Læs også:

Close
viden forskning science

NEWS: Dansk innovation får topplacering

Nyheder  | 

Dansk innovation får topplacering · Far i fængsel for bortførelse af egne døtre · Fond vil rejse 300 millioner kroner til et nyt energimuseum · Bred aftale fordeler ny støtte til at hjælpe danskerne af med olie- og gasfyr · Rumænske mænd anholdt ved grænsen i hælerisag · Dagens billede: Skoleskyderi i Nashville

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Dansk innovation får topplacering

Vestas, Novozymes og Topsoe har leveret største bidrag til, at Danmark kan indtage europæisk tredjeplads målt på antallet af patentansøgninger sidste år. 3Shape, der producerer 3D-scannere til tandlægeindustrien, blander sig for første gang med de største virksomheder i Danmark.

Der er dog store regionale forskelle på, hvor meget danske virksomheder patenterer. Det viser nye tal fra den Europæiske Patentmyndighed, EPO, der har opgjort antallet af patentansøgninger fra danske virksomheder sidste år.

Selvom danske virksomheder er nogle af de mest aktive i Europa til at innovere, så er det særligt virksomheder i Region Hovedstaden, der er innovative målt på antallet af patentansøgninger. Faktisk står virksomheder i regionen bag mere end hver anden danske ansøgning. I 2022 blev det til hele 1475 ansøgninger, og dermed er det den region i Danmark, der står bag flest patentansøgninger.

Region Midtjylland er også en af de store spillere med 694 indsendte ansøgninger, hvilket svarer til ca. hvert fjerde patent, og har endda øget antallet af patentansøgninger fra året før med godt 8 pct.

– De regioner, der trækker Danmark fremad på patenteringsfronten, er i høj grad dem, hvor de store virksomheder er placeret. Vi ved fra undersøgelser, at det stadig er dem, der har mest styr på deres rettigheder, og som bruger rettighederne meget strategisk til at stille deres forretning stærkere, siger Flemming Kønig Mejl, enhedschef for politik, jura og internationalt arbejde i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Virksomheder i Region Syddanmark har indsendt 373 ansøgninger svarende til 14 pct. af ansøgningerne fra Danmark, mens virksomhederne i både Region Sjælland og Region Nordjylland har indsendt 60 ansøgninger. Endelig har Region Nordjylland oplevet et markant fald på hele 25 pct. sammenlignet med året før.

– Der er stadig potentiale for at øge virksomhedernes patentaktivitet på tværs af regionerne. I nogle regioner mere end andre. Patentering er vigtig for at øge innovation, vækst og arbejdspladser, og derfor skal vi fortsætte med at støtte og opmuntre virksomheder – særligt de små og mellemstore – i hele landet til at patentere deres ideer og opfindelser, siger Flemming Kønig Mejl.

Tidligere analyser fra Patent- og Varemærkestyrelsen viser, at kun 10 procent af danske SMV’er beskytter deres rettigheder, mod 68 procent af de store virksomheder.

Læs EPO’s Patent Index her.

viden forskning science
Dansk innovation får topplacering …(Foto: Unsplash)

Læs også: Danmark ligger lav på rangliste over kvindelige innovationer

Far i fængsel for bortførelse af egne døtre

Far idømt to års fængsel for børnebortførelse af døtre … Den 52-årig mand blev ved retten i Aarhus idømt to års fængsel for tilbage i 2014 at have bortført sine tre døtre, som han ikke havde forældremyndigheden til. Den 52-årige blev anholdt torsdag formiddag, da han med fly ankom til landet med to af døtrene.

I mandags faldt der dom i en atypisk sag ved retten i Aarhus, hvor en 52-årig mand var tiltalt for at have bortført sine tre døtre fra deres mor, som havde den fulde forældremyndigheden til dem alle tre.

Bortførelsen fandt sted i maj 2014, hvor manden uden moderens samtykke bragte de tre børn ud af Danmark med ulovligt henblik på et længerevarende ophold i Irak eller Kuwait.

Sagen mod den 52-årige mand var på forhånd berammet til domsafsigelse ved retten i Aarhus mandag, hvor den tiltalte havde tilkendegivet at ville møde op. Han blev anholdt torsdag formiddag i Københavns Lufthavn i forbindelse med sin indrejse til Danmark – ni år efter udrejsen med de tre bortførte døtre.

Børnene var på udrejsetidspunktet i 2014 henholdsvis 10, 13 og 15 år, og ved indrejsen til Danmark i torsdags fulgtes den 52-årige med de to yngste af døtrene på nu 19 og 22 år.

