Læs også:

Close
pige vred græder

Bliv klogere på psykisk vold i parforholdet

Mit liv  | 

Christina Copty har skrevet bogen ‘Partner, løgner, elsker, krænker – Om psykisk vold i parforholdet’. En virkelig både spændende og også uhyggelig bog, om hvordan et forhold desværre også kan være. Vi har fået en snak med hende om det hele

Hvert år bliver mere end 100.000 danskere mellem 16 og 74 år udsat for psykisk partnervold. Psykisk vold er den mest udbredte og en yderst skadelig form for vold. I bogen ‘Partner, løgner, elsker, krænker – Om psykisk vold i parforholdet’ af Christina Copty er det netop et emne, hun kommer ind på.

had hånd vold trist
Det er ikke så enkelt, som det måske ser ud ‘udefra’ blot at gå fra et voldeligt forhold … (Foto: Unsplash)

‘Hvorfor går du ikke bare’

‘Hvorfor går du ikke bare?’ er den typiske reaktion, når ofre for psykisk partnervold fortæller, hvad de er udsat for. Ja udefra lyder det nemt. Men trusler, stalking, seksuel og økonomisk vold er hverdag for disse mennesker, som langsomt får nedbrudt deres selvværd og selvtillid.

Psykoterapeut Christina Copty beskriver i bogen, hvad psykisk partnervold er, og hvad den gør ved offeret. Hun giver et indblik i, hvordan en krænker tænker, føler og agerer, og hun guider læseren igennem den labyrint af kontrollerende og manipulerende voldsmetoder, som krænkeren benytter sig af. Hun viser også, hvorfor den psykiske vold er så traumatiserende, at ofrene ikke magter at bryde ud af det destruktive forhold og ender med at lide af f.eks. C-PTSD, selvhad og ensomhed.

Christina Copty
Christina Copty skriver om et svært emne … (Foto: Thomas A)

Endelig beskriver Copty, hvordan børn kan komme i klemme, når en forælder er psykisk voldelig. Hun giver konkrete råd til, hvordan man håndterer en sådan partner, og hvordan man kan komme ovenpå igen, når man har lagt et voldeligt forhold bag sig.”

– Jeg prøver hele tiden at gøre, som han vil have, men jeg kan aldrig gøre det rigtigt. Den ene dag ignorerer han mig og siger, at jeg skal lade ham være i fred for så at ringe dagen efter og beskylde mig for at være ligeglad med ham. Når jeg prøver at minde ham om, at det var ham selv, der bad mig om at lade ham være, håner han mig bare og siger ‘Det har jeg aldrig sagt, du er jo sindssyg’. Jeg bliver så forvirret og i tvivl om, hvorvidt det er mig, der misforstår eller husker forkert. Det er, som om vi taler to forskellige sprog.

christina copty Partner løgner elsker krænker forside (1)
Sådan ser bogen ud … (Foto: PR)

Hvad er baggrunden for, at du er kommet med denne bog?

Som psykoterapeut med speciale i destruktive forhold og narcissisme, er psykisk vold et tema, jeg arbejder med hver dag, men som mange ikke ved, at de er udsat for. Bogen er et forsøg på at give folk et ordforråd og en viden om noget, de lever i, men som de ikke før har kunne sætte ord på, og som de derfor kan have svært ved at sige fra overfor, og se mønsteret i.

Min erfaring er, at mange sidestiller psykisk vold med, at man bliver råbt ad og kaldt for grimme ting, eller man trues med tæsk, eller bliver kontrolleret og styret som en marionetdukke. Mange tror også, at det er noget, der kun sker mod ‘svage’ mennesker.

Men psykisk vold kan både være eksplicit med råb og trusler, og det kan også være subtilt og for eksempel komme til udtryk ved, at man bliver kritiseret eller lagt på is, eller mødt af sarkasme når man gør noget, krænkeren vurderer er forkert og ude af trit med hans eller hendes værdier, lyster og behov, som er de eneste, der skal tages hensyn til i forholdet. Det er der mange, der ikke ved. I stedet føler de sig forvirrede over at problemerne i forholdet ikke kan løses, og over, at der altid er noget, partneren er utilfreds med.

par holde hånd ring
Der findes et stort mørketal for psykisk vold … (Foto: Pexels)

Er det et større problem, end folk egentlig er klar over?

Da mange netop ikke er klar over at de lever i psykisk voldelige forhold, er der givetvis et stort mørketal, men hvis man bare går efter de officielle tal, så udsættes flere end 100.000 danskere for psykisk vold om året.

Hvad du gerne vil opnå med bogen?

