Læs også:

Close
alkohol, rose

SOMMERNEWS: Sommerferien er højsæson for alkohol

Nyheder  | 

Sommerferien er højsæson for alkohol · 26-årig slovensk kvinde idømt fængsel og udvist for bestandig · 11 unge forskertalenter får skolarstipendier fra Danmarks Frie Forskningsfond · Mulighed for 110 pct. dagpenge får markant flere til at starte på uddannelse ·  Dagens billede: En stærk tale · Sommerpostkort: Baby på vej 👩🏼‍🍼

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Sommerferien er højsæson for alkohol

Sommer og sol indbyder for mange danskere til rosévin og kolde fadøl. I nogle familier lægger alkoholen imidlertid en dæmper på hyggen. Det oplever man på Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup, som er blandt landets førende indenfor alkoholbehandling. Her modtager man hvert år mange opkald fra bekymrede pårørende om konflikter og tilbagefald.

Drømmen om en hyggelig sommerferie lever ikke altid op til forventningerne. For når først solen skinner, og temperaturen stiger, bliver der hældt ekstra meget alkohol i glassene, og det fører til konflikter i mange danske hjem.

Sommerperioden er traditionelt set højsæson for tilbagefald og konflikter, fortæller psykolog Helle Kjær, som er leder af Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup, der sidste år havde over 600 danskere i ambulant alkoholbehandling og døgnbehandling.

Her oplever hun og medarbejderne hver sommer, at flere pårørende ringer ind og er bekymret for et familiemedlem, som drikker for meget:

– Sommer, sol og godt vejr får os til at slappe af og smide hæmningerne. Det er på alle måder en højrisiko periode. Vi ser, at folk begynder at drikke eller dropper ud af deres behandling. Derfor taler vi rigtig meget med vores brugere om, hvad skal lave i sommerferien for at sikre os, at de holder fast, udtaler Helle Kjær.

Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup er et af landets førende behandlingstilbud og har for tredje år i træk fået topkarakterer for sin behandling af Socialtilsynet. På centret har man stor i erfaring i både at hjælpe mennesker, som har et alkoholproblem, og også de pårørende.

Erfaringen er, at det høje alkoholforbrug ofte spænder ben for mange ferieplaner og rammer hele familien. Blandt andet også børnene. Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser omkring 122.000 børn op i familier, hvor mor eller far har et alkoholproblem.

– Sommerferie er familiens smertensbarn. Man finder ud af, at de forventninger, man har haft om sommerferien, ikke altid bliver, som man havde håbet, og så bliver ferien derefter, selvom børnene trænger til at være sammen med nogle nærværende voksne, fortsætter Helle Kjær fra Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup.

Hun møder ofte fordomme om, hvilke slags familier der rammes af alkoholproblemer, men sådan hænger det ikke sammen:

– Det er også hr. og fru Danmark, som kommer i behandling. Afhængighed er ikke kun forbeholdt udsatte familier. Det er alle socialklasser, som i den grad drikker for meget. Det kan være lige så ubehageligt i en velfungerende familie, hvor det måske oftere er rosévin end guldbajere, der bliver drukket, men det er de samme ting, som skaber konflikter, og gør børnene utrygge, forklarer Helle Kjær, som har et godt råd til familierne, og slutter:

– Man kan inden sommerferien sætte sig ned og snakke om, hvilken ferie man gerne vil have med hinanden, og hvad man gerne vil prioritere som for eksempel samvær, nærvær, gode oplevelser, og at de voksne er der for børnene. Man kan lave nogle aftaler med hinanden. Også om, hvor meget alkohol der skal på bordet, så man har afstemt forventningerne.

alkohol, rose
Sommer og sommerferie er (ofte) lig med hygge og alkohol .. (Foto: Pexels)

Læs også: Sascha droppede alkohol

26-årig slovensk kvinde idømt fængsel og udvist

Den 26-årige kvinde blev anholdt i januar, efter at hun forsøgte at rejse ud af Danmark med godt en million danske kroner og godt 750.000 Euro.

En 26-årig slovensk kvinde med bopæl i Flensborg blev mandag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg idømt to års fængsel samt udvist med et indrejseforbud for bestandig i en sag om forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Hændelsen fandt sted den 13. januar 2021, hvor Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi sammen med en række andre myndigheder gennemførte kriminalitetskontrol på rastepladsen Oksekær Vest på Sønderjyske Motorvej nær Padborg.

I forbindelse med kontrollen blev en tysk varebil, hvor den slovenske kvinde sad bag rattet, taget ud til kontrol, som blev gennemført af toldere fra Toldstyrelsen. Ved den indledende kontrol med en narkohund stod det klart, at der var noget mistænkeligt ved køretøjet. Og ved den efterfølgende kontrol i Toldstyrelsens undersøgelseshal fandt tolderne 1.000.300 danske kroner og 751.350 Euro gemt i varebilen.

Den 26-årige kvinde blev anholdt af betjente fra UKA Vest og har siddet varetægtsfængslet frem til dommen. Hun har under sagen nægtet sig skyldig, men modtog dommen. Den 26-årige kvinde blev fængslet efter dom. I forbindelse med dommen blev kontantbeløbet og varebilen desuden konfiskeret.

kvinde silhuet ryg
Den unge kvinde er nu udvist for bestandig … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Tre personer anholdt i sag om hvidvask

11 unge forskertalenter får skolarstipendier fra Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget 1.420.400 kroner til 11 talentfulde studerende, som skal bruge de næste 6-12 måneder på at fordybe sig i forskning inden for sundhedsområdet.

