Læs også:

Close
mark natur dis tåge

NEWS: Fund af nyt sprøjtemiddel i drikkevandet

Nyheder  | 

Fund af nyt sprøjtemiddel i drikkevandet · To unge mænd dømt for drabsforsøg og grov vold · Ny forsvarslinje på gymnasiet · Masser af sne og mange danske skiløbere i de skandinaviske fjelde · I 2022 var der telefonsvindel for 100 millioner kroner · Dagens video: En svær redning

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Fund af nyt sprøjtemiddel i drikkevandet

Vandværker fortæller om fund af nyt sprøjtemiddel og understreger alvor for drikkevandet … For endnu et sprøjtemiddel kan blive et problem for drikkevandet. Det er den seneste melding fra Miljøstyrelsen, som nu ser på, om godkendelsen af svampemidlet cyazofamid, der anvendes til kartofler og løg, skal trækkes tilbage.

Miljøfarlige stoffer skaber i stigende grad problemer for drikkevandet. Det gælder både kemikalier og sprøjtemidler. Seneste har svampemidlet cyazofamid, der anvendes til kartofler og løg, vist sig at være en trussel. DANVA og Danske Vandværker understreger, at det haster for politikerne at sikre danskernes drikkevand for fremtiden. Det er derfor helt afgørende at oprette grundvandsparker, hvor drikkevandsindvinding holdes fri for forurenende aktivitet.

– Vi ønsker, at Regeringen, som den skriver i sit grundlag, reserverer arealer – de såkaldte grundvandsparker – til drikkevandsindvinding, hvor der ikke må være forurenende aktiviteter. Selvom vi presser på, så er der desværre midler, som man får lov til at fortsætte med at bruge. Og når det nu en gang er sådan, så haster det med, at drikkevandet sikres med grundvandsparker, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Det er vigtigt at understrege, at vandværkerne er underlagt streng kontrol og kun leverer drikkevand, der overholder meget strikse krav. Men det er desværre et faktum, at både forbudte og tilladte pesticider finder vej til vores grundvand og dermed udgør en alvorlig trussel for drikkevandet.

– Vandselskaberne kæmper for at holde rester af tilladte og forbudte pesticider ude og sikre danskerne rent drikkevand i hanerne. Vi vil gerne opfordre til, at politikerne får drikkevandet beskyttet en gang for alle, siger direktør i Danske Vandværker, Susan Münster.

Det er cyazofamids såkaldte nedbrydningsprodukter, DMS og DMSA, der er fundet i Varslingssystemet, hvor man tester, hvordan sprøjtemidler bevæger sig i jorden. Svampemidlet er blevet meldt ind til Miljøstyrelsen, fordi det er blevet dokumenteret, at nedbrydningsprodukterne overskrider grænseværdien markant og er på vej ned mod grundvandet og dermed kan være et problem for produktion af drikkevand.

Baggrund:

Det er en ekstraordinær afrapportering fra forskerne bag Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP), som Miljøstyrelsen har modtaget. Rapporten omhandler test af svampemidlet cyazofamid på VAP-marken i Jyndevad i perioden april 2020 – juni 2022.

– Årsagen til den ekstraordinære afrapportering er, at der er gjort markante fund af nedbrydningsprodukterne DMS og DMSA fra cyazofamid. De to nedbrydningsprodukter har ikke hidtil været identificeret som stammende fra cyazofamid, men med resultaterne fra VAP kan dette nu dokumenteres, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Se GEUS og Miljøstyrelsen for yderligere information her og her.

mejetærsker - landbrug mark
Fund af nyt sprøjtemiddel i drikkevandet … (Foto: DANVA)

Læs også: Danskerne mener selv, de spiser sundt

To unge mænd dømt for drabsforsøg og grov vold

En dømt for drabsforsøg og en for grov vold i gentagelsestilfælde. Retten i Kolding idømte i mandags to mænd på 30 år for et overfald på en nu 33-årig mand fra Vejle den 14. marts 2022. De ene blev idømt 6 år for drabsforsøg, den anden blev idømt 1 år og 9 måneder for grov vold i gentagelsestilfælde.

