Læs også:

Close
næsehorn truede dyr wwf

NEWS: World Wildlife Day hylder truede dyr – og enkelte succeser

Nyheder  | 

World Wildlife Day hylder truede dyr – og enkelte succeser · Storcentre venter stadig på at åbne · Regionale vækstteams skal skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark · TinyMobileRobots letter klubbernes arbejde under genåbningen · 11 millioner cigaretter beslaglagt · Dagens billede: Den 78. Golden Globes vært var Renée Zellweger

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

World Wildlife Day hylder truede dyr – og enkelte succeser

På knap 50 år er jordens bestande af vilde dyr faldet med 68 procent, viser WWF’s Living Planet Report. Der findes dog heldigvis enkelte af verdens truede dyr, der er i fremgang. Det fejrede WWF Verdensnaturfonden i forbindelse med World Wildlife Day i går den 3. marts, hvor der var fokus på, at vi stadig kan nå at vende nedgangen i verdens biodiversitet til fremgang med de rigtige indsatser.

I går var det World Wildlife Day, hvor man satte fokus på verdens vilde dyr og deres levesteder, der desværre i mange af dyrenes tilfælde er udfordret voldsomt, hvor sunde og rige arter er faldet til næsten ingenting på ganske få årtier. Heldigvis viser tal også, at nogle af de dyr, som blandt andet WWF kæmper for at redde, faktisk oplever en vækst i bestande.

WWF kan dog komme med fem positive succeshistorier fra dyrenes rige, der handler om det sorte næstehorn, bjerggorilaen, danske dagsommerfugle, der officielt blev fredet d. 1. marts 2021, havskilpadden samt flere hundrede ferskvandsarter.

Hovedårsagen til det dramatiske fald i bestanden af de vilde dyr er tab af levesteder, herunder skovrydning, drevet især af måden, vi mennesker producerer og forbruger fødevarer i dag.

– Vi skal simpelthen forbruge og producere smartere. Rapporten anslår for eksempel, at en tredjedel af den mad, der produceres til konsum på globalt plan, går tabt eller spildes. Dermed går al den landjord, vand, energi, arbejdskraft og kapital, der også er brugt i produktionen, til spilde, og det tærer på naturen. Vi skal tænke meget mere i naturbaserede løsninger. De sikrer udvikling og velfærd på grundlag af naturen i stedet for på bekostning af den, forklarer Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Ifølge modellen kan nedgangen i verdens biodiversitet vendes til fremgang tidligst i 2030, men det kræver enorm vilje både politisk og på tværs af sektorer. Det bedste scenarie er nemlig en kombination af mere naturbeskyttelse og bedre varekæder, hvor både produktionen og importen af varer foregår bæredygtigt. Og det har WWF Verdensnaturfonden faktisk allerede erfaring med.

– Sammen med Danida og Aage V. Jensen Fonden er vi lykkedes med at etablere en stor nationalpark i Myanmar. Indsatsen beskytter dels vigtig biodiversitet, men har også hjulpet områdets gummiproducenter med at omstille til en bæredygtig produktion og fået flere store aftagere af gummi til at forpligte sig til at aftage det bæredygtige gummi fra området. Det er altså den type integrerede indsatser, vi skal se markant flere af, hvis biodiversiteten skal reddes i 2030,” slutter Bo Øksnebjerg.

Du kan læse den fulde artikel om de fem succeshistorier her.

næsehorn truede dyr wwf
Der er stadig meget at kæmpe for for at redde de truede dyrearter … (Foto: Copyright: naturepl.com / Denis Huot / WWF)

Læs også: Danskernes støtte til naturen tredoblede i julen

Storcentre venter stadig på at åbne

Mens de fleste butikker fra i mandags atter kunne slå dørene op for kunder, så er de fleste butikker i storcentre fortsat tvangslukkede, hvilket giver masser af frustrationer og alternative måder og løsninger at imødekomme eller omgås dette på.

Nogle af de kreative indslag, er der set nye indgangspartier ud til gaden, bagindgange der bliver til hovedindgang og tomme yderlokaler, der fyldes op med varer eller cafeer der bliver til butikker blot for at nævne nogle af de mere kreative metoder, der har været taget i brug landet over. Alle dog stadig med henblik på at overholde de lovmæssige krav og restriktioner.

Sidste forår var storcentrene også blandt de sidste til at få lov til at genåbne. Hvor længe de denne gang skal vente, vides dog ikke, idet der ikke har været klare udmeldinger om en snarlig genåbningsplan eller dato for storcentrene. De mest positive bud er dog efter påske, hvilket altså er om en måned.

Illum er også et af de storcentre, der stadig ikke er åbnet. Her har de dog ikke taget brug i alternative metoder for at holde åbent. (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Den forsigtige åbning

Regionale vækstteams skal skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Syv regionale vækstteams skal komme med anbefalinger til, hvordan regeringen bedst investerer i lokale erhvervsfyrtårne, så landet kommer godt igennem coronakrisen. 500 millioner kroner skal følge op på arbejdet.

