Læs også:

Close
riget rigshospitalet patient sygehus sundhedsvæsen (Foto: MY DAILY SPACE)

NEWS: Vi kan forebygge 40 kræfttilfælde hver dag

Nyheder  | 

Vi kan forebygge 40 kræfttilfælde hver dag · Antallet af indbrud er historisk lave · Billetten til svømmehallen er fordoblet i pris på 20 år · Indbrudstyve stjal skydevåben – idømt fængselsstraffe ·  Historisk godt år for vejhjælpsforretningen · Dagens billede: Nyt fra det britiske kongehus

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Vi kan forebygge 40 kræfttilfælde hver dag

Hver dag får 40 danskere en kræftsygdom, der skyldes livsstil eller miljø. Det viser en ny dansk undersøgelse. Kræftens Bekæmpelse ønsker forebyggelse højere prioriteret politisk.

Årligt får 14.235 danskere kræft på grund af tobak, uv-stråler, overvægt, alkohol og andre faktorer i livsstil eller miljø. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse udgivet i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports.

For første gang sætter forskere danske tal på, hvor mange kræfttilfælde, der kan forebygges. Tallene er i tråd med udenlandske opgørelser og bekræfter, at der er et kæmpe potentiale til at forebygge kræft i den danske befolkning.

Folkesundheden i Danmark halter. I fredags den 4. februar var det World Cancer Day. Dagen fejres i hele verden for at sætte fokus på opsporing, behandling og forebyggelse af kræft, en af klodens største dræbere. Kræftens Bekæmpelse markerer den globale begivenhed ved at slå et slag for forebyggelse og mere lighed i sundhed. Det sker med afsæt i den nye undersøgelse.

– Folkesundheden i Danmark halter, og det ser vi blandt andet på kræftområdet. Men også i forhold til diabetes, hjerte-karlidelser og andre store folkesygdomme. Det er uforståeligt, at man ikke politisk gør mere for at forebygge – det ville spare mange mennesker for lidelse og alvorlig sygdom, og det ville spare sundhedssystemet for mange penge, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Forskerne bag undersøgelsen har beregnet, at 8.617 tilfælde af de hyppigste kræftsygdomme – bryst-, lunge-, tyktarms- og modermærkekræft – potentielt kunne forebygges. Brystkræft er blandt andet koblet til overvægt og alkohol, rygning og luftforurening kan give lungekræft, mens rygning, overvægt og alkohol kan øge risikoen for tyktarmskræft.

– Tobak er ikke overraskende den største synder. Omkring 15 pct. af alle kræfttilfælde i Danmark kunne undgås, hvis ingen røg. Derfra er der et stykke ned til uv-stråling, der med små 6 pct. er nummer to på listen. Overvægt indtager tredjepladsen med lidt mere end 3 pct. fortæller seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse Brian Køster, en af forskerne bag undersøgelsen.

Folkesundhed skal være del af sundhedsudspil. Jesper Fisker peger på, at vi i Danmark er berøringsangste overfor at bruge lovgivning til at forbedre folkesundheden. Danmark er f.eks. et af de eneste lande i Europa, hvor unge under 18 år kan købe alkohol og gå i solarium. Og prisen på tobak er stadig for lav.

– Det er for nemt – og billigt – at leve usundt i Danmark. Livsstilsfaktorer som tobak og overvægt har social slagside og er skyld i en stor del af den ulighed i sundhed, der i Danmark er stigende. Det er et fælles ansvar at gøre noget ved det. Men det kan vi som samfund kun, hvis vi prioriterer forebyggelse langt højere end nu. Et godt sted at starte er regeringens kommende sundhedsudspil, som vi og andre sundhedsaktører har ventet længe på. Og så må prisen på cigaretter op på mindst 90 kr., siger han.

Regeringen har meldt ud, at den senest 1. april kommer med et udspil til fremtidens sundhedsvæsen.

– Vi skal forebygge på en helt ny måde. Sundhed skabes mange andre steder end i sundhedsvæsenet. Derfor er det nødvendigt med ambitiøse forpligtende målsætninger, og at lovgiverne tænker forebyggelse bredt ind alle politikområder – ikke kun sundhed, siger Jesper Fisker.

Resultater fra undersøgelsen:

Andel kræfttilfælde, der skyldes:

Tobak: 14,6 pct.
Uv-stråling: 5,8 pct.
Overvægt: 3,3 pct.
HPV og andre kræftfremkaldende infektioner: 2,9 pct.
Radon og anden ioniseret stråling: 2,7 pct.
Alkohol: 2,6 pct.

*Undersøgelsen har kigget på risikofaktorer som er klassificeret som ’med sikkerhed kræftfremkaldende i mennesker’. Der findes dog også risikofaktorer som er i den næsthøjeste klasse, ’sandsynligvis kræftfremkaldende i mennesker’.

riget rigshospitalet patient sygehus sundhedsvæsen (Foto: MY DAILY SPACE)
Hver dag får 40 danskere en kræftsygdom, der skyldes livsstil eller miljø. Det viser en ny dansk undersøgelse. Kræftens Bekæmpelse ønsker forebyggelse højere prioriteret politisk. (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Tilbagefald af kræft kan ses i blodprøve

Antallet af indbrud er historisk lave

Over de seneste ti år er antallet af indbrud faldet støt i Københavns politikreds. Der var næsten 80 procent færre indbrud i private boliger i Københavns politikreds i 2021 sammenlignet med 2011. Det viser nye tal fra Københavns Politi.

