Læs også:

Close
pizzabakke

SOMMERNEWS: Behov for nytænkning af affaldshåndtering i byerne

Nyheder  | 

Behov for nytænkning af affaldshåndtering i byerne · Tre ud af fire frisørelever omfattet af lønkompensation · Politiet fanget tricktyv · Klimarådets kommentering af Klimastatus og -fremskrivning 2021 · Dagens billede: Den bedste kærlighedserklæring · Sommerpostkort: Sommerhygge i kendisland 😎

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Behov for nytænkning af affaldshåndtering i byerne

Bylivet er genåbnet, vi har vinket farvel til mundbindene og det varme sommervejr har for alvor bidt sig fast. Mange opholder sig udendørs, men med de store menneskemængder følger også større mængder affald. Hos OKNygaard oplever man i højere grad end før, at affald fylder i bybilledet.

Med nedlukningen af samfundet har danskerne fået øjnene op for naturens glæder. Flere bruger naturen i det daglige og der er mange besøgende i Københavns parker hver dag. Især når vejret viser sig fra sin solrige side. For virksomheden OKNygaard betyder det mere arbejde.

– Vi tømmer skraldespande og opsamler affald flere steder for Københavns Kommune, blandt andet i Enghaveparken. Hvor vi førhen kunne nøjes med at fjerne affald i parken cirka tre gange ugentligt, gør vi det lige nu hver dag for at sikre, at affaldsspandene ikke flyder over, eller at de bliver gennemrodet af sultne fugle’’, fortæller Martin L. Piechnik, der er driftsleder hos OKNygaard i Glostrup. Han bekræfter, at det især er i sommerhalvåret, at den manglende plads i affaldsspandene skaber problemer.

Mange nyder frokosten i det grønne. Derfor er det især madindpakning, dåser, flasker og tidligere også mundbind, der får lov til at ligge efterladt hen i Københavns parker. Særligt pizzabakkerne er et problem, fordi bare én enkelt pizzabakke får de små skraldespande til at flyde over.

– Der er behov for større skraldespande og affaldscontainere i bybilledet. De nuværende skraldespande er simpelthen forældede, både i forhold til volumen og udformning. De er ikke tidssvarende til mængden og typen af affald’’, fortæller Martin L. Piechnik fra OKNygaard og forklarer videre:

– Hvis den nærmeste affaldsspand er fyldt, så lægger mange bare affaldet ovenpå i stedet for at tage den næste skraldespand, som ofte kun er ‘få meter væk’.

Han fortæller, at man i Københavns Kommune har stort fokus på udfordringen og er åbne overfor løsningsforslag fra både samarbejdspartnere som OKNygaard og borgere, så man i fællesskab løser udfordringen.

For at komme affaldsproblemet til livs har OKNygaard lavet forsøg på Enghave Plads og Sønder Boulevard, hvor der nu er opsat store affaldscontainere med låg og særlige ’pizzabakke-containere’.

– De fleste vil jo gerne smide deres affald i skraldespanden i stedet for ved siden af, så de store affaldscontainere har haft en tydelig positiv effekt på mængden af affald omkring Enghave Plads, afslutter Martin L. Piechnik.

Han ser en interessant mulighed ved de nye, intelligente affaldsspande, som selv hjælper med at løse affaldshåndtering i byerne mere effektivt. Med solceller på toppen kan affaldsspanden bl.a. komprimere affaldet, den kan selv fortælle, hvornår den er fyldt og man kan få ét samlet overblik over flere affaldsspandes fyldningsgrad via geo-mapping.

affald
OKNygaard opsamler affald i Enghaveparken … (Foto: OKNygaard)

Læs også: Lav selv din pizza

Tre ud af fire frisørelever omfattet af lønkompensation

Det viser sig nu, at lønkompensation holdt hånden under mange faglærte i praktikforløb under coronakrisens første bølge. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Samtidig mistede mange studerende, der var ansat inden for hotel og restauration, undervisning, kultur og fritid, jobbet i andet kvartal 2020.

