Læs også:

Close
ældre pensionist

NEWS: Ældre oplever skiftende personale i hjemmeplejen

Nyheder  | 

Ældre oplever skiftende personale i hjemmeplejen · Københavns Politi etablerer visitationszone · Overenskomstforhandlingerne begynder på onsdag · CBS har vedtaget en erklæring om ytringsfrihed · 16-årig dreng fremstillet i grundlovsforhør i sag om hjemmerøveri · Dagens billede: En anden måde at se det på

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Ældre oplever skiftende personale i hjemmeplejen

Det hører til sjældenhederne, hvis borgerne i ældreplejen bliver mødt af det samme personale fra dag til dag. Det er til skade for den ældres tryghed, og går ud over kvaliteten af omsorgen siger FOA.

Tryghed og kontinuitet er centrale elementer i et godt ældre liv. Alligevel er det helt almindeligt, at borgerne bliver mødt af skiftende personale fra dag til dag. Det viser en ny undersøgelse blandt FOA-medlemmer ansat i ældreplejen. En ansat i hjemmeplejen skal på en aftenvagt i gennemsnit nå at hjælpe næsten 20 borgere. Hver anden ansatte siger, at det tal er for højt.

– Det er triste tal, selv om de desværre ikke er overraskende, udtaler Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

I undersøgelsen svarer hver anden ansatte i hjemmeplejen, at det kun er nogle gange, sjældent eller aldrig, at borgerne på deres arbejdsplads bliver mødt af det samme personale fra dag til dag: 37 procent har svaret ‘Nogle gange’, 11 procent ‘Sjældent’ og 2 procent ‘Aldrig/Næsten aldrig’.

– Det er afgørende for den ældres velbefindende, at de føler sig trygge i hjemmet, og kender de personer der kommer i det. Det opnår man ved at opbygge relationer mellem den ældre og de omsorgspersoner, der kommer der. Det kan man ikke, hvis hjemmet ligner en banegård, hvor der hele tiden kommer nye ansigter.

Deltagerne i undersøgelsen fortæller, at de på en normal aftenvagt i gennemsnit når at hjælpe 19,3 borgere.

Hun fortæller, at det også går ud over kvaliteten af den sundhedsfaglige indsats overfor den ældre.

– Det betyder utroligt meget, at man kender den ældre og kan observere personen over længere tid. Når for eksempel en social- og sundhedsassistent eller -hjælper kender den ældre, så er det, at man oplever de forandringer i helbredsituationen, som gør, at man måske skal sætte ind med en ekstra indsats, fortsætter Tanja Nielsen.

– Vi har brug for en anden organisering af ældreplejen. Vi har brug for mindre og mere selvstyrende teams, hvor de ansatte får mulighed for at bruge deres faglighed, og hvor den enkelte ældre kender de mennesker, der kommer i deres hjem. Vi skal have en hjemmepleje, hvor den ældre og medarbejderen kan sige ‘vi ses i morgen’ til hinanden.

I foråret 2022 nedsatte regeringen et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der havde til formål at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov.

– Vi har faktisk en plan for, hvordan vi gør det bedre. Vi har gjort forarbejdet. Nu gælder det om at komme i gang, slutter hun …

Du kan læse mere om undersøgelsen her.

elderly pensioner
Ældre oplever skiftende personale i hjemmeplejen … (Foto: Pexels)

Læs også: Spot en ensom ældre og gør noget

Københavns Politi etablerer visitationszone

Efter flere grove knivstikkerier hen over den seneste uge etablerer Københavns Politi nu en visitationszone på dele af Nørrebro og Nordvest. Det sker for at forebygge yderligere hændelser og øge trygheden.

Siden juleaften har der været fem knivstikkerier fordelt på et område på Nørrebro, i Nordvest og på Frederiksberg. Københavns Politi har igangsat massive efterforskninger for at finde frem til gerningsmændene bag og samtidig øget tilstedeværelsen på gaden i de områder, hvor knivstikkerierne har fundet sted.

Det seneste døgn er flere personer sigtet for at være i besiddelse af knive, og en 29-årig blev onsdag aften anholdt og torsdag varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage for overtrædelse af knivloven.

Som konsekvens af de seneste dages hændelser har Københavns Politi derfor valgt at etablere en visitationszone for at lægge maksimalt pres på de personer, som kunne finde på at gå rundt med knive eller andre våben og for at forebygge flere knivstikkerier.

– Vi har desværre set fem knivstikkerier i et forholdsvis afgrænset område siden juleaften og har derudover taget en række personer med kniv i samme område. Det hverken kan eller vil vi acceptere, og vi har derfor etableret en visitationszone frem til torsdag efter nytår. Det sker for at lægge en dæmper på den anspændte situation og for at forebygge yderligere hændelser, siger politiinspektør Tommy Laursen.

Visitationszonen gælder fra den 29. december 2022 klokken 18.00 til torsdag den 5. januar 2023 klokken 18.00 med mulighed for forlængelse. Københavns Politi fortsætter med at have en øget tilstedeværelse på gaden i områderne.

