Læs også:

Close
piger, kvinder (Foto: Unsplash)

NEWS: Undersøgelse viser nye sider af unges overgange til voksenlivet

Nyheder  | 

Undersøgelse viser nye sider af unges overgange til voksenlivet · Indbrudstal fortsætter med at falde i Østjylland · Nu bliver den første CO2 indfanget på Amager Bakke · Formodet gerningsmand fundet død i Middelfart Rådhus · Dagens billede: Britneys voldsomme beskyldninger

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Undersøgelse viser nye sider af unges overgange til voksenlivet

Mange unge fylder hverdagen helt op med arbejde, sport, venner og familiebesøg, når de flytter hjemmefra. Andre kæmper med ensomheden, når de endelig sidder alene i egen bolig. Det er blot nogle af de udfordringer, som et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet har afdækket. Her har forskere set nærmere på unges overgange til voksenlivet og forældrenes rolle i samme. I projektet er der udviklet en række frit tilgængelige materialer, som kan bruges til at hjælpe flere unge med at få en god overgang til voksenlivet.

Hvad kendetegner flytningen hjemmefra for forskellige grupper af unge og deres forældre? Og hvordan kan man med viden og redskaber give flere unge en god overgang til voksenlivet?

Det er blevet undersøgt i et netop afsluttet forskningsprojekt fra Aalborg Universitet, der viser helt nye sider af unges overgange til voksenlivet. Bag projektet, der har navnet ’Den gode overgang’, står en gruppe forskere fra Center for Ungdomsforskning og Forskningscenter for Video ved Institut for Kultur og Læring på AAU. De har gennem to år fulgt 36 unge i overgangen fra hjemme- til udeboende.

Forskningsprojektet viser blandt andet, at unges forventninger til livet efter flytningen ofte er høje og kan skabe et stort pres i deres hverdagsliv som udeboende. De giver udtryk for at opleve stress og pres, fordi de gerne vil præstere på mange fronter, samtidig med at de skal lande i deres nye liv som udeboende. Og samtidig er der også unge, der kommer til at mangle indhold og selskab i hverdagen.

– Det kan være unge, der hopper af deres uddannelse, eller unge, som ikke er en del af et socialt fællesskab. Disse unge fortæller om at sidde alene på deres værelse i en ny by, og ofte føler de sig hægtet af et ungdomsliv, hvor de oplever at alle andre tilsyneladende har travlt med at skabe sig en glorværdig fremtid, siger professor Rikke Ørngreen og peger på et kontrastfyldt billede af de unges hverdagsliv.

I projektet tegnes også et billede af en ungdomsgeneration, hvor det ikke længere er normen, at forældrene slipper taget i deres børn, når de flytter hjemmefra. Normen er derimod, at forældrene blidt og roligt puffer deres unge børn ind i voksenlivet.

– Både de unge og deres forældre har en forventning om, at forældrene stiller op og er aktivt deltagende i de unges flytteprocesser. Mange forældre støtter deres børn praktisk og økonomisk undervejs, og efter flytningen fungerer de også som vigtige sparringspartnere for de unge. Flytningen markerer således ikke en uafhængighed fra forældrene, men bliver snarere starten på en ny form for sameksistens, forklarer lektor og forskningsleder Niels Ulrik Sørensen.

– Vores forskning viser imidlertid også, at de unge, hvis forældre ikke er involveret i de unges flytteprocesser, ofte føler sig alene og udsatte. Det er den store bagside ved, at det involverede forældreskab er blevet normen, fortsætter han.

Forskningsprojektet har også undersøgt, hvordan udflytningen påvirker forældrene. Flere af dem giver udtryk for, at de oplever et stort tomrum, efter deres børn er flyttet, og at de har brug for at genopfinde sig selv og finde en ny retning i livet.

Flytningen er dermed ikke bare en overgangsproces for de unge, men også for forældrene, der håndterer overgangen på mange forskellige måder.

– Vores håb er, at forskningsprojektet kan få unge og deres forældre til at reflektere over, hvad en god overgang til voksenlivet er, og hvad der skal til for, at flere unge kan få en god overgang til voksenlivet, fortæller lektor Mette Lykke Nielsen, der også har deltaget i projektet.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 3,8 mio kroner. De midler bliver også brugt til at lave forskellige materialer, der skal hjælpe med den gode overgang. Materialerne er henvendt både unge, forældre, organisationer, politikere og medier.

– At flytte hjemmefra er at lære at stå på egne ben. Undersøgelsen giver nye værktøjer og tilgange til forældre og organisationer for at styrke unges robusthed i denne vigtige livsovergang. Det er vigtig viden, som kan være med til at fremme de unges sundhed og trivsel, sforklarer Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Dels offentliggøres resultaterne i bogen ’Når unge flytter hjemmefra – Om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet”’ og en række forskningsartikler. Og så gøres viden, data-eksempler fra projektet og guidelines gratis tilgængelige for alle i en samling af digitale online materialer kaldet ‘Flytte hjemmefra! Inspiration til at tale om og arbejde med unges flytteprocesser’.

