Læs også:

Close
flag

NEWS: Høj dansk inflation er importeret fra udlandet

Nyheder  | 

Høj dansk inflation er importeret fra udlandet · Varmechecken er udbetalt: 2,4 milliarder kroner hjælper danskernes varmeregninger· Falske bankbude forsøgte at narre ældre kvinder · Efter otte års fald stiger antallet af RKI-registreringer · Formodet gerningsmand bag overfald i Kerteminde sigtet · Dagens video: Doven på den dejlige måde

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Høj dansk inflation er importeret fra udlandet

Ny analyse viser, at den hjemlige danske inflation er drevet af udenlandske prisstigninger. Stigningen i inflationen de seneste mange måneder er i høj grad drevet af stigende importpriser. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Den høje danske inflation skyldes ikke forhold, som danske virksomheder er herrer over. Tværtimod skyldes prisstigningerne herhjemme i det store hele, at priserne er steget i udlandet, og at importvarer derfor er blevet dyrere, forklarer Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Analysen viser, at priserne på importvarer har været på himmelflugt det seneste år, mens kerneinflationen på 3,5 procent i juni er langt mindre. Hvis man fraregner importvarernes prisstigninger fra kerneinflationen, var den på 1,5 procent i juni og 1,2 procent i gennemsnit for hele 2022. Det er nogenlunde samme niveau som gennemsnittet de seneste 10 år.

Danske politikere har begrænsede muligheder for at styre priserne …

– De stigende priser, som danskerne kan mærke på pengepungen nede i supermarkedet og på tanken, er helt reelle. Men de højere priser kommer fra udlandet, og derfor bør de ikke bekæmpes af de danske politiker med for eksempel generelle afgiftslempelser, siger Sofie Holme Andersen.

– Der er vist ingen tvivl om, at høj inflation er noget politikere frygter, fordi den mærkes meget konkret blandt vælgerne. Men derfor er det også meget vigtigt at forstå, hvordan inflationen er opstået. Så længe inflationen er noget, vi primært importerer fra udlandet, er det ikke noget, de danske politikere for alvor kan gøre noget ved, fortsætter Sofie Holme Andersen.

Kerneinflation beskriver prisudviklingen, når man ser bort fra priser på energi og ikke-forarbejdede fødevarer. Når kerneinflation er et vigtigt mål at beregne, skyldes det, at særlige og midlertidige forhold kan give store udsving på overordnede inflationstal. Derfor er kerneinflationen et godt mål for at vurdere inflationsudviklingen.

  • Forbrugerne i mange europæiske lande oplever højere prisstigninger end forbrugerne i Danmark. Hvis vi sammenligner årets første halvår med samme halvår sidste år, steg forbrugerpriserne med 6,8 procent i Danmark, 7,2 procent i Tyskland og 7,7 procent i EU under ét.
  • Det følger et historisk mønster, hvor inflationen i Danmark følger inflationen i det øvrige Europa, men ligger en smule lavere. Det mønster gælder også for kerneinflationen, som er forbrugerprisudviklingen eksklusive energi og fødevarer, der er særligt følsomme overfor udefrakommende forhold (krig, tørke, oversvømmelser og lignende).
  • Stigningen i inflationen i de seneste måneder er i høj grad drevet af stigende importpriser. Hvis vi foruden energi og fødevarer ser bort fra det direkte og indirekte bidrag fra importvarer, lå inflationen på 1,5 procent i juni måned og på 1,2 procent i gennemsnit i år. Det svarer stort set til gennemsnittet i de seneste 10 år.Læs analysen her.
flag
Høj dansk inflation er importeret fra udlandet … (Foto: PR)

Læs også: Højkonjunktur lakker mod enden

Varmechecken er udbetalt: 2,4 milliarder kroner hjælper danskernes varmeregninger

Over 400.000 husstande, som har været ramt af høje varmeregninger, har fået en kontant indsprøjtning på 6.000 kroner. Dermed kan en række danske husstande med høje varmeregninger se frem til et positivt kig på kontoen. Varmechecken er nemlig udbetalt.

Det betyder, at 6.000 kroner skattefrit er blevet udbetalt til over 400.000 husstande. I alt er det 2,4 milliarder kroner, som nu kommer danskerne til gode.