Visitationszone: 

Peblinge Dossering – Sortedam Dossering – Fredensgade – Tagensvej – Haraldsgade – Lersø Parkallé – Tuborgvej – Bispebjergvej – Orgelbyggervej – Rådvadsvej – Utterslevvej – Hareskovvej – Borups Allé – Bispeengbuen – Ågade – Åboulevard – Peblinge Dossering.

blink police
Københavns Politi etablerer visitationszone … (Foto: Unsplash)

Læs også: Knivstikkerier i København og på Frederiksberg

Overenskomstforhandlingerne begynder på onsdag

Få dage inde i det nye år begynder forhandlingerne om nye overenskomster på det private område. CO-industri og Dansk Industri tager hul på forhandlingerne på industriens område på onsdag den 4. januar 2023.

På lønmodtagersiden er forhandlerne CO-industris formand Claus Jensen (formand for Dansk Metal) og CO-industris næstformand Mads Andersen (formand for Industrigruppen i 3F). På arbejdsgiversiden er forhandlerne Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen og viceadm. direktør Kim Graugaard.

Det er de konkurrenceudsatte erhverv i industrien, der forhandler først på det private område. Derfor kaldes industriens overenskomster for gennembrudsforliget. De sætter den økonomiske ramme for de efterfølgende overenskomster, der skal forhandles. Det sikrer, at danske virksomheder bevarer deres konkurrenceevne over for udlandet, så vi bevarer indtjening og job i Danmark.

De to overenskomster, der er omfattet af forhandlingerne mellem Dansk Industri og CO-industri, er Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte og Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Disse overenskomster gælder direkte for cirka 6.000 virksomheder og omfatter cirka  230.000 medarbejdere.

computer work job
Overenskomstforhandlingerne begynder på onsdag … (Foto: Unsplash)

Read also: The biggest results for COP27 were created behind the scenes

CBS har vedtaget en erklæring om ytringsfrihed

Viden fremmes bedst gennem en fordomsfri samtale. Det er pointen i en ny erklæring om ytringsfrihed, som Copenhagen Business School har vedtaget.

– På et universitet skal der skal være plads til at diskutere konkurrerende ideer og modstridende holdninger, siger Søren Hvidkjær, der er dekan for forskning på CBS.

CBS har nu en officiel erklæring, der tjener som et kompas for ansatte og studerende og giver dem et godt rygstød i sager om forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt debat- og ytringsfrihed.

Erklæringen, som universitetet fremover bruger som rettesnor, er skabt i et samarbejde mellem direktionen og Akademisk Råd. Indholdet er netop blevet godkendt af bestyrelsen.

– Efter en god og grundig proces har vi nu et klart formuleret værdimæssigt grundlag for ytringsfriheden på universitetet. Erklæringen skal medvirke til, at alle på CBS har det bredest mulige råderum til at tale, skrive, lytte, udfordre og lære. Vores holdning er, at viden bedst fremmes gennem en fordomsfri og åbensindet samtale, og at der skal være plads til at diskutere konkurrerende ideer og modstridende holdninger, forklarer Søren Hvidkjær, der er dekan for forskning på CBS.

Værdsættelse af inklusion og mangfoldighed har haft en fremtrædende plads i de interne drøftelser, der har ført til erklæringen om ytringsfrihed.

– CBS værdsætter i høj grad inklusion, mangfoldighed, en god tone og gensidig respekt. Samtidig vil CBS ikke begrænse ytringer med den begrundelse, at nogle måtte finde dem stødende. Kontroverser over ytringer er en læringsmulighed snarere end en anledning til at sanktionere, siger Søren Hvidkjær og understreger, at med ytringsfriheden følger også et ansvar.

– Jeg mener, at vi har en god ytringskultur på CBS. Men vi kan ikke tage den for givet, og alle på CBS har et ansvar for at opbygge og vedligeholde den. Nu har vi et fælles udgangspunkt, både for de studerende og de ansatte, som vi kan bygge videre på, fastslår Søren Hvidkjær.

CBS udarbejder desuden et dokument, der understøtter universitetets forskere i deres kommunikation med omverdenen og sætter rammerne for god forskningsformidling.

cbs
CBS har vedtaget en erklæring om ytringsfrihed … (Foto: Kasper Kristoffersen/CBS)

Læs også: CBS får et grundforskningscenter i Big Data in Finance

16-årig dreng fremstillet i grundlovsforhør i sag om hjemmerøveri

I alt tre 16-årige drenge er anholdt i sagen. Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har fremstillet en 16-årig dreng i et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg. Han er sigtet for hjemmerøveri af særlig farlig karakter begået mod et ældre ægtepar onsdag aften i Dybbøl.

Yderligere to 16-årige drenge er anholdt i sagen. Der har ikke været grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør. De forventes derfor løsladt efter endt afhøring, men sigtelsen opretholdes.

Politiet efterforsker stadig sagen og de andres rolle i røveriet.

– Vi tager sagen meget alvorligt, når en borger på den måde overfaldes i sit hjem. Vi er derfor glade for, at vi hurtigt har kunne foretage anholdelser i sagen. Man skal kunne føle sig sikker i sit eget hjem, understreger politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Anklagemyndigheden begærede lukkede døre.

the court (Photo: Unsplash)
16-årig dreng er fremstillet i grundlovsforhør i sag om hjemmerøveri … (Foto: Unplash)

Læs også: To bulgarske mænd udleveret og anholdt i sag om røveri

Dagens billede: En anden måde at se det på

· Mere fra samme kategori ·