Materialet kan bruges af en bred skare af interesserede, såsom undervisere på ungdomsuddannelser, facilitatorer af ungeindsatser eller af frivillige organisationer. Materialerne kan også bruges i studerendes opgaver og rapporter.

Ved hjælp af blandt andet workshops, sms-tråde og selvproducerede video-fortællinger kan materialerne bidrage til at sætte fokus på de mange forskellige sider af overgangen til voksenlivet.

Det kan være ved at hjælpe de unge til at lære at lave et budget, at handle ind eller at kommunikere med det offentlige – kompetencer, som mange unge ifølge forskningsprojektet efterspørger hjælp til.

Materialet kan også bruges til at lade de unge erfaringsudveksle om andre svære ting ved overgangen. For eksempel hvis de som nævnt føler sig ensomme eller har for travlt. Det kan også være, hvis de er blevet smidt ud hjemmefra eller omvendt oplever, at forældrene er kede af det, fordi de er flyttet.

Fakta:

Hvert år flytter ca. 90.000 danske unge mellem 15 og 29 år hjemmefra.

Med projektet ‘Den gode overgang’ er der skabt ny viden, som kan bruges til at støtte unge til et voksenliv som udeboende.

Forskere fra Center for Ungdomsforskning og Forskningscenter for Video ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet har deltaget.

I projektet er der produceret og udgivet:

 • Bogen ’Når unge flytter hjemmefra’, der handler om bevægelser, udfordringer og muligheder i unges overgange til voksenlivet.
 • Materialesamlingen ’Flytte hjemmefra! Inspiration til at tale om og arbejde med unges flytteprocesser’ der består af en række videofortællinger og andre digitale materialer, som er frit tilgængelige.
 • Podcastserien ’Den gode overgang.’, der giver et indblik i tre unges flytteprocesser.

Se mere her.

Forskningsprojektet løb fra 2017 til 2020 og er støttet af Nordea-fonden.

piger, kvinder (Foto: Unsplash)
Spændende undersøgelse foretaget af studerende på Aalborg Universitet … (Foto: Unsplash)

Læs også: Tre piger der netop er flyttet hjemmefra

Indbrudstal fortsætter med at falde i Østjylland

I 2020 faldt antallet af indbrud i private hjem drastisk, og tendensen ser ud at være fortsat ind i første halvår af 2021.

Om lidt tager vi hul på årets første sommerferieuge og samtidig bliver der åbnet op for rejser til det meste af Europa. Det betyder, at mange hjem atter kommer til at stå tomme henover sommeren, hvilket øger risikoen for indbrud.

– Det har ikke været nemt at være indbrudstyv under corona-pandemien, hvor mange har været hjemme, både til hverdag og i ferieperioderne. Så med udsigt til en sommer, hvor mange igen kan rejse væk, kan man frygte at nogle indbrudstyve vil forsøge at indhente det tabte, forklarer vicepolitiinspektør Camilla Nielsen.

Tallene for de første knap seks måneder af 2021 viser et fortsat fald i antallet af indbrud. Til og med den 23. juni er der anmeldt 549 indbrud i privat beboelse i Østjyllands politikreds. Til sammenligning blev der i hele 1. halvår 2020 anmeldt 972 og i 2019 lød tallet på 1106.

– Det er selvfølgelig glædeligt, at vi bliver ved med at se et fald i antallet af indbrud i private hjem, men vi må ikke læne os tilbage og tro, at der ikke længere er nogen risiko for at blive udsat for indbrud. Derfor opfordrer jeg også til, at man tager sine forholdsregler og gør boligen klar til at være alene hjemme, inden man drager på ferie, slutter Camilla Nielsen.

Fem gode indbrudsråd:

Er du snart på vej på sommerferie, og vil du gøre livet svært for indbrudstyven og nedsætte risikoen for indbrud, så følg vores fem gode indbrudsråd:

 1. Vær en god nabohjælper: Lav en aftale med naboerne om, at I holder øje med hinandens huse, når I er væk. Få naboen til at tømme din postkasse og parkere en bil i din indkørsel, når du er væk, så det ser ud som om, der er nogen hjemme.
 2. Gør døre og vindue svære at bryde op. Brug gode solide låse, døre og sikrede vinduer, der gør det mere besværligt for tyven at bryde ind.
 3. Sæt tænd/sluk-ure så der i perioder er lys indenfor. Sørg for god belysning udenfor – fx med sensorstyret lys. Det signalerer liv og forhindrer tyven i at arbejde uset.
 4. Gem værdigenstande væk. Fjern Ipad’en fra vinduet og sæt værdiggenstande lidt væk, så de ikke kan ses udefra.
 5. Ring 112, hvis du ser en tyv i færd med at bryde ind. Ring 114, hvis du ser mistænkelige personer, der lusker rundt i nabolaget.