I løbet af coronakrisen har et bredt net af hjælpepakker holdt hånden under danske virksomheder og arbejdspladser, men det er også afgørende at styrke erhvervsudviklingen på længere sigt. Derfor ønsker regeringen sammen med Folketingets partier at få anbefalinger til, hvordan der bedst sættes gang i væksten, så der skabes flere arbejdspladser i hele Danmark.

De syv regionale vækstteams består af stærke lokale repræsentanter fra erhvervslivet, fagbevægelsen, kommunerne, de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I fællesskab skal de undersøge, hvordan der bedst investeres i at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne, som kan genstarte væksten i de enkelte landsdele. De syv vækstteams skal også se på andre tiltag og særlige lokale erhvervspotentialer rundt om i landet.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

– Vi skal blive endnu bedre til at udnytte det lokale unikke potentiale, for der er stor forskel på, hvad styrkerne er i Nordjylland, Bornholm og Fyn. Med de nye vækstteams vil vi netop skræddersy indsatsen, så vi på tværs af virksomheder, myndigheder og ildsjæle skaber fundamentet for nye lokale erhvervsfyrtårne. Behovet for stærke virksomheder er kun blevet endnu vigtigere efter corona, og her vil de nye vækstteams vise vejen mod vækst, nye arbejdspladser og grønne løsninger i hele landet.

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

– Vi skal udnytte de mange gode erhvervspotentialer rundt om i Danmark, og her bliver de nye regionale vækstteams og erhvervsfyrtårne en vigtig indsats. De skal sætte retningen for, hvordan vores lokale erhvervsliv på den længere bane skaber vækst og beskæftigelse i de enkelte landsdele gennem projekter med international gennemslagskraft. Derfor er vi i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse glade for, at regeringen nu sætter fart på arbejdet her i foråret. For det kræver et intensivt arbejde, hvis vi skal lykkes med at opdyrke de nye erhvervsfyrtårne.

Theresa Berg Andersen, SF:

– Den grønne omstilling skal ske så hurtigt som muligt. Derfor er vi i SF glade for, at vi nu også begynder at se på de lokale styrkepositioner, og at de regionale vækstteams skal se på, hvordan de kan hjælpe iværksættere fra at have født en grøn idé til også at få den til at leve, så det batter noget i vores CO2-reduktion. De lokale styrkepositioner er afgørende for en vækst, der sker på tværs af landet, og det vil hjælpe Danmark til fortsat at bære den grønne førertrøje.

Katrine Robsøe, Radikale Venstre:

– Vi skal genopbygge grønt og stærkt – og i hele Danmark. Derfor er jeg glad for, at vi i dag præsenterer de regionale vækstteams, som skal understøtte, at vi kan genstarte vækst og styrke beskæftigelsen i hele landet. Vi skal sammen ud af coronakrisen. Det gælder også for erhvervslivet.

Victoria Velasquez, Enhedslisten:

– Regeringen er sammen med støttepartierne kommet til enighed om at sætte større fokus på grøn iværksætteri og grøn omstilling understøttet af lokalt forankret rådgivning, hvilket er en positiv retning. Aftalen er målrettet mindre erhvervsdrivende, og især de hårdt ramte vil få gavn af den finansierede ekspertise.

Torsten Gejl, Alternativet:

– Bæredygtig vækst og skabelse af arbejdspladser bliver vigtigt på den anden side af Corona-krisen. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan præsentere en langsigtet plan for, hvordan vi bedst får løftet HELE Danmark med respekt for vores forskellige regioner.

Der bliver nedsat regionale vækstteams for Bornholm, Fyn, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sydjylland og Sjælland og øerne. De 7 regionale vækstteams og formænd skal i deres arbejde se på følgende temaer:

Vækstteam Bornholm: Grøn energi relateret til energiø (formand Henriette Hallberg Thygesen, A.P Møller Maersk)
Vækstteam Fyn: Maritime erhverv og robotter (formand Claus Jensen, Dansk Metal)
Vækstteam Hovedstaden: Life science (formand Lars Fruergaard Jensen, Novo Nordisk)
Vækstteam Midtjylland: Vandteknologi (formand Kim Nøhr Skibsted, Poul Due Jensen Fond, Grundfos Fond)
Vækstteam Nordjylland: CO2-fangst, lagring og udnyttelse (formand Michael Thomsen Lundgaard, Aalborg Portland A/S)
Vækstteam Sjælland og øerne: Biosolutions (formand Jørn Stryger, CP Kelco)
Vækstteam Sydjylland: Omstilling fra olie til grøn industri.