Det faglige forskningsråd for Sundhed og Sygdom har uddelt skolarstipendier til 11 studerende af 6-12 måneders varighed. Formålet med bevillingen er at klæde unge forskertalenter på til en videnskabelig karriere ved at lade dem fordybe sig i et selvstændigt forskningsprojekt.

De 11 nye projekter kan alle bidrage til at afklare væsentlige kliniske problemstillinger. En af de 11 bevillingsmodtagere er Bjarne Møller-Madsen fra Aarhus Universitet, som vil undersøge, om bedre information gennem videomateriale kan være med til at reducere angst på operationsdagen hos børn mellem 6 og 14 år. I projektet vil han undersøge børnenes smertetærskel til forundersøgelsen, hvor de også vil blive scoret på et angstskema. Derudover vil de få udleveret videomateriale, som forklarer begivenhedsforløbet på operationsdagen samt to billeder af kirurgen, der skal udføre operationen. Ét hvor kirurgen har hverdagstøj på og ét, hvor kirurgen er klædt i operationsudstyr.

Ved at sikre at børnene føler sig trygge før operationen, kan man forhindre, at smertetærsklen falder og dermed give børnene en bedre oplevelse på hospitalet.

På Rigshospitalet vil Klaus Gottlob Müller undersøge effekten af styrketræning på knoglemassen hos tidligere kræftramte børn, som er blevet behandlet med knogletransplantation (KMT). KMT har vist at være en effektiv behandling mod leukæmi, men er desværre også forbundet med en række senfølger, heriblandt tab af knoglemasse. Hvis det viser sig, at styrketræning har en forebyggende effekt på tab af knoglemasse, kan det danne grobund for indførelsen af træningsforløb efter behandling med KMT.

På den måde vil projektet bidrage til at forebygge en af de væsentligste senfølger ved knogletransplantation og bidrage til en forbedret livskvalitet hos tidligere kræftramte børn.

Se alle bevillingsmodtagerne her.

ambulance sygehus
11 unge forskertalenter får skolarstipendier fra Danmarks Frie Forskningsfond … (Foto: Unsplash)

Læs også: Opfindere, forskere og genier, disse kvinder ændrede verden

Mulighed for 110 pct. dagpenge får markant flere til at starte på uddannelse

Den midlertidige ret til et uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge har betydet, at langt flere begynder på et uddannelsesløft. Det viser et omfattende serviceeftersyn af beskæftigelsesreformens uddannelsesordninger.

Det har haft en positiv virkning, at puljen til uddannelsesløft er blevet justeret, og der er indført en midlertidig ret til uddannelse på 110 pct. dagpenge til brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Men der er også udfordringer med at få løftet flere ufaglærte til faglærte samt med en uddannelsesindsats, der er svær at overskue for både borger og jobcentre.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i det serviceeftersyn af beskæftigelsesreformens uddannelsesordninger, der nu ligger klar. I 2017 besluttede forligskredsen at foretage et såkaldt serviceeftersyn med fokus på uddannelsestilbud for dagpengemodtagere. Formålet var at finde ud af, om de politiske intentioner fra 2014 om at målrette uddannelsesindsatsen mod virksomhedernes behov og mod de dagpengemodtagere med størst behov blev fulgt.

Et af de væsentlige resultater er, at der er sket en markant stigning i antallet af påbegyndte uddannelsesløft – primært på 110 pct. dagpenge, som blev indført i sommeren 2020. For 9 ud af 10 af de adspurgte borgere har muligheden for 110 pct. dagpenge været en forudsætning for at begynde på et opkvalificeringsforløb. Samtidig indikerer analyser, at korte og erhvervsrettede kurser kan have særligt positive effekter, særligt for ufaglærtes beskæftigelse.

Serviceeftersynet peger også på en række udfordringer. Godt nok er mange ufaglærte interesserede i at deltage i opkvalificering og uddannelse, men færre løftes til faglært, end forudsat i beskæftigelsesreformen fra 2014. Derudover oplever både ledige og jobcentre, at området er komplekst, svært at forstå og til tider administrativt tungt.

Serviceeftersynet bliver drøftet med forligskredsen i efteråret.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger:

– Jeg er glad for, at tiltagene sidste sommer har gjort en mærkbar forskel. Det er helt afgørende for vækst og økonomi, at flere tager en uddannelse, så vi er klar til fremtidens arbejdsmarked. Prognoser viser blandt andet, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft, så der er god grund til at have stort fokus på dette område. Især når vi ved, at det også for den enkelte er en god investering at tage en uddannelse.

– Serviceeftersynet viser også, at der er udfordringer med kompleksiteten på området. Der er mange regler, og området er svært at overskue og for ufleksibelt. Derfor skal vi kigge på, om vi kan gøre det hele mere enkelt og nemmere at forstå for borgere, sagsbehandlere og virksomheder. Det nytter jo ikke, at man fx har 9-10 ordninger til uddannelse, når det kun er halvdelen af dem, som folk kender.

–  Jeg synes, at vi med det omfattende serviceeftersyn har et godt grundlag for at tage en politisk snak om mulige ændringer. Og jeg ser frem til at drøfte de forskellige analyser med forligskredsen efter sommerferien.

Du kan læse analyserne her.

piger hygge computer lejlighed (Foto: Unsplash)
Flere starter på en uddannelse grundet den nye mulighed … (Foto: Unsplash)

Læs også: Klumme: Hvem har ansvaret for at få nyuddannede i arbejde

Dagens billede: En stærk tale

 Sommerpostkort: Baby på vej 👩🏼‍🍼

· Mere fra samme kategori ·