Lønkompensationsordningen fra marts 2020 sørgede for, at 74 procent af landets frisørelever kunne forblive i beskæftigelse under coronakrisens første bølge i andet kvartal af 2020. Dermed var det den gruppe af unge under uddannelse, hvor den største andel var omfattet af lønkompensation.

Også mange tjener-, gastronomi- og receptionistelever var omfattet af ordningen. Generelt holdt ordningen hånden under mange af fremtidens faglærte. På andenpladsen lå tjeneruddannelser med 71 procent, og på tredjepladsen gastronomuddannelser med 63 procent, og på fjerdepladsen receptionistelever med 61 procent.

9 ud af de 10 uddannelser med største andele unge på lønkompensation var erhvervsuddannelser.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der på baggrund af tal fra Danmarks Statistik for første gang viser, hvordan det gik de mange studerende på arbejdsmarkedet i coronakrisens første halve år.

– Lønkompensationsordningen hjalp virksomhederne med at bibeholde deres lærlinge. Det tyder på, at virksomhederne i høj grad har holdt fast i deres uddannelsesopgave. Det var vigtigt, fordi coronakrisen truede uddannelseschancerne for en betydelig del af fremtidens faglærte, forklarer chefanalytiker Emilie Agner Damm fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Lønkompensationsordningen for lærlinge og elever blev indgået som en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter den 25. marts 2020. Formålet var at fastholde lærlingene i praktik, hvor de kunne fortsætte i deres uddannelse på trods af afskedigelser i virksomheden i øvrigt.

Analysen undersøger også, hvordan studerende blev ramt på deres beskæftigelse ved siden af studierne i coronakrisens første måneder. Især studerende med beskæftigelse inden for hotel- og restaurationsbranchen, undervisning og kultur og fritid mistede jobbet.

For eksempel mistede 7.500 studerende deres job inden for hotel og restauration, hvilket svarer til 28 procent af de studerende, der var i beskæftigelse inden for branchen i februar 2020.

– Oplevelsesindustrien blev hårdt ramt af coronakrisen, og det gik hårdt ud over de unge, slutter Emilie Agner Damm.

Du kan læse hele analysen her.

Fakta:

  • Cirka 240.000 unge under 30 år var i job ved siden af eller som en del af deres uddannelse i februar 2020. I marts var kun cirka 180.000 i beskæftigelse uden at være berørt af lønkompensation eller ledighed. I april og maj faldt tallet til under 160.000, inden det vendte og nåede cirka 195.000 i september.
  • 9 ud af de 10 uddannelser med største andele unge på lønkompensation var erhvervsuddannelser. Erhvervsuddannelserne har 11 pladser i top-20.
  • 15.400 unge under uddannelse med beskæftigelse inden for hotel og restauration, undervisning, kultur og fritid mistede jobbet.
frisør saks
Flere erhvervsuddannelser topper statistik: Tre ud af fire frisørelever omfattet af lønkompensation … (Foto: PR)

Læs også: Hver tredje tvangslukkede frisør skal tilbagebetale hjælpepakke

Poltiet fanget tricktyv

I lørdags anholdt anholdt Københavns Politi en 19-årig mand, som er sigtet for to tricktyverier i Indre By. Den seneste måneder har de dog set flere lignende sager i lomme- og tricktyverier.

– Vi ser i øjeblikket flere sager, hvor borgere bliver snydt og får stjålet værdier af tricktyve, og derfor vil vi gerne gøre borgerne opmærksomme på, hvordan man bedst beskytter sig mod tricktyverier, forklarer leder af tyverisektionen i Københavns Politi, Nicklas Stage Poulsen.

Politiet har en målrettet indsats mod tyvene, som blandt andet resulterede i, at de i lørdags anholdt en 19-årig mand. Han er nu sigtet for to tricktyverier begået i Indre By lørdag aften. I begge tilfælde blev der stjålet mobiltelefoner. Manden, som er udenlandsk statsborger, blev fremstillet i grundlovsforhør søndag, hvor han blev varetægtsfængslet i 16 dage.