Sydøstjyllands Politi fik mandag den 14. marts 2022 en anmeldelse om et overfald begået i en lejlighed på Nørretorv i Vejle. En dengang 32-årig mand var kommet til skade som følge af overfaldet, men han var uden for livsfare.

Efterforskningen ledte hurtigt til de to nu dømte gerningsmænd. Den ene blev anholdt om aftenen og den anden om morgenen dagen efter. De blev den 15. marts 2022 under et lukket grundlovsforhør begge varetægtsfængslet. De to gerningsmænd og ofret kendte hinanden i forvejen.

Under retssagen kom det frem, at baggrunden for overfaldet var, at de to gerningsmænd troede, at ofret tidligere på dagen sammen med en bekendt, havde anmeldt den ene af dem for tyveri. Overfaldet blev begået med slag fra en kødøkse og et kosteskaft samt med knytnæver, spark og kvælertag, hvorved det 33-årige offer blandt andet pådrog sig kraniebrud.

Ud over dommen blev den gerningsmand, der blev dømt for drabsforsøg dømt til at betale 20.000 kroner  til den 33-årige i tortgodtgørelse. Den dømte for drabsforsøg ankede dommen. Den anden modtog dommen.

For Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Christina Bork Hansen.

vold knyttet hånd
To unge mænd dømt for drabsforsøg og grov vold … (Foto: Pexels)

Læs også: Hvad er psykisk vold, og hvad skal vi straffe det med

Ny forsvarslinje på gymnasiet

Gymnasium og Forsvaret går sammen om ny Forsvarslinje som gymnasial studieretning … Et nyt pilotprojekt mellem hhx-gymnasiet NEXT Baltorp Business Gymnasium og Forsvaret gør det muligt for unge, der interesserer sig for internationale forhold, idræt og forsvar, at tage en studieretning, der klæder dem på til en karriere i Forsvaret eller en videregående uddannelse.

Fremadrettet kan unge, der drømmer om en karriere eller videreuddannelse inden for Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet eller Beredskabet, allerede i gymnasiet få indsigt og viden om Forsvaret.

På den nye studieretning, hhx-forsvarslinjen, kan unge forberede sig til en fremtid i Forsvaret, samtidig med at de opnår en studiekompetencegivende og formelt anerkendt ungdomsuddannelse. Dermed afskæres de kommende elever ikke fra at læse videre på universitetet eller gå en anden vej end i Forsvaret.

Den nye studieretning er den allerførste af sin slags i Danmark og er blevet til i et officielt samarbejde mellem Baltorp Business Gymnasium og Forsvaret.

Nytænkning af de gymnasiale ungdomsuddannelser … Undervisningen på den nye studieretning tones, så der tages udgangspunkt i forsvarsspecifikt undervisningsmateriale, cases og reelle problematikker fra Forsvarets verden. Her bidrager Forsvarsakademiet med blandt andet faglig ekspertise til emner som erhvervsjura, menneskerettigheder, forvaltningsret og Cyber Wars. Ligeledes er ambitionen, at aktiviteter og studierejser bliver koblet til Forsvarets felt, såsom praktik i Forsvaret, rejser til Bruxelles og NATO i Europa, Frontex i Polen eller Arktisk Kommando i Grønland.

Studieretningen holder samtidig dørene åbne, så de unge både kan fortsætte deres uddannelse og karriere i Forsvaret som for eksempel officer, eller fortsætte ud i erhvervslivet eller på en videregående uddannelse. Studieretningen afskærer ikke eleverne fra at uddanne sig i en anden retning, men der er en tydelig rød tråd fra en gymnasial ungdomsuddannelse til en mulig karrierevej, forklarer Martin Kramer-Jørgensen, rektor på Baltorp Business Gymnasium:

– I det danske uddannelseslandskab mangler der en mulighed for dem, som hverken ser sig selv i de traditionelle gymnasiale uddannelser eller de erhvervsfaglige uddannelser, men som derimod allerede på et tidligt tidspunkt ønsker at stifte bekendtskab med en stor dansk arbejdsplads, i dette tilfælde Forsvaret og dets mange karrieremuligheder, siger han og tilføjer:

– Jeg tror, at vi rammer et helt nyt segment blandt unge med denne mulighed, og vigtigst af alt kobler vi en gymnasial ungdomsuddannelse med den virkelige verden i en grad, der ikke er set før. Vi skal nytænke vores gymnasiale ungdomsuddannelser – de er nødt til at blive mere relevante, tidssvarende og virkelighedsnære.

Chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Henrik Ryberg hilser også den nye forsvarslinje velkommen:

– Fra Forsvarsakademiets side er vi begejstrede over, at der nu oprettes en gymnasial linje med særligt fokus på de samfundsopgaver og vilkår, som Forsvaret og Beredskabsstyrelsen løser deres opgaver under. De opgaver som Forsvar og Beredskab står over for, ikke mindst på baggrund af den aktuelle situation i Europa og forventningerne om et styrket Forsvar, kalder på opmærksomhed og viden – også i gymnasieskolerne. Vi ser frem til samarbejdet, lyder det fra Henrik Ryberg.

Optagelse på forsvarslinjen:

Det treårige gymnasieforløb starter op i august 2023 på Baltorp Business Gymnasium, som er den eneste udbyder af studieretningen i Danmark med en officiel aftale med Forsvaret. Man kan søge om optagelse på gymnasiet frem til den 13. marts 2023.

Der vil være en virtuel orienteringsaften den 1. februar 2023.

altorp Business Gymnasium
Det er på Baltorp Business Gymnasium, linjen kan tages … (Foto:: PR)

Læs også: Anna skippede gymnasiet og blev leder

Masser af sne og mange danske skiløbere i de skandinaviske fjelde

Skisæsonen er skudt godt i gang på SkiStars destinationer, og interessen for at holde juleferie i de skandinaviske fjelde var meget stor, også fra danske skiløbere. Det kolde vejr i december gjorde det muligt for SkiStar at producere masser af sne, hvilket giver et rigtig godt udgangspunkt for en lang og snesikker vintersæson. Flere destinationer, især Trysil, Hemsedal og Sälen, har også fået godt med natursne de seneste dage. Og tager man nordpå, får man ekstra meget skiløb for pengene lige nu, da valutafordelen er stor, særligt i Sverige.

På alle SkiStars fem destinationer, Sälen, Åre og Vemdalen i Sverige og Hemsedal og Trysil i Norge, har der været usædvanligt mange gæster mellem jul og nytår – for eksempel var der 19.347 skigæster den 30. december i Sälen. En god del af gæsterne kommer fra Danmark. De er særligt glade for at stå på ski i juleugen, og på den måde være sikker på en hvid jul. Denne jul havde SkiStars destinationer 12 procent flere danske gæster end i julen 2019, som var den seneste ‘normale’ jul inden pandemien. Også i uge 1 i år var der 12 procent flere danske gæster end i samme uge i 2020, inden pandemien. SkiStar mærker allerede nu en stor interesse for den næstkommende vinter i 2023/2024.

– Vi er utroligt glade for, at vi har haft så mange gæster på vores destinationer i jule- og nytårsugerne på trods af de mange udfordringer i verdenen omkring os. Alene den 30. december havde vi over 67.000 skigæster* samlet på vores destinationer, hvilket er det næsthøjeste antal skigæster, vi nogensinde har haft på denne dato. Det viser, at mange stadig vælger at tage til fjeldene, og at vores gæster prioriterer alpint skiløb højt selv i vanskelige tider. Trenden med at holde ferie tæt på i de fantastiske skandinaviske fjelde fortsætter. For vores danske gæster er det særligt fordelagtigt at tage på skiferie i Sverige denne vinter, da valutakursen på den svenske krone er uhørt lav i øjeblikket, siger Stefan Sjöstrand administrerende direktør for SkiStar.

