Læs også:

Close
bygning grøn

NEWS: Rapport konkluderer: Ny rapport: Vi er nødt til at designe sunde byer for at få sunde mennesker

Nyheder  | 

Rapport konkluderer: Vi er nødt til at designe sunde byer for at få sunde mennesker · Flere biler trods grønne visioner · Afghanistan er livsfarlig at opholde sig i · Aktion mod utryghedsskabende knallertkørsel · Støtteerklæring til de danske veteraner · Dagens video: Kaos i Kabul

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Rapport konkluderer: Vi er nødt til at designe sunde byer for at få sunde mennesker

Pandemien har haft en voldsom indvirkning på menneskers sundhed, og hvordan vi lever, arbejder og kommunikerer. En stærk påmindelse om vigtigheden af at designe vores byer og bygninger, så de fremmer sundheden og trivslen hos alle borgere, lyder det i Swecos nye Urban Insight-rapport.

En grøn, indbydende by, der fremmer bevægelse samt sunde bygninger med indendørs og udendørs miljøer, der er tæt forbundet, er afgørende for vores sundhed og velvære. Det er én af hovedpointerne i en ny rapport fra Sweco, hvor virksomhedens ingeniører og arkitekter har set nærmere på de elementer, der understøtter en sundere by med højere trivsel for alle.

– Undersøgelser viser, at folk, der under pandemien havde udsigt til grønne områder, havde en følelsesmæssigt mere behagelig oplevelse og viste færre symptomer på angst og depression end folk, der ikke gjorde det. Det viser vigtigheden af at designe byer med flere grønne områder pr. indbygger, men også bynatur af højere kvalitet. Netop derfor er regeringens udspil til grønnere byer meget positivt, forklarer Camilla Julie Hvid, landskabsarkitekt og ingeniør hos Sweco i Danmark.

Under pandemien virkede søer, parker, skove og strande som magneter på mennesker over hele verden, men selvom flere mennesker søgte ud i naturen, tilbringer vi fortsat i gennemsnit kun 10 % af vores tid udendørs. Det betyder, at når vi fylder 80 år, har vi i gennemsnit brugt 72 år af vores liv indenfor. Derfor skal fokus ikke alene rettes mod design og begrønning af byen, men mindst lige så meget mod et sundt indeklima og strategier for at reducere smitterisiko indendørs.

– Vi tilbringer 90 % af vores tid indendørs, og der er en klar sammenhæng mellem vores sundhed, indretningen og indeklimaet i de bygninger, vi bor og arbejder i. For eksempel sover folk 46 minutter længere om natten i hverdagene, hvis de får naturligt lys på kontoret sammenlignet med dem, der udelukkende arbejder i kunstigt lys, fortsætter Daniel Hojniak, senior bæredygtighedskonsulent hos Sweco i Polen.

Swecos arkitekter og ingeniører anbefaler også, at fremtidens byer og bygninger bliver designet på måder, så det bliver nemt og oplagt for folk at vælge den sundeste løsning, når de bevæger sig gennem byen. Det kræver design af det offentlige rum som et netværk, der inviterer til interaktion og aktivitet.

‘Sunde bygninger, byer og dig’ er den anden i en serie af Urban Insight-rapporter i år fra Sweco om temaet Urban Health and Well-Being. Her ser Swecos eksperter nærmere data, fakta og videnskabelig viden, der er nødvendig for at designe, planlægge og bygge sikker, sund og bæredygtig infrastruktur for fremtiden.

sweco byggeri
Almanakken er et mikrokosmos, hvor stueetagen forener landskabet og fællesskabet, og den øverste del skaber individuelle boliger med høj rumlig kvalitet. (Visualisering: Omega Render, Sweco Architects)

Læs også: Nu begynder byggeriet på IKEA’s bæredygtige city varehus i København

Flere biler trods grønne visioner

Bilkørsel er en af synderne, når det kommer til CO2-udledning. På trods af et stigende fokus på klima og miljø, har vi fået 600.000 flere biler de seneste 10 år, og vi kører 24 pct. længere i dem. Samtidig køber stadigt flere familier bil nummer to – eller tre. Der kommer stadigt flere elbiler, men de fylder ikke meget i bilparken endnu.

Det er nogle af de overordnede pointer i temaartiklen ‘Flere biler trods grønne visioner’ i Statistisk Tiårsoversigt 2021, som udkom i går (læs mere her). Selv om der er opstået forskellige måder at dele biler, er bilparken vokset, så der nu er 466 personbiler pr. 1.000 indbyggere, mens tallet i 2011 var 389. Artiklen peger dog samtidig på, at bilerne er blevet mere energieffektive, så CO2-udslippet fra vores bilkørsel har været nogenlunde konstant siden 1990 trods den voksende bilpark.

