Læs også:

Close
tavle skole uddannelse

NEWS: Humanister og samfundsfaglige studerende brager igennem som iværksættere

Nyheder  | 

Humanister og samfundsfaglige studerende brager igennem som iværksættere · Ung mand idømt fængsel for kontaktbedrageri i millionklassen · Nye regler giver flere penge til fremtidens pensionister · Aldi donerer til Red Barnet · Bedrageri med MacBooks · Dagens billede: Lisa Rinna stopper

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Humanister og samfundsfaglige studerende brager igennem som iværksættere

Aarhus Universitet oplever stor iværksætteriver blandt studerende på de samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter. Udviklingen skal dyrkes, mener erhvervsdirektør ved Aarhus Universitet sammen med Dansk Erhverv.

Humanistisk forståelse, samfundsvidenskabelige dyder og en god portion virkelyst. I disse år strømmer et hav af nye virksomheder ud af Aarhus Universitet skabt af studerende fra de samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter. Det er afsættet i en analyse af iværksætterudviklingen på universitetet. Her tegnes et tydeligt billede af driftige studerende med baggrund i humaniora og samfundskundskaber, som i stor stil kaster sig ud som selvstændige erhvervsdrivende – både under studiet og efter endt uddannelse.

Arts ved Aarhus Universitet er et af Danmarks største humanistiske fakulteter og står for hver fjerde iværksætterstuderende eller -dimittend, der bliver udklækket på universitetet. De studerende herfra ender især med at skabe virksomheder med et samfundsmæssigt sigte og har et unikt blik for at sætte mennesket i fokus.

På lignende vis står det samfundsfaglige fakultet Aarhus BSS for over halvdelen (51 pct.) af alt iværksætteri blandt studerende. Hvilket gør de to fakulteter til rugekasse for mere end 80 pct. af alt iværksætteri blandt studerende på Aarhus Universitet.

Omkring halvdelen af studenteriværksætterne starter deres virksomheder under kandidatuddannelsen. Det viser undersøgelsen, der er udarbejdet af analysevirksomheden IRIS Group, som har kortlagt iværksætteri blandt studerende, dimittender og forskere på Aarhus Universitet fra 2008 til 2019.

Kandidater giver vækst … Udviklingen med de talrige studenteriværksættere kommer i en tid, hvor en nyligt dannet SMV-regering vil reducere halvdelen af landets kandidatuddannelser til ét års varighed – målrettet netop HUM og SAMF.

Erhvervsdirektør Lone Ryg Olsen ved Aarhus Universitet mener derfor, at de entreprenante ambitioner bør komme med i overvejelserne om udformningen af fremtidens kandidatforløb.

– Så snart de studerende når kandidatuddannelsen, har de opbygget en faglig selvtillid og er på et punkt, hvor de kan skabe virksomheder på et solidt videnskabeligt fundament. Det bliver en tryg havn, hvor de kan teste forretningen af og samtidig modtage helt frisk teoretisk viden til brug i virksomhedsdriften, siger erhvervsdirektøren.

Samme budskab går igen hos Dansk Erhverv. Erhvervsorganisationen mener, at samfundet kun kan drage gavn af at få den nyeste forskningsmæssige viden med studenteriværksætterne ud i de nystartede virksomheder.

– Den nye regering ser iværksætteri som en motor, der skal fastholde Danmark som et digitalt foregangsland og som et middel til at skabe værdi for landets borgere. Så må vi sandelig ikke slukke de sunde iværksættertendenser på landets universiteter. Heller ikke på faglige retninger, som man ikke umiddelbart forbinder med entreprenant virksomhedsdrift, siger Mads Eriksen Storm, uddannelses- og forskningspolitisk chef ved Dansk Erhverv.

En af de entreprenante studerende er Henrikke Kylén Pedersen. Med en baggrund som humanist kommer hun ikke med, hvad mange forbinder med en typisk iværksætterbaggrund. Alligevel blomstrer hendes virksomhed Manigrip, hvor hun med sin uddannelse i digitalt design fra Aarhus Universitet skaber banebrydende gigtredskaber og har vækket flere investorers interesse.

– Tankegangen fra min uddannelse er dybt forankret i den måde, jeg arbejder på. For det menneskelige fokus er sindssyg vigtigt, når man starter ny virksomhed. Med dén tilgang kan man bedre se nye og værdifulde servicer og produkter – så man ikke kun laver noget nyt for profittens skyld, men også skaber ægte værdi for mennesker, fortæller Henrikke Kylén Pedersen.

Læs mere om, hvordan Henrikke Kylén Pedersen har skabt en forretningsmæssig succes på at hjælpe gigtplagede danskere her.

Eller læs om, hvordan den økonomistuderende Kasper Staunskær har gentænkt det frivillige foreningsarbejde med et unikt forretningskoncept her.

Fakta: Iværksætteri ved Aarhus Universitet:

Fra 2008 til 2019 blev der skabt næsten 2.000 virksomheder af studerende, dimittender og forskere med tilknytning til Aarhus Universitet.

I 2019 alene stod AU-iværksættere for næsten 3.000 danske arbejdspladser.

Samme år havde de en omsætning på knap 4 milliarder kroner.

AU-virksomheder etableret mellem 2008-2011 havde en jobvækst på 246 pct. ti år efter etablering. Til sammenligning havde resten af landets iværksættere en jobvækst på kun 27 pct. i samme periode.

