Læs også:

Close
pige ked trist angst ensomhed

NEWS: Ny guide til forældre skal styrke teenageres mentale trivsel

Nyheder  | 

Ny guide til forældre skal styrke teenageres mentale trivsel · Mand dømt for telefonsvindel mod 12 ældre kvinder · Politiet har ekstra fokus på fartsyndere i denne uge · 8 ud af 10 danskere støtter praktisk spor til alle i folkeskolen · Sparkede gravid kvinde i maven · Dagens billede: En tåbelig bemærkning

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Ny guide til forældre skal styrke teenageres mentale trivsel

Flere unge mistrives og har brug for hjælp til at tackle hverdagens udfordringer. Her kan forældre hjælpe en stor del af vejen, mener Dansk Sundhedssikring. Derfor har deres psykologer udsendt en ny guide til forældre med gode råd til, hvordan de kan hjælpe særligt deres teenagere med støtte og vejledning. Det skete på Sindets Dag, WHO’s internationale dag for mental sundhed d. 10. oktober 2023.

Børn og unge mistrives i højere grad, og udviklingen går fortsat den forkerte vej, viser flere undersøgelser. Især angst og depression bliver i højere grad udbredt blandt de danske børn og unge.

Hos Dansk Sundhedssikring, som er Danmarks største leverandør af sundhedsforsikringer, har 5,5 procent af selskabets mere end 550.000 kunder henvendt sig med mentale udfordringer det seneste år. I gruppen af piger mellem 10-18 år har hele 11 procent henvendt sig for mental støtte.

– Der er ingen tvivl om, at vi står med en stor udfordring som samfund, og alle har ansvar for at vende udviklingen. Mange flere føler, at de har brug for hjælp til at klare hverdagen mentalt. Vi hjælper og støtter dem til at tackle de problemer, som de møder i hverdagen. Især børn og unge henvender sig for at få hjælp til mentale udfordringer. Vi gør her en særlig indsats for at klæde forældrene på til at hjælpe deres børn med de udfordringer, man møder i et liv, siger Kent Jensen, CEO i Dansk Sundhedssikring.

En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen fra 2021 viser, at 95 procent af de cirka 1.000 adspurgte forældre synes, det er svært at have en god samtale med deres teenager. Derfor har Dansk Sundhedssikring nu valgt at lave en guide for at give forældrene et værktøj til at snakke med deres børn i og om hverdagen, og de problemer, som opstår i løbet af et liv.

– Vi oplever, at mange forældre rigtig gerne vil hjælpe deres børn, men de ved bare ikke, hvordan de skal gribe opgaven an. De er for eksempel bange for at presse for meget på og komme til at skubbe deres børn længere fra sig. Det er især svært for dem, når børnene når teenagealderen, hvor de gerne vil være selvstændige og klare sig selv uden forældrenes hjælp. Derfor har vi udviklet en ny guide med en masse gode råd til forældrene, som forhåbentligt kan gøre det nemmere at starte samtalen, siger Claraamalie Rosenboje, udviklingschef i Dansk Sundhedssikring.

I den nye guide, som er gratis at downloade for alle, får forældre blandt andet råd til, hvordan de kan lytte i hverdagen og skabe en sikker havn for samtale, som børnene føler sig trygge i.

– Som forælder har man en naturlig trang til at komme med gode råd og vejledning for at hjælpe sine børn bedst muligt. Men i teenageårene har nogle mest brug for, at en voksen lytter og anerkender. De er også i en fase af livet, hvor behovet for at blive taget seriøst virkelig træder i kraft. Forskningen viser, at det at have en god samtalepartner er afgørende for den unges mentale trivsel, og derfor vil vi gerne klæde forældrene på til denne opgave, som kan være udfordrende, især når barnet er i teenageårene, afslutter Claraamalie Rosenboje.

Når et barn eller en ung mistrives, rammer det hele familien. Derfor har Dansk Sundhedssikring ud over guiden også en forsikringspakke, som dækker hele familien. Med forsikringen Basis kan forældre ringe ind og få hjælp til, hvordan de bedst kan støtte og vejlede deres barn. Derudover udvikler Dansk Sundhedssikring løbende værktøjer, som kan hjælpe både børn, unge og voksne i hverdagen.

mor datter trist
Nu udsender Dansk Sundhedssikring en guide til alle forældre, som kan hjælpe dem til at styrke deres teenageres mentale trivsel. (Foto: Adobe Stock Adobe Stock)

Læs også: Måder du kan styrke dit mentale helbred på

Mand dømt for telefonsvindel mod 12 ældre kvinder

En 25-årig mand blev sidste uge i Københavns Byret idømt 1 år og 3 måneders fængsel for sin medvirken til groft bedrageri, hvor 12 ældre kvinder er blevet ringet op og franarret både hævekort og pinkoder.

