Læs også:

Close
fyrværkeri

NEWS: Køb kun lovligt fyrværkeri

Nyheder  | 

Køb kun lovligt fyrværkeri · Tre mænd får lange fængselsstraffe for handel med hård narkotika · BioCat Roslev ApS modtager 71 millioner kroner i PtX støtte til brintproduktion · Halvdelen af danske virksomheder har ingen kvindelige bestyrelsesmedlemmer · Fremtrædende medlem af Comanches MC fængslet · Dagens billede: Biden i trafikuheld

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Køb kun lovligt fyrværkeri

Fyrværkeri kan være smukt og skabe glæde i den mørke tid, og lovligt fyrværkeri giver sjældent anledning til større problemer, så længe det bruges med fornuft. Ulovligt fyrværkeri er dog en helt anden historie.

Hvert år oplever politiet desværre en del eksempler på ulovligt fyrværkeri, som ikke blot er strafbart at være besiddelse af, sælge og købe, men det er også ofte utroligt farligt. Politiet og Toldstyrelsen beslaglægger hvert år store mængder ulovligt fyrværkeri, herunder blandt andet kanonslag og chrysantemumbomber.

– Ulovligt fyrværkeri er meget farligt, og vi har tidligere set en del grimme eksempler på dette. Fra torsdag er det lovligt at købe fyrværkeri fra godkendte salgssteder i Danmark, og mit råd er helt klart, at man holder sig til udelukkende at købe fyrværkeri fra disse steder. Køb aldrig fyrværkeri i udlandet, og køb aldrig fyrværkeri fra ikke godkendte salgssteder – det er ulovligt, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Koncernkommunikation.

I Danmark skal alt konsumfyrværkeri, som er det fyrværkeri, der bliver solgt til den almindelige forbruge, være CE-mærket – mærkning og brugsanvisning skal ligeledes være på dansk. Professionelt fyrværkeri må ikke affyres uden tilladelse. Har du viden om, at nogen har købt eller handler med ulovligt fyrværkeri, så kontakt politiet. Hvis du ved et tilfælde finder farligt fyrværkeri, der er efterladt, så lad være med at røre ved det, men kontakt i stedet politiet.

Fra den 15. december er det tilladt at købe lovligt fyrværkeri, og det må affyres fra den 27. december til og med den 1. januar 2024.

Fyrværkeri affyret bevidst mod andre er strafbart … I december 2020 blev straffen for at affyre fyrværkeri mod andre skærpet, og det kan ende med en fængselsstraf, hvis man er skyld i, at nogen kommer til skade eller dør ved ulykker med fyrværkeri.

– Det er fuldstændig uacceptabelt og ulovligt at affyre eller bruge fyrværkeri mod andre – ikke mindst mod beredskabspersonale og politi, som vi tidligere har oplevet. Straffen for at skyde og kaste fyrværkeri mod politi, brandvæsen, ambulancer eller andre i offentlig tjeneste blev for et par år siden skærpet med en tredjedel forklarer politiassistent, Christian Berthelsen, Rigspolitiets Koncernkommunikation

Strafskærpelsen på en tredjedel ligger sig oven i nedenstående strafniveau:

  • Straffen for at angribe personer i offentlig tjeneste er typisk i niveauet fra fængsel i 4 måneder til fængsel i 9 måneder.
  • Straffen for forsætlig fareforvoldelse ved affyring af fyrværkeri mv. er typisk i niveauet 10-60 dage.

Brug fyrværkeri med omtanke:

Fra den 27. december til og med 1. januar 2024 er det tilladt at fyre lovligt fyrværkeri af, men husk at gøre det med omtanke. Tag hensyn til mennesker og dyr og hold dig til Sikkerhedsstyrelsens fem gode råd, der kommer her:

1. Brug altid beskyttelsesbriller
2. Brug kun lovligt, godkendt fyrværkeri og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
3. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
4. Hold sikkerhedsafstand og læn dig aldring ind over tændt fyrværkeri
5. Gå aldrig tilbage til en fuser

fyrværkeri
Pas på med det fyrværkeri nytårsaften – så enkelt kan det siges … (Foto: Pexels)

Læs også: Dyrenes Beskyttelse ønsker forbud mod fyrværkeri for private

Tre mænd får lange fængselsstraffe for handel med hård narkotika

Tre mænd er fredag idømt henholdsvis 14, 14 og 16 års fængsel for at have arrangeret indsmugling og videresalg af store mængder hård narkotika.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Aarhus fået idømt en 29-årig mand fra Tilst, en 34-årig mand fra Viby J og en 35-årig mand fra Kolding henholdsvis 14, 14 og 16 års ubetinget fængsel for at have arrangeret indsmugling og videresalg af store mængder hård narkotika på tværs af landet.