Artiklen ser på, hvad det betyder at have let adgang til offentlig transport og belyser en række mulige forklaringer på bilernes fremmarch som stigende pendling og udviklingen i prisen på egen bil over for prisen på offentlig transport.

Statistisk Tiårsoversigt 2021 belyser desuden samfundsudviklingen på tværs af samfundet det seneste tiår. Du kan blandt andet også læse, at:

  • I 2020 fik 15-19 årige mænd 3.300 domme for overtrædelse af straffeloven pr. 100.000 mænd i aldersgruppen. Dette er et fald på 37 pct. i forhold til 2010. For kvinder i samme aldersgruppe var antallet 762 i 2020, svarende til et fald på 39 pct. på ti år.
  • Flere piger vælger gymnasiet og færre en erhvervsfaglig uddannelse. 74,7 pct. gik på en gymnasial uddannelse 3 måneder efter grundskolen i 2020, mens 69,2 pct. gjorde det i 2011. Til gengæld faldt andelen, der var i gang med en erhvervsfaglig uddannelse fra 14,7 pct. til 10,4 pct. af pigerne.
  • Hjertesygdomme er skyld i færre dødsfald. I 2019 gjaldt det 11,4 pct. af alle dødsfald, mens 16,1 pct. af dødsfaldene i 2009 skyldtes hjertet.
  • 3.264 ægtepar består af to af samme køn, mens 2.591 par er registrerede partnere. Det blev muligt at gifte sig med en partner af samme køn i 2012. Året efter var der 391 ægtepar og 3.884 registrerede partnerskaber. 32 pct. af ægteparrene har børn, mens 23 pct. af de registrerede partnerskaber har det.
køre bil rat
I følge Danmarks Statistik er der kommet flere biler trods grønne visioner … (Foto: Unsplash)

Læs også: Danmarks Statistik: Nyt redskab viser hvordan det går med verdensmålene

Afghanistan er livsfarlig at opholde sig i

Situationen i både Kabul og store dele af Afghanistan er stadig kaotisk og direkte livsfarlig udtaler kilder til CNN. Blot 10 dage tog det Taliban at generobre landet … Evakueringerne er besværlige, og selvom Taliban officielt har udtalt, at der er frit lejde ud af Afghanistan, så tyder videoklip og billeder fra blandt andet Kabul lufthavn på noget helt andet. I går blev der for eksempel også affyret varselsskud under TV2-reportage.

I går landede et dansk fly med 15 evakuerede fra Islamabad, Afghanistan i København. I følge Udenrigsministeriet kunne der ikke nå at komme flere med på VIP-flyet fra DAT, fordi det var lejet ud og skulle bruges til noget andet (formentlig at flyve FCK-holdet til Tyrkiet, hvor de i EUFA cuppen skal spille mod Sivasspor), forlyder det. Ombord på flyet var 14 nordmænd og en person, der har lovligt ophold i Danmark.

I går eftermiddag oplyste Mette Frederiksen på pressemøde, at endnu et dansk militærfly har evakueret 84 medarbejdere fra Kabul. Flere af disse var lokalansatte og tolke. Flyet er landet i Københavns Lufthavn lidt i 8.00 dansk tid torsdag morgen, og et hold krisepsykologer står klar til at hjælpe. Hun oplyste også om, at regeringen har arbejdet på at bygge en luftbro mellem Kabul og Danmark gennem Islamabad i Pakistan, og en sådan operationel luftbro har de nu. Pakistan bistår generelt Danmark med evakueringerne. Det forlyder, at omkring 70 personer stadig forsøger at komme ud af Kabul og til Danmark.

USA’s nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, fortæller til CNN, at Taliban har forpligtet sig til at lade civile komme sikkert og uskadt til lufthavnen i Kabul. Men en dansker i Afghanistan beretter, at adgangen til Kabuls lufthavn nu er spærret af Taliban.

Det forlyder, at Danmark efter egne evakueringer skal bistå USA med at få deres borgere sikkert ud af Afghanistan. Situationen ændrer sig dog med hastige skridt, og imens sidder det meste af verden og ser på et land, der på meget kort tid er ændret totalt. Som også en krigsveteran udtaler til CNN (se nedenfor), så er det svært at forstå og forholde sig til, og man kan ikke andet end tænke tanken, om de 20 års krig har været spildt …

Læs også: Kabul er indtaget

Aktion mod utryghedsskabende knallertkørsel

Fyns Politi har lige nu massivt fokus på utryghedsskabende knallertkørsel i politikredsen. Tirsdag eftermiddag og aften var der derfor en større kontrolaktion af knallerter.

