Læs også:

Close
fraud svindel databedrageri computer mobil

NEWS: Fem personer sigtet for omfattende billeddeling af seksuelt krænkende billeder

Nyheder  | 

Fem personer sigtet for omfattende billeddeling af seksuelt krænkende billeder · Mere skov i Hedensted Kommune · Mange nye ladepunkter på Danmarkskortet · Dansk virksomhed åbner kontor i Ukraine · Hollænder får 12 års fængsel for narkoindsmugling · Dagens billede: Vin på afveje

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Fem personer sigtet for omfattende billeddeling af seksuelt krænkende billeder

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i samarbejde med flere politikredse sigtet foreløbigt fem personer for ulovligt at have delt flere tusinde intime billeder og videomateriale af unge kvinder. Sigtelserne sker som led i en længerevarende efterforskning, som NSK har foretaget af lukkede grupper på Telegram og Discord.

NSK har gennem længere tid efterforsket en række lukkede grupper på de sociale medier Telegram og Discord. Og efterforskningen har ført til, at foreløbigt fem personer er sigtet for ulovligt at have delt billeder og videoer med seksuelt krænkende materiale af unge kvinder.

De fem personer har efter NSK’s opfattelse haft en stor rolle i de lukkede grupper, hvor der er delt flere tusinde billeder og videoer af unge kvinder. En af personerne er desuden sigtet for videregivelse af seksuelt materiale af mindreårige.

Organiseret og bevidst billeddeling … NSK’s efterforskning peger på, at mindst en af de sigtede har administreret og faciliteret de lukkede grupper ved bl.a. at have opfordret øvrige medlemmer til at dele seksuelt krænkende indhold af unge kvinder på grupperne. Derudover viser efterforskningen, at billeddelingen har været mere organiseret end i tidligere billeddelingssager.

– Den kriminalitet, der er foregået i de lukkede grupper, er omfattende og er foregået i langt mere organiseret grad, end vi tidligere har set i andre billeddelingssager. I de lukkede grupper er private intimbilleder af unge kvinder groft blevet brugt som indbyrdes bytte-og handelsvarer. Det er muligt, at nogen tror, at politiet ikke kan efterforske lukkede grupper på fx Telegram, og man kan gemme sig bag en anonym-profil, men resultatet af disse efterforskninger viser med al tydelighed – at det kan vi, udtaler Lars Mortensen, politiinspektør i NSK.

De mistænkte personer i sagen er alle sigtet for overtrædelse af straffelovens § 264d om uberettiget deling af krænkende materiale. Strafferammen går fra bøde og, under skærpende omstændigheder, op til fængsel i 3 år.

En alvorlig sag med stor konsekvens for ofrene … NSK har i forbindelse med efterforskningen af de lukkede grupper bevissikret de sigtedes profiler og vil fortsætte efterforskningen af lukkede grupper på de sociale medier. Det er derfor sandsynligt, at der kommer flere sigtelser til i den kommende tid.

– Det kan være ødelæggende og meget traumatiserende for ofre at vide, at deres intime billeder florerer på internettet og er blevet delt uden ens samtykke. Derfor gør politiet og flere af vores samarbejdspartnere alt, hvad vi kan for at få fjernet seksuelt krænkende materiale på internettet og for at bremse de personer, der står bag. Det kan dog være svært at få nedtaget billeder, når de først er blevet delt på disse platforme, og det kan være blevet delt mange gange og på forskellige platforme. Der er således også tale om en meget omfattende efterforskning, som kan strække sig over længere tid, afslutter Lars Mortensen.

Efterforskningen af de fem sigtedes sager vil fortsætte i de politikredse, hvor de sigtede har bopæl. Det drejer sig om kredsene Østjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi og Københavns Vestegns Politi. Disse kredse har også bistået NSK i efterforskningen af sagerne i forbindelse med blandt andet ransagning hos de sigtede.

Vil du vide mere?

Politiets Online Patrulje vil sammen med Offerrådgivningen og Stop Chikane holde online møde om ulovlig billeddeling i morgen onsdag den 20. september klokken 19.00.

Her vil Online Patruljen fortælle om billeddeling og give gode råd og vejledning til sikker færden på nettet. Online mødet varer cirka 1 time, og der vil være god mulighed for at stille spørgsmål til emnet.

Online mødet kan findes på Politiets Online Patrulje Facebook-side her.

Gode råd

– Del ikke billeder af andre, uden at du har fået lov.

