnet rykke ind i deres nye lejebolig, og en helt ny opgørelse bekræfter endnu engang den klare tendens med færre tomme lejeboliger. Fra sidste år til i år er den økonomiske tomgang faldet med hele 1,7 procentpoint, og den er nu nede på 3,3 procent. Målt i antal private lejeboliger kan det opgøres til 5.800 færre private lejeboliger i dag end for et år siden:

– Mange danskere har fået øjnene op for, hvad det attraktive ved at leje ens bolig er: Nemlig fleksibilitet, færre forpligtelser og moderne rammer. Samtidig er udviklingen gået meget hurtigt på ejerboligmarkedet, og det har naturligvis også en afsmittende effekt på andre dele af boligmarkedet,” siger Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark.

Det er typisk de mindste lejeboliger, der er færrest ledige af – og den tendens fortsætter. Der er dog også markant færre af de større boliger på markedet, end der var for et år siden.

– Det er naturligt nok dyrere at leje 100 kvadratmeter end 50. Det skaber en stor efterspørgsel på de mindste boliger, men også de større har der tydeligvis været efterspørgsel på. Det kan fx være børnefamilier, der gerne vil have mere plads uden at skulle navigere rundt på et til tider meget varmt ejerboligmarked, siger Morten Marott Larsen.

Beliggenheden betyder meget, når der skal vælges bolig. Her er der særligt i Region Hovedstaden få lejeboliger: 2,7 procent er andelen af dem nu på, og den er faldet med 2,2 procentpoint siden samme tid sidste år.

– På trods af de mange nybyggerier er der stadig få tomme lejeboliger i og omkring København. Det er dog ikke kun i København, at der er lav tomgang. I Odense er tomgangen nede på 3,3 procent, fortsætter Morten Marott Larsen.

Næstlavest tomgang er der i Region Sjælland, efterfulgt af Syddanmark og Midtjylland. Den højeste tomgang findes i Region Nordjylland, hvor den er på 6,5 procent. Niveauet har det seneste år ligget stabilt i landets nordligste storby.

lejlighed hus
Faldet fortsætter: Stadig flere boliger bliver udlejet … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Politiets gode råd til boligsøgende

Fakta om håndteringen af fordrevne ukrainere

Syd- og Sønderjyllands Politi modtager og registrerer fordrevne ukrainere i den nye modtagefacilitet, der er indrettet i Bov. Inden modtagefaciliteten blev færdig, blev opgaven løst i Udlændingekontrolafdeling Vest på Toldbodvej i Padborg.

Danmark har fortsat stikprøvevis grænsekontrol og ikke fuldstændig grænsekontrol. Dette gælder også for så vidt angår ukrainske statsborgere. Alle ukrainske statsborgere med et biometrisk pas kan frit rejse ind i Danmark. Det gælder både voksne og børn. Et biometrisk pas er et pas lavet efter januar 2015. I passet er der en chip med blandt andet foto, fingeraftryk og særlige kendetegn.

Langt de fleste ukrainske flygtninge, der kommer til den dansk-tyske landegrænse, og som enten udtages til kontrol eller selv henvender sig til grænsepersonalet, har et biometrisk pas. Med det biometriske pas kan de efter de nuværende regler opholde sig i Danmark i 90 dage. Børn, der er ifølge med forældre med biometrisk pas, har også lov at komme ind, selv om barnet ikke har sit eget biometrisk pas

Ukrainske statsborgere, der enten aldrig har haft et pas, ikke fået passet med eller har et gammelt pas uden biometri, har mulighed for indrejse ved nødvisering, Laissez-Passer (nødpas) eller som asylansøgere. Udstedelse af nødvisa, nødpas og indledende asylsagsbehandling foretages i modtagefaciliteten i Bov.

Asylansøgere skal herefter til Asylcenter Sandholm. Her startes så hele asylbehandlingen, som Udlændingestyrelsen har ansvaret for.

Hvis man er statsborger i et land udenfor EU  – altså et så kaldt tredjeland – og ikke ønsker at søge asyl, har man ikke lovligt ophold i Danmark og kan derfor ikke foretage indrejse. Ukrainske statsborgere, der ønsker at indrejse i transit med henblik på en destination uden for Danmark, skal i henhold til de nuværende regler være i besiddelse af et biometrisk pas.

Politiet og de frivillige, der er i Bov, gør deres bedste for at udvise størst mulig medmenneskelighed i håndteringen af de tilrejsende. Da en meget stor del af dem kun taler og læser deres modersmål, har vi taget alle de ukrainsk talende tolke i brug, vi har kunnet råde over.

De enkelte bliver på modtagefaciliteten vejledt om ovenstående muligheder med henblik på at sikre den størst mulige tryghed.

ukraine demonstration putin
Syd- og Sønderjyllands Politi fortæller om håndteringen af fordrevne ukrainere … (Foto: Pexels)

Læs også: Hun var nazist, nu hjælper hun flygtninge

Myndighedernes fælles coronahotline lukker for personlig betjening

Efter alle coronarestriktioner er ophævet og COVID-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom, er det besluttet at lukke coronahotlinen for personlig betjening fra i tirsdags den 15. marts.

Myndighedernes fælles coronahotline har siden den åbnede haft en vigtig rolle i forhold til at oplyse borgerne om coronarestriktioner. I takt med, at COVID-19 ikke længere er karakteriseret som en samfundskritisk sygdom har antallet af henvendelser på hotlinen været nedadgående, og da alle corona-restriktionerne nu er ophævet, har myndighederne valgt at lukke for personlig betjening på coronahotlinen i tirsdagg.