De tre har sammen med en tidligere dømt person i en periode fra maj 2020 til marts 2021 arrangeret indsmugling og videresalg af blandt andet 80,75 kilo kokain og 121,50 kilo amfetamin.

Den 29-årige er desuden dømt for yderligere salg af 7 kilo kokain og den 35-årige er dømt for at deltage i salget af 10 kilo kokain i Norge i 2020. Den 35-årige er i tillæg til fængselsstraffen idømt udvisning for bestandig.

De tre dømte har anvendt de krypterede kommunikationstjenester Encrochat og SKY ECC til at arrangere flere indsmuglinger og handler. De dekrypterede beskeder har gjort det muligt for NSK’s efterforskere at identificere en række af forholdene og knytte dem til de dømte.

De tre dømte blev sammen med flere andre anholdt ved en internationalt koordineret aktion i efteråret 2022. Retten har ud over fængselsstraffen konfiskeret udbytte for over to millioner kroner hos de tre dømte. De dømte har alle anket dommen til frifindelse.

Senioranklager i NSK, Jeanni Andreeva, siger:

– Jeg er tilfreds med dommen, der endnu en gang understreger, at der bliver slået hårdt ned på narkotikakriminalitet, og at politiet kan optrevle organiserede kriminelle netværk, der arbejder på tværs af landegrænser.

narko kokain
Tre mænd får lange fængselsstraffe for handel med hård narkotika … (Foto: Unsplash)

Læs også: Tre personer sigtet for indsmugling af kokain

BioCat Roslev ApS modtager 71 millioner kroner i PtX støtte til brintproduktion

Biocat Roslev ApS, et selskab under Electrochaea, har nu officielt underskrevet en kontrakt med Energistyrelsen, og sikrer dermed op til 71 millioner kroner (EUR 9,5 millioner) i støtte til brintproduktion. Denne støtte vil lette udviklingen af Electrochaeas banebrydende initiativ – BioCat Roslev-projektet.

Den planlagte brintproduktion vil udnytte kapaciteten fra nærliggende vindmøller. Sammen med CO2 fra biogasproduktionen ved Rybjerg Biogas, skal brinten omdannes til e-metan ved hjælp af Electrochaeas patenterede biometaniseringsteknologi. Den producerede e-metan vil blive ført ind i det danske gasnet til gavn for dekarbonisering af gasforbrugere i hele Europa.

Den producerede e-metan vil være i fuld overensstemmelse med EU’s regler for produktion af vedvarende brændstoffer, der ikke er af biologisk oprindelse (RFNBO).

Doris Hafenbradl, Managing Director i BioCat Roslev, udtrykte sin glæde over at nå denne milepæl:

– Underskrivelsen af støtteaftalen på 71 millioner kroner er et vigtigt skridt i retning af realiseringen af Biocat Roslev-projektet. Arbejdet med projektet begyndte i 2018 med støtte fra både Danmark (EUDP-programmet) og Det Europæiske Innovationsråd. Nu er projektet tæt på sin afslutning, og vi forventer, at produktionen af brint og e-metan starter i 2026. Biocat Roslev ApS er taknemmelig for støtten fra den danske regering.

Jens Henry Christensen, CEO i Rybjerg Biogas, fremhævede potentialet for den cirkulære økonomi:

– Med støtten fra Energistyrelsen kommer vi tæt på at udnytte den biogene CO2 fra vores biogasproduktion, der i dag udledes til det fri. I fremtiden skal det bruges til at producere mere grøn gas fra anlægget ved Rybjerg Biogas. Dermed vil det også bidrage til den cirkulære økonomi, der er indlejret i alle vores aktiviteter i Rybjerg Biogas. Støtten til brint vil også gavne den vindproduktion, vi planlægger at etablere tæt ved biogasanlægget. Jeg vil gerne takke både Energistyrelsen, Skive Kommune og alle vores naboer, der har støttet projektet, og ser frem til at se både vindmølleparken, biogasanlægget og metaniseringsanlægget arbejde tæt sammen i de kommende år.

