Læs også:

Close
Præstationspres

Føler du dig også presset til at præstere? Her er projektet for dig

Nyheder, Sundhed  | 

Unge har aldrig klaret sig bedre. Alligevel slås et stadigt stigende antal med angst, depression, stress og ensomhed på grund af præstationspres. Det vil et nyt initiativ afhjælpe

Nutidens unge har aldrig klaret sig bedre, end de gør i dag. Men trods store ambitioner, gode karakterer, målrettede livsplaner, veltrænede kroppe og kontrolleret forbrug af sprut, smøger og usund mad, slås flere og flere unge med mistrivsel. Mange peger på pres, krav og forventninger fra samfundet, forældre og sig selv som årsag til udviklingen.

– Tallene på området viser en markant sammenhæng mellem et øget præstationspres og unges mistrivsel. Og det er nogle skræmmende tal. Det er en meget kedelig udvikling, der bliver forklaret ved at mange unge føler sig presset og utilstrækkelige i dette præstations – og konkurrenceprægede samfund, fortæller Maja Hansen initiativtager til UIP – Ung i en præstationskultur, der skal hjælpe unge med at navigere i en verden af krav og forventninger.

Læs mere om de sociale mediers påvirkning af unges kropssyn her.

Udvikling af unges mentale helbred over 20 år:

Børn og unges mentale helbred har generelt udviklet sig negativt.

Stressforekomsten er mere end fordoblet, især blandt kvinder i alderen 16-24 år.
Mængden af alle slags søvnproblemer er steget voldsomt blandt 10-24-årige
Mellem 5-18 procent af børn og unge i Danmark føler sig ensomme. Forekomsten er højest blandt pigerne, og den stiger gennem barndommen og ungdommen.

For de psykiske lidelser blandt 10-24-årige er der en tredobling i selvmordsforsøg blandt unge piger.
Der er stigning i antallet af diagnosticerede tilfælde af angst, depression og bulimi.

For de fleste psykiske og psykosomatiske symptomer gælder det, at der er flest piger og unge kvinder, der er mærket af det.
Når det gælder ADHD, autisme, psykoser og selvmord er antallet 3-5 gange højere blandt drenge og unge mænd.

Videnscenter for Forebyggelse

Mistede sin ven

Maja Hansen har selv haft konsekvenser af presset om at præstere helt tæt på. I efteråret 2014 mistede hun sin bedste ven, Morten. Han havde i længere tid været trist og ensom, og havde udtrykt, at han havde svært ved at finde sin plads i livet.

Læs Maja Hansens historie her.

– Efter Mortens død begyndte jeg at lægge mere og mere mærke til mediernes dækning af unges problemer med at leve op til de forventninger, de følte. Morten mente heller ikke, at han var god nok, selv om han var enormt god til mange ting. Jeg har også selv haft den følelse, som ung og senere som jobsøgende. Morten og jeg havde selv talt om, at der blev stillet mange krav, og det kunne være svært at finde sin rette plads i livet. Historierne i medierne vidner jo også om, at der er mange unge, der har det sådan. Så jeg tænkte, at når jeg ikke kan hjælpe Morten, kan jeg hjælpe de unge, der stadig har det nogenlunde godt og forhindre dem i, at de får det så slemt, fortæller Maja Hansen.

Unge er pressede

Og noget kunne tyde på, at der er brug for indsatser som UIP – Ung i en præstationskultur.

I 2014 udgav SFI en rapport om unges trivsel, der viste, at især unge kvinder melder om øget mistrivsel. Disse tal bakkes op af Vidensråd for Forebyggelse, der i 2014 udgav en rapport om børn og unges mentale helbred. Her viste undersøgelsen, at et stigende antal unge slås med problemer med angst, stress, depressioner og følelser af ensomhed.

Det billede kan man genkende i ungerådgivningen Headspace:

– Langt størstedelen af de unge har det godt og trives i deres ungdomsliv, men vi oplever alligevel, at et stort mindretal bukker under for et pres, som de føler kommer fra samfundet og inde fra dem selv. Der er høje krav til dem selv i skolen, på fritidsjobbet og i fritidsaktiviteter. Det giver en mistrivsel. Samtidig giver de unge udtryk for, at de ikke oplever, at de kan dele det med nogen. De vil ikke belemre familien med det, og samtidig krakelerer det ydre glansbillede og selvforståelsen, hvis de taler med vennerne om det. Det er derfor, vi møder dem her i Headspace, fortæller Christian Lund, centerchef i Headspace København.

