Læs også:

Close
blod blodrøve kanyle

NEWS: Tilbagefald af kræft kan ses i blodprøve

Nyheder  | 

Tilbagefald af kræft kan ses i blodprøve · Brug efterårsferien på at gøre sommerhus vinterklart · Politiet gennemfører hastighedskontrol i denne uge · 18-årig mand sigtet for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse i Sønderjylland · Dagens billede: Titanic i Legoklodser

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Tilbagefald af kræft kan ses i blodprøve

Målinger af kræft-DNA i blod kan forudsige tilbagefald af tarmkræft, ovenikøbet langt tidligere, end kræften kan ses ved en scanning. Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse. Forskerne tror på, at testen i fremtiden kan bruges til at skabe en bedre opfølgning efter kræft.

Den nye undersøgelse er foretaget blandt patienter med tarmkræft i stadie 3, det vil sige patienter, der har fremskreden kræft, og som har en høj risiko for tilbagefald.

Man antager, at cirka 70 pct. af disse patienter kan helbredes ved at kræften opereres væk, mens 30 pct. får tilbagefald. Man ved bare ikke, hvem der er hvem, og alle får derfor tilbudt den samme efterbehandling med kemoterapi for at forebygge, at kræften vender tilbage.

Der er altså nogle, der overbehandles, og nogle, der har brug for mere behandling, og det er det problem, som testen, der måler kræft-DNA i blod, ser ud til at løse.

– Vores resultater viser, at testen ret præcist kan udpege, hvem der har brug for yderligere behandling efter operationen, og hvem der ikke har. Perspektivet er, at vi kan skabe den bedst mulige opfølgning efter kræft, og at vi kan gøre det med en blodprøve, som ikke er særligt indgribende for patienten, siger Tenna Vesterman Henriksen, molekylærmediciner og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Hun er førsteforfatter på den nye undersøgelse, der er offentliggjort i den anerkendte videnskabelige tidsskrift Clinical Cancer Research.

160 tarmkræftpatienter har deltaget i undersøgelsen. De har fulgt det almindelige standardprogram, men har desuden fået taget blodprøver før og efter operationen, efter behandling med kemoterapi og derefter løbende hver tredje måned.

Analysen er designet specifikt til hver enkelt kræftpatient på baggrund af DNA fra kræftsvulsten hos den enkelte.

Ved at følge patienterne over tid kunne forskerne se, at 80 pct. af de patienter, der havde kræft-DNA i blodet efter operationen, senere fik tilbagefald.

De resterende 20 pct. blev hjulpet af kemoterapien. De fik ikke tilbagefald og havde heller ikke kræft-DNA i blodet efter kemobehandling.

– Vi kan altså se, at der er nogle patienter, hvor kemoterapi har virket, som den skal. Og så er der en gruppe, hvor kemoterapi ikke er nok. De har altså brug for yderligere behandling, siger Tenna Vesterman Henriksen.

Samtidig viser resultaterne, at målingerne af kræft-DNA i blodet finder tilbagefald cirka ti måneder før, at de opdages ved en CT-skanning.

– Hyppige målinger for kræft-DNA i blod kan altså vise tilbagefald tidligere end i dag, hvilket gør det muligt at iværksætte ny behandling tidligere, siger Tenna Vesterman Henriksen.

I den nye undersøgelse kunne patienter med kræft-DNA i blod efter kemoterapi inddeles i to grupper: en med langsomt voksende og en med hurtigt voksende kræft-DNA, hvor mængden mere end fordobles hver måned. Patienter med hurtigtvoksende kræft-DNA havde høj risiko for at dø af deres sygdom, viste undersøgelsen.

Det er også en viden, som kan være med til at ændre behandlingen, siger Tenna Vesterman Henriksen.

– Hvis du i fremtiden har en patient, hvor blodprøven viser, at mængden af kræft-DNA i blodet vokser meget hurtigt, går det nok ikke an at vente tre måneder på en scanning. Her skal man måske iværksætte noget eksperimentel behandling hurtigt for at forsøge at slå kræften ned, siger hun.

Medforfatter på studiet er professor Claus Lindbjerg Andersen, der har været med til at udvikle blodprøven, der kan teste for kræft-DNA i blod. Han er desuden leder af Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling. Han mener, at undersøgelsen endnu engang cementerer, at kræft-DNA i blod har store perspektiver som et værktøj til at give patienterne en bedre kræftbehandling.

