Læs også:

Close
trist ked af det ensom stress deprimeret

NEWS: Nu får Danmark sin første nationale strategi mod ensomhed

Nyheder  | 

Nu får Danmark sin første nationale strategi mod ensomhed · Folketinget afsætter flere midler til behandlingsmuligheder for personer der udøver vold · Østrig indfører som første EU-land vaccinekrav for alle · Indbrudstal er i bund på Vestegnen · Mand anholdt efter groft overfald i Charlottenlund · Dagens billede: En kedelig rekord

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Nu får Danmark sin første nationale strategi mod ensomhed

Med ny politisk aftale er der mere hjælp på vej til det stigende antal ensomme danskere. En ny politisk aftale aftale afsætter penge til en national ensomhedsstrategi, der skal understøtte en national indsats mod ensomhed på tværs af sektorer.

89 organisationer med Ældre Sagen og Røde Kors i spidsen stod tidligere på året sammen om at foreslå, at Danmark får en national politisk strategi mod ensomhed. En ny politisk aftale gør, at den nationale strategi nu bliver en realitet.

– Det er helt fantastisk, at Danmark får sin egen ensomhedsstrategi. Med den her nye aftale, har regeringen og Folketingets partier anerkendt, at ensomhed er et graverende problem i vores samfund i dag, som politikerne inde på Christiansborg er nødt til at handle på, udtaler Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Ensomhed rammer alle aldersgrupper, og inden corona var næsten 400.000 danskere ensomme, og i løbet af krisen er problemet vokset yderligere.

Derfor var anbefalingen fra de 89 organisationer tydelig. For at kunne gøre noget ved det stigende problem med ensomhed, kræver det en samlet strategi og handleplan, på tværs af ministerier, regioner, kommuner, erhvervsliv, civilsamfund og faglige organisationer – ikke kun spredte enkeltinitiativer som ofte er baseret i civilsamfundet.

Ensomhed er et strukturelt problem, derfor kræver det politisk handling.

– Den her aftale viser, at der er vilje til at kigge bredere og mere nuanceret på ensomhed, end vi har gjort indtil nu her i Danmark, og regeringen tager et stort og ambitiøst skridt, siger Anders Ladekarl.

Beslutningen om at lave en national ensomhedsstrategi er en del finanslovsforhandlingerne på det sociale område (reserveaftalen), som i dag blev indgået af regeringen og ni af Folketingets partier.

Med begrundelse om, at ‘konsekvenserne af ensomhed er markante for den enkelte og samfundet’, og at ‘ensomhed skal håndteres i fællesskab’ afsættes der nu 24,3 millioner kroner over de næste fire år til at booste området.

Med disse skridt følger Danmark det gode eksempel fra lande som England, Skotland og Norge, der alle er har indset, at en stigende ensomhed er uholdbar for samfundet, der i værste fald kan miste sammenhængskræften.

Og Røde Kors, der selv har stort fokus på arbejdet mod ensomhed, står klar som en del af civilsamfundet til at bakke op om og bidrage til det kommende arbejde med strategien.

– Vi er klar til at hoppe i Røde Kors-vesten og hjælpe til med at få lavet en god strategi næste år, der kan sætte mål og vise vej. Og så må der selvfølgelig ses på at sætte nogle penge af ved finansforhandlingerne næste år, så alt det, der anbefales i strategien, reelt kan blive til noget, slutter Anders Ladekarl.

Om aftalen:

Aftalen er indgået af regeringen (S) og partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Se aftalen her.

Pengene skal gå til, at man næste år laver en strategi og en konkret handlingsplan med initiativer mod ensomhed. Pengene går også til at etablere et nationalt ensomhedspartnerskab, der skal hjælpe med at få strategien udbredt og sætte fokus på afstigmatisering af ensomhed, indsamling af og udbredelse af viden på området samt hjælpe lokale samarbejder om ensomhed i gang.

trist ked af det ensom stress deprimeret
Røde Kors fylder den nye strategi mod ensomhed … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ensomhedsguide – forstå de ni trin

Folketinget afsætter flere midler til behandlingsmuligheder for personer der udøver vold

‘Lev Uden Vold’ mener, det er e helt rigtig prioritering at styrke behandlingen af personer, der udøver vold. Det siger de efter, at et bredt flertal af partier i fredags blev enige om at afsætte midler til at give et markant løft til behandlingsmulighederne for personer, der udøver vold. Det sker som en del af fordelingen af den såkaldte SSA-reserve. En helt rigtig prioritering, mener ‘Lev Uden Vold’.

