Læs også:

Close
kaffe cafe barista pige

NEWS: Opsparingen er dobbelt så stor hos børn og unge med fritidsjob

Nyheder  | 

Opsparingen er dobbelt så stor hos børn og unge med fritidsjob · Mand i fængsel for psykisk vold · 40.000 træer plantes i Nordjylland · Regeringen igangsætter arbejdet med ny life science-strategi · I denne uge er der fartkontrol · Dagens billede: Et uhyggeligt sammenfald

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Opsparingen er dobbelt så stor hos børn og unge med fritidsjob

En analyse foretaget af Danske Bank viser, at opsparingen er dobbelt så stor hos børn og unge med fritidsjob. Flaskedrengen, avisbuddet og babysitteren tjener ikke bare penge til en tur i biografen eller nyt tøj i ungdomsårene. De sparer også pengene op, og det gør de i langt højere grad end deres kammerater uden fritidsjob. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Kraka Advisory for Danske Bank.

Således har børn og unge med fritidsjob typisk en opsparing på 11.200 kroner, mens dem uden har sparet cirka 4.700 kroner sammen. Undersøgelsen viser også, at 73 % af alle børn og unge fra 13-17 år på et tidspunkt har haft et fritidsjob.

Det er positivt, fortæller Anne Juel Jørgensen, der er Danske Banks børne- og ungechef.

– Endnu en gang bliver vi bekræftet i, hvor værdifuldt det er for unge at have et fritidsjob. Det styrker dem både socialt og fagligt ved at give dem kompetencer, de kan bruge både i og uden for skolen. Og nu kan vi også se, at det at have fritidsjob også kan være med til at sikre, at de unge får en god økonomisk ballast med sig ind i deres videre ungdoms- og voksenliv, siger hun.

Hun henviser til en analyse fra februar foretaget af Kraka Advisory for Danske Bank, som viser, at grundskoleelever med fritidsjob i gennemsnit får 0,26 point højere karakterer ved afgangseksamen i matematik og dansk i 9. klasse end elever uden job.

Derudover har forskning tidligere peget på, at børn og unge med fritidsjob har en lavere tendens til fravær fra skole og involvering i kriminalitet, samt at de i højere grad bliver indskrevet på videregående uddannelser.

– Det giver plus på kontoen både i bogstavelig og overført betydning at kunne spare op. Det kræver nemlig, at man kan tænke langsigtet om sin økonomi og udskyde sine umiddelbare behov i stedet for bare at bruge rub og stub. Og det kan være svært at lære. Men hvis man som ung kan finde ud af at spare op, øges sandsynligheden for, at man undgår kviklån og hurtige penge, som kan resultere i årelang gæld, og på den måde har man et godt grundlag for økonomisk tryghed senere i livet, forklarer Anne Juel Jørgensen.

Der er dog store regionale forskelle at spore i undersøgelsen. Børn og unge i vestjyske kommuner sparer meget op og arbejder generelt meget sammenlignet med andre kommuner, men kigger man mod Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner finder man en høj andel af børn og unge, der trods ikke i så høj grad at have fritidsarbejde, alligevel sparer en del op.

– Gode pengevaner handler i bund og grund om, at man har nok penge til at leve det liv, som man ønsker og til drømmene. Det skal ikke være et mål i sig selv at spare en masse penge op – heller ikke for børn og unge. Det vigtigste er, at de danner sig egne erfaringer, da vi ved, at øvelse gør mester, også når det gælder økonomisk forståelse. Det kan nemlig have livslange konsekvenser, hvis ikke børn og unge tilegner sig gode pengevaner, slutter hun.

I gennemsnit sparer 16-årige 174 kroner op for hver 1.000 kroner de tjener på deres fritidsjob, mens 17-årige i gennemsnit sparer 116 kroner op for hver 1.000 kroner tjent.

Fakta om undersøgelsen:

Kraka Advisory står bag undersøgelsen, der er foretaget for Danske Bank.

Analysen har fokus på sammenhængen mellem opsparing og fritidsjob for børn og unge, og børn og unge er afgrænset til at være 12-17-årige.