Mit ønske med bogen er at sprede mere viden om, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dem, der udsættes for det. Jeg har også en lille drøm om at bogen når ud til folk, der igennem deres arbejde kommer i kontakt med psykisk partnervold, blandt andet sagsbehandlere i Familieretshusene, psykologer og terapeuter, samt advokater, for jeg hører desværre ofte om ofre, der bliver fanget i et system, der ikke har gennemskuet dynamikkerne, og som derfor uforvarende kommer til at medvirke til at volden kan fortsætte.

Jeg har også et ønske om at ofrene for volden får nogle brugbare redskaber både til at navigere udenom volden og til at få fat i deres egne grænser og selvværd, så de holder op med at tage ansvar for den vold, de udsættes for.

pige tænker trist
Bogen er med til at forklare, hvad psykisk vold er … (Foto: Pexels)

Psykisk vold i parforhold er tabubelagt – hvorfor?

Mit indtryk er, at både fysisk og psykisk vold i parforhold er tabubelagt af flere grunde. Den måske største årsag er, at udøvere af vold er dygtige til at manipulere med virkeligheden så omverdenen og ofrene overbevises om, at de selv er skyld i volden, altså victim blaming.

Hvis de samtidig udsættes for gaslighting, som er når løgnen, eller benægtelsen af noget, der er rigtigt, kobles sammen med en anklage om ens mentale sundhed, som i: ”Du er jo sindssyg, hvis du tænker sådan om mig”, så er det svært for ofrene at finde fodfæste i deres egne oplevelser og følelser, og over tid vil de vitterligt tvivle på, om de har mistet grebet om virkeligheden, og det kan føles meget skamfuldt og derfor ikke noget, man vil eller tør tale om.

Mange af mine klienter fortæller da også, at de ikke kan tale med andre om deres oplevelser, for man forstår ikke, hvad det vil sige at leve i sådan et forhold, hvis ikke man har prøvet det. Mange pårørende afviser at ville tale om volden, for de vil ikke blandes ind i det, der foregår imellem de to parter, fordi de mener man må være to om at skabe konflikterne. Andre holder stædigt fast i, at det ikke kan passe, for de kender krænkeren, og ‘sådan er vedkommende ikke overfor mig’.

Andre igen bliver forlængelser af krænkeren når de afviser at tro på, hvad der sker, når de siger ”Du har jo aldrig været nem at være sammen med, så tror du ikke, det er dig, den er gal med?” Hvis de endelig møder nogen, der lytter og tror på dem, mødes de af spørgsmålet ”Hvorfor går du ikke bare?” og når man ikke bare går, så ændrer lytteren sig til at være skeptiker, for hvis det virkelig var så slemt, så ville han eller hun da gå”. Der mangler med andre ord basal viden og indblik i, hvad psykisk vold er, og hvad det gør ved det menneske, der udsættes for det.

En anden grund til at det er tabubelagt for nogen er, at de ser sig selv som stærke mennesker, og derfor tager de afstand fra at de er ofre, som er et ord de forbinder med at være svag. De er flove over at være udsat for vold, og over at de ikke har været i stand til at vælge en bedre partner. Hvis man samtidig har en overbevisning om, at man selv skaber alt i sit liv, så kan det også være pinagtigt at skulle indrømme, at man har tiltrukket en voldelig partner.

Hvis man har børn sammen, kan det også være forbundet med skam, at man har givet sine børn sådan en forælder, og man kan føle sig fanget i familien, fordi man ikke tør bryde fri af frygt for, hvad krænkeren kan finde på at gøre – hvilket meget ofte indebærer en eller anden form for trussel omkring børnene. I bogen gennemgår jeg derfor også hvad forældrefremmedgørelse er, og hvad man kan gøre for at passe på sine børn.

fyr mand
Psykisk vold i parforhold er tabubelagt … (Foto: Pexels)

Udvikler parforholdene sig ofte fra ‘milde’ tilfælde eller ‘voldsommere’?

Der er ikke nogen fastlagt bane for, hvordan et psykisk voldeligt forhold udvikler sig, for det afhænger meget af den voldelige partner og hans eller hendes ”foretrukne” voldsmetoder. Hvis man er det, som jeg i bogen betegner som eksplicit psykisk voldelig, vil volden hurtigere blive synlig fordi ”reglerne” og kontrollen bliver sagt højt. Det kan være, at man ikke selv må bestemme, hvem man må tale med, eller hvad for noget tøj, man skal have på.

Det kan også være, at man får at vide, hvordan man skal gebærde sig økonomisk og hvad man skal gøre seksuelt. De mere subtile voldsformer er ikke mindre skadelige, men de kan være vanskeligere at få øje på, og derfor kan der gå længere tid, før man opdager det egentlige mønster.