– Vi er glade for, at udviklingen går i den rigtige retning, hvilket bl.a. skyldes en målrettet indsats med forebyggende arbejde og markante efterforskningsmæssige resultater. Den positive udvikling er desuden eskaleret, efter Covid-19 ramte, og det skyldes formentlig især, at mange borgere har været mere hjemme, fortæller politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes

En af de faktorer, som har påvirket de seneste års positive udvikling, er Indbrudsgruppen i Københavns Politis fokuserede indsats mod serieindbrudstyve og hælercentraler. Det har bl.a. betydet, at flere mistænkte serieindbrudstyve og omrejsende kriminelle grupperinger er fundet og anholdt.

– Selv om det går den rigtige vej, kan vi som politi selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene. Ethvert indbrud er et for meget og kan være en personlig tragedie for dem, der udsættes for det. Derfor fortsætter vi målrettet arbejdet for at sikre borgernes tryghed, og for at få antallet af indbrud endnu længere ned, fortsætter Anne Tønnes.

Nærpolitiet i de forskellige dele af København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør har også løbende indsatser mod indbrud. Desuden er der -sammen med eksterne samarbejdspartnere som Københavns Kommune, Bo Trygt og Det kriminalpræventive Råd – gennem en årrække sat fokus på, hvad man selv kan gøre for at gøre sin bolig mindre attraktiv for indbrudstyve.

– Der skal også lyde et stor tak til de mange aktive borgere, der er en afgørende hjælp i indsatsen mod indbrud. Flere og flere borgere har f.eks. de seneste år meldt sig til app’en Nabohjælp, som aldrig før har haft så mange aktive brugere som nu. Som i alt andet politiarbejde er vi afhængige af borgernes gode hjælp – og vakse naboer og forbipasserende hjælper os dagligt med både at forebygge og opklare indbrud, slutter hun.

Politiet rykker ud inden 24 timer. Indbrud i hjemmet er omfattet af politigarantierne. De betyder, at politiet afgiver et løfte til borgerne om at rykke hurtigt ud ved for eksempel anmeldelser om indbrud i boligen. Og de optager anmeldelsen og kigger efter mulige spor, og efterfølgende tager vi kontakt for at lave en tryghedsopfølgende samtale.

tyv tyveri indbrud bil
Positive tal fra politiet i København … (Foto: Pexels)

Læs også: Indbrud i private hjem halveret på tre år

Billetten til svømmehallen er fordoblet i pris på 20 år

Fitnesskortet og bowlingbanerne koster stort set det samme som i 2001, mens det i samme periode er blevet næsten dobbelt så dyrt at svømme. Også ridning er blevet markant dyrere.

Starten af et nyt år er for mange en måned, hvor starten på det nye år markerer en ny livsstil. Og mens nytårsforsætterne allerede er i fuld gang med at blive brudt og opretholdt, imødekommer tilbud om gratis indmeldelse og rabatter på træning i hele landet de gode intentioner om at dyrke mere motion.

Men det har været langt billigere at hoppe op på hesten eller i badetøjet for 20 år siden end i dag. Indgangsbilletten til svømmehallen er næsten dobbelt så dyr, og det er blevet over 66 pct. dyrere at gå til ridning. I samme periode har vi dog ikke set de store prisændringer for at løfte vægte i fitnesscentret eller vælte kegler i bowlinghallen.

– Prisen for ridning og for at gå i svømmehallen er steget støt siden 2001, mens det faktisk er blevet billigere at dyrke motion, hvis man foretrækker at besøge fitnesscentret. Det er samtidig kun blevet marginalt dyrere at tage ud at bowle. Der har dog gennem årene været nogle større udsving for både fitness og bowling, hvor prisen især er faldet i sommermånederne, fortæller Martin Birger Larsen, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

I 2021 er prisen på fitness faldet med 4,5 pct. i gennemsnit sammenlignet med 2001, mens den er steget 8,2 pct. for bowling. I løbet af samme periode er prisen for at ride gennemsnitligt steget med 66,2 pct. og 92 pct. for en tur i svømmehallen.

Siden 2001 er forbrugerprisindekset (den røde linje) steget 36,1 pct., hvilket vil sige, at både bowling og fitness er blevet relativt billigere i takt med, at de generelle priser i samfundet er steget. På samme tid er svømmehaller og ridning blevet relativt dyrere, idet de begge har overgået den procentvise stigning i forbrugerprisindekset.

Grafen tager udgangspunkt i, at januar 2001 er sat til 100.

graf
Kilde: Beregninger på baggrund af tabel PRIS111 t.o.m. 2021M10

– Det vil sige, at med udgangspunkt i, at alle motionsformerne er omregnet til at koste 100 kr. i januar 2001, så var prisen for en billet til svømmehallen steget til 188 kr. på samme tidspunkt sidste år. Det er den største stigning blandt de målte sportsgrene, slutter Martin Birger Larsen.