Opsparing betragtes kun som opsparing i form af indestående i banker, hvorfor børneopsparinger ikke er indeholdt i datagrundlaget for analysen.

Undersøgelsen er udarbejdet på basis af mikrodata fra Danmarks Statistik.

Læs analysen i sin helhed her.

kaffe cafe barista pige
Opsparingen er dobbelt så stor hos børn og unge med fritidsjob … (Foto: Pexels)

Læs også: Mænd og kvinder har forskellige tilgange til investeringer

Mand i fængsel for psykisk vold

En 43-årig mand er idømt et års fængsel ved Retten i Esbjerg for psykisk vold. Den psykiske vold var rettet mod mandens daværende samlever og fandt sted over en periode på flere år.

Manden, der er fra Esbjerg, blev i fredags ved en domsmandsret ved Retten i Esbjerg idømt et års fængsel for igennem flere år at have udsat sin daværende samlever, en 49-årig kvinde, for psykisk vold.

Den psykiske vold fandt sted over en længere periode fra den 1. april 2019 og frem til anholdelsen af den nu dømte den 12. januar 2023.

Den nu dømte havde i perioden gentagne gange udsat den forurettede for groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd ved blandt andet at isolere den forurettede totalt fra sine børn, øvrig familie og nære omgangskreds samt ved at kontrollere hendes telefon, e-mailkonto og e-boks.

Den 43-årige mand blev dømt i henhold til anklageskiftet. Han har under sagen nægtet sig skyldig, men modtog dommen. Ved straffens fastsættelse blev der blandt andet lagt vægt på gerningsperiodens længde, adfærdens karakter, og de konsekvenser sagen har haft, ikke kun for den forurettede, men også for de tre børn og familien.

Bestemmelsen om psykisk vold blev indført i straffeloven den 1. april 2019 og har en strafferamme med bøde eller fængsel indtil tre år. Der er siden bestemmelsens ikrafttræden alene afsagt få domme, hvor der udelukkende dømmes for psykisk vold.

Den seneste flerårsaftale for politi og anklagemyndighed indeholdt et krav om at styrke indsatsen overfor ofre for vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser, herunder forbrydelser vedrørende negativ social kontrol. I den forbindelse har samtlige politikredse oprettet specialiserede teams, der med tværfaglige kompetencer skal tilføre politikredsene viden samt understøtte og forbedre sagsgangene.

De specialiserede teams skal være med til at højne kvaliteten i politikredsenes behandling af sagerne med fokus på, hvordan politiet møder krise- og traumeramte borgere for herigennem at styrke tilliden til, at deres sag bliver taget seriøst, og at borgerne bliver vejledt med de nødvendige hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger. Det specialiserede team har været inddraget aktivt i denne sag.

kno slås slåskamp
Mand i fængsel for psykisk vold … (Foto: Pexels)

Læs også: Psykisk vold – vi interviewer forfatter om emnet

40.000 træer plantes i Nordjylland

Halvorsminde i Nordjylland vil plante mere end 40.000 træer. Det fortæller Growing Trees Network. For Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole i Hjørring har nemlig en drøm. Skolen vil rejse en 10 hektar stor Folkeskov, som alle skal have adgang til – drømmen bliver lige om lidt realiseret.

Spørger man på Halvorsminde, er der adskillige gode grunde til at plante en skov. En skov køler kloden ned og indkapsler den CO2, som overopheder den. En skov skaber levesteder for et væld af dyr og planter og sikrer en større biodiversitet. Og en skov skaber et fantastisk rum, hvor børn og unge kan udvide deres horisont og komme tæt på den natur, de alle er en del af.

Den nordjyske efterskole har investeret i et markareal for at sikre, at den også i fremtiden har den nødvendige plads til at drive skole og ikke bliver opslugt af byudviklingen. Senere i april bliver en del af arealet dækket af helt unge træer, der skal vokse sig til en stor og mangfoldig folkeskov. Det fortæller skolens forstander Jens Beermann.

– Vi har drømt om at rejse en skov ved vores skole i adskillige år. Rejsen hertil, hvor vi snart sætter de første træer i jorden, har været lang, lærerig og udfordrende. Det er derfor enormt opløftende, at det er lykkedes for os. Ud over at sikre en eftertid med lidt mere natur, skaber vi et aktivt læringsrum for vores elever nu og i fremtiden, forklarer han.