Få flere gode råd til, hvordan du bedst sikrer dig mod indbrud på botrygt.dk.

Indbrud, jul, julen, tyv, tyveri, stjæl, farlig
Indbrudstal fortsætter med at falde i Østjylland. (Foto: Pexels)

Læs også: Rekord lavt antal indbrud i sommerferien

Nu bliver den første CO2 indfanget på Amager Bakke

Torsdag den 24.juni blev håb til handling og visioner til virkelighed, da ARC sammen med partnerne DTU, Pentair og Rambøll indviede det første pilotanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke.

Målet er at kunne indfange 500.000 ton CO2 fra Amager Bakkes udledning i 2025, og nu tager ARC det første store og meget vigtige skridt på vejen. Med anlægget skal man teste og modne teknologien til CO2-fangst, så man mest effektivt og billigst muligt kan fange CO2.

Med målet om at fange 500.000 ton CO2 pr. år fra slutningen af 2025, kan projektet være et mærkbart bidrag til den grønne omstilling og Københavns Kommunes ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

– København er kendt verden over for vores bæredygtige byudvikling og grønne løsninger. Med pilotanlægget på ARC viser vi endnu engang, at vi er helt i front – og at det er muligt at investere i teknologi, der kan bringe os ind i en grøn fremtid. Det er et stort og helt afgørende skridt på vejen mod at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, udtaler overborgmester Lars Weiss (S).

Vejen frem mod CO2-fangst i fuld skala på ARC fra 2025 kræver en offensiv national strategi for CO2-fangst og -lagring (CCS-strategien) med de rette rammevilkår.

– I dag viser vi, at vi er klar til at gå hele vejen. Hvis den danske stat etablerer de rigtige vilkår, er det muligt at fange næsten hele CO2-udledningen på Amager Bakke i slutningen af 2025. Det er oplagt, da Klimarådet peger på, at netop CO2-fangst ligger lige for på danske affaldsenergianlæg, slutter ARC-direktør Jacob H. Simonsen.

Fakta:

 • Bag pilotanlægget står partnerkredsen ARC, DTU, Pentair og Rambøll, som alle medfinansierer pilotanlægget til CO2-fangst. Partnerkredsen rummer således både en stor punktkilde hos ARC, DTU med nogle af landets fremmeste forskere i CO2-fangst, Pentair som gennem årtier har udviklet CO2-fangstanlæg og Rambøll med stor indsigt i affaldsenergi og CO2-fangst.
 • Projektet modtager medfinansiering på 30 mio. kr. fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprojekt (EUDP).
 • Pilotanlægget kan fange op til 850 kg. CO2/døgn, og forventes at være i drift året ud-
 • Læs mere om CO2-fangst på Amager Bakke her.
co2 amager bakke
Nu bliver den første CO2 indfanget på Amager Bakke … (Foto: PR)

Formodet gerningsmand fundet død i Middelfart Rådhus

En 60-årig dansk mand, der tidligt fredag morgen brød ind i Middelfart Rådhus og forskansede sig i bygningen, er fundet omkommet. Politiet kan endnu ikke oplyse noget omkring dødsårsagen eller om mandens motiv til at trænge ind i rådhuset.

Politiet fik en anmeldelse om, at manden var brudt ind i rådhuset klokken 04:43. En politipatrulje var få minutter senere fremme på stedet. Umiddelbart efter blev der konstateret røgudvikling som følge af opstået ild, hvorefter politiet valgte at afspærre området og tilkalde forsvarets sprængstofeksperter.

– I en sådan situation tager vi ingen chancer. Her går borgernes sikkerhed og tryghed fremfor alt. Derfor valgte vi også kort efter at oprette en sikkerhedszone på 100 meter til rådhuset og efterfølgende at evakuere beboerne fra området. I den forbindelse har vi haft et godt og tæt samarbejde med Middelfart Kommune, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke for, forklarer politidirektør Arne Gram, Fyns Politi.

I forbindelse med politiets undersøgelse af Rådhuset kunne det konstateres, at den formodede gerningsmand var afgået ved døden. Alt tyder på, at der ikke har været andre involverede i det skete. Poltiet er bekendt med mandens identitet. Der er tale om en mand fra Nordvestfyn. De pårørende er underrettet om dødsfaldet.

politi politibil
Manden blev fredag fundet død på Rådhuset … (Foto: Niclas Jessen)

Læs også: 51-årig mand idømt fire års fængsel for grove seksuelle overgreb mod sin datter

Dagens billede: Britneys voldsomme beskyldninger

· Mere fra samme kategori ·