Fakta:
Alle sportsgrene er sat til indeks januar 2001 = 100.

Priserne på de forskellige motionsformer er ikke korrigeret for inflation.

Der er en vis usikkerhed i tallene, idet de er baseret på stikprøver af priser.

Derudover baserer tallene sig på forskellige priser inden for en sportsgren, og priser på både sæson- og turkort samt enkeltgangsbesøg indgår, som eksempelvis et turkort og et enkelt besøg i svømmehallen.

svømning svømme svømmehal
Det er blevet dyrere at tage i svømmehallen … (Foto: Pexels)

Læs også: Gode råd til at undgå fritids- og sportsskader

Indbrudstyve stjal skydevåben – idømt fængselsstraffe

Tyveriet af et våbenskab med flere våben endte med at koste to mænd en længere fængselsstraf, da de mandag blev dømt i Retten i Randers. Mændene, der henholdsvis 32 og 45 år, blev begge dømt for besiddelse af skydevåben i det offentlige rum under særligt skærpende omstændigheder, og det udløste en straf på to år og syv måneders fængsel til 32-årige, og to år og seks måneders fængsel den 45-årige.

Natten til den 16. november sidste år brød de to mænd ind i en landejendom i Kousted tæt på Randers. Her stjal de ud over nogle møbler et våbenskab, som indeholdt to jagtgeværer og en riffel og tilhørende ammunition.

En opmærksom borger slog alarm. Mændene læssede våbenskabet på en trailer og kørte til en adresse i Hammel, som den ene af mændene har tilknytning til. En opmærksom borger ringede til politiet, da hun undrede sig over, at der luskede to mænd rundt midt om natten og læssede ting af, og kort efter ankom en patrulje til stedet.

Betjentene fik hurtigt øje på, at mændenes bil var pakket med møbler, og at der også lå et koben og en boltsaks derinde. De to mænd blev anholdt, og politiet fandt våbenskabet liggende inde på adressen, hvor mændene havde været i gang med at bryde det op, da de blev forstyrret af betjentene.

Begge har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet i sagen, og mandag i retten erkendte begge mændene tyveriet.

– De to mænd havde fat i tre farlige skydevåben, der potentielt kunne have forvoldt alvorlig skade på andre. Heldigvis fik politiet fat i mændene, og jeg er tilfreds med, at de få måneder efter anholdelsen nu er blevet dømt. Sager om skydevåben i det offentlige rum tager retten meget alvorligt, og det afspejlede straffen også, siger senioranklager Jakob Beyer.

Årsagen til at den 32-årige fik en måneds fængsel mere end den 45-årige, er, at han også blev dømt for nogle andre mindre forhold. Begge mændene udbad sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Indbrud, jul, julen, tyv, tyveri, stjæl, farlig
Indbrudstyve stjal skydevåben – idømt fængselsstraffe. (Foto: Pexels)

Læs også: Ung kvinde fundet død i bil

Historisk godt år for vejhjælpsforretningen

En milepæl blev passeret i 2021 for SOS Internationals Mobility-division: For første gang nogensinde rundede den nordiske vejhjælpsudbyder mere end en million sager og næsten to millioner opkald på ét år.

Knap to millioner gange blev der ringet efter vejhjælpsassistance hos SOS International i 2021. Det svarer til en stigning på 24 procent i forhold til året i forvejen. Stigningen er gældende for Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor SOS International leverer vejhjælp.

– Jeg er imponeret over den indsats, der er leveret af vores dygtige medarbejdere. 2021 var et år, der var præget af ekstrem stor uforudsigelighed på grund af covid-19. Derfor er jeg stolt af, at vi både slår rekord og samtidig bevarer en høj kundetilfredshed, siger Ellen Trolle, direktør for Mobility Division, SOS International.

Hård vinter og ændret adfærd. En del af stigningen kan tilskrives nye kunder, men der ligger også både vejrforhold og ændret adfærd bag det øgede behov for vejhjælp.

Alle de nordiske lande var ramt af en hård vinter i de første måneder af 2021. Hårdt vintervejr giver traditionen tro travlhed i vejhjælpsforretningen, når bilister får brug for starthjælp, fritrækninger og andre assistancer.

Samtidig ser COVID-19 ud til at have påvirket bilejernes adfærd:

– Vores statistik peger på, at mange enten har holdt ferie i hjemlandet eller er kørt til udlandet i bil, siger Ellen Trolle.

Derudover har hjemmearbejde under pandemien betydet en stigning i behovet for starthjælp til biler, der har stået stille i længere tid.

SOS International yder vejhjælp i Danmark, Sverige, Norge og Finland, blandt andet via datterselskaberne SOS Dansk Autohjælp, SOS Veihjelp og SOS International Oy.

vejhjælp
2021 blev et historisk godt år for vejhjælpsforretningen … (Foto: SOS Dansk Autohjælp)

Læs også: Snevejr kan give ekstra travlhed

Dagens billede: Nyt fra det britiske kongehus

· Mere fra samme kategori ·