Der var faste kontrolpunkter i Odense N, Holluf Pile i det sydøstlige Odense, Otterup og Fraugde. Desuden var der kørende færdselskontroller uden for bymæssig bebyggelse i hele politikredsen.

– Baggrunden for indsatsen mod utryghedsskabende knallertkørsel er henvendelser fra borgere. Vi modtager jævnlig henvendelser fra borgere, der desværre oplever knallerter, der kører for hurtigt, larmer for meget, kører hvor de ikke må – kort sagt knallertkørere, der blæser på reglerne og kører, som det passer dem, uden hensyn til andres tryghed, siger politikommissær Anders Brahe, der er leder af Fyns Politis operative færdselsafdeling.

Tirsdagens aktion var den første af flere planlagte aktioner mod hensynsløs og ulovlig knallertkørsel. Politiet kigger især efter konstruktive ændringer (så knallerten kan køre over den tilladte hastighed), kørsel hvor knallertkørsel er forbudt, kørsel til ulempe, utryghedsskabende adfærd, om sikkerhedsudstyret er i orden og selvfølgelig også på, om der sidder flere end en person på køretøjet.

– Vi har allerede planlagt flere indsatser. Hvor og hvornår holder vi for os selv, men ligesom i går vil det være i flere byområder i kombination med kørende kontroller på de øvrige vejnet i politikredsen. Vores mål er sende et tydeligt signal til knallertkørerne om, at de skal overholde færdselsloven af hensyn til både andres og deres egen sikkerhed og tryghed, siger Anders Brahe.

Desværre var vejrguderne ikke med gårsdagens indsats. Det regnede nemlig mange steder, og det betød langt færre knallerter på vejene end sædvanligt. Derfor blev der kun skrevet ni sager, og en enkelt spiritusbilist blev stoppet ved Nyborg.

– Under alle omstændigheder så er jeg sikker på, at indsatsen i går sender et klart til signal om, at politiet tager oplevelser med utryghedsskabende knallertkørsel meget alvorligt, slutter Anders Brahe.

knallert scootere
Fyns Politi har afholdt aktion mod utryghedsskabende knallertkørsel … (Foto: Unsplash)

Læs også: Sjælden sommerfugl har kun et levested tilbage på Fyn

Støtteerklæring til de danske veteraner

På baggrund af den tragiske udvikling i Afghanistan har ‘Folk & Sikkerhed’ sendt en pressemeddelse ud, hvori de sender en støtteerklæring til de danske veteranerr, og hvor de også skriver, at de kan forstå, at mange veteraner sidder med en dårlig smag i munden, men militært set var krigen en succes.

Og de forklarer nærmere:

Missionen i Afghanistan var delt op i to faser. Fase 1 varede frem til 2014 og var en militæropgave, hvor koalitionen med amerikanerne i spidsen skulle overvinde Al Qaeda og afsætte Talibans styre i Afghanistan. Dette lykkes til fulde. Fra 2014 og frem til i dag trak de militære styrker sig gradvist ud, overgav ansvaret til den afghanske hær og demokratiopbygningen gik i gang.

Danske soldaters tilstedeværelse sikrede stabilitet, et blomstrende handelsliv, børn kom i skole og meget mere. På nær nogle få hændelser var der ro i det danske ansvarsområde, da Danmark havde soldater i Afghanistan.

Årsagen til den seneste tragiske og katastrofale udvikling i Afghanistan skyldes et folkeligt og politisk ønske om at trække de militære sikkerhedsstyrker ud af Afghanistan – dette blev desværre gjort for tidligt.

Nu er der behov for, at vi står sammen og fokuserer på, hvordan vi i fællesskab kan få vendt en tragisk situation i en bedre retning. Et stort politisk arbejde er i fuld gang, og i Folk & Sikkerhed bakker vi op om vores politikere i denne opgave.

Folk & Sikkerhed sender en stor tak til alle de mænd og kvinder som gennem årene har været udsendt til Afghanistan for den fantastiske indsats de har ydet og giver dem anerkendelse for, at de vandt krigen.

afghanistan
Landsbestyrelsen i Folk & Sikkerhed sender støtteerklæring til danske veteraner … (Foto: Unsplash)

Læs også: Folkekirkens Nødhjælp skal rydde op efter borgerkrigen i Libyen

Dagens video: Kaos i Kabul

 

· Mere fra samme kategori ·