Her er volden mere passivt aggressiv, og i stedet for at man direkte får at vide, hvad man må og ikke må, bliver det kommunikeret ved at krænkeren bliver kold, sur, fornærmet eller påtager sig en offerrolle, og på den måde viser partneren at han eller hun har gjort noget forkert, og skal rette ind.

psykisk vold forhold
Det starter ofte i det små og så stille og roligt trapper op … (Foto: Pexels)

Hvad ‘tegn’ skal man være opmærksom på?

Man skal være særligt opmærksom på om ens partner har tendens til sort-hvid tænkning. Altså at der er en rigtig og en forkert måde at være på. Man skal også se på, om der er en klar magt-ubalance og en manglende vilje til at løse konflikter på en måde, der gavner begge parter. Får man stillet ultimata om, at hvis ikke man giver eller gør det, partneren har brug for, så kan man ikke være sammen?

Bliver konflikter aldrig rigtigt løst, fordi kommunikationen går i hårdknude eller fordi samtalen bliver styret i retning af noget, man selv har gjort eller gør forkert? Får man efterfølgende, når man igen forsøger at finde en fælles løsning på det uløste problem at vide, at man altid skaber drama og problemer, fordi man ikke kan lade fortiden ligge? Med andre ord skal man være opmærksom på, om partneren er den, der hele tiden vil definere og bestemme, hvad der er rigtigt og forkert.

Derudover skal man også være opmærksom på, om partneren ændrer den del af sin adfærd, som man flere gange har sagt, man bliver ked af. En kærlig partner vil ændre sig, en krænker vil afvise at der er noget galt med hans eller hendes adfærd.

kærlighed fyr
Hvad tegn skal du holde øje med … (Foto: Unsplash)

Forskellen på fysisk og psykisk vold – er den ofte hårfin eller nem at ‘se’?

Som en tommefingerregel kan man sige, at i alle fysisk voldelige forhold er der psykisk vold, imens psykisk voldelige forhold ikke nødvendigvis har fysisk vold, men der er nogle overlap: Blandt andet er tvunget sex, altså voldtægt; det, at blive råbt op i ansigtet af en rasende person, og at få smadret ting også fysisk vold.

Hører kontrol og manipulation sammen?

Ja. Manipulation er et redskab til kontrol. Det er det, hvad enten der er tale om psykisk voldelige forhold eller ej. Når vi mennesker manipulerer, og det tror jeg alle gør engang imellem, så gør vi det fordi vi gerne vil have et bestemt resultat.

Vi manipulerer altså for at kontrollere udfaldet. Ofre for psykisk vold manipulerer for at slippe for volden, og krænkere manipulerer for at bevare magten.

mand græde ansigt
Alt eller alle er ikke altid ‘hvad det eller de giver sig ud for’ … (Foto: Unsplash)

Hvad er dit bedste råd til kvinder i sådanne parforhold?

Hvis vi udelukkende kigger på kvinder, selvom bogen jo henvender sig til både mænd og kvinder, så er det at uddanne sig i hvad psykisk vold er, hvad sådan en partner gør og hvorfor, og hvad man selv kan gøre for at passe på sig selv og eventuelle børn.

Det er desværre ikke omkostningsfrit at leve med en psykisk voldelig partner, og langt de fleste får C-PTSD af det, og det tager tid at hele efterfølgende, særligt hvis man som kvinde også har været udsat for trusler, seksuelle overgreb og kontrollerende adfærd.

Kan man komme godt videre efter sådan et forhold?

Ja. Heldigvis er vi mennesker udstyret med en formidabel evne til at overkomme de vildeste ting. Vi har en indbygget modstandskraft og kan komme på benene selv efter noget, vi troede vi ikke kunne overleve.

Vores hjerner er det, vi kalder for plastiske, og det betyder at vi livet igennem kan udvikle os, og at vi kan finde nye veje og måder at være på, der bringer større glæde, men det kan godt være, at man er nødt til at have en guide i form af professionel hjælp med på den rejse, særligt hvis man er traumatiseret og føler at man har mistet sig selv og håbet.

Jeg tror, at noget af det vigtigste vi mennesker har, er vores bevidsthed og vilje, for hvis vi gerne vil have mere glæde og kærlighed i vores liv, kan vi gå efter det – men det kræver naturligvis at vi først heler de sider i os selv, der tror at kamp, længsel efter kærlighed og ensomhed er de rette drivkræfter til at finde et dejligt forhold. Det er det ikke. Vi skal jagte glæden, i stedet for at jagte en person, som vi håber, vi kan blive glade med, hvis bare vi kapper en hæl eller klipper en tå.

fri pige glad
Kom videre – godt videre … (Foto: Unsplas)

Læs også:

 

Find dit forsvar mod psykopater og andre idioter

 

Vred, pige, angry, sur, psykologi, sociologi
Billede fra: Pixabay.com

· Mere fra samme kategori ·