– Tænk altid over, hvem du kommunikerer med og gør aldrig noget du ikke har lyst til. Del kun private billeder med nogen, du virkelig stoler på.

– Hvis du har kendskab til at dine intime billeder er blevet offentliggjort på internettet, så anmeld det til politiet.

– Tal med nogen, du stoler på om det.

– Tilpas dine sikkerhedsindstillinger på sociale medier.

Om billeddeling – har du brug for rådgivning?

Stop Chikane, Offerrådgivningen, Dansk Stalkingcenter, Digitalt Ansvar og Red Barnet kan blandt andet hjælpe om vejledning vedrørende ulovlig billeddeling.

fraud svindel databedrageri computer mobil
Fem personer sigtet for omfattende billeddeling af seksuelt krænkende billeder … (Foto: Pexels)

Læs også: Mand anholdt for ulovlig salg af adgang til streamingtjenester

Mere skov i Hedensted Kommune

Millioner af træer skal plantes: Hedensted Kommune indgår nyt samarbejde for mere skov …

1.160 fodboldbaner med nyplantet skov. Det er Hedensted Kommunes målsætning frem mod 2030. For at gøre processen så overskuelig og enkel som mulig for alle, der har interesse for skov, har Hedensted Kommune indgået et samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. Growing Trees Network står for den administrative del af skovprojekter, sponsorater og at arrangere plantedage, hvor alle kan deltage og håndplante træer. Naturplant står for de nødvendige tilladelser, design af skoven og selve plantningen af den nye skov – alt sammen i samarbejde med lodsejer.

Og nu beder Hedensted Kommune lokale borgere, særligt jordejere, om at komme med forslag til, hvor der kan plantes nye skove. Herefter udvælges nye skovområder i samarbejde med lodsejere, der ønsker at lægge jord til. Trædonorerne giver tilskud via Growing Trees Network, som sikrer lodsejerne et attraktivt tilskud. Sponsorer modtager certifikater, oplistning på Growing Trees Networks hjemmeside og inviteres løbende til håndplantning af træer i de nye Folkeskove.

Skov kan lagre CO2, beskytte grundvand, fremme biodiversitet og give bedre rekreative muligheder i byer og lokalsamfund. Derfor skal der frem mod 2030 plantes minimum 830 hektar ekstra skov i Hedensted Kommune. Og yderligere 3.300 hektar frem mod 2050. Det grønne tiltag inviterer Hedensted Kommune nu lokale lodsejere, privatpersoner og virksomheder til at tage del i.

Informationsmøder

Hedensted Kommune, Growing Trees Network og Naturplant afvikler som led i projektet nu informationsmøder om skovplantning:

Den 19. september på Rådhuset i Juelsminde fra kl. 15.00 – 16.00
Den 19. september i Rugekassen i Hedensted fra kl. 17.00 – 18.00
Den 21. september i Administrationshuset i Tørring kl. 15.00 – 16.00

Her kan interesserede høre om mulighederne og eksempler på virksomheder, der allerede i dag sponsorerer skovplantning. Møderne giver indblik i CO2-ejerskab, aktivering af skovsponsorater, plantedage og meget andet, så man får overblik over mulighederne i at deltage i et skovprojekt.

De to stiftere af skovrejsnings NGOén Growing Trees Network Kim Nielsen & Lars Heiselberg Vang Jensen:

– Skovrejsning er et rigtigt godt middel til at fremme CO2 optag, mere natur, hjælpe biodiversiteten og den grønne omstilling. Derfor er vi overbevist om, at vi også i Hedensted Kommune vil få et super godt samarbejde mellem lokale borgere, virksomheder og kommune, så vi kan løfte i flok og få plantet meget mere skov i Hedensted kommune.

Frem til den 30. november vil der derfor være mulighed for at indsende forslag til, hvor der kan plantes skov til Hedensted kommunes klimasekretariat. (Til runde 1). Herefter screenes de potentielle skovområder, så der så vidt muligt plantes skov på en måde, så der samlet set opnås den bedst mulige effekt i form af CO2-lagring, naturrigdom, nye rekreative områder og beskyttelse af grundvand.

– Hedensted Kommune har valgt at indgå et samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant for at få så meget fremdrift i skovrejsningen som muligt. Vi håndtere alle elementer af skovprojektet, så vi sikrer, at det bliver nemt og overskueligt for både lodsejere, borgere, virksomheder og kommune at komme hurtigt i gang med plante, forklarer Kim Nielsen & Lars Heiselberg Vang Jensen.

