Læs også:

Close
cigaret smøg

NEWS: Rekordlavt salg af tobak det seneste årti siden 1940’erne

Nyheder  | 

Rekordlavt salg af tobak det seneste årti siden 1940’erne · Første Folkeskov på privatejet jord plantet · Målrettet indsats mod spiritus og narkobilister i Nordjylland · Her er landene, vi aflyser rejser til på grund af Omikron-frygt · Dagens video: Tornado på tur

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Rekordlavt salg af tobak det seneste årti siden 1940’erne

De seneste 10 år er danskernes køb af tobak faldet til et niveau, der ikke er set lavere i over 70 år. Salget af cigaretter faldt også markant sidste år, hvor der blev indført nye afgiftsstigninger.

Det er mange år siden, der er forhandlet så lidt tobak i de danske forretninger som nu. Over de sidste 10 år er salget faldet med 27.104 millioner styk, svarende til 28,9 pct., sammenlignet med årtiet 2001-2010. Salget er dermed nede på et niveau, der ikke har været lavere siden 1940’erne.

Siden 1990, hvor kurven knækkede, er det samlede salg af tobaksprodukter faldet med 52,5 pct. i 2020.

tobak rygning
Samlet salg af tobak på årtier (mio. stk.) … (Graf: Danmarks Statistik)

Kilde: Beregninger på baggrund af tabel ALK04. Se faktaboksen for omregning af røgtobak til stk. her.

Fakta:
* Det samlede salg af tobak dækker salg af cigaretter, røgtobak, cigarer og cigarillos. Statistikken er beregnet på data om SKAT’s indtægter på det afgiftsbelagte salg af tobak i Danmark.
* Det samlede salg af tobak er opgjort på baggrund af en konvertering af tons røgtobak til millioner stk. cigaretter. Det er opgjort baseret på tal fra Sundhed.dk, hvor den gennemsnitlige mængde tobak i en cigaret er 0,8 gram.
* Røgtobak er både omfattet af grovskåret tobak, som typisk bruges til piber, og finskåren tobak, som typisk bruges til hjemmerullede cigaretter.
* Oplysninger om procentdelen af rygere i Danmark kommer fra rapporterne Danskernes rygevaner Delrapport 1: Nikotinafhængighed fra 2019 og 2020 af Sundhedsstyrelsen. Rapporterne er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, på vegne af Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen tager udgangspunkt i befolkningen mellem 15 og 79 år. Fra populationen tilsigtet i undersøgelsen er den beregnede andel af danskere, der ryger, henholdsvis 920.103 og 829.218 i 2019 og 2020.
* E-cigaretter, nikotinposer og andre nikotinholdige produkter er ikke medtaget i denne opgørelse.

Fokuserer man udelukkende på salget af cigaretter sidste år, faldt det med 17,9 pct., svarende til 995 millioner styk, sammenlignet med 2019. Det betyder, at hver ryger i gennemsnit har reduceret sit køb af cigaretter med en cigaret om dagen fra 18 til 17, når man i beregningen af antallet af rygere tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen rapport om danskernes rygevaner. Ifølge den røg henholdsvis 20 pct. og 18 pct. af danskerne i 2019 og 2020.

– Den 1. april 2020 steg afgiften på tobak, og så faldt salget af cigaretter. Det var det største fald siden 2014, hvor salget faldt med over 18 pct., efter afgifterne blev sat op. Ved årsskiftet kan rygerne igen se frem til højere afgifter. Hver gang, afgifterne er blevet sat op de seneste år, er salget af cigaretter altså faldet markant,” siger André Pedersen Ystehede, specialkonsulent i Danmarks Statistik og uddyber:

– Her kan flere faktorer have spillet ind. For eksempel er cigaretter billigere i Tyskland og Sverige, så grænsehandel kan maskere de reelle tal. Men grænsehandlen faldt betydeligt sidste år, viser den skatteøkonomiske redegørelse for 2020, hovedsageligt pga. grænselukning og færre udenlandsrejser i forbindelse med COVID-19. Derudover er der en sandsynlighed for, at en hamstringseffekt har påvirket salget af cigaretter det efterfølgende år. Det vil sige, at folk har købt flere pakker, end de ellers ville, inden en afgiftsændring trådte i kraft.

