Læs også:

Close
Lesbisk par. Kønsidentitet og seksualitet er to forskellige ting. (Foto: Pexels)

LGBTQIA+ … Hvad betyder de mange bogstaver og begreber inden for seksualitet og køn?

Kultur  | 

LGBT, LGBTQIA og lignende forkortelser bruges som en paraplyterm for hele samfundet af seksuelle- og kønsminoriteter. Få bogstavernes betydning her

Lesbian, gay, bisexual and transgender er den oprindelige betydning for betegnelsen LGBT, som bruges til at beskrive gruppen af seksuelle- og kønsminoriteter. Senere er der kommet flere bogstaver til for at gøre betegnelsen så inkluderende og omfavnende som muligt. I dag bruges LGBTQIA mere og mere, ofte med et + for ikke at udelukke nogen.

Q, I og A står for queer, interseksuel og aseksuel. Nogle af ordene handler om seksualitet, nogle om køn, og mange af dem er paraplytermer.

lgbtqia. Lesbisk par. Kønsidentitet og seksualitet er to forskellige ting. (Foto: Pexels)
Kønsidentitet og seksualitet er to forskellige ting. (Foto: Pexels)

LGBTQIA+, ordforklaring

LGBTQIA er en forkortelse for de engelske begreber. For eksempel står L’et for lesbian og G’et for gay, selv om vi på dansk ville skrive lesbiske og bøsser – eller homoseksuelle. Her er en oversigt over, hvad hvert ord dækker over samt et indblik i de mange andre seksualiteter og kønsforståelser, som LGBTQIA+ omfavner.

Læs også: Homoseksualitet er stadig ulovligt i hvert tredje land i verden

L: Lesbian, lesbisk:

En kvinde, der tiltrækkes af og forelsker sig i kvinder.

G: Gay, bøsse:

En mand, der tiltrækkes af og forelsker sig i mænd. Gay dækker også over både mænd og kvinder, der tiltrækkes af eget køn.

Læs også: Tjetjenien opretter “KZ-lejre for homoseksuelle”

B: Bisexual, biseksuel:

Oprindeligt en person, der tiltrækkes af og forelsker sig i mænd og kvinder. Nogle bruger ordet til at beskrive tiltrækningen af alle køn (mænd, kvinder, transkønnede, ikke-binære med flere, se forklaringer længere nede), andre til to køn, der ikke nødvendigvis er mand og kvinde.

Panseksuel: En person, der tiltrækkes af alle køn (mænd, kvinder, transkønnede, ikke-binære med flere, se forklaringer længere nede) eller af flere end ét køn. For eksempel af kvinder og af transmænd.

Nogle sidestiller biseksualitet og panseksualitet.

Kønsidentitet:
Det køn, du føler dig som, hvilket måske, måske ikke svarer til det køn, du fik tildelt ved fødslen.

Omniseksuel: En person, der ikke identificerer sig med et bestemt køn, og som tiltrækkes af alle køn. Med andre ord en ikke-binær, der tiltrækkes af andre ikke-binære samt mænd, kvinder med flere. Ordet bruges også af nogle som et synonym for panseksuel.

Ambiseksuel: Bruges på flere måder, men beskriver oftest en person, der er tiltrukket af personer, der ikke identificerer sig med ét bestemt køn (ikke-binære/non-binære, se længere nede).

lgbtqia. Toilet. Skilt. Findes der kun to køn: Mand og kvinde? Mange føler sig som begge, ingen af delene, noget midt i mellem eller noget helt andet. (Foto: Pexels)
Findes der kun to køn: Mand og kvinde? Mange føler sig som begge køn, ingen af delene, noget midt i mellem eller noget helt andet. (Foto: Pexels)

Læs også: Spejderkorps vil tillade transkønnede drenge

T: Transgender, transkønnet m.m.:

Ofte vil det skrives således: trans*, fordi stjernen kan dække over transseksuelle, transmænd, transkvinder, transkønnede og andre, der identificerer sig med det at være trans*. På den måde inkluderer “trans*” alle transpersoner.

Nogle af de mest almindelige begreber:

Transkønnet: En transkønnet er ofte født i en krop, der biologisk har det modsatte køn, men ordet beskriver også en bredere vifte personer, der ikke identificerer sig med de konventionelle, biologisk baserede køn eller oplever at have mere end ét køn.

Nogle transpersoner får foretaget operationer og/eller går i hormonbehandling, andre gør ikke. Det samme gælder navneskift og stedord (hun, han og så videre) og juridisk i forhold til for eksempel pas, cpr-nummer og så videre. I 2014 blev det muligt at skifte juridisk køn. I den første uge søgte 123 personer om et juridisk kønsskifte.

En transkvinde kan for eksempel være en kvinde født i en drengekrop. Nogle lever stealth (taler ikke om, at de er født anderledes), andre beskriver sig selv som transkønnede eller MTF (male to female). Det kan du læse mere om i vores interview med Maria.

Transseksuel: Dækker ofte over en person, der lever som et andet køn end det, der blev fastslået ved fødslen. Mange transpersoner foretrækker “transkønnet” fremfor “transseksuel” for at holde seksualitet ude af begrebet, som udelukkende beskriver kønsidentiteten.

“Transseksuel” bliver derfor ikke rigtig brugt længere.