Mich Hein, CEO for Electrochaea, understregede vigtigheden af at bruge Electrochaeas patenterede biometaniseringsteknologi i fuld kommerciel skala:

– Tilskuddet er meget værdsat og nødvendigt for at realisere projektet. E-metan fra projektet vil bidrage til at erstatte fossile brændstoffer i europæisk transport og industri til gavn for klimaet. Vores mål er, at BioCat Roslev-projektet skal fungere som et udstillingsvindue for fremtidige projekter i Danmark, Europa og Nordamerika.

brint biogas
3D visualisering af Electrochaeas biometaneringsanlæg ved Rybjerg Biogasanlæg … (Foto:: @electrochaea)

Læs også: Havvind kan gøre Danmark til global klimaduks i 2040

Halvdelen af danske virksomheder har ingen kvindelige bestyrelsesmedlemmer

Det halter med kønsdiversiteten i de danske virksomheders bestyrelseslokaler. Det viser en ny analyse, som landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, har lavet. I 50,9 pct. af de danske bestyrelser sidder der udelukkende mænd. Det er dog et fald på 8,3 procentpoint siden 2018. Udviklingen går den rigtige vej, men der skal endnu mere fart på, mener DI-direktør.

Kvinder er stærkt underrepræsenteret i danske virksomheders bestyrelser. I 2023 sidder kvinder på blot 17,5 pct. af bestyrelsesposterne i danske virksomheder, hvilket dog er en lille stigning fra 13,9 pct. i 2018. Der er en stor variation i bestyrelsernes kønssammensætning på tværs af virksomhedsstørrelser, regional placering og brancher, viser DI’s nye kortlægning.

– Hvis Danmark skal være verdens bedste land at leve og drive virksomhed i, så kræver det, at vi får alle talenter i spil. Kvinder udgør halvdelen af Danmarks talentpulje, men de enten ikke tilstede eller stærkt underrepræsenteret i mange danske virksomheder bestyrelser, hvilket ikke bare er et problem for virksomhederne, der går glip af talent, men hele samfundet, der går glip af vækst- og udviklingsmuligheder, siger Kinga Szabo Christensen, rådgivningsdirektør i Dansk Industri, og fortsætter:

– Det er i bestyrelseslokalerne, at de helt store beslutninger ofte bliver taget, som har stor betydning for virksomhederne – ja, ofte hele industrier og lokalsamfund. Vi ved fra forskning, at mangfoldige grupper finder de bedste og mest innovative løsninger, og derfor er det dybt problematisk, at diversitet ikke er udbredt i de danske bestyrelser, siger Kinga Szabo Christensen.

Analysen viser blandt andet, at i 50,9 pct. af de danske virksomheders bestyrelser sidder der udelukkende mænd, mens blot 0,2 pct. af virksomhederne udelukkende har kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Andelen af virksomheder uden en eneste kvinde i bestyrelsen er dog faldet med 8,3 procentpoint siden 2018.

– Selv om udviklingen går den rigtige vej, så er det stadig ikke godt nok, at kvinder er så markant underrepræsenteret i de danske virksomheders bestyrelser. Vi skal have endnu mere fart på på udviklingen, og det kræver, at vi får øget opmærksomhed på udfordringerne, taler om dem og handler på dem. Derfor har DI også lavet Diversitetsløftet, hvor vi stiller en redskabskasse til rådighed, der kan hjælpe virksomhederne på rette vej, siger Kinga Szabo Christensen.

I 2020 lancerede DI Diversitetsløftet, hvor virksomheder har givet håndslag på at arbejde for at øge kønssammensætningen i bestyrelser og ledelser, dele viden og få nye værktøjer til at skabe større diversitet i bestyrelseslokalerne, så vi i 2030 har en 40/60-kønsfordeling.

Det er første gang, at DI har kortlagt kønssammensætningen i danske virksomheders bestyrelser med den nyeste data, der findes. Undersøgelsen dækker alle danske virksomheder med mindst 50 ansatte og deres generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Kortlægningen viser bl.a. at de store virksomheder i højere grad lykkes med at tiltrække kvinder til deres bestyrelser, men at det halter med de mellemstore virksomheder.

– De store virksomheder har oftere en mere mangfoldig kønssammensætning i deres bestyrelser, end de mellemstore virksomheder. Vi hører ofte, at der er mange poster, der ikke bliver slået op, og her kan vi lære meget af civilsamfundsorganisationer, hvor der er en mere lige kønssammensætning i bestyrelserne, siger Kinga Szabo Christensen.

Der forekommer stor geografisk variation i kønsfordelingen i virksomheders bestyrelsesposter. I 2023 har virksomheder i Region Hovedstaden den klart højeste andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer med 22,1 pct., mens Region Nordjylland og Region Midtjylland i samme år har de laveste andele på henholdsvis 13,2 pct. og 13,6 pct. De store regionale forskelle kalder på en målrettet lokal indsats, mener DI-direktøren.

– Når det gælder kønsdiversitet i de danske bestyrelser, så kan vi se, at der er store regionale forskelle. Det kan skyldes, at der er flere store virksomheder i Region Hovedstaden. Hvis vi skal fremme kønsdiversitet i hele Danmark, så kræver det en lokal og målrettet indsats, som vi vil have endnu større fokus på fremadrettet, siger Kinga Szabo Christensen og fortsætter:

– Derfor har vi også lavet databasen Fremtidens Bestyrelser, som indeholder en masse spændende og kvalificerede bestyrelseskvinder, der er klar til at sætte sig på bestyrelsesposterne i de danske virksomheder. Jeg vil opfordre alle til at søge i databasen næste gang, der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer.

Analysen kan læses her.

pige hænder computer arbejder job chef
Der er for få kvinder i de danske bestyrelser … (Foto: Unsplash)

Læs også: Kvindelige kunstnere topper danskernes hitlister

Fremtrædende medlem af Comanches MC fængslet

Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder på fortsat at sikre trygheden på Brolæggervej og fortsætter en hård kurs over for rocker- og bandemedlemmer i politikredsen.

Retten i Esbjerg varetægtsfængslede søndag et fremtrædende medlem af bandegrupperingen Comanches MC i Esbjerg frem til dom den 5. januar. Den 39-årige mand har været efterlyst i offentligheden siden 29. juni 2023 mistænkt for at være en af gerningsmændene bag et overfald på en 35-årig mand fra Århus, der den 16. juni blev slået i hovedet med en flaske og stukket i benet med en kniv på Shisha Lounge i Kongensgade i Esbjerg. Den 39-årige er sigtet for grov og kvalificeret vold i henhold til straffelovens §245. Den sigtede ønskede ikke at udtale sig og kærede kendelsen.

– Efterlysningen og dagens fængsling er et led i vores massive politimæssige indsats og herunder et særligt fokus på Brolæggervej 12 i Esbjerg, der bruges som tilholdssted for Comanches MC. Vi ønsker ikke disse grupperinger i politikredsen og vurderer løbende, hvilke værktøjer vi kan benytte i indsatsen, udtaler politiinspektør Henrik Thrane Jensen.

Politiets indsats omfatter en operativ del, samt efterforskning og forebyggelse. Den operative indsats består af både synligt uniformerede patruljer og civile specialpatruljer i området omkring Brolæggervej og i øvrige relevante områder. Patruljerne er ofte i området ved Brolæggervej og er løbende i kontakt med naboerne og med borgere, der træffes på stedet. Den efterforskningsmæssige indsats indebærer, at Syd- og Sønderjyllands Politi konsekvent iværksætter efterforskning af banderelaterede hændelser og sager i og uden for Brolæggervej. En efterforskning der i dag resulterede i varetægtsfængslingen. Den forebyggende indsats sker i et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune.

– Det vigtigste for os er borgernes sikkerhed og tryghed og vi bruger de muligheder, vi har i værktøjskassen.  Vi kan af efterforskningsmæssige grunde ikke fortælle, hvad vi konkret gør, men borgerne skal ikke være i tvivl om, at politiet sammen med andre myndigheder bekæmper rocker- og bandegrupperingerne intensivt, afslutter politiinspektør Henrik Thrane Jensen.

Da fremstillingen ved Retten i Esbjerg i dag foregik bag lukkede døre, har Syd- og Sønderjyllands Politi i øjeblikket ikke yderligere kommentarer til den konkrete sag.

To medlemmer af Comanches MC er tidligere fængslet i sagen og sidder fortsat varetægtsfængslet. En tredje person blev tidligere løsladt i grundlovsforhør, men er fortsat sigtet. Politiet søger derudover efter yderligere tre mistænkte i sagen; Søren Sung Frahm og Jasar Beganovic, samt en endnu uidentificeret person.

rocker vold enough
Fremtrædende medlem af Comanches MC fængslet… (Foto: Pexels)

Læs også: To unge anholdt for knivstikkeri

Dagens billede: Biden i trafikuheld

· Mere fra samme kategori ·