Svindlen er foregået ved, at ukendte medgerningsmænd har ringet til ældre kvinder og udgivet sig for at være fra deres bank eller fra Nets.

Gerningsmændene har bildt de ældre ind, at der foregik mistænkelige transaktioner på deres konti, og at den eneste måde at sikre sig på, var ved at aflevere deres kort til et ‘bankbud’. Samtidig har de overtalt de forurettede til at oplyse deres pinkode.

Den 25-årige har i retten erkendt, at han derefter tog hen til ældre kvinder og udgav sig for at være bankbud og på den måde fik udleveret hævekortene. De blev misbrugt til hævninger og betalinger.

Bedragerierne foregik fra januar til april i år, og der er i alt blevet svindlet for cirka 340.000 kroner. Der er forurettede fra hele landet, men fortrinsvis fra Hovedstadsområdet. Deres gennemsnitsalder er over 80 år.

– Det er en skruppelløs form for bedrageri, hvor den dømte har udnyttet den tillid, som især ældre borgere har til myndighederne. Jeg er tilfreds med, at retten har udmålt straffen derefter, udtaler anklager Tine Graakjær.

Den 25-årige blev anholdt den 7. juni 2023 og har siden siddet varetægtsfængslet. Han er fortsat fængslet indtil afsoning.

Københavns Politi minder om, at banker og offentlige myndigheder aldrig vil benytte mail, sms eller telefonopkald til at bede om pinkoder, MitID eller andre personlige oplysninger.

– Banken ville aldrig sende en person ud for at hente et hævekort, så man skal under ingen omstændigheder udlevere sine kort på den måde, udtaler Tine Graakjær.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen her og Det Kriminalpræventive Råd her.

københavn københavns byret byretten grundlovsforhør
Mand dømt for telefonsvindel mod 12 ældre kvinder … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Ældre har svært ved at følge med i den digitale udvikling

Politiet har ekstra fokus på fartsyndere i denne uge

For høj hastighed er fortsat et problem på de danske veje, hvor højere fart er lig med højere risiko. For høj fart er en medvirkende faktor i fire ud af 10 dødsulykker i trafikken.

Størstedelen af landets politikredse har fra i går mandag den 23. oktober til og med søndag den 29. oktober 2023 intensiveret fokus på hastighedsovertrædelser.

Farten kan være årsag til, at ulykken sker, men farten kan også være årsag til, at ulykken bliver fatal for de involverede. Jo højere farten er idet ulykken sker, desto alvorligere bliver konsekvensen af ulykken. Hvert år mister cirka 70 mennesker livet i en trafikulykke, hvor hastigheden er for høj i forhold til det tilladte eller forholdene. Det viser tal fra Vejdirektoratet.

– Hvert år bliver politiet kaldt ud til mange trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken. Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden, forklarer Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Koncernkommunikation.

Hvorfor indsats mod hastighed? …For høj fart kan være hvis man kører hurtigere end den tilladte hastighedsgrænse, eller hvis man kører hurtigere end forholdene tillader. Det kan for eksempel være, hvis der er nedsat sigtbarhed ved tåge, regn eller sne eller vejen er glat, der er tæt trafik og så videre.

  • Hvert år registrerer politiet cirka 160 dræbte og cirka 1.700 alvorligt tilskadekomne i trafikken (gennemsnit 2019-2021) – For høj hastighed er en væsentlig faktor i mange af disse ulykker.
  • Ved 80 km/t. kører du ca. 33 meter inden du reagerer, og efter cirka64 meter holder du stille. Kører du 95 km/t. bruger du yderligere 19 meter på at holde stille ved maksimal bremsning af køretøjet.
  • Hvis farten fordobles, firedobles kollisionskraften. Det vil sige man rammer med fire gange så meget kraft.
  • Landevejene er de farligste vejstrækninger. Her sker to ud af tre dødsulykker i trafikken.

*Kilde: Rådet for Sikker Trafik.