Et bredt flertal af partier har netop indgået en aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, også kaldet SSA-reserven. I alt afsætter partierne 869,5 millioner kroner over fire år til en lang række forskellige indsatser.

Aftalen giver blandt andet 23,1 millioner kroner til at styrke behandlingen af personer, der udøver vold. Det glæder direktør i ‘Lev Uden Vold’ Sine Gregersen, som længe har talt for at udvikle netop dette område af indsatsen mod vold:

– Skal vi volden til livs, så er det ikke nok, at vi hjælper ofrene. Vi er nødt til også at sætte ind med behandling til de personer, der udøver volden. Ellers vil volden fortsætte – og i værste fald eskalere. Vi anslår, at mindst 50.000 personer hvert år udøver vold mod deres partner, men vi har hidtil kun tilbyde behandling til 500 personer, og de eksisterende tilbud har været præget af lange ventelister. Derfor er det en helt rigtig prioritering at afsætte midler til at løfte indsatsen netop her, så vi kan udvikle det succesrige arbejde, som allerede er i gang.

Konkret går midlerne ‘Dialog Mod Vold’s ambulante behandlingstilbud og til ‘Lev Uden Vold’s tilbud ‘Slip Volden’, som ellers stod til at lukke med årets udgang. Med midlerne skal ‘Lev Uden Vold’ og ‘Dialog Mod Vold’ udvide kapaciteten i deres tilbud, så flere voldsudøvere kan få den nødvendige hjælp. Samtidig skal begge tilbud videreudvikles: Slip Volden skal fremover også kunne tilbyde en indsats til den voldsudsatte og eventuelle børn, og Dialog Mod Volds tilbud skal kunne gennemføre digital rådgivning.

Som en del af denne opprioritering får ‘Lev Uden Vold’ også midler til at styrke kommunernes viden og kompetencer i forhold til tidlig opsporing af voldsudsatte og voldsudøvere samt til at indgå partnerskaber med relevante frontaktører, der på forskellig vis kommer i kontakt med voldsudsatte og voldsudøvere. Det kan fx være sundhedspersonale, jobcentre og politi. Formålet med partnerskaberne er at give frontaktørerne de nødvendige redskaber til at identificere og henvise voldsudsatte og voldsudøvere til ‘Lev Uden Vold’, så de kan få den rette hjælp på et tidligere stadie.

Aftalen afsætter derudover 4,5 millioner kroner til at styrke Mødrehjælpens behandlingstilbud til børn og unge, der oplever vold i hjemmet, og 7 millioner kroner til at Joannahuset, landets første ungekrisecenter, fremover bedre understøtte de unge efter opholdet i Joannahuset.

– Samlet tager aftalen om SSA-reserven nye og vigtige skridt i kampen mod vold. Der er stadig meget vi kan og skal gøre for at komme partnervold og vold mod børn til livs, men retningen og prioriteringen i dagens aftale er helt rigtig. Det vil gerne rose partierne bag aftalen for, slutter Sine Gregersen.

mand vred vold
‘Lev Uden Vold’ er glade for de ekstra midler … (Foto: Unsplash)

Læs også: Interview med LOKK om voldsramte kvinder

Østrig indfører som første EU-land vaccinekrav for alle

Som det første EU-land indførte Østrig i slutningen af sidste uge vaccinekrav for alle, et krav der ifølge den østrigske regering er  inden for lovens rammer.

Østrig vil som det første land i Vesteuropa indføre et krav om, at alle landets borgere skal lade sig vaccinere mod coronavirus. Samtidig træder i dag en fuld lockdown i kraft, der mindst gælder 10 dage. Det fortalte den østrigske forbundskansler, Alexander Schallenberg, på et pressemøde fredag ifølge Reuters.

– I lang tid, måske for længe, blev det antaget, at det ville være muligt at nå en høj vaccinationsrate uden krav. Nu må man se virkeligheden i øjnene, sagde Schallenberg ifølge østrigske ORF.

Vaccinekravet kommer til at gælde fra den 1. februar 2022. Og ifølge flere østrigske medier kan det betyde, at borgere risikerer en bøde eller fængselsstraf, hvis de ikke bliver vaccineret.

Pt er omkring 66 procent af den østrigske befolkning er færdigvaccineret, hvilket er i den lave ende blandt vesteuropæiske lande. EU’s gennemsnit er på godt 67 procent færdigvaccinerede pt.