–  Undersøgelsen viser, at kræft-DNA i blod er en sikker metode til at forudsige tilbagefald efter tarmkræft hos en gruppe patienter, som vi ved, har en høj risiko for tilbagefald. Vi får potentielt et bedre værktøj til at vurdere patienternes risiko for tilbagefald, om de har brug for yderligere behandling med kemoterapi, eller om de kan undvære det. Det giver mindre overbehandling og en mere effektiv behandling af dem, der har brug for det, siger Claus Lindbjerg Andersen.

Han leder et stort studie, som sammenligner et nyt opfølgningssystem efter tarmkræft baseret på blodprøver med det nuværende program, som er baseret på scanninger. I øjeblikket er forskerne cirka halvvejs med at indlemme patienter i studiet.

– Hvis forskningen viser, at blodprøven kan bruges som opfølgning, vil den meget hurtigt kunne indarbejdes i opfølgningsprogrammet efter tarmkræft, slutter Claus Lindbjerg Andersen.

Link til den videnskabelige undersøgelse: Clinical Cancer Research.

Fakta: Kræft-DNA i blod:

  • Hos både raske og syge frigiver kroppens celler, inklusiv kræftceller, små stykker DNA til blodet.
  • Det betyder, at kræftpatienter, i modsætning til raske personer, kan have DNA med kræftmutationer i blodet.
  • Analysen for kræft-DNA i blodet designes individuelt til hver enkelt patient ved at analysere væv fra den kræftsvulst, der blev bortopereret i forbindelse med patientens behandling. Hver enkelt patient får altså en blodprøvetest, der passer lige præcis til den patients kræftknude.
  • I fagsprog taler man om cirkulerende tumor-DNA, og selv om der er meget stor fokus på blodprøver, har forskning vist, at det også i nogle tilfælde også findes i andre kropsvæsker, f.eks. urin i forbindelse med blærekræft.

 

blod blodrøve kanyle

En blodprøve kan hjælpe med at se om en patient får tilbagefald … (Foto: Unsplash)

Læs også: Danmark har markant fremgang i overlevelse af kræft

Brug efterårsferien på at gøre sommerhus vinterklart

Stormene på vej til Danmark. Måske det var en god ide at bruge efterårsferien på at gøre sommerhuset klar. Efteråret er over os, og det betyder, at stormsæsonen er nær. En grundig gennemgang og stormsikring af sommerhuset gør, at skaderne ikke udvikler sig og blive en dyr affære.

For mange sommerhusejere er efterårsferien en kærkommen lejlighed til at nyde sommerhuset en sidste gang, inden vinteren og stormene for alvor kommer. Men det er også et godt tidspunkt til at gøre sommerhuset storm- og vinterklar. Dit sommerhus kan nemlig få mange skader hen over vinteren, som kan undgås med de rette forebyggelsesinitiativer.

– Efterårsferien er en oplagt tid til at få et overblik over, hvordan du sikrer, at sommerhuset kommer igennem vinteren og årstidens storme og orkaner, siger Brian Wahl Olsen, direktør for skadepartnerskaber og forebyggelse i Alm. Brand.

Hvert år ser forsikringsselskabet, at mange sommerhusejere ikke når at sikre deres sommerhus i tide, og det kan få dyre konsekvenser.

– Stormsæsonen er den største årsag til skader på sommerhuset, og hvert år ser vi tusindvis af skader på huse og sommerhuse, når efterårsstormene rammer Danmark. Flere steder får det store økonomiske konsekvenser, så det er vigtigt, at man tager de rette forholdsregler, fortsætter Brian Wahl Olsen.

Når de kraftige vindstød rammer, er det især vigtigt at sikre husets tag, der er mest udsat. Løse tagsten og tagplader kan nemlig vriste sig løs.

– Inden stormen rammer, bør man gå ud og gennemsøge huset fra kælder til kvist. Tjek om tagstenene ligger, som de skal, og om der er revner, sprækker eller andre utætheder i husets tag eller mure, forklarer Brian Wahl Olsen.

Derudover er det også vigtigt at beskære træer, der står tæt på huset og sætte grill, havemøbler og krukker indenfor.

Efterårsferien er også ideel til at lukke sommerhuset ned for den lange vintersæson, hvor man ikke besøger sommerhuset lige så jævnligt.