Læs mere om undersøgelsen her.

iværksætter aarhus universitet
Med en uddannelse i digitalt design fra Aarhus Universitet skaber Henrikke Kylén banebrydende gigtredskaber og har vækket flere investorers interesse. (Foto: AU)

Læs også: Mød en ung iværksætter

Ung mand idømt fængsel for kontaktbedrageri i millionklassen

En ung mand fra Karlslunde er blevet idømt to års fængsel i en sag om kontaktbedrageri, hvor 20 ældre er blevet svindlet for ikke under fire millioner kroner.

En 25-årig mand fra Karlslunde er torsdag den 5. januar ved retten i Lyngby blevet idømt 2 års fængsel i en sag, hvor han sammen med andre medgerningsmænd har bedraget 20 ældre personer for samlet mellem fire og fem millioner kroner i løbet af 2022.

Manden erkendte, at han sammen med medgerningsmænd havde begået såkaldt kontaktbedrageri, hvor de havde udgivet sig for at være fra Politiet og derved fået 20 ældre borgere til at udlevere større kontantbeløb.

Ud over de 20 bedragerier er den 25-årige også blevet dømt for 10 bedrageriforsøg mod ældre samt svindel i forbindelse med en leasingbil.

Hjælp er en formildende omstændighed … Den dømte har tilstået sin rolle i sagerne og har desuden hjulpet med efterforskningen ved at udpege yderligere ofre for bedragerier, som Politiet ikke var bekendt med.

– Kontaktbedragerier er noget, vi ser meget alvorligt på. I denne sag er der tale om en person, der har stået bag mange og særdeles grove bedragerisager, og derfor er vi tilfredse med sagens udfald, siger anklager Christian Bruhn-Andersen.

penge økonomi dankort forbrug (Foto: Unsplash)
Ung mand idømt fængsel for kontaktbedrageri i millionklassen … (Foto: Pexels)

Læs også: Stor landsdækkende politiaktion mod muldyr og hvidvask

Nye regler giver flere penge til fremtidens pensionister

Fremtidens pensionister kan få 1.600 kroner mere om måneden at leve for, hvis de benytter aldersopsparing, som forbedres fra nytår.

Når det nye år er ringet ind, bliver det endnu mere attraktivt at spare op til pension via aldersopsparing.

Folketinget har vedtaget nye regler for, hvor meget der må indbetales på opsparingen, og de trådte i kraft den 1. januar 2023. Og det kommer til at kunne mærkes i pensionisttilværelsen.

For eksempel kan en 22-årig, der benytter aldersopsparing fuldt ud i hele arbejdslivet, se frem til en forbedring af den disponible indkomst som pensionist på 19.000 kroner årligt eller lige under 1.600 kroner om måneden sammenlignet med situationen uden aldersopsparing. Det svarer til et løft på 5,6 procent.

Den øgede gevinst kommer til at gavne medlemmerne i PensionDanmark, som er Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab. Her indbetaler 365.000 lønmodtagere på en pensionsordning, hvor fuld indbetaling til aldersopsparing er en del af standardopsætningen. 24.415 af disse er bosiddende i Københavns Kommune.

– Det er en betragtelig forskel, som aldersopsparingen kan gøre for fremtidens pensionister, uden at de skal ændre på deres pensionsindbetalinger. Økonomisk tryghed og frihed er en vigtig del af fundamentet under den gode pensionisttilværelse, og med de nye ændringer har aldersopsparingen fået en form, hvor den er til mest mulig gavn for flest mulige, udtaler Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

Med de nye regler hæves loftet for, hvad man årligt må indbetale på en aldersopsparing fra 5.500 til 8.800 kroner. Samtidig udvides perioden med forhøjet loft, som i 2023 lyder på 56.900 kroner, fra fem til syv år.

Er du i tvivl, om du i dag benytter mulighederne for aldersopsparing, kan du kontakte dit pensionsselskab. Lønmodtagere, der sparer op hos PensionDanmark indbetaler som udgangspunkt automatisk til aldersopsparing og vil dermed få glæde af de nye regler uden at skulle foretage sig noget.

Fakta om aldersopsparing:

Aldersopsparing er en af flere måder, man kan spare op til pension.

Modsat ratepension og livsvarig pension, så er aldersopsparing ikke fradragsberettiget, hvorfor man betaler skat af indbetalingerne, inden de indsættes på pensionsopsparingen. PensionDanmark indbetaler automatisk skatten for medlemmerne.

Til gengæld bliver man ikke modregnet i de offentlige pensionsydelser som eksempelvis pensionstillægget, når pengene udbetales.

Den 1. januar 2023 blev loftet hævet for, hvor meget man årligt må indbetale på en aldersopsparing fra 5.500 til 8.800 kroner.

aldersopsparing pensiondanmark
Måske du skulle overveje dette … (Foto og grafik: PR)

Læs også: Spot en ensom ældre og gør noget

Aldi donerer til Red Barnet

Aldi donerede knap 1,3 million kroner til Red Barnet i 2022 – også med hjælp fra gavmilde kunder og dedikerede medarbejdere. Aldi sendte i 2022 i alt 1.273.000 kroner til Red Barnet. Det samlede beløb inkluderer pantdonation, salg af en Red Barnet-støttebamse, maddonationer til Red Barnets sommerlejre og 550.000 kroner i kontantdonation direkte fra Aldi.