Læs også: Nu er danske transkønnede ikke længere “psykisk syge”

Transvestit: Et omdiskuteret og meget forældet begreb, der ses som stødende, da det især er blevet brugt om transpersoner, der sås som psykisk syge. De, der benytter det, gør det ofte for at forklare en person, der går i det modsatte køns tøj uden at definere sig som det køn. En anden og mere velset betegnelse for det er crossdresser.

lgbtqia, Personer, der kan lide at gå i det modsatte køns tøj, men ikke identificerer sig som det køn, kaldes ofte for crossdressere. "Transvestit" er for mange et stødende ord. (Foto: Pexels)
Personer, der kan lide at gå i det modsatte køns tøj, men ikke identificerer sig som det køn, kaldes ofte for crossdressere. “Transvestit” er for mange et stødende ord. (Foto: Pexels)

Ciskønnet: Person, der identificerer sig med det køn, vedkommende blev tildelt ved fødslen.

Q: Queer:

Queer betyder egentlig “ualmindelig” og er ofte blevet brugt som skældsord for folk, der ikke var eller “opførte” sig som det køn, de fik tildelt ved fødslen. I dag er vi heldigvis mere åbne og mener, at folk må identificere sig og opføre sig, som de føler for. Derfor har queer også fået en mere positiv betydning.

I dag beskriver flere personer sig som queer og/eller en af de andre termer inden for LGBTQIA+. At betegne sig som queer opfattes også som et statement og en person, der går imod opfattelsen af, at der kun findes to kønsidentiteter, og at det er unormalt at være andet end heteroseksuel.

Læs også: Dansk damedouble holdt kærligheden hemmelig i otte år

I: Intersex, interkøn:

Interkøn er en paraplyterm og et tillægsord, der beskriver mange forskellige personer – som oftest personer, der er født med mere end ét biologisk køn eller på anden måde falder uden for normen for definitionen af mand eller kvinde. Kromosomale, hormonelle eller genitale karakteristika kan falde uden for det, der normalt viser, om barnet er en pige eller dreng, men den nyfødte tildeles alligevel et af de to køn – baseret på dna-tests.

Flere interkønnede bliver opererede som små, men identificerer sig måske ikke (eller ikke udelukkende) som det køn, de er blevet opereret til mellem benene. I 2015 blev Danmark kritiseret af Europarådet og Institut for Menneskerettigheder for at operere interkønnede børn.

Interkøn har intet at gøre med seksualitet og meget lidt med identitet – begrebet dækker over fysiske karakteristika. Det menes, at en ud af 100 mennesker er interkønnet.

Hermafrodit: Forældet og forkert kaldenavn, som opfattes stødende. Hermafrodit dækker for eksempel over dyr, der har både testikler og æggestokke, hvor interkøn dækker over mange andre og flere variationer.

lgbtqia
Først i januar i år blev transkønnethed fjernet fra listen over psykiske sygdomme i Danmark. (Foto: All Over)

A: Asexual, aseksuel:

Generel beskrivelse af ikke at føle sig seksuelt tiltrukket og/eller have lyst til sex. Aseksualitet varierer fra person til person. Nogle aseksuelle personer har stadig sex, og aseksualitet har intet med cølibat at gøre.

Aromantisk: Ikke at føle sig romantisk tiltrukket og/eller have lyst til et romantisk forhold. Nogle aromantiske personer lever stadig i forhold.

 

+

Plusset dækker over alle andre, der opfattes som minoriteter på grund af deres køn og/eller seksualitet. Her beskrives nogle af dem.

Non-binær kønsforståelse:
Forståelse af, at kønnet består af en stor variation af kønsidentiteter eller kønsudtryk, og at man kan føle sig som andet end en mand eller en kvinde.

Ikke-binær, non-binær:

En person, der ikke identificerer sig med at være et bestemt køn, eller ikke identificerer sig som mand eller kvinde, men noget tredje. Ikke-binære køn kan for eksempel være:

Akønnet, intetkønnet, kønsneutral: Identificerer sig ikke med noget køn.

Androgyn: Identificerer sig med et køn et sted mellem mand og kvinde. Nogle kalder sig også intetkøn.

Demi: Bruges af personer, der ikke identificerer sig med det køn, de er blevet tildelt ved fødslen.

Dobbeltkønnet: Identificerer sig ligeligt som mand og kvinde.

Flydende køn: Identificerer sig nogle gange mere som mand end som kvinde og omvendt.

Intergender: Bruges af personer, der hverken føler at “mand” eller “kvinde” er dækkende, eller som føler sig som en kombination af de to. Se også androgyn eller dobbeltkønnet.

Pankønnet: Intergender, men kan også føle sig som værende et tredje køn.

Polykønnet: Identificerer sig med mere end ét køn eller med en kombination af flere køn.

Neutrois: Identificerer sig ikke med noget køn og ønsker ofte at fjerne kønskarakteristika.

Trikønnet: Bevæger sig mellem tre køn, ofte mand, kvinde og et tredje køn.

 

Læs også: Maria skiftede køn: Jeg ser ikke mig selv som transkønnet – jeg er 100 procent kvinde

 

Kilder: LGBT DanmarkLGBTQIA Resource Center (UC Davis)

· Mere fra samme kategori ·