Sidste fredag blev han fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus, sigtet for børnebortførelse, hvor han blev varetægtsfængslet i tre dage frem til mandagens domsafsigelse. Ved retten i Aarhus blev han så mandag eftermiddag idømt to års fængsel og udvist for bestandigt.

– Der er på alle måder tale om en meget trist sag, hvor ingen af de involverede parter står tilbage som vindere. Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om tre års fængsel, men jeg er nogenlunde tilfreds med rettens dom og sagens afgørelse, hvor den tiltalte – lidt overraskende – valgte at komme til landet i sidste uge efter ni års fravær, siger Peter Rydder, specialanklager ved anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi.

Den 52-årige mand valgte at udbede sig betænkningstid i forhold til at anke sagen til landsretten. Han sidder fortsat varetægtsfængslet efter mandagens dom.

dom retssal hammer
Far i fængsel for bortførelse af egne døtre … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mand anholdt i Polen for bortførelse af datter

Fond vil rejse 300 millioner kroner til et nyt energimuseum

Et nyt og transformeret energimuseum skal gøre energi og grøn omstilling håndgribeligt og relevant for folk i alle aldre. Norlys, Dansk El-forbund, Siemens Energy og Poul Due Jensens Fond er medstiftere af en fond, der skal rejse 300 millioner kroner til projektet.

I Bjerringbro ligger Energimuseet, som blev indviet i 1994, og nu begynder konturerne af et nyt og transformeret energimuseum at tegne sig. Vel at mærke, hvis fonden bag det nye energimuseum kan rejse 300 millioner kroner til projektet.

Fonden er stiftet af Norlys, Dansk El-forbund, Siemens Energy og Poul Due Jensens Fond. Norlys har som grundejer lagt de første 30 millioner i puljen og er sammen med de øvrige stiftere gået engageret ind i projektet.

– Energimuseet er bygget på fundamentet af dansk elforsynings historie ved Tange Sø, hvor vi allerede ejer Gudenaacentralen og den omkringliggende jord. Vi ser det nye energimuseum, som et vigtigt bidrag til at uddanne danskerne og ikke mindst børn og unge i energi og grøn omstilling, siger Pia Wentzel, der er direktør for direktionssekretariatet i Norlys og bestyrelsesmedlem i fonden.

Den grønne omstilling medfører store ændringer i energiproduktion og forbrugeradfærd for hele samfundet og den enkelte dansker. Samtidig bliver der massivt behov for kvalificeret arbejdskraft inden for energisektoren, og det kræver, at interessen bliver etableret på et tidligt stadie.

– Børn og unge er museets vigtigste målgruppe. De har brug for viden om energi og indblik i energihistoriens mange perspektiver. Det er vigtigt, at de forstår energiens betydning for den fremtid, de selv skal bygge. Det vil vi skabe rammerne for med et nyt energimuseum, siger Teo Geer, der er adm. direktør for Energimuseet.

Han har ambitioner om at skabe et inspirerende energimuseum for hele Danmark. Det kræver massiv opbakning, og han håber, at Norlys’ bidrag vil inspirere andre til at følge trop.

– Energimuseet har haft et langt og spændende liv med knopskydninger af forskellig karakter. Men vores udstillinger og virkemidler er forældede, og vores bygninger trænger i høj grad til energirenovering. Det kan blive virkelig godt, så nu skal vi i arbejdstøjet og skaffe de nødvendige midler, siger Teo Geer.

Det er planen, at det nye energimuseum skal tage udgangspunkt i de eksisterende bygninger, hvor intet rives ned, og mest muligt genbruges. Samtidig skal selve ombygningen være en udstilling i sig selv og indgå i formidlingen af bæredygtigt energiforbrug i både foredrag, film og besøg på selve byggepladsen.

Energimuseet har allerede lagt en plan for renoveringen og moderniseringen, som er klar til at blive ført ud i livet, så snart finansieringen er på plads.

energimuseum
Her ses LOOP architects visualiseringer af det nye energimuseum. (Grafik: PR)

Læs også: Norlys er først med kombiprodukt til pressede kunder

Bred aftale fordeler ny støtte til at hjælpe danskerne af med olie- og gasfyr

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget i tirsdag indgået aftale om fordeling af 200 millioner kroner til at hjælpe husstande af med gasfyret og fjernvarmeselskaber med udrulningen af fjernvarme. Med aftalen tilføres afkoblingsordningen 112 millioner kroner, mens der tilføres 88 millioner kroner til fjernvarmepuljen.