Puddersne og masser af aktiviteter forude … I den seneste tid har temperaturerne ligget et godt stykke under frysepunktet, og det har sneet meget på flere skisportssteder. I Trysil og Hemsedal er der faldet henholdsvis over 42 og 92 cm nysne de seneste dage. Snedybden er nu 79 cm i Sälen (Lindvallen), 51 cm i Vemdalen, 37 cm i Åre, 103 cm i Trysil (Skihytta) og 150 cm i Hemsedal.

– Vi har haft ideelle forhold til at producere sne takket være kulden i december og vores investeringer i endnu bedre sneproduktion. Sneen fra snekanonerne er meget robust og slidstærk, og med en god bund af kanonsne forlænges skisæsonen betydeligt, uden at naturen tager skade af slitage. Den naturlige sne, der er kommet, giver et ekstra krydderi, som vi ved, at vores gæster sætter pris på. Så nu ser vi frem til en lang vintersæson fyldt med mange aktiviteter på vores destinationer, fortsætter Niclas Sjögren Berg, driftsdirektør for SkiStar.

Efter vintersæsonens første periode med intense højsæsonsuger fortsætter vinteren hos SkiStar med masser af aktiviteter og arrangementer i januar og februar med alt fra SkiStar Winter Games til de populære Valles vinteruger i januar og i uge 13, med blandt andet gratis skiskole, skileje og SkiPass for børn op til seks år på SkiStars skisportssteder. Vinterferieugerne i februar, er allerede særdeles velbookede og populære, ikke mindst blandt børnefamilier.

* Skigæster refererer til dem, der har brugt SkiStars liftsystem i perioden 22. december 2022 – 8. januar 2023. Børn under syv år, der kører gratis, er derfor ikke med i statistikken ovenfor. Denne gruppe udgør normalt cirka 6-12 procent af de besøgende, afhængig af destination og uge. Ifølge branchestandarder udgør de 10 procent af det samlede antal skigæster.

Læs mere her

ski skiferie
Drømmer du også om at komme på ski … (Foto: SkiStar)

Læs også: Fem ting du skal have styr på før skiferien

I 2022 var der telefonsvindel for 100 millioner kroner

Telefonsvindel for 100 millioner kroner – nu kommer en række organisationer med tre råd skal lære ældre at smække røret på …

Smæk røret på – hellere et nej for meget, lyder budskabet fra en række organisationer nu til landets ældre. I et nyt samarbejde vil de forsøge at stoppe stigningen i telefonsvindel særligt målrettet ældre.

I 2022 er mange primært ældre borgere blevet svindlet eller forsøgt svindlet for næsten 100 millioner kroner ved kontaktbedrageri over telefonen, og antallet af sager er stigende. I nogle tilfælde er ældre blevet svindlet for op til 800.000 kroner. Derfor indgår politiet, Ældre Sagen, Det Kriminalpræventive Råd og Finans Danmark nu et samarbejde, der skal klæde ældre og deres pårørende på til at gennemskue svindlen og smække på.

– Det er fuldstændig uacceptabelt, at kyniske bagmænd udnytter nogle af de mest sårbare ældre i vores land for egen vindings skyld. I politiet gør vi rigtig meget for at finde gerningsmændene og opklare forbrydelserne, men det bedste for de ældre vil selvfølgelig være helt at undgå at blive snydt, forklarer Jesper Kracht, politiinspektør i Nationalt Center for It-Kriminalitet (NCIK).

Samarbejdet kommer i kølvandet på en stor, landsdækkende politiaktion den 5. januar 2023 hvor politiet anholdte 140 personer, der mistænkes for at have hvidvasket penge, som hovedsageligt stammer fra telefonsvindel. Her er især ældre borgere blevet kontaktet af gerningspersoner, der ringer og udgiver sig for at være fra eksempelvis politiet eller banken.

Grov udnyttelse af ældres tillid til myndighederne … I en del sager ringer de kriminelle til ældre og forsøger enten at lokke dem til selv at overføre penge eller lukke gerningsmanden ind i deres netbank under påskud af, at deres konto er i fare. Svindel over telefonen kan derfor give store økonomiske tab, og det kan også være en meget ubehagelig oplevelse, der leder til stor utryghed hos den enkelte.