I forbindelse med det ene tricktyveri brugte han ’papirtricket’, som er en af de tre aktuelle metoder, de gerne vil gøre opmærksom på. Lommetyve er professionelle og bruger forskellige metoder til at stjæle værdigenstande. Det er både mænd og kvinder, og de arbejder ofte flere sammen. Københavns Politi opfordrer til, at man med det samme ringer 1-1-4, hvis man skulle være så uheldig at blive udsat for et tyveri.

lommetyv
Der huserer også de klassiske lommetyve i bybilledet – så ingen synlig pung eller mobil … (Foto: Unsplash)

Læs også: Politiets gode råd mod tricktyve

Klimarådets kommentering af Klimastatus og -fremskrivning 2021

Klimarådet vurderer i et nyt notat, at Energistyrelsens første årlige Klimastatus og -fremskrivning giver et velunderbygget bud på, hvordan den danske udledning af drivhusgasser vil udvikle sig frem til 2030. Klimarådet påpeger dog nogle punkter, hvor Energistyrelsen fremover kan gøre vurderingen af de fremskrevne udledninger mere præcis, og hvor klimafokus kan styrkes.

Den årlige klimafremskrivning fra Energistyrelsen redegør for, hvor langt Danmark er fra at nå sine lovbundne klimamål frem mod 2030 på baggrund af den politik, der er vedtaget her og nu. Fremskrivningen udgør derfor en vigtig del af beslutningsgrundlaget for dansk klimapolitik. Som en del af klimalovens årshjul skal Klimarådet kommentere fremskrivningen.

Kommenteringen kan læses nu i et nyt vurderingsnotat, som du kan læse her.

Overordnet vurderer Klimarådet, at Klimastatus og -fremskrivning 2021 giver et velunderbygget bud på Danmarks udledning af drivhusgasser fremadrettet. Klimarådet har dog identificeret nogle metodevalg og forudsætninger, hvor rådet vurderer, at fremskrivningen ikke giver det mest retvisende estimat for udledningerne. Klimarådet vurderer også, at det er lykkedes at indfri klimalovens krav om et større klimafokus, men samtidig at det er muligt at styrke det yderligere.

Metodevalg og forudsætninger på disse områder vil efter Klimarådets opfattelse med fordel kunne ændres fremover, hvilket vil have indflydelse på det opgjorte reduktionsbehov. Reduktionsbehovet er i fremskrivningen opgjort til 11,8 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2030.

Klimarådet vurderer, at fremskrivningen har inkluderet de relevante virkemidler, der er vedtaget politisk, med undtagelse af visse virkemidler på skovområdet. Det drejer sig om effekterne af udlægning af arealer til urørt skov og øget skovrejsning i forbindelse med Den Danske Klimaskovfond.

Fremskrivningen konkluderer, at Danmark i 2030 vil have reduceret sine udledninger med 55 pct. med de politiske aftaler, der er indgået her og nu. Det har ikke været muligt for Klimarådet at beregne, hvor mange ton CO2, en ændring af de påpegede metodevalg og forudsætninger potentielt vil kunne påvirke reduktionsbehovet, men de forskellige punkter kan have betydning for fremskrivningens konklusion i både den ene og den anden retning. Her fremhæver Klimarådet bl.a. fremskrivningens antagelser om effekter af grænsehandel med brændstof og om CO2-kvoteprisen.

– Vi mener, at Energistyrelsen bør inkludere nogle yderligere effekter, som kan påvirke den beregnede udledning. Det gælder for eksempel effekter af en ny tysk afgift på brændstof, som kan få flere tyskere til at tanke bilen op i Danmark, og at nogle virkemidler på skovområdet ikke er indregnet, siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard.

Han fremhæver også, at regeringens eget CO2-fortrængningskrav ikke er indregnet til fulde, og at prisen på CO2-kvoter allerede har overhalet fremskrivningen.