Gasfyrene i Danmark skal udskiftes – og helst med grøn og vedvarende energi som f.eks. fjernvarme eller en varmepumpe. Dagens aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige sikrer, at endnu flere danske husstande i år kan få hjælp til at komme af med deres fossile varmekilde.

–  Gassen skal ud af de danske hjem og erstattes med en grøn varmekilde som for eksempel fjernvarme eller en varmepumpe. Danskerne har allerede vist meget stor interesse for at komme af med deres olie- og gasfyr, og derfor er jeg glad for, at vi allerede i år kan hjælpe endnu flere danskere med at blive afkoblet gassystemet og hjælpe fjernvarmevirksomhederne med at rulle fjernvarme ud til flere, forklarer klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Med aftalen øges afkoblingsordningen med 112 millioner kroner, mens der tilføres 88 millioner kroner til fjernvarmepuljen. Fordelingen skønnes at understøtte, at ca. 13.000 gebyrfritages i afkoblingsordningen og fjernvarmevirksomheder får støtte til udrulning af fjernvarme til ca. 4.300 husstande.

– Vi skal være uafhængige af russisk energi. Det er godt for klimaet, og det er godt for danskernes økonomi. Derfor er jeg meget glad for, at vi i dag sætter yderligere skub i udrulningen af fjernvarme, ligesom vi gør det muligt for endnu flere danskere at få udskiftet deres gas- og oliefyr. Det er et vigtigt skridt på vej mod at skabe tryghed om danskernes energiregninger og levere på regeringens ambition om, at al gas skal være grøn senest i 2030, og at vi i 2035 ikke længere skal varme vores huse op med gasfyr, siger Lea Wermelin, klima-, energi og forsyningsordfører i Socialdemokratiet.

– Det er meget positivt, at der er rift om både fjernvarmepuljen og afkoblingsordningen. Det viser med al tydelighed, at danskerne gerne vil væk fra naturgas og over på grønnere alternativer. Derfor er det også virkelig vigtigt, at vi politisk støtter op om ordningerne, så udviklingen kan fortsætte, og vi kan sikre en hurtigere omstilling til mere klimavenlige opvarmning. I Venstre er vi derfor meget tilfredse med, at pengene nu kommer ud og gør endnu flere danskere fri fra naturgas, siger Linea Søgaard-Lidell, klima-, energi og forsyningsordfører i Venstre.

Fordelingen af midlerne vil blive lagt oven i dem, der allerede er afsat til de respektive puljer. Midlerne vil blive tilført gennem et aktstykke. Derefter forventes Fjernvarmepuljen at fortsætte umiddelbart efter tilførslen af midler, mens afkoblingsordningen forventes at genåbne hurtigst muligt, forventeligt 10. maj.

Læs aftaletekst her.

gas, gasledning FN
Bred aftale fordeler ny støtte til at hjælpe danskerne af med olie- og gasfyr. (Foto: Unsplash)

Læs også: Danmark skal være grønnere og uafhængig af gas fra Rusland

Rumænske mænd anholdt ved grænsen i hælerisag

Tre rumænske mænd anholdt ved grænsen og varetægtsfængslet i sag om hæleri. I en varebil lå der flere dunke med diesel og udstyr til tapning, samt to påhængsmotorer, der bar præg af at have været stjålet.

De tre rumænske mænd på henholdsvis 19, 20 og 39 år blev i mandag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for hæleri.

De tre mænd nægter sig skyldige og kærede varetægtsfængslingen til Vestre Landsret. To patruljer fra Syd- og Sønderjyllands Politi standsede mandag klokken 02.19 de tre mænd, der befandt sig i to køretøjer, en varebil og en personbil, på Sønderjyske Motorvej nær grænsen, hvor bilerne var på vej ud af landet.

I varebilen lå der flere dunke med diesel og udstyr til tapning, samt to påhængsmotorer, der bar præg af at have været stjålet. På denne baggrund blev de tre mænd anholdt og sigtet i sagen.

Efterforskningen bliver håndteret af Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Læs flere god råd på Politi.dk, hvor virksomheder blandt andet kan hente en sikringsmanual med generelle forebyggende råd.

dom retten
Rumænske mænd anholdt ved grænsen i hælerisag … (Foto: Pexels)

Læs også: Mand dømt fængsel og udvisning i narkosag

Dagens billede: Skoleskyderi i Nashville

 

· Mere fra samme kategori ·