– En god gennemgang og nedlukning af sommerhuset, inden vinteren for alvor kommer, betyder, at dit sommerhus vil stå i lige så god stand, som da du forlod det i efterårsferien. Risikoen for tyveri er også større under vinteren, så det er vigtigt, at man gør det svært for tyven, slutter Brian Wahl Olsen.

Sådan stormsikrer du huset:

Gennemgå huset fra kælder til kvist. Tjek især taget for løse tagsten.
Beskær træer, der står tæt på huset.
Fjern trampolin, havemøbler, grill, krukker og andre løse ting fra haven.
Hvis du har en kælder, skal du fjerne ting fra gulvet.

Sådan lukker du sommerhuset ned:

Se taget efter for huller i tagpap eller tagplader og reparer dem.
Tag et ekstra kig på husets tagrender og nedløb. Ligger der snavs, kan vand ophobe sig.
Er dit sommerhus lavet af træ, så giv facaden den nødvendige overfladebehandling.
Luk for vandet på hovedhanen, da der er stor risiko for frostsprængninger om vinteren.

Gør det svært for tyven:

Lås døre og havedøre med indvendige nøgler.
Spær indkørslen, så der ikke kan køres en varevogn helt op til huset.
Undgå at haveredskaber er frit tilgængelige, da de kan bruges til at bryde ind med.
Tag værdifulde genstande med hjem og lad der være frit udsyn til husets rum. Så kan tyvene se, at der ikke er værdifulde ting i huset.

regnvejr tagrende
Få gjort sommerhuset vinterklart … (Foto: PR)

Læs også: Pas på efterårets udfordringer i haven

Politiet gennemfører hastighedskontrol i denne uge

Politiet landet over gennemfører i denne uge fra i går mandag den 11. oktober til fredag den 15. oktober 2021 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser. Høj hastighed skaber utryghed på vejene og øger risikoen for ulykker markant. Selv en lille hastighedsoverskridelse kan få fatale følger.

– Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang, og i andre tilfælde mærkes de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, forklarer Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter og slutter:

– Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden.

Hvorfor indsats mod hastighed?

Fordi der er en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne.

  • For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.
  • 2014 – 2019 omkom 401 personer i en trafikulykke, hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene. I 72% af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 28% var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang (kilde: Rådet for Sikker Trafik).
  • Ved 80 km/t. kører du ca. 33 meter, mens du reagerer, og efter ca. 64 meter holder du stille. Kører du 95 km/t., bruger du yderligere 19 meter på at holde stille ved maksimal bremsning af køretøjet.
  • Hvis to bilister kolliderer med 80 km/t., vil ulykken i 30% af tilfældene have dødelig udgang. Risikoen fordobles til 60% ved en hastighed på 90 km/t. (kilde: Rådet for Sikker Trafik).
  • De fleste dødsulykker i trafikken sker på landeveje. 62% af dødsulykkerne på disse veje sker med en hastighedsoverskridelse på mindre end 20 km/t. 38% af dødsulykkerne sker med en overskridelse på mere end 20 km/t. (kilde: Rådet for Sikker Trafik).
bil køre trafik
Politiet gennemfører hastighedskontrol i denne uge … (Foto: Unsplash)

Læs også: Politiet stopper uopmærksomme trafikanter

18-årig mand sigtet for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse i Sønderjylland

Den 18-årige mand blev anholdt fredag efter flere anmeldelser torsdag. Han ventes løsladt efter endt afhøring, men der venter nu et retligt efterspil.

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt fredag en 18-årig mand fra Tønder Kommune i forbindelse med efterforskningen af en sag om tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse i Rødekro og Aabenraa torsdag.

Der har været tale om to hændelser i Rødekro og en hændelse i Aabenraa, hvor en yngre mand kom kørende i en bil og spurgte kvinder om vej til den nærmeste brugs, samtidig med, at han blottede sig. Den 18-årige har erkendt samtlige tre kendte forhold samt yderligere to lignende hændelser. Han ventes løsladt efter endt afhøring, men der venter nu et retligt efterspil.

bil kontrolpanel
Ung mand sigtet for blufærdighedskrænkelser … (Foto: Unsplash)

Læs også: 32-årig sigtes for blufærdighedskrænkelser

Dagens billede: Titanic i Legoklodser

· Mere fra samme kategori ·