– Det er godt nyt, at pengene nu kommer ud og hjælper danskere, der har været hårdt ramt af høje energipriser. Jeg er glad for, at vi sammen med ansvarlige partier kunne sikre en økonomisk håndsrækning til over 400.000 danske husstande. Det skal hjælpe på varmeregninger i en tid, hvor krigen i Ukraine er med til at holde priserne oppe, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Aftalen om en målrettet varmecheck blev indgået med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet.

Varmechecken er blevet udbetalt til den ældste i husstanden.

Fakta:

• Indkomstgrænsen er: 650.000 kroner efter AM-bidrag, 706.000 kroner , før AM-bidrag

• Målgruppen omfatter:

– Husstande, der opvarmes af gasfyr

– Husstande, som ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 % eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger

– Husstande med el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning.

Har du spørgsmål til varmechecken, kan du finde svar på varmecheck.dk.

blærebetændelse, urinvejsinfektion, underliv, sygdom, sundhed, velvære, kulde, årsag, infektion
Nu kan du godt tænde for varmen i efteråret. (Foto: Pexels)

Læs også: Højkonjunkturen lakker mod enden

Læs også:

Falske bankbude forsøgte at narre ældre kvinder

Østjyllands Politi fik sidste onsdag tre anmeldelser fra Randers C, hvor ældre kvinder var blevet kontaktet af mænd, der udgav sig for at være fra banken.

En 82-årig kvinde blev først på eftermiddagen ringet op af en mand, der fortalte, at han var fra hendes bank, og at nogen havde forsøgt at svindle med hendes konto. Hun skulle derfor have et nyt dankort, og hvis hun gav ham pinkoden, så kunne hun bare bruge den samme til det nye kort. Han ville så sende en medarbejder hen for at hente det gamle kort.

Kvinden udleverede pinkoden, men da en mand kort efter bankede på for at hente det gamle kort, fattede hun alligevel mistanke og nægtede at udlevere det.

Et par timer senere fik politiet en ny anmeldelse. En 92-årig kvinde, der bor i samme område, var blevet udsat for præcis samme nummer, og denne gang havde den udsendte ”bankmedarbejder” fået fat i kortet. Gerningsmændene nåede dog ikke at få hævet penge på kortet, inden det var spærret.

Det samme skete for en 99-årig kvinde kort efter, men heller ikke her nåede gerningsmændene at få penge ud af det.

Den mand, der kom for at hente dankortene, beskrives som:

• Dansk af udseende, lys i huden
• Cirka 175 centimeter
• Kort, brunt hår
• Korttrimmet fuldskæg
• Talte dansk
• Iført lyseblå skjorte og lyseblå jeans

Østjyllands Politi efterforsker nu sagen og hører gerne fra folk, der har informationer om gerningsmændene.

Politiet opfordrer på det kraftigste til, at man aldrig udleverer sin pinkode eller sit dankort til nogen. Din bank vil aldrig bede om din kode eller tage ud på din bopæl for at hente et kreditkort.

Desuden siger de: Tag gerne en snak med dine ældre familiemedlemmer og advar dem om fremgangsmåden.

ældre pensionist plejehjem (Foto: Unsplash)
Ældre kvinder forsøgt narret af falske bankbude … (Foto: Unsplash)

Læs også: Sådan brugte Britta Nielsen pengene efter millionbedrageriet

Efter otte års fald stiger antallet af RKI-registreringer

Antallet af registrerede i RKI er for første gang i over otte år steget hen over det første halvår af 2022, så der nu er 171.746 danskere i registret. Til gengæld har de registrerede færre sager i gennemsnit og skylder generelt mindre per sag.

Lave renter, lav inflation, udbetaling af feriepenge, store friværdier og opsparinger har de seneste mange år været opskriften bag et markant fald i antallet af danskere, der er i RKI-registret over dårlige betalere.

Nu er udviklingen til gengæld stoppet, og fra slutningen af 2021 til udgangen af juni 2022 er der kommet 0,5 procent flere danskere i RKI, så der nu samlet set er 171.746 registrerede voksne over 18 år.