Fakta

Hedensted Kommune vil frem mod 2030 plante minimum 830 hektar skov.

Frem til den 30. november 2023 kan lodsejere indsende forslag til arealer, hvor der kan plantes skov. Herefter udvælges og udbydes en række skovprojekter i samarbejde med lodsejere, som for eksempel virksomheder eller privatpersoner kan sponsorere. Forslag sendes til klima@hedensted.dk.

Virksomheder eller borgere, der ønsker at bidrage til skovplantning, kan sponsorere skov i forskelligt omfang. Man kan være med fra få træer og helt op til flere hektar. Et træ koster mellem 19 – 25 kr. inkl. moms – afhængig af skovtype. Heraf går 80 pct. til lodsejeren, som kompensation for brug af jorden.

Der kan plantes tre forskellige typer af skov:

Folkeskov: Plantes på enten offentlig eller privat jord. Jordejer involveres i designfase og ”får” klimagasoptaget samt fremtidig skovdrift og jagt.
Biodiversitetsskov: Plantes på privat jord. Udelukkende hjemmehørende arter med fokus på at styrke biodiversiteten og områdets eksisterende dyre- og planteliv. Jordejeren kan vælge, hvor stort et areal der ønskes til selvsåede træer.
Klimaskov: Plantes på privat jord. Fokus på rejsning af træarter, der binder særligt meget CO2 (op til 15 tons/CO2/år). Jordejer involveres i designfase og tilkommer fremtidig skovdrift. Klimagasoptaget tilkommer de donerende virksomheder.

Fælles for alle skovtyperne er, at der er adgang for offentligheden, jf. gældende regler for færdsel i henholdsvis privat og offentlig skov.

Pr. hektar nyplantet skov plantes cirka 4.000 træer, dog mindre, hvis der er søer, lysninger, stier eller andet, der skal tages hensyn til.

plante træ
Mere skov i Hedensted Kommune. (Foto: PR)

Læs også: 40.000 træer plantes i Nordjylland

Mange nye ladepunkter på Danmarkskortet

Antallet af ladepunkter i august 2023 i Danmark var fordoblet i forhold til august sidste år. Det er positivt, da antallet af elbiler vil stige i fremtiden og dermed skabe en enorm efterspørgsel efter ladepunkter.

Der kom i løbet af august flere offentlige ladepunkter til de danske elbilister. I august måned sidste år var der 6.981 offentlige ladepunkter i Danmark. Ved udgangen af august 2023 var dette tal mere end fordoblet til 14.335 offentlige ladepunkter. Der blev dermed etableret 7.354 nye ladepunkter i løbet af det sidste år, hvilket svarer til en stigning på hele 105 procent.

Blandt de offentlige lynladepunkter var væksten endnu større. Her voksede antallet med 110 procent i forhold til august måned sidste år, hvilket betød, at Danmark rundede 1.300 offentlige lynladepunkter i august 2023.

– Flere ladepunkter er godt nyt – både for elbilisterne og for den grønne omstilling af bilparken. Der er fortsat behov for mere ladeinfrastruktur i hele landet, særligt for de borgere der ikke har mulighed for opsætning af en privat ladestander. Her har kommunerne en stor rolle i udrulningen af mere ladeinfrastruktur, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

I samme periode steg antallet af elbiler på de danske veje med 68 procent, hvilket vil sige, at væksten i antallet af ladepunkter var større end stigningen i antallet af elbiler. Det er positivt, da det betyder, at færre elbiler konkurrerer om hvert ladepunkt.

Fremgangen i antallet af ladestandere betød, at 11,1 elbiler skulle deles om hvert offentligt tilgængelige ladepunkt på landsplan. Det er en klar forbedring fra august måned sidste år, hvor der var 13,6 elbiler per offentligt tilgængelige ladepunkt. Udviklingen er positiv for de danske bilister, da den sikrer en nemmere opladning af bilen, særligt for borgere i byerne og for bilister der kører længere ture.

Det stigende antal elbiler på de danske veje skaber et behov for regulering af lademarket, særligt når det kommer til at skabe gennemskuelige markedsvilkår omkring betaling for opladning. De Danske Bilimportører ønsker at udbygningen af den danske ladeinfrastruktur bliver fulgt op af tiltag, der sikrer fri og fair konkurrence på lademarkedet.