Telefonnummeret nedlægges ikke, men du vil i stedet blive mødt af en telefonsvarer, hvor du skal foretage valg i forhold til det du ønsker svar på. På coronasmitte.dk kan du fortsat læse om råd og regler.

corona mundbind lugte dufte
Myndighedernes fælles coronahotline lukker for personlig betjening … (Foto: Unsplash)

Læs også: Det vidste du ikke om mundbind

Kvinde overfaldet 

Tirsdag aften blev en kvinde tilsyneladende umotiveret overfaldet, da hun var ude at gå en tur med sin hund på Jacob Dampes Vej i Slagelse. Inden overfaldet havde hun set to personer komme kørende på en knallert. Hun så den ene person stå af knallerten, og kort efter blev hun sparket eller slået bagfra.

Herefter kørte gerningsmændene fra stedet. Den ene gerningsmand beskrives som: mand, mellemblå jeans og sort dynejakke.

Politiet hører gerne fra vidner, der kan have set overfaldet, eller lagt mærke til de to på knallerten omkring klokken 20.50. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

politi politibil
Kvinde overfaldet i Slageslse … (Foto: PR)

Læs også: Ung mand dømt for overfald foran kro

De fleste danskere ved ikke, hvad det koster dem at spare op til pension

Over 80 procent af danskerne har ikke helt styr på, hvad de betaler i omkostninger til deres pensionsselskab. Selv tilsyneladende små forskelle i samlede omkostninger kan i sidste ende betyde forskelle på langt over 100.000 kroner.

Der kan være flere hundrede tusinde gode grunde til at interessere sig for, hvad man betaler for at få sin pensionsopsparing investeret og administreret.

Alligevel svarer kun 17,5 procent af deltagerne i en undersøgelse foretaget af Epinion for PensionDanmark, at de ved ’næsten præcis’, hvad de betaler i samlede omkostninger for deres opsparing til en økonomisk tryg alderdom. 60 procent af deltagerne ved slet ikke, hvad de betaler.

– Omkostningerne bliver trukket fra det, du sparer op, og kunne i stedet give dig afkast over resten af dit arbejdsliv. Det betyder, at omkostningerne har en enorm betydning for, hvor meget du har at leve for, når du går på pension. Derfor er det beklageligt, at så få danskere er bevidste om, hvad de betaler i samlede omkostninger, siger direktør for kunder og kundeservice i PensionDanmark, Flemming Tovdal Schmidt.

En beregning viser, at en tilsyneladende lille forskel i de samlede omkostninger kan have meget stor betydning over tid. Hvis man for eksempel betaler 0,5 procent i samlede omkostninger over et arbejdsliv på 48 år, vil man med en månedlig indbetaling på 3.500 kroner have 300.000 kroner mere på opsparingen efter skat, end hvis man i stedet havde betalt 1,0 procent i omkostninger.

Højere omkostninger kan også betyde, at man må blive længere på arbejdsmarkedet for at indhente tabet. En 22-årig med gennemsnitlige indbetalinger vil med samlede omkostninger på 1,0 procent skulle bruge fire til fem år mere på arbejdsmarkedet for at indhente forskellen til den jævnaldrende kollega, der blot betaler 0,5 procent frem til en pensionsalder på 70 år.

Tallene understreger vigtigheden af, at de danske forbrugere undersøger, hvad de betaler i omkostninger, mener Flemming Tovdal Schmidt.

– Hvis man gerne vil betale lavere omkostninger, kan man undersøge, hvilke muligheder man har for at flytte sin ordning eller samle sin opsparing hos det billigste selskab, hvis man har flere, forklarer Flemming Tovdal Schmidt og understreger, at man samtidig skal være opmærksom på, om man har særlige forsikringer eller andre forhold i sin ordning, man ønsker at beholde.

Investeringsafkast har også en væsentlig indflydelse på størrelsen af den endelige pensionsopsparing. Men afkast er slet ikke forudsigelige på samme måde som omkostningerne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en analyse fra 2021 også konkluderet, at der trods store prisforskelle mellem pensionsselskaber ikke er selskaber, der over tid leverer signifikant højere afkast af opsparingerne. (Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens publikation her).

Beregning: Hvad koster det at betale højere omkostninger?

Betydningen i samlet depot af henholdsvis 0,5 procent i samlede omkostninger og 1,0 procent i samlede omkostninger for en 22-årig med gennemsnitlige indbetalinger frem til pensionsalder (70 år).

Hvad vil opsparingens størrelse være for henholdsvis personen med 0,5 og personen med 1,0 i samlede omkostninger ved pensionsalder 70 år?

• Efter skat: 2,32 millioner kroner ved 0,5 pct. – 2,02 millioner kroner ved 1,0 pct.

Hvor meget længere vil personen, der betaler 1.0 procent i samlede omkostninger cirka skulle være på arbejdsmarkedet for at opnå samme depotstørrelse, som personen med 0,5 procent havde som 70-årig?

• Over fire år længere.

* Forudsætninger for beregning:

Årlige afkast før omkostninger og efter inflation på 3 pct. Nyeste langsigtede samfundsforudsætninger for afkast på 6,5 pct. for aktier og 3,5 pct. for obligationer samt en inflation på 2 pct., det vil sige et afkast efter inflation på 4,5 pct. for aktier og 1,5 pct. for obligationer.

pension pensionist alderdom
Danskerne er ikke klar over, hvad der skal til for at lave en ordentlig pension … (Foto: Pexels)

Læs også: Du kan gå glip af gode penge, hvis du ikke er opmærksom på din pension

Dagens billede: En date der ikke er blind

· Mere fra samme kategori ·