–  Mange danskere har haft en bundsolid privatøkonomi under de seneste ti års lave renteniveauer, og stigningen i RKI-registreringer er jo i sig selv ikke en katastrofe, da det stadig er færre danskere end tidligere, der står i registret, forklarer Bo Rasmussen, der er direktør hos data- og analysevirksomheden Experian, der driver RKI-registret.

For Experian-direktøren er den lille stigning dog et forvarsel om, at trenden i RKI sandsynligvis ændrer sig.

– Vi har haft økonomisk medvind på grund af en lempelig pengepolitik de seneste mange år, men i 2022 har vi mærket på vores privatøkonomi, at der nu kommer en regning for at tøjle inflationen. Renterne er kravlet op, og forbrugerpriserne er steget markant, og det rammer hårdt hos dem, der har sværest ved at betale regningerne.

–  Derfor forventer vi, at der kommer flere RKI-registreringer over de næste kvartaler. Især hvis vi ser arbejdsmarkedet vende på grund af en mærkbar recession, bliver det vanskeligere for flere at betale. Det er dog vigtigt samtidig at have fokus på, at mange danskeres privatøkonomi er bomstærk, mener Bo Rasmussen.

Ud over at registrere den enkelte skyldner i RKI, holder Experian også øje med, hvor mange sager og hvor stort et skyldigt beløb, den enkelte har. Og netop de to parametre har delvist udviklet sig positivt i første halvdel af 2022.

I gennemsnit har en person 2,63 sager til et gennemsnitligt beløb på 21.034 kroner. Det vil sige, at den gennemsnitlige skyldner har ubetalte regninger for lidt over 55.000 kroner.

For et år siden havde en person 2,7 sager, og gennemsnitsbeløbet per sag var 23.612 kroner.

–  Når antallet af RKI-registrerede stiger en smule, er det trods alt positivt for danskerne, at sagerne og gennemsnitsbeløbene er blevet mindre over de seneste mange år, og den trend fortsætter. Det er trods alt nemmere at komme ud af gælden for den enkelte, når beløbet er mindre end tidligere. Samtidig er det godt for lånemarkedet og samfundet generelt, at der er mindre misligholdt gæld, forklarer Bo Rasmussen.

Direktøren påpeger, at gennemsnitsbeløbet falder mere end antallet af sager per person, og det kan være et udtryk for, at der er flere, der har sværere ved at betale små regninger.

Blandt især de unge har der gennem en længere årrække været flere registrerede, stigende antal sager og højere gennemsnitsbeløb end i andre aldersgrupper. Men i opgørelsen for første halvår 2022 har de unge mellem 21-30 år klaret sig flot på tværs af parametrene. Til gengæld er udviklingen lidt mere blandet blandt de 18-20-årige og 31-40-årige. Dog gælder det for alle aldersgrupperne, at det gennemsnitligt skyldige beløb er faldet, og det er ifølge Bo Rasmussen positivt.

– De yngre aldersgrupper har været en akilleshæl i de seneste års opgørelser, og derfor er det positivt, at de nu generelt klarer sig godt i et halvår, hvor der er mislyde.

–  Det er vanskeligt at give en åbenlys forklaring, men mon ikke den høje beskæftigelse hjælper især de alleryngste med at kunne betale regningerne. Vi ved, at de helt unge er yderst på arbejdsmarkedet, og derfor står de ofte først for, når krisen kradser. Spørgsmålet er så, om en eventuel nedgang i efterspørgslen på arbejdskraft vil ramme hårdere blandt de helt unge, spørger Bo Rasmussen, der også spekulerer i, om oplysningsarbejde fra forskellige offentlige og private aktører bærer frugt.

For Experian-direktøren er der ingen tvivl om, at ansvarlig långivning, der kom yderligere i fokus efter finanskrisen, har været en vigtig faktor bag faldet i RKI-registreringer de seneste år. Men med en større usikkerhed i den nærmeste fremtid pointerer han, at det er nødvendigt med samme eller måske ligefrem øget fokus.

Experian har udviklet værktøjet KreditStatus til långivere, så rådgiveren får et samlet økonomisk overblik over låntager, så der ikke så let bliver ydet kredit til én, der ikke kan betale tilbage.

