Læs også:

Close
måne, nasa, big (Foto: Unsplash)

NEWS: Dansk arkitekt skal bygge hus på Månen

Nyheder  | 

Dansk arkitekt skal bygge hus på Månen · Kommune garanterer coronaledige SOSU-job · På 10 år er antallet af læreruddannede i beskæftigelse faldet 8 procent · Novo Nordisk Fonden uddeler 35 mio. kr. til at støtte unge syriske flygtninge · Arbejdstilsynet sætter ind mod smittespredning · Dagens billede: Efteråret viser sine smukke farver i Vermont, New England

Vi har udvalgt dagens væsentligste, sjoveste og skæveste nyheder, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Dansk arkitekt skal bygge hus på Månen

Arkitektfirmaet BIG med Bjarke Ingels i spidsen og NASA er gået sammen om at skulle bygge et hus på Månen. Planen er, at NASA med projektet ‘Artemis’ skal sende mennesker til månen inden 2024. Og i den forbindelse skal der konstrueres huse, de kan leve i. Skriver DR Nyhederne.

BIG har tegnet verdens første ‘permanente månehabitat’, som skal produceres i samarbejde med 3D-virksomheden Icon og designvirksomheden Search+. Metoden til at bygge huse, går ud på at opvarme månestøv med den solenergi, der er på månen og dermed lave månestøv om til månelava. Byggematerialet bliver derfor til, når man 3D-printer med månelava.

Månestøvet er vigtigt for at beskytte husene, fordi der årligt lander cirka 180 minimeteorer på Månen. Da der ingen vind er på Månen, vil støvet blive liggende og danne en kapsel rundt om huset, der beskytter det mod meteorerne.

Udfordringen er, at der skal være plads til en 3D-printer i rygsækken på en astronaut, og så er det dyrt at transportere materialer fra Jorden til Månen.

Bjarke Ingels spår selv, at habitatet kan være klar inden 2030, men intet er sikkert. Den danske astronaut Andreas Mogensen har allerede givet udtryk for, at han er klar til at tage en tur.

måne, nasa, big (Foto: Unsplash)
BIG skal bygge det første hus på månen. (Foto: Unsplash)

Læs også: World Press Photo udstilling i Politikens Hus

Kommune garanterer coronaledige SOSU-job

Mange har mistet deres job på grund af coronakrisen, men Egedal Kommune på sjælland kommer nu med et initiativ til ledige borgere. De bliver garanteret et job i kommunen, hvis de tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller som social- og sundhedsassistent.

Egedal Kommune ønsker at løse problemet med stigende arbejdsløshed og samtidig rekruttere social- og sundhedsassistenter og hjælpere til ældresektoren. Det sker på baggrund af et to dages ældretopmøde i Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der var fokus på at løse de stigende udfordringer med mange flere ældre og for få hænder.

Under overskriften ‘Brancheskift – introduktion til SOSU – uddannelserne’, tilbydes ledige borgere i Egedal Kommune at få en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde som SOSU og få en introduktion til SOSU-uddannelserne. Til gengæld giver kommunen en jobgaranti til dé ledige, der vælger at tage uddannelsen.

Kommunen kalder det en ‘win-win’ løsning for alle parter. I går var der et introduktionsmøde, hvor undervisere fra SOSU-uddannelsen fortalte om arbejdet. Der blev vist korte film fra dagligdagen som SOSU-assistent og nuværende elever fortalte som deres brancheskift til SOSU-uddannelsen.

Vælger man en uddannelse som SOSU-assistent, åbner der sig samtidig flere døre. SOSU-assistenter har nemlig gode muligheder for at videreuddanne sig til enten sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller farmakonom. Med enkelte suppleringsfag får man desuden endnu flere muligheder og kan for eksempel uddanne sig til ergoterapeut, fysioterapeut, tandplejer eller jordemoder.

sosu, sygeplejerske, hjælp, ældre (Foto: Unsplash)
Egedal Kommune vil sikre SOSU-assistenter job. (Foto: Unsplash)

Læs også: Corona har kostes 87.000 jobs 

På 10 år er antallet af læreruddannede i beskæftigelse faldet 8 procent

Antallet af personer, der er i beskæftigelse og har læreruddannelsen som højest fuldførte uddannelse, er faldet de seneste par år – med over 6.000 personer fra 2008-2018. Mest markant er faldet i kommunerne Lolland, Tønder og Gentofte, hvis man ser bort fra de små ø-kommuner.

I 2008 var godt 80.000 beskæftiget, i 2018 var 733.435 læreruddannede beskæftiget, viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen svarer til et fald på cirka 8 procent.