– Ældre får groft udnyttet deres tillid, når svindlerne udgiver sig for at ringe fra politiet eller banken. Det er en modbydelig form for kriminalitet, men også en form for kriminalitet, som vi tror på, at mange ældre er i stand til at gennemskue, hvis de får den nødvendige information om, hvad de skal holde øje med, siger Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen.

Selvom formålet med samarbejdet er at gøre ældre i stand til at smække røret på, når kriminelle ringer, så er det ikke kun den ældre del af befolkningen, der er målgruppen for de fælles budskaber – myndigheder, virksomheder og pårørende spiller også en vigtig rolle i at hjælpe de ældre.

– Vi er i Det Kriminalpræventive Råd glade for, at så mange aktører bakker op om samarbejdet omkring initiativer til at forhindre, at ældre borgere bliver svindlet over telefonen. Vi ved, at de ældre lytter til gode råd fra familie og venner. Derfor er det vigtigt, at familie og venner tager en god snak med de ældre, om hvorledes de kan undgå at blive svindlet via telefonen, siger Erik Christensen, formand for Det Kriminalpræventive Råd.
Det kan være utrolig svært at gennemskue, om man bliver udsat for svindel over telefonen, men en god huskeregel er, at ingen – hverken banker, myndigheder eller andre virksomheder – vil ringe til borgere og bede om at få adgang til netbank, om at overføre penge eller om andre personlige oplysninger, som f.eks. koder til MitID.

Hos bankerne har man længe arbejdet med at forsøge at forhindre de kriminelle i at snyde landets ældre. Blandt nogle af tiltagene kan blandt andet nævnes en bedre transaktionsovervågning, udbredelse af kampagner der skal hjælpe med vejledning og offentliggørelse af bedre misbrugsstatistikker fra bankerne.

– Det er afgørende, at alle parter står sammen om at bekæmpe svindelen. Kun på denne måde kan vi for alvor gøre noget ved problemet. Kontaktbedrageri i form af telefonsvindel er en afstumpet form for økonomisk kriminalitet, ofte målrettet godtroende ældre. Bankerne har stort fokus på at nedbringe svindlen. Men det er samtidigt vigtigt, at potentielle ofre er klar over, at der findes kriminelle, der bruger denne metode. Hvis man modtager et mistænkeligt opkald, skal man smække røret på. Og har man brug for at tjekke noget med sin bank, skal man selv kontakte banken direkte og ikke lade sig overtale af en veltalende svindler, der har ringet en op, slutter Michael Busk-Jepsen fra Finans Danmark.

I første omgang har samarbejdet mundet ud i tre konkrete gode råd, som parterne har forpligtet sig til at udbrede i videst muligt omfang til relevante borgere. Derudover er der planlagt en møderække, hvor formålet er at se på, hvordan parterne i fælleskab kan nå ud til ældre og deres pårørende.

SMÆK RØRET PÅ – tre gode råd:

– Vær på vagt – det er svindel, hvis nogen ringer og beder dig overføre penge.
– Smæk røret på – hellere et nej for meget!
– Hvis du er i tvivl, så ring til banken, politiet (på 114) eller en nærtstående.

Fakta:

• Svindel over telefonen kaldes også ’vishing’, som står for voice-phishing, fordi svindlen foregår over telefonen.
• Ofte vil gerningsmanden udgive sig for at være fra politiet eller en bank for at virke mere troværdige.
• Gerningsmanden går typisk efter at narre sit offer til at overføre penge eller udlevere personlige oplysninger, der giver adgang til ofrets netbank.
• Ældre borgere er ofte særligt udsatte for denne type af svindel.

penge økonomi dankort forbrug (Foto: Unsplash)
I 2022 var der telefonsvindel for 100 millioner kroner … (Foto: Visualhunt)

Læs også: Ældre har svært ved at følge med i den digitale udvikling

Dagens video: En svær redning

· Mere fra samme kategori ·