Samtidig mener direktøren også, at en yderligere digitalisering de seneste år har luget godt ud i de små og “glemte” regninger, der kunne ende i RKI.

–  Korrespondancen mellem låntager og långiver er i dag betydeligt nemmere på grund af digitalisering, og sammen med tilgængelige, digitale betalingsmetoder er det med til at minimere mængden af RKI-registreringer, der skyldes uvidenhed eller mangel på økonomisk overblik, siger Bo Rasmussen.

Ny RKI-opgørelse i nøgletal (ultimo juni 2022):

– 171.746 danskere er registreret i RKI ved udgangen af juni 2022 – det er et fald sammenlignet med juni 2021, men en stigning på 0,5 procent siden seneste opgørelse ved årsskiftet 2021/2022.

– Den samlede misligholdte gæld lyder på cirka 9,5 milliarder kr. – det er en bundrekord og et fald på over 1,5 milliarder kroner siden juni 2021. Til sammenligning var den samlede misligholdte gæld i januar 2014 på 16,9 milliareder kroner.

– Det gennemsnitlige skyldige beløb pr. person er 55.224 kroner.

– I gennemsnit er hver enkelt dansker i RKI registreret med 2,63 sager med en gennemsnitlig beløbsstørrelse på 21.034 kroner.

– Region Sjælland er fortsat den region med den største andel af registrerede personer med misligholdt gæld: 4,47 procent af personer på 18 år eller derover i Region Sjælland står i RKI. Region Hovedstadens borgere er bedst til at undgå en registrering i RKI. Her er det kun 2,92 procent af befolkningen, der er i RKI.

Fakta om RKI:

RKI-registret er en avanceret løsning, som en lang række danske virksomheder og inkassoselskaber bruger til at registrere personer og virksomheder, der ikke får betalt deres regninger.

Ender du i RKI-registret har det blandt andet indflydelse på dine muligheder for at optage lån og købe på kredit.

Du kan godt være registreret flere gange i RKI på samme tid: Hvis du for eksempel har udeståender med to forskellige kreditorer, kan begge registrere dig.

Når en registrering bliver slettet, fjernes den helt fra registret – også historikken.

computer lommeregner papirer arbejde
Efter otte års fald stiger antallet af RKI-registreringer … (Foto: Pexels)

Læs også: Seks gode råd til at undgå studiegæld

Formodet gerningsmand bag overfald i Kerteminde sigtet

Fyns Politi har torsdag den 18. august 2022 sigtet en 17-årig mand for overfaldet på en 15-årig dreng i forbindelse med havnefesten i Kerteminde den 6. august 2022.

Det var et tip fra en borger, der torsdag førte til, at den 17-årige mand blev sigtet for overtrædelse af straffelovens §245, der handler om at udøve vold mod en anden person af særlig rå eller farlig karakter. Han er også sigtet for overtrædelse af straffelovens §264d, der handler om uberettiget at videregive billeder, video eller meddelelser om en andens private forhold. Politiet mener, at den formodede gerningsmand har delt en video optaget i forbindelsen med hændelsen med mindst en anden person. Den videre efterforskning skal afdække, om den eventuelt kan være delt med flere.

– Vi har modtaget flere henvendelser fra borgerne i sagen, og det var en af disse henvendelser fra en borger, der førte os frem til den 17-årige mand, der nu er sigtet i sagen. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det konkret var, der ledte os i hans retning, fordi vi ikke er færdige med vores efterforskning endnu, udtaler vicepolitiinspektør Anders Furbo Therkelsen, som samtidig takker for de henvendelser, politiet har modtaget i forbindelse med sagen.

Den 15-årige blev overfaldet natten til søndag den 7. august på hjørnet af Vestergade og Longsvej i Kerteminde. Politi modtog anmeldelsen klokken 02.57. Den 15-årige pådrog sig flere skader i ansigtet i forbindelse med overfaldet. Sagen har været meget omtalt både i pressen og på de sociale medier.

Fyns Politi har ikke yderligere oplysninger i sagen.

kertemindemarina
Ung mand sigtet for vold efter havnefest i Kerteminde … (Foto: Pexels)

Læs også: Politiet efterforsker flere voldssager efter havnefest

Dagens video: Doven på den dejlige måde

· Mere fra samme kategori ·