Med undtagelse af 2018 steg salget af cigaretter nemlig alle årene før og efter de omtalte afgiftsændringer trådte i kraft – altså i 2013, 2015, 2016, 2017 og 2019.

– I 2018 faldt salget også betydeligt, hvilket kan skyldes, at nogle af de største dagligvarebutikker i Danmark valgte at tildække deres tobaksvarer, slutter André Pedersen Ystehede.

cigaret smøg
Salget af tobak er rekordlavt … (Foto: Unsplash)

Læs også: Danmark har fået standardiserede tobakspakker

Første Folkeskov på privatejet jord plantet

Det gør en forskel, når virksomheder og private lodsejere tager fælles ansvar og indgår aftale om at rejse nye Folkeskove. PLUS A/S har doneret 7.500 træer af i alt 14.000 træer til Danmarks første Folkeskov plantet på en privat lodsejers jord. Folkeskoven er beliggende ned til naturperlen Skærsø – en af Danmarks reneste søer.

Folkeskove på private lodsejeres jord er et nyt koncept, der giver private, virksomheder og andre organisationer mulighed for at donere træer til almennyttig skovrejsning med en stribe positive sideeffekter til gavn for naturen, samtidigt med at Folkeskoven optager CO2.

– PLUS A/S har ligesom mange andre virksomheder arbejdet med at indfri ambitiøse klimamål. Ved at kombinere andre energi- og CO2-besparende tiltag med plantning af Folkeskov opnår vi en effektiv og varig CO2-reducerende effekt, samtidigt med at vi er med til at forny træressourcer, som gennem mere end 80 år flittigt har indgået i vores produkter.Træ er en helt essentiel del af vores DNA hos PLUS. Derfor er samarbejdet med Growing Trees Network Foundation i vores øjne noget af det mest naturlige og meningsfyldte at investere i, udtaler direktør Lars Højsgaard.

Folkeskovene får status af fredskov og understøtter derved målet i Danmarks Nationale Skovprogram om, at skovlandskaber dækker 25-27 % af landets areal inden udgangen af det 21. århundrede.

– Hvis vi virkelig skal gøre en forskel for klimaet og få noget til at ske, er vi nødt til at tænke ud af boksen og skabe attraktive koncepter, der giver alle involverede parter et incitament til at rejse mere skov. Skærsø Folkeskov blev den første Folkeskov i Danmark plantet på en privat lodsejers jord. Vi oplever, at flere og flere af vores virksomhedskunder anvender donation af træer til nye Folkeskove til synliggørelse af deres arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling overfor medarbejdere, kunder og leverandører, for på den måde at involvere og inspirere. Med Folkeskove på private lodsejeres jord har vi skabt muligheden for, at virksomheder kan hjælpe til yderligere skovrejsning i Danmark. Lodsejere, der ønsker at lægge jord til nye Folkeskove får et tilskud, der hjælper til etableringen af den ønskede skov, med en hurtig og effektiv behandling af ansøgning, udtaler CEO Kim Nielsen.

Folkeskov er en skov, hvor der er fokus på plantning af 20-25 hjemmehørende træarter. Ligger jorden over grundvandsmagasiner vil skoven, bæredygtigt drevet dvs. uden brug af sprøjtegifte, være med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. Derudover understøtter Folkeskoven biodiversiteten samt skaber nye levesteder til dyr. En traditionel Folkeskov binder CO2 og har et gennemsnitligt CO2-optag på 1.200 tons CO2/ha over 100 år.

I Skærsø Folkeskov donerer Plus A/S 7.500 træer og Tommerup Heilskov 6.500 træer. Folkeskovene på private lodsejeres jord er fra 1,5 ha (6.000 træer) og opefter, og virksomheder kan vælge at donere træer til en del af en skov eller til en hel skov.

  • Folkeskoven får fredsskovstatus og skal drives bæredygtigt i henhold til skovlovens principper.
  • Lodsejeren er forpligtet til at hegne for maksimal beskyttelse.
  • Der radrenses de første 2 år af skovens levetid for optimale vækstbetingelser.
  • Skovene projekteres og etableres af vores samarbejdspartner, Naturplant, der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skovdrømme.
folkeskov
Medarbejdere planter side om side med plantemaskinen … (Foto: PR)

Læs også: Der er plads til alle i naturen

Målrettet indsats mod spiritus og narkobilister i Nordjylland

I Aalborg blev 22 bilister sigtet i målrettet indsats mod spiritus og narkobilister hvorenover weekenden den 11. og 12. december, hvor Nordjyllands Politis færdselsafdeling udførte en målrettet indsats imod spiritus- og narkobilister. I alt 22 bilister blev sigtet; herunder var otte af sagerne om spiritus- og narkopåvirket kørsel.