Personer med en læreruddannelse som højest fuldførte uddannelse kan godt arbejde inden for andre brancher end undervisning, men antallet, der arbejder inden for andre brancher end undervisning, har ikke ændret sig ret meget over perioden. Der er primært blevet færre, der arbejder med undervisning,
Tal viser, at i 86 af landets 98 kommuner er der sket et fald i antallet af personer med læreruddannelsen som højest fuldførte uddannelse i beskæftigelse – lige meget, om de var beskæftigede inden for branchen undervisning eller ej.

Den største andel af de beskæftigede lærere var kvinder i 2018, og
gennemsnitsalderen for beskæftigede med en læreruddannelse var i både 2008 og 2018 cirka 46-47 år.

lærer, undervisning, skole, uddannelse (Foto: Unsplash)
Antallet af læreruddannede i beskæftigelse er faldet. (Foto: Unsplash)

Læs også: Kan du bruge latin til noget efter gymnasiet?

Novo Nordisk Fonden uddeler 35 mio. kr. til at støtte unge syriske flygtninge

Novo Nordisk Fonden vil styrke uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet for de mange unge syriske flygtninge i Jordan og derigennem øge deres muligheder for at deltage aktivt i samfundet og blive selvforsøgende. Fonden har netop uddelt støtte til fem humanitære projekter, heriblandt to forskningsprojekter, der skal frembringe ny viden om skabelse af varige løsninger for flygtningene.

Krisen i Syrien er alvorlig og går hårdt udover familier og samfundet. Mere end 5,5 millioner mennesker er flygtet til andre lande, blandt andet Jordan, hvor over 650.000 flygtninge er registreret. Over halvdelen af flygtningene er børn og unge, hvis livskvalitet og fremtidsmuligheder bliver værre og værre på grund af begrænset adgang til uddannelse og job.

Novo Nordisk Fonden har bevilget millioner til at støtte fem projekter, der har til formål at styrke social og og økonomisk selvstændiggørelse blandt unge syriske flygtninge og andre konfliktramte og sårbare unge i Jordan. Ligesom de vil bidrage til ny viden om, hvordan der kan skabes holdbare og varige løsninger for disse befolkningsgrupper.

Blandt bevillingsmodtagerne er blandt andre Care Danmark, der vil hjælpe unge flygtninge med rådgivning om og træning i, hvordan de kan etablere og drive små virksomheder fra deres hjem, undervise studerende i iværksætteri og hjælpe flygtninge med at opnå en arbejdstilladelse.

Derudover er DRC Dansk Flygtningehjælp, der har modtaget to bevillinger. De skal være med til at styrke unges færdigheder til arbejdsmarkedet. Organisationen Turning Tables skal tilbyde træning indenfor det kreative felt såsom film, tv og musik. I det andet forskningsprojekt vil Københavns Universitet undersøge, hvordan syriske unge opfatter deres valgmuligheder på både kort og langt sigt.

Støtte til udvikling af kompetencer hos unge flygtninge i Jordan er en del af Novo Nordisk Fondens strategi for uddelinger til humanitære formål og udviklingsindsatser.

flygtninge, unge, uddannelse (Foto: Unsplash)
Novo Nordisk Fonden bevilliger penge til projekter for syrisk flygtninge. (Foto: Unsplash)

Læs også: 2019 blev det dødeligste år for verdens nødhjælpsarbejdere 

Arbejdstilsynet sætter ind mod smittespredning

I går igangsatte Arbejdstilsynet et målrettet tilsyn for at forebygge smittespredning af COVID-19 på virksomheder over hele landet. Det sker på baggrund af den udbredte smitterisiko i store dele af Danmark.

Omkring 50 tilsynsførende vil de næste to uger besøge butikker, restauranter, barer, slagterier og minkfarme. Brancherne er udvalgt på baggrund af konkrete eksempler på smittespredning eller et stort antal kunder eller gæster, som gør det særligt udfordrende at forebygge smittespredning.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forklarer:

– Vi skal alle bidrage til at få situationen med corona under kontrol. På landets virksomheder har arbejdsgiverne et særligt ansvar for at sikre, at man efterlever retningslinjerne om at mindske smittespredningen. Nu sætter Arbejdstilsynet så ekstra ind for at understøtte og sikre, at det også sker i praksis.

De tilsynsførende vil under besøgene have fokus på vejledning, men vil give påbud, hvis ikke arbejdsgiveren ikke har
truffet effektive foranstaltninger til at forebygge smittespredning. Indsatsen har fokus på smitterisiko og vil dermed ikke være en systematisk gennemgang af andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer, men vil reagerer på det, hvis det er alvorligt.

Alle virksomheder i de berørte brancher vil modtage et brev fra Arbejdstilsynets direktør med information om tilsynene.

sprit, håndsprit, corona (Foto: Unsplash)
Håndsprit er blevet fast inventar på alle arbejdspladser. (Foto: Unsplash)

Læs også: Gode råd til at arbejde hjemmefra under corona 

Dagens billede: Efteråret viser sine smukke farver i Vermont, New England

· Mere fra samme kategori ·