Folkeskoven etableres i samarbejde med skovrejsningsorganisationen Growing Trees Network og ved hjælp af donationer. Af de i alt 40.000 træer bidrager virksomheden Sunset Boulevard med de 25.000. Selv om der umiddelbart kan synes at være langt fra et skovplantningsprojekt i Nordjylland til en stor dansk burgerkæde, giver donationen ifølge Sunset Boulevards administrerende Jens Broch god mening:

– Siden 2020 har vi i samarbejde med Growing Trees Network plantet danske folkeskove i stedet for at uddele legetøj i vores børnemenuer. Som dansk familie-restaurant giver det rigtig god mening for os og vores gæster at bidrage positivt til de lokalsamfund, vi er en del af, og være med til at sikre grøn skov for fremtidige generationer.
Folkeskoven her er et fantastisk projekt, som vi glæder os over at være en del af, siger han.

Sparekassen Danmark samt en række lokale samarbejdspartnere støtter også skovens tilblivelse. Flere donorer inviteres med Fremtidige donorer har mulighed for at blive medstiftere af et stykke af skoven. Alle medstiftere vil modtage et certifikat og vil blive inviteret til at deltage i et årligt arrangement, hvor man kan følge skovens udvikling. Det er planen, at skoven skal døbes ‘Folkeskoven Halvorsminde’. Der er tale om en offentligt tilgængelig skov, som alle kan gøre brug af. Folkeskoven påligges fredskovspligt, der sikrer, at den får lov til at stå permanent. Der tegnes desuden en brandforsikring, som muliggør, at skoven kan genopføres, hvis uheldet skulle være ude.

Ifølge forstander Jens Beermann vil skovprojektet for alvor bære frugt for fremtidens elever og øvrige brugere om 10, 20 og 30 år. Skovens vækst tager tid. Men han håber, at den om allerede få år kan være ramme om en vigtig begivenhed.

– I 2028 har skolen 125-års jubilæum. Her er det vores store forhåbning, at vi alle kan gå en tur i den opvoksede skov og nyde den, siger han.

Hos skovrejsningsorganisationen Growing Trees Network ser man frem til at følge den nye skovs vækst. ifølge organisationens stiftere Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen er træer vigtige redskaber i kampen mod klimaforandringerne:

– Kloden bliver varmere dag for dag, imens forskere verden rundt leder efter nye avancerede løsninger, som kan bremse ophedningen. I træerne har vi en milliarder år gammel og gennemtestet naturlig teknologi, som effektivt binder CO2 og bidrager med skygge, byggematerialer og glæde. Den nye skov er en gave til lokalsamfundet og verden omkring det, udtaler de.

I går ved de sidste 200 træer plantet af eleverne og skoven blev officielt indviet.

Fakta om Folkeskoven Halvorsminde:

Areal: 10 ha. med 4.000 planter/ha.

Den nye skov vil primært bestå af hjemmehørende løvtræsarter. Skovbrynet vil bestå af løvtræer og buske. Mod nord og vest skal skovbrynet være 20 meter bredt. Mod syd og øst skal skovbrynet være 10 meter bredt.

folkeskov halvorsminde
Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole etablere ”Folkeskoven Halvorsminde”. De planter 10 hektar offentligt tilgængelig Folkeskov, som alle kan gøre brug af. Skoven bliver et dagligt læringsrum til eleverne, ligesom der i fremtiden vil blive skabt mange arrangementer hvor alle er velkomne. (Foto: Halvorsminde.dk)

Læs også: Når blomster givet som gave også hjælpe til at etablere nye folkeskove

Regeringen igangsætter arbejdet med ny life science-strategi

I fredags havde Regeringen møde med Life Science Rådet og sætter nu gang i arbejdet med en ny strategi, som skal sikre bedre rammer for life science-sektoren i Danmark. Life Science Rådet vil senere på året komme med konkrete anbefalinger til regeringsstrategien.

Life science-industrien er en af Danmarks vigtigste erhvervsmæssige styrkepositioner. Industrien beskæftiger mere end 50.000 medarbejdere og udgør et af landets største eksporterhverv med omtrent 20 pct. af den samlede vareeksport.