De 22 sager var som følger:

  • 6 sager vedr. spirituskørsel
  • 2 sager vedr. narkopåvirket kørsel
  • 3 sager vedr. kørsel i frakendelsestiden
  • 2 sager vedr. klip i kortet grundet brud på den gældende hastighedsgrænse
  • Samt 7 sager vedr. andre brud på færdselsloven.

Politiet råder alle til, altid at stoppe en fuld ven, der vil sætte sig bag rattet. Forsøg at tale ham/hende fra at køre. Tag eventuelt bilnøglerne. Giv et lift, hvis du ikke selv har drukket. Hvis han/hun alligevel kører: ring til politiet på 114.

Alle spiritus- og narkobilister tilbydes hjælp. Når Nordjyllands Politi sigter en person for overtrædelse af færdselslovens §§ 53-54, vil vedkommende blive tilbudt en uforpligtende samtale med en rusmiddelrådgiver. Læs mere på politi.dk.

politi betjent
En målrettet færdselsindsat løb af stablen i Aalborg … (Foto: Unsplash)

Læs også: Utrygsskabende knallertkørsel

Her er landene, vi aflyser rejser til på grund af Omikron-frygt

Siden Omikron-varianten er opstået og sidenhen har spredt sig, ringer kunderne i stor stil til deres forsikringsselskab for at afbestille deres jule- og shoppingture.

De fem lande, som kunderne ofte ringer for at aflyse rejserne til, er:

1. England – typisk ture til London for at shoppe

2. Tyskland – weekendture til for eksempel julemarkeder

3. Norge – juleferie

4. Schweiz – juleferie

5. Østrig – juleferie

–  I øjeblikket er det først og fremmest shopping- og juleture til England – typisk London – som vores kunder aflyser. Dernæst kommer Tyskland, som mange ældre aflyser deres tur til, fordi de ikke er trygge ved at deltage i de traditionelle julemarkeder, siger Maria Bitsch, skadechef for person- og specialskade i Alm. Brand.

– Også juleferierne i Norge, Schweiz og Østrig, hvor mange havde håbet på at fejre højtiden på ski, bliver aflyst i ét væk. Der bliver virkelig afbestilt mange rejser i øjeblikket, og vi hører ikke ret meget fra kunder, der vil se på mulighederne for at ombooke deres rejse, fortsætter Maria Bitsch.

Siden Omikron-varianten blev opdaget i midten af november, har Alm. Brand fået 30 procent flere opkald fra bekymrede kunder. Og antallet af afbestillinger er fulgt med i samme omfang.

Og det er ikke kun juleferien, kunderne bekymrer sig om. Også vinterferien trækker panderynker hos danskerne. Kunderne ringer typisk for at blive vejledt om, hvordan de skal forholde sig, inden de bestiller deres vinterferie. Det gælder specielt rejser til Norge, Østrig og Sverige.

– Kunderne er også ofte i tvivl, om de kan eller bør indbetale restbeløbet for indbetalingen på deres rejse. De vil gerne vil være sikre på, at de kan få refunderet hele rejsens værdi, hvis den skulle blive aflyst, forklarer Maria Bitsch.

I de tilfælde vil det bero på en individuel vurdering af, hvor rejsen går hen – og hvornår – og de nuværende restriktioner på destinationen

– Hvis kunderne først skal afsted til februar eller marts og turen går til Spanien eller Gran Canaria anbefaler vi, at de indbetaler restbeløbet. For lukker landene ned til den tid, vil vi typisk kunne refundere hele beløbet, hvis der er tale om en pakkerejse. Her er det altid vigtigt, at man ringer til sit forsikringsselskab, inden man aflyser rejsen, så man er sikker på, at man er dækket som man regner med, slutter hun.

fly rejse ferie
Her er landene, vi aflyser rejser til på grund af Omikron-frygt … (Foto: Unsplash)

Læs også: Rejsetrends for 2022

Dagens video: Tornado på tur

· Mere fra samme kategori ·