EU’s CO2-kvotepris er steget betydeligt i den seneste tid og var i starten af juni 2021 cirka 47 pct. højere end den kvotepris, som er anvendt i fremskrivningen. En højere kvotepris må forventes at medføre lavere udledninger, end fremskrivningen viser. Det skyldes, at en øget kvotepris gør det dyrere at udlede drivhusgasser. Det kan have betydning fx for udfasning af kulkraft, udbygningen af støttefri vedvarende energi og udviklingen i virksomheders energieffektivitet.

Klimarådet opfordrer derfor Energistyrelsen til at foretage en delvis opdatering af fremskrivningen med hensyn til kvoteprisen og eventuelt andre centrale forudsætninger forud for større klimapolitiske beslutninger.

– Forudsætningerne bag fremskrivningen kan ændre sig markant, når der vedtages virkemidler i ind- og udland. Derfor er en årlig udgivelse måske for lidt. Når virkemidlers reduktionseffekt i løbet af det kommende år opgøres på baggrund af fremskrivningen, er der risiko for, at reduktionsbehovet ikke er tidssvarende og retvisende. Det skyldes blandt andet, at rigtig mange virksomheder har fået større incitament til at udlede mindre CO2. Eksempelvis er det blevet en dårligere forretning at fyre med kul, som følge af den højere kvotepris, siger Peter Møllgaard.

Klimarådet roser fremskrivningen for at have et øget klimafokus i forhold til tidligere års basisfremskrivninger. Drivhusgasudledningen er i højere grad i centrum. Der er dog muligt at styrke det klimafokus mere, da hovedrapporten stadig fokuserer forholdsmæssigt meget på energiområdet. Klimarådet foreslår også flere indikatorer for klimaomstillingen, og at Energistyrelsen offentliggør endnu flere data fremover.

– Beskrivelsen af for eksempel landbruget har ikke den samme detaljegrad som beskrivelsen af energiområdet. Hvis Energistyrelsen videreudvikler her, vil det medvirke til at gøre fremskrivningen endnu mere relevant, udtaler Peter Møllgaard.

Energistyrelsen gør selv opmærksom på, at fremskrivningen er usikker, både i metoden og i forhold til udviklingen af fx borgernes adfærd, den teknologiske udvikling, vejret og flere andre faktorer, der spiller ind på Danmarks samlede klimabelastning. Klimarådet efterspørger derfor, at styrelsen vurderer hvilke usikkerheder, der er de vigtigste.

– Det er en svær opgave at vise, hvordan de danske udledninger vil udvikle sig de næste år. Derfor ønsker vi, at Energistyrelsen vurderer størrelsen af usikkerheden ved de forskellige antagelser. På den måde vil det blive tydeligere, at den faktiske udvikling i reduktioner både kan gå hurtigere og langsommere end det, vi forventer. Så bliver det også understreget, hvad der skal til rent politisk for at sikre, at vi når vores klimamål, forklarer Peter Møllgaard.

Han nævner som eksempel, at det er højst usikkert, hvor hurtigt omverdenens klimahandling går, og at både EU, USA, Tyskland og Storbritannien har meldt ud, at de øger deres klimamål i forhold til de mål og dermed den omstillingshastighed, der er antaget i klimafremskrivningen.

Der er også flere opmærksomhedspunkter i Klimarådets vurderingsnotat, men Peter Møllgaard anerkender, at Energistyrelsen har gjort et godt stykke arbejde.

– Hatten af for Energistyrelsen for at have udarbejdet et grundigt grundlag for dansk klimapolitik. Det er en svær opgave at spå om fremtiden, og der er rigtig mange forhold at tage hensyn til. Energistyrelsen har også gjort et flot arbejde med formidling, dataudgivelser og eksterne høringer, slutter Peter Møllgaard.

havvindmøller, vindmøller, wind mill, energi, grøn energi, green energy
Energistyrelsens første årlige Klimastatus og -fremskrivning giver et velunderbygget bud på, hvordan den danske udledning af drivhusgasser vil udvikle sig frem til 2030. (Foto: Pexels)

Læs også: Nu bliver den første CO2 indfanget på Amager Bakke

Dagens billede: Den bedste kærlighedserklæring

Sommerpostkort: Sommerhygge i kendisland 😎

· Mere fra samme kategori ·