Den nuværende life science-strategi udløber ved udgangen af i år, og derfor sætter regeringen nu arbejdet med udarbejdelse af en ny strategi i gang. Strategien lanceres i foråret 2024 og forventes blandt andet at indeholde initiativer inden for forskning, udvikling, sundhedsdata, innovation og eksportfremme.

Som startskud til udarbejdelsen af strategien har regeringen derfor afholdt første møde med Life Science Rådet. Rådet skal komme med anbefalinger til, hvordan den danske life science-sektor kan løftes yderligere til gavn for patienter, vækst og velfærd.

Erhvervsminiser Morten Bødskov udtaler:

– Life science-industrien er en af Danmarks vigtigste erhvervsmæssige styrkepositioner. Men vi må ikke stoppe udviklingen, og i dag har vi så taget det første skridt, og sat gang i arbejdet med en ny strategi. For hvis vi skal fortsætte den solide udvikling kræver det endnu bedre rammevilkår. Potentialerne er ikke til at tage fejl af, og derfor er det regeringens klare ambition, at Danmark skal være blandt de bedste i verden inden for innovative og grønne life science-løsninger.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

– Gennem blandt andet forskning og udvikling af nye innovative lægemidler og sundhedsteknologier spiller life science-branchen en vigtig rolle for vores sundhed. Derfor igangsætter vi nu arbejdet med en ny life science-strategi, som bl.a. skal bidrage til, at vi på tværs af det offentlige og private kan fortsætte samarbejdet om nye sundhedsløsninger, der kan styrke patientbehandlingen og aflaste personalet og dermed være med til at fremtidssikre vores sundhedsvæsen. For eksempel vil bedre brug af sundhedsdata kunne bidrage til, at flere patienter vil kunne få stillet en hurtigere diagnose og få tilbudt mere målrettet forebyggelse og behandling, samtidig med at vi kan skabe vækst inden for dansk life science.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

– Vores sundhed er det vigtigste, vi har. Danske life science-løsninger, som stomiposer og insulin, har forbedret sundheden for borgere over hele verden, og sådan skal det fortsætte. Vi skal sikre udenlandske investeringer, styrke eksportmulighederne og fastholde Danmarks globale styrkeposition inden for life science, så morgendagens løsninger på sundhedsudfordringer, der rammer hele verden, kan udvikles i Danmark.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund udtaler til slut:

– Den danske life science-sektor er en kæmpe succeshistorie. Og succesen står på skuldrene af brændende gode idéer, viden og forskning. Forskning spiller en afgørende rolle i at fremtidssikre vores sundhedsvæsen, skabe udvikling, vækst og eksport. Og derfor skal en ny strategi også være med til at understøtte gode rammevilkår for forsknings- og udviklingsaktiviteter. Sammen med gode uddannelser og fokus på livslang læring skal det sikre, at vi også i fremtiden har en dansk life science-sektor på internationalt topniveau

forskning reagensglas
Regeringen igangsætter arbejdet med ny life science-strategi … (Foto: PR)

Læs også: Kosmetik- og hygiejnebranchen går forrest i den grønne omstilling

I denne uge er der fartkontrol

Træder du for hårdt på speederen? I denne uge er der endnu en grund til at lade være, for Syd- og Sønderjyllands Politis Færdselsafdeling er til stede flere steder i politikredsen med fokus på, om trafikanterne overholder hastighedsreglerne.

Syd- og Sønderjyllands Politis Færdselsafdeling gennemfører i denne uge en særlig indsats med fokus på trafikanter, der ikke overholder hastighedsgrænserne. Indsatsen finder sted flere steder i politikredsen.

Politikommissær Eli Jepsen Gejsing, der er operativ leder af færdselsafdelingen, understreger, at indsatsen er nødvendig, fordi for høj hastighed er den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.

færdselskontroal
Husker du at overholde fartgrænserne …  (Foto: Rigspolitiet)

Læs også: Antallet af dræbte i fartulykker er halveret

Dagens billede: Et uhyggeligt sammenfald

· Mere fra samme kategori ·