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat midler under årets finanslov fra det såkaldte REACT-EU-program til at realisere anbefalingerne fra de syv regionale vækstteams. Rammerne for det danske REACT-EU-program fastlægges af regeringen og udmøntes efterfølgende af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der arbejder for at give danske virksomheder i hele landet de bedste udviklingsmuligheder gennem en lokalt forankret erhvervsfremmeindsats.

Nedsættelsen af vækstteams følger op på aftale om stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020 og aftale om fremtiden for olie- og gasudvinding i Nordsøen af 3 december 2020.

Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af maj 2021.

kontor, arbejde, job, kollega
Der skal oprettes nye arbejdspladser landet over .. (Foto: Unsplash)

Læs også: Kommuner forudser store udgifter til dagpenge i 2021

TinyMobileRobots letter klubbernes arbejde under genåbningen

I kølvandet på den aktuelle udmelding fra danske myndigheder om den gradvise genåbning af udendørs sport i Danmark har den aarhusianske robotproducent TinyMobileRobots netop frigivet en software-skabelon, som gør det muligt for sportsklubber landet over at opstrege en ny 9-mandsbane på under 20 minutter.

Corona-restriktionerne for udendørs sport tillader nu forsamlinger på 25 personer. Det betyder, at store dele af sportslivet, herunder fodbold, kan starte op igen, hvilket falder naturligt sammen med de fleste klubbers regulære åbningstidspunkt for den nye sæson. Mens forsamlingsloftet tillader 5-, 7- og 8-mandsfodbold, har der dog været behov for at modificere den meste udbredte variant, nemlig 11-mandsfodbold, til 9-mandsfodbold. Dette har været nødvendigt, da det samlede antal af spillere på banen, udskiftere, trænere og dommere ellers ville overstige det tilladte.

Derfor har TinyMobileRobots, som udvikler, producerer og sælger robotter til opstregning af sportsbaner verden over, i løbet af få dage udviklet og frigivet en dedikeret bane-skabelon, som er designet ud fra DBU-regulativerne for netop denne bane-type.

Dermed kan de danske kunder, som benytter en opstregningsrobot fra TinyMobileRobots, allerede tre dage efter udmeldingen fra de danske myndigheder vælge den pågældende skabelon på deres tablet og bede robotten opstrege banen på den ønskede lokation. Opstregningen sker ultra præcist ved hjælp af GPS-signaler, og brugeren har fuld kontrol over opstregningen via selskabets app, hvori man kan gemme klubbens baner.

Kunderne tæller både sportsklubber, kommuner og entreprenører i Danmark. Alle kunder er i forvejen vant til at arbejde med bane-skabeloner i app’en, som styrer robotten og opstregningen. Denne nye skabelon er derfor en naturlig udvikling af de eksisterende muligheder og giver brugerne direkte adgang til den nye bane-type, som højst sandsynligt vil vise sig at være den mest efterspurgte i løbet af de kommende måneder.

– Denne udviklingsopgave var én af dem, hvor vi med allerstørste tydelighed ser værdien af at have alle vores ressourcer internt i virksomheden. Henover en weekend formår vores udviklings-afdeling at designe, udvikle og teste denne nye bane-type, så vi er klar til at gøre den tilgængelig for vores kunder mandag formiddag, kun tre dage efter udmeldingen fra de danske myndigheder og DBU. Det er her, jeg bliver stolt af vores interne samarbejde og evnen til at reagere hurtigt på det, der sker omkring os, udtaler Jens Peder Kristensen, CEO i TinyMobileRobots.

Pro-modellen opstreger en fuld 11-mands fodboldbane på 20 minutter, mens Sport-modellen bruger 27 minutter. For den nye 9-mands fodboldbane reduceres tiden naturligvis for begge robot-typer.

fodboldbane græs sneakers nike (Foto; MY DAILY SPACE)
Små robotter kan hjælpe klubber med at genåbne hurtigt … (Foto; MY DAILY SPACE)

Læs også: Politisk aftale skal blandt andet sikre kulturlivet og idrætten

11 millioner cigaretter beslaglagt

En ulovlig cigaretfabrik er afsløret i Vamdrup, hvor 11 millioner cigaretter beslaglagt. Her har politiet afsløret en stor ulovlig cigaretfabrik i Vamdrup i Sydjylland.

Under en stor aktion tirsdag aften har politienheden Særlig Efterforskning Vest anholdt 13 mænd, der alle er fra Polen eller Ukraine. De 13 mænd har ifølge politiet indsmuglet råtobak, der er blevet brugt til at producere ulovlige cigaretter. Udover beslaglæggelse af de 11 millioner cigaretter beslaglagde politiet også professionelt produktionsudstyr. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

cigaretter smøg rygning skod cigaretskod (Foto: Unsplash)
En ulovlig cigaretfabrik er afsløret i Vamdrup … (Foto: Unsplash)

Læs også: Partier er klar med indgreb mod rygning

Dagens billede: Den 78. Golden Globes vært var Renée Zellweger

· Mere fra samme kategori ·