Hvis du oplever, at der bliver kørt for stærkt i dit lokalområde, og at det skaber utryghed og farlige situationer, kan du bestille en færdselskontrol på politi.dk

vintermørke syn bil profiloptik
Ny undersøgelse viser, at halvdelen af trafikanter har udfordret syn i vintermørke. (Foto: Darwin Vegher)

Læs også: Politiet stopper uopmærksomme trafikanter

8 ud af 10 danskere støtter praktisk spor til alle i folkeskolen

En ny meningsmåling viser overvældende støtte til regeringens forslag om en mere praktisk folkeskole, fortæller SMVDanmark.

Regeringen præsenterede for nylig et nyt politisk udspil om folkeskolen. Et af hovedelementerne var, at eleverne i folkeskolens ældste klasser får mulighed for at skifte nogle af de teoretiske fag ud med to dage om ugen på en virksomhed eller på en erhvervsskole, hvor de kan møde udfordringer fra en praktisk verden væk fra skolebænken.

Dét er der stor folkelig opbakning til, viser en ny survey fra Norstat på vegne af SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Hele 81 pct. af danskerne svarer, at det er en ‘god idé’ eller ‘meget god idé’, at alle folkeskoleelever får mulighed for at vælge et praktisk spor i udskolingen. Kun 3 pct. svarer, at det er en ‘dårlig idé’ eller ‘meget dårlig idé’.

Ifølge Kasper Munk Rasmussen, uddannelsesansvarlig i SMVdanmark, bør målingen bestyrke regeringen i, at der ikke skal rystes på hånden.

– Vi kan se, at forskellige kræfter, blandt andet Danmarks Lærerforening, ønsker at reservere det praktiske spor i udskolingen til en lille gruppe af skoletrætte elever. Det vil jeg gerne advare meget imod. For det første har alle elever godt af i højere grad at lære at kombinere praktisk og teoretisk viden. For det andet er det helt afgørende, at vi ikke sender et signal om, at praktisk viden er for mere eller mindre skoletrætte elever. Derfor håber jeg, at regeringen vil føle sig bestyrket i, at de er på rette vej, når der nu er støtte fra mere end 80 pct. af danskerne, siger han og uddyber:

– Vi har brug for, at de praktiske uddannelser i Danmark bliver et førstevalg for flere elever. De nye praktiske udskolingsspor har potentiale til at blive en motorvej til erhvervsuddannelserne på samme måde, som folkeskolen i dag er en motorvej til gymnasiet. Men det kræver, at det bliver en ret og en mulighed for alle elever. Ikke kun de skoletrætte, forklarer Kasper Munk Rasmussen.

SMVdanmark foreslår desuden, at det praktiske spor kan starte allerede fra 7. klasse, og at erhvervsskolerne får mulighed for at udbyde hele udskolingen i folkeskolen fra 7. klasse på samme vis, som de i dag kan udbyde 10. klasse.

Og potentialet er stort. En undersøgelse fra VIVE på baggrund af besvarelser fra over 4.000 unge viser, at 47 pct. ville have valgt det praktiske spor i folkeskolen, hvis de havde haft muligheden for det. Der går cirka 150.000 unge i udskolingen. 47 pct. svarer til cirka 70.000 unge.

Der er desuden tidligere gennemført forsøg med praktiske spor i udskolingen. En evaluering viser, at eleverne oplever øget motivation, trivsel og læring, faglig progression, lavere fravær og lyst til at starte på en erhvervsuddannelse.

blyant kladdebog skole undervisning skrive (Foto: Unsplash)
8 ud af 10 danskere støtter praktisk spor til alle i folkeskolen … (Foto: Unsplash)

Læs også: Midlerne til folkeskolen halter bagefter den generelle fremgang i samfundet

Sparkede gravid kvinde i maven

En 64-årig mand blev for nylig anholdt og sigtet for kvalificeret vold, og det overvejes i øjeblikket, om han skal fremstilles i grundlovsforhør i retten. Den 64-årige er siget for en fredag aften at have sparket en 29-årige kvinde i maven. Kvinden er gravid, hvilket den 64-årige umiddelbart var bevidst om.

Overfaldet på den 29-årige skete i en opgang i en beboelsesejendom i Nykøbing og var ganske umotiveret, men den 64-årige var temmelig beruset. I første omgang blev den 29-årige undersøgt på sygehuset i Nykøbing, men vidneudsagn førte frem til beslutningen om at anholde den 64-årige.

gravid, pregnant, mave
 Sparkede gravid kvinde i maven … (Foto: Unsplash)

Læs også: Bliv klogere på psykisk vold i parforholdet

Dagens billede: En tåbelig bemærkning

· Mere fra samme kategori ·