– Forbrugerne skal vide hvad de betaler for en opladning. Det gavner forbrugeren og skiftet til elbil, hvis der kommer mere gennemsigtighed på lademarkedet, slutter Mads Rørvig.

de danske bilimportører elbil ellader
Der er godt nyt til alle med elbil … (Foto: PR)

Læs også: Norlys og McDonald’s i nyt samarbejde om det største lynladenet til elbiler

Dansk virksomhed åbner kontor i Ukraine

Bright Bird A/S åbner kontor i Mykolaiv, Ukraine, som den første danske virksomhed siden konflikten.

Lørdag den 9. september 2023 markerede en historisk begivenhed, da Bright Bird A/S officielt indviede sit kontor i Mykolaiv, Ukraine. Dette gør Bright Bird A/S til den første danske virksomhed, der etablerer sig i den danske ‘venskabsby’ siden udbruddet af konflikten.

Direktør Thomas Trust Have, der er læge i anæstesiologi og intensiv medicin og tidligere jægersoldat, står bag beslutningen om at lægge virksomhedens første internationale kontor i Ukraine.

Under en indledende dialog ved åbningen af kontoret deltog den danske ambassadør, Ole Egberg Mikkelsen, og guvernøren for Mykolaiv, Vitalii Kim. Thomas Have fremhævede årsagerne bag denne strategiske beslutning med følgende ord:

– For os er vores tilstedeværelse i Ukraine ikke blot en forretningsmæssig beslutning, det er også en moralsk beslutning. Vi mener, at den kommercielle sektor i Danmark også har et ansvar for at støtte Ukraine i at genetablere sig – ikke kun den danske stat. Fremtidens fokus bør bevæge sig fra ord til handling. Da Mykolaiv udgør en stærk kombination af både den offentlige og private sektor med fokus på praktiske løsninger, er det oplagt for os at være her.

Valget af Ukraine som det første internationale kontor afspejler også Bright Birds overbevisning om, at Ukraine, og især Mykolaiv, i den kommende periode vil tiltrække både statslige og kommercielle aktører som en del af den bredere genopbygning af landet. Kernepunktet for begge disse aktører er muligheden for at arbejde frit og sikkert, hvilket Bright Bird har som mål at muliggøre.

Med etableringen i Mykolaiv udvider Bright Bird nu sin tilstedeværelse til at omfatte kontorer i Hørsholm, Skodsborg, Middelfart og senest Mykolaiv.

Bright Bird A/S ser frem til at styrke båndene mellem Danmark og Ukraine gennem sin tilstedeværelse i Mykolaiv og engagere sig i at bidrage til genopbygningen af Ukraine i årene fremover.

bright birk ukraine
Det danske firma Bright Bird har åbnet kontor i Ukraine … (Foto: PR)

Læs også: Vi skal alle turde tale fredens sag i Ukraine

Hollænder får 12 års fængsel for narkoindsmugling

En 25-årig hollandsk mand er idømt 12 års fængsel for at have indsmuglet store mængder hård narkotika fra Holland til Danmark.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved en tilståelsessag ved Retten i Randers fået idømt en 25-årig hollandsk statsborger 12 års fængsel for i seks konkrete tilfælde at have indsmuglet i alt 34 kilo hård narkotika fra Holland til Danmark i en periode fra februar til april 2022.

Den 25-årige blev dømt for i alt seks leveringer af hård narkotika, som blev overdraget til forskellige modtagere på tværs af landet. Indsmuglingen skete i en bil med et særligt indrettet rum, hvor han gemte narkotika under transporten.

Den nu dømte blev anholdt den 5. oktober 2022, hvor NSK slog til ved en større koordineret anholdelsesaktion. Her blev fem personer anholdt i Danmark, en person blev anholdt i Montenegro, en blev anholdt i Norge og tre blev anholdt i Holland. Flere personer er tidligere dømt i samme sagskompleks.

Specialanklager i NSK, Rasmus Gyldenløve Jensen, siger:

– Jeg er tilfreds med dommen, der endnu en gang understreger at narkotikakriminalitet bliver taget meget alvorligt og straffes hårdt.  Jeg er også tilfreds med, at vi med et godt samarbejde på tværs af landegrænser har kunnet stoppe et netværk af organiserede kriminelle.

Bilen, som den 25-årige benyttede til indsmuglingerne, blev konfiskeret af retten, og han blev samtidig idømt udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Den 25-årige udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

narko kokain
Hollænder får 12 års fængsel for narkoindsmugling … (Foto: Unsplash)

Læs også: To mænd dømt for drugging

Dagens billede: Vin på afveje

 

· Mere fra samme kategori ·