Sammen er vi stærkere er mottoet i Maja Hansens initiativ UIP - Ung i en præstationskultur (Foto: UIP).
Sammen er vi stærkere er mottoet i Maja Hansens initiativ UIP – Ung i en præstationskultur (Foto: UIP og Morten Kongsfelt).

En camp for de unge

Rapporten fra Videnråd for Forebyggelse viser, at problemerne manifesterer sig tidligt og kan have stor betydning for ens mentale helbred senere i voksenlivet.

Derfor har Maja Hansen indgået et samarbejde med Team Tours –Teambuilding for børn og unge, Det Sociale Netværk og Ventilen for at udvikle Camp Growth, en camp  for børn og unge, der kan hjælpe unge, der føler mistrivsel i hverdagen på grund af præstationskulturen.

– Campen skal være målrettet unge, inden de starter i gymnasiet. Det skal være i den alder, fordi vi gerne vil hjælpe inden de skal videre i den del af uddannelsessystemer, hvor der stilles mange krav til dem. Samtidig sker der mange forandringer i den alder helt generelt, og der er mange ting, der går ind og presser de unge, forklarer Maja Hansen.

Hun uddyber:

– I dag skal alting gå meget stærkt, uddannelse især, men man skal ikke bare køre efter en skabelon, så mister man sig selv. Man finder slet ikke ud af, hvad man kunne tænke sig, hvad man brænder for, hvem er man som person. Det, synes jeg, er meget skræmmende, og det vil jeg gerne hjælpe med til, at flere finder frem til.

Der er for travlt

Også i Headspace møder man unge, der fortæller om en dag med lidt for meget tryk på.

– Det, vi hører fra de unge, er, at de skal være perfekte og skynde sig samtidig. De har oplevelsen af, at der ikke er tid til at have det svært, selv om tristhed er en naturlig reaktion på nogle af de livsomstændigheder, de er i. Det at miste nogen, for eksempel en kæreste, oplever de ikke, at der er tid og plads til. De kan føle sig alene med det, og hvis man sammenligner sig med sine venner på de sociale medier, hvor alt er perfekt, så virker man ekstra meget alene, når man måler sig mod den fremstilling, fortæller Christian Lund.

Buzzwords som fremdriftsreformer, 12-taller og hurtig proces gennem uddannelsessystemet er ifølge centerchefen nogle af de ting, der trigger følelsen af pres. Men også vigtigheden af at vælge rigtigt.

– Vi har ikke set det ved tidligere generationer, men på en eller anden måde er det subtilt indkodet i nutidens unge, at de meget tidligt skal forholde sig til, hvem og hvad de gerne vil være, og de har bare at vælge rigtigt første gang, fordi der er ikke tid og plads til at vælge om. Alene bevidstheden om disse valg og de unges oplevelse af, ikke at kunne gøre dem om, fylder rigtig meget. I Headspace har vi mange samtaler med unge, hvor de fortæller, at deres studie ikke er det rigtige, men de kan ikke få det til at hænge sammen økonomisk, hvis de skifter studie halvvejs inde, uddyber Christian Lund.

Maja Hansen vil satse på de helt unge i sin indsats, og ifølge Christian Lund giver det god mening, at fokusere på at forebygge hos de helt unge.

– Jeg tror helt klart, at man kan styrke arbejdet med unges mentale helbred endnu mere ved en tidlig forebyggende indsats, hvor vi når de unge inden problemerne vokser sig så store, at de bliver behandlingskrævende. Hvis ikke vi formår at sætte ind på et tidligt stadie, mener jeg, at man vil se en stigning i antallet af unge med stress, angst og depression, siger han.

Læs mere om de mange unge kvinder, der føler sig ensomme, og det initiativ, der bekæmper ensomhed med middage.

· Mere fra samme kategori ·