På pressemødet fredag blev den østrigske regering spurgt ind til, om vaccinekravet er i strid med den østrigske forfatning, men her slog landets sundhedsminister Wolfgang Mückstein fast, at forfatningsadvokater allerede har bekræftet, at kravet er inden for lovens rammer. Blandt andet havde man allerede i 1948 en vaccinepligt mod kopper. Men alligevel skal kravets detaljer først arbejdes på plads – blandt andet hvad straffen bliver for dem, der ikke lader sig vaccinere.

Østrig slog smitterekord torsdag, og selvom de allerede sidste mandag indførte en nedlukning for de omkring to millioner borgere, der ikke er vaccineret er smittetallene rekordhøje, hvor de for eksempel havde 15.145 nye smittetilfælde blot på en dag.

østrigCoronaen raser i Østrig, der nu tager drastiske restriktioner i brug … (Foto: Unsplash)

Læs også: Østrig er i sorg

Indbrudstal er i bund på Vestegnen

Aldrig i Københavns Vestegns Politis historie har antallet af boligindbrud været lavere i årets tre første kvartaler end i år.

I Københavns Vestegns Politis 15-årige levetid har den samlede kvartalsstatistik over indbrud i privat beboelse i et års første tre kvartaler aldrig været lavere. I årets første ni måneder anmeldte 1.103 af politikredsens omkring 189.000 husstande et indbrud. Det er 25 procent mindre end samme periode sidste år, som endda lå på ret lavt niveau med 1.466 anmeldelser:

– Udviklingen er meget positiv, og det, som virkelig glæder mig, er, at 363 familier på Vestegnen undgik ubehagelige ubudne gæster i forhold til sidste år, siger politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

Politiets seneste opgørelse viser, at boligindbrud på Vestegnen har været støt nedadgående længe og især de sidste fem år.

Indbrud, jul, julen, tyv, tyveri, stjæl, farlig
Københavns Vestegn har rekordlave indbrudstal. (Foto: Pexels)

Læs også: Tyverier stiger i takt med temperaturerne

Mand anholdt efter groft overfald i Charlottenlund

Nordsjællands Politi har i løbet af fredagen søgt efter voldsom udadreagerende gerningsperson til et groft overfald, som fandt sted i Charlottenlund tidlig fredag morgen. Efter en større politimæssig indsats blev en 40-årig mand anholdt i området, og han er nu blevet sigtet for grov vold.

Fredag morgen den 19. november fandt et groft overfald på en kvinde sted på hjørnet af Ordrup Jagtvej og Traverbanevej i Charlottenlund. Det resulterede i, at kvinden efterfølgende måtte skadestuebehandles. På baggrund af hændelsen indledte Nordsjællands Politi en større politimæssig indsats for at udfinde gerningspersonen, og klokken 14.25 blev en 40-årig udadreagerende mand anholdt og sigtet for overfaldet.

– Vi har haft mange patruljer på gaden for at finde frem til gerningspersonen. Overfaldet var umiddelbart umotiveret, og derfor har vi været massivt til stede i området for at sikre, at gerningspersonen ikke fik lejlighed til at foretage sig yderligere, fortæller vicepolitiinspektør i Nordsjællands Politi Per Thuesen.

Efterforskningen af overfaldet førte blandt andet til, at togdriften ved Charlottenlund, Gentofte og Jægersborg Station måtte indstilles i løbet af morgenen. Togene måtte derefter i en periode køre uden stop forbi disse stationer, særligt ved Jægersborg Station, hvor togdriften i en længere periode var påvirket. Endvidere deltog flere relevante samarbejdspartnere i indsatsen, og der er blevet foretaget ransagning på en adresse i Charlottenlund.

– Vi skal nu efterforske videre i sagen, herunder for blandt andet at fastslå motivet, og det kan ikke afvises, at manden vil blive sigtet for yderligere forhold. Det skal også vurderes, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør , slutter Per Thuesen.

På baggrund af hændelsen var Nordsjællands Politi lørdag til stede med den mobile politistation på Charlottenlund Station, hvor borgere er velkomne til at komme forbi og få en snak med politikredsens områdebetjente.

Nordsjællands Politi har af hensyn til efterforskningen ikke yderligere kommentarer til sagen.

politi politibil
Mand anholdt efter groft overfald i Charlottenlund … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Unge kvinder tager kampen op mod overfaldsmænd

Dagens billede: En kedelig rekord

 

· Mere fra samme kategori ·