Læs også:

Close
Gammel old bedstemor grandmother(Foto: Unsplash)

NEWS: Levealderen stiger i Danmark

Nyheder  | 

Levealderen stiger i Danmark · 27-årig får fængselsdom for at importere falske dele til PH-lamper · Ny analyse viser vejen for dansk iværksætteri · Mand i grundlovsforhør om kartofler · Opdatering af MitID skal mindste svindel · Dagens billede: Godt nyt til SATC elskere

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Levealderen stiger i Danmark

Helt nye tal viser, at levealderen stiger i Danmark. Det skrives der i pressemeddelelse fra Velliv, Pension & Livsforsikring A/S. Og heldigvis udbetales pensionsopsparingen nu over flere år, hvilket også er godt nyt for fremtidige pensionister.

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser, at en 67-årig dansk kvinde nu kan forvente at blive 86,6 år. Det er 14 måneder mere end for blot ti år siden. Tilsvarende kan en 67-mand forvente at blive 84,1 år.

Så gammel kan en 67-årig dansker forvente at blive:

Kvinde: 86,6 år
Mand: 84,1 år

– Det er fortsat kvinderne, der kan se frem til at leve længst. Faktisk lever en dansk 67-årig kvinde i gennemsnit 2,5 år længere end en tilsvarende mand, forklarer rådgivningsekspert Jens Christian Nielsen fra Velliv og fortsætter:

– Jeg er glad for, at vi i Velliv ser, at mere end halvdelen af kunderne med en ratepension har erstattet den 10-årige udbetaling, der tidligere var mest udbredt til nu at strække udbetalingen over 15 år eller mere. Med den stigende levealder og flere år på pension er det fornuftigt, fordi vi ved, at økonomisk tryghed giver bedre trivsel og livskvalitet.

Fordelene ved pensionsopsparing frem for anden opsparing er blandt andet den lave beskatning af afkast på 15,3 pct. mod en normal afkastbeskatning på mellem 27 og 45 pct.

velliv

Høj levealder i Sydeuropa og lav i Østeuropa … Det viser internationale tal, at levealderen i Danmark ligger cirka i midten sammenlignet med lande i EU. Det er befolkningen i Sydeuropa og særligt i Frankrig, der kan forvente at have flest leveår tilbage som 67-årige. Her er levealderen nemlig 89,2 år for en kvinde og dermed noget højere end i Danmark.

Omvendt ser det ud i de tidligere østeuropæiske lande. Her halter levealderen noget efter. Helt i bund ligger Bulgarien med en gennemsnitsalder på 83,3 år for en 67-årig kvinde.

Gammel old bedstemor grandmother(Foto: Unsplash)
Levealderen stiger i Danmark …. (Foto: Unplash)

Læs også: Fokusnews: Er du over 40 år skal du i gang med styrketræning

27-årig får fængselsdom for at importere falske dele til PH-lamper

En 27-årig mand fra Nordfyn er idømt en tillægsstraf på ni måneders fængsel i en sag om ulovlig import af kopier af lampeskærme og andre dele fra PH-lamper med henblik på videresalg.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Odense fået idømt en 27-årig mand fra Nordfyn en tillægsstraf på ni måneders ubetinget fængsel for ophavsretskrænkelse af særlig grov karakter. I december 2021 blev den 27-årige idømt et år og ni måneders fængsel for groft hæleri af blandt andet PH-lamper.

Den nu dømte havde i en periode fra foråret 2020 til marts 2021 gennem sin virksomhed importeret flere tusind kopier af lampedele til PH-lamper, herunder skærme, fra kinesiske producenter med henblik på at sælge dem videre i Danmark.

Sagen opstod efter en anmeldelse fra Rettighedsalliancen, der havde opdaget, at en sælger på nettet solgte PH-lamper, der endnu ikke var sat til salg af officielle kanaler. Herefter fandt politiet i flere tilfælde store mængder af kopier af lampeskærme og -dele, som kunne knyttes til den nu dømte.

Den 27-årige er tidligere dømt for ophavsretskrænkelser i forbindelse med import af kopier af dele til PH-lamper.

I forbindelse med dommen har retten konfiskeret værdier fra den dømte og hans kæreste for ca. 1,1 millioner kroner, herunder et større kontantbeløb, et sommerhus og to luksusure. Konfiskationen er sket, da den dømte og hans kæreste ikke har kunnet sandsynliggøre at penge og værdier er skaffet på lovlig vis eller med lovlige midler.

De dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til om dommen skal ankes …

Specialanklager hos NSK, Jan Østergaard, siger:

– Jeg er tilfreds med dommen, der viser, at systematiske ophavsretskrænkelser tages meget alvorligt af myndighederne. Hvis man bygger en forretning på at sælge ulovlige kopivarer, kan man forvente at både politi og de retmæssige rettighedshavere vil interessere sig for det.

ph lampe
PH-lamper er i høj kurs – altså de ægte … (Foto: PR)

Læs også: 4 ud af 10 unge har købt falske kopi varer uden at vide det

Ny analyse viser vejen for dansk iværksætteri

Det danske iværksættermiljø står på et godt fundament, og en ny analyse fra Erhvervsministeriet viser, hvordan dansk iværksætteri kan styrkes endnu mere i fremtiden.

Danske virksomheder spiller en afgørende rolle for, at Danmarks økonomi står stærkt. Men hvis vores erhvervsliv skal udvikle sig, er det vigtigt, at der er de rigtige rammer for iværksættermiljøet.

En ny analyse fra Erhvervsministeriet viser, at det danske iværksættermiljø står stærkt. Der er gode muligheder for at gøre idé til virkelighed og starte egen virksomhed, og dansk iværksætteri vækker stor interesse fra udenlandske investeringsfonde, viser analysen.

Analysen indeholder konkret syv fokusområder, der er væsentlige for de danske iværksætteres muligheder for at etablere sig og vokse sig store.

– Danmark skal være helt i front som iværksætternation, og derfor er det vigtigt at sikre de bedste rammer for fremtidens store vækstsucceser. Analysen viser, at fundamentet er i orden, men at vi skal gøre mere for, at Danmark har et af de bedste miljøer i verden for iværksætteri. Vi skal se flere iværksættere udvikle sig til vækstsucceser, og sørge for, at de danske iværksættere har adgang til kapital. Vi skal også se flere kvinder vælge iværksættervejen, og vi skal blive bedre til at udnytte potentialet og den specialiserede viden, der er ude på universiteterne, forklarer erhvervsminister Morten Bødskov.

Analysen beskriver et stort potentiale for iværksættere, når det kommer til vækst, hvor endnu flere danske iværksættere skal udvikle sig til store vækstsucceser.

Danmark er allerede etableret på adskillige styrkepositioner, blandt andet inden for life science og grøn innovation. Derfor beskriver analysen bl.a. mulighederne for at fastholde og videreudvikle danske styrkepositioner, så mængden af innovative virksomheder kan blive højere i fremtiden. Desuden peger analysen på, at iværksætterteams udelukkende bestående af kvinder rejste i 2021 under 2 pct. af den kapital, der investeres i nye virksomheder i de danske iværksættermiljøer.

Idé klog iværksætter tanker tænke
Ny analyse viser vejen for dansk iværksætteri … (Foto: Pexels)

Læs også: Humanister og samfundsfaglige studerende brager igennem som iværksættere

Mand i grundlovsforhør om kartofler

En 57-årig mand er fremstilles i grundlovsforhør sidste uge i forbindelse med sag om kartofler på Storebæltsbroen.

Anklagemyndigheden ved Fyns Politi fremstillede sidste uge en 57-årig mand i grundlovsforhør ved Retten i Svendborg i forbindelse med de to tilfælde af kartofler aflæsset på motorvejen på lavbroen over Storebælt.

Manden er blandt andet sigtet for særlig hensynsløs kørsel og for i grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis at forvolde nærliggende fare for nogens liv og førlighed. Samtidigt nedlægges der påstand om, at lastbilen beslaglægges. Sigtelserne og fremstillingen handler alene om de to sager om kartofler smidt på lavbroen på Storebælt. Fyns Politi undersøger stadig om der er en sammenhæng med de kartofler der er tabt/ smidt på motorvejen i Kolding.

Fakta om sagen:

Kl. 06:35 får Fyns Politi en anmeldelse om at der var tabt/aflæsset en større mængde kartofler i vestgående retning på Storebæltsbroen.

Kl. 06:45 får Fyns Politi melding om det samme i østgående retning.

Kl. 07:00 får Fyns Politi bragt lastbilen, der er mistænkt for at aflæsse kartoflerne, til standsning.

Kl. 07:15 bliver chaufføren, en 57-årig mand fra Jylland, sigtet og anholdt.

Oprydningen på Storbæltsbroen har pågået i tidsrummet kl. cirka 07:00-11:50.

Storebæltsbroen
Mand i grundlovsforhør for at have smidt kartofler på Storebæltsbroen … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Lav en lækker kartoffelsalat

Opdatering af MitID skal mindste svindel

Opdatering af MitID app skal mindske svindel og gøre det nemmere at bruge MitID på mobilen. Det sker når opdateringen af MitID kommer den 2. juni klokken 06:00:00. Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen.

Den 6. juni udkommer en opdatering af MitID app, som skal mindske risikoen for svindel og gøre det nemmere at godkende med MitID fra sin mobiltelefon med en ny knap, som brugerne har efterspurgt.

Den 6. juni udkommer en opdatering af MitID app i App Store og Google Play. Med opdateringen bindes indtastningen af bruger-ID og den efterfølgende godkendelse i MitID appen stærkere sammen og reducerer risikoen for svindelformer, hvor brugeren lokkes til at swipe på en handling, brugeren ikke selv har startet. Derfor vil man opleve, at man nogle steder skal bruge MitID appen lidt anderledes, end man plejer. Opdateringen rulles ud over de næste uger alle de steder, hvor man skal anvende MitID.

Hvis man bruger MitID appen til en handling på en mobiltelefon, bliver det nemmere at godkende med MitID, fordi man føres over i MitID appen ved tryk på en enkelt knap: ’Åbn MitID app’. Det minder om det, man kender fra NemID nøgleapp.

Hvis man bruger MitID appen til en handling på sin computer, vil man som noget nyt skulle scanne en QR-kode på computerskærmen med MitID appen, inden man kan godkende med MitID. Dermed bindes indtastningen af bruger-ID og den efterfølgende godkendelse i MitID appen stærkere sammen. Det skal være med til at sikre, at brugeren, der godkender med MitID app, selv har startet handlingen.

– Opdateringen er med til at beskytte brugerne mod en type svindel, vi desværre har set meget af, hvor brugere lokkes til at swipe på en handling, som de ikke selv har startet. Samtidig er vi glade for at kunne imødekomme ønsket om at gøre det nemmere at åbne MitID appen, forklarer Adam Lebech, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen, der sammen med bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, udgør partnerskabet bag MitID.

Opdateringen er udviklet og brugertestet over længere tid – blandt andet i samarbejde med relevante brugerorganisationer, Borgerservice og Kommunernes Landsforening.

– MitID er opbygget på en måde, så løsningen er mere fleksibel. På den måde kan vi løbende beskytte brugerne bedst muligt mod nye trusler og optimere løsningen. Opdateringen understreger vores fortsatte fokus på udviklingen af MitID – især styrkelsen af sikkerheden i takt med, at trusselbilledet udvikler sig, slutter Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør, Finans Danmark.

Når man skal godkende kortbetalinger på nettet med MitID appen, vil det fortsat ske på samme måde som i dag. Det skyldes, at der i kortsystemet allerede er indbygget andre tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Anvendelse af QR-koder kendes også fra det svenske BankID. Her blev QR-koder indført i 2018.

Hvorfor kommer opdateringen nu?

MitID videreudvikles løbende, så løsningen hele tiden optimeres og beskytter brugerne i takt med, at nye trusler og risici opstår. Opdateringen af MitID appen har været planlagt gennem længere tid. For ikke at introducere større ændringer, mens overgangen til MitID var i fuld gang, kommer opdateringen nu, hvor overgangen til MitID er ved at være afsluttet, og hvor MitID har været i mange brugeres hænder i et godt stykke tid.

Opdateringen bliver rullet ud gradvist i takt med, at de enkelte tjenester, der anvender MitID, implementerer opdateringen. Fra den 6. juni kan man på MitID.dk finde al information om opdateringen samt vejledninger og guides.

Hvis man ikke har automatisk opdatering slået til, skal man selv opdatere MitID appen. Det er  Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark, der står bag MitID.

mitid
MitID opdateres i morgen … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: I 2022 var der telefonsvindel for 100 millioner kroner

Dagens billede: Godt nyt til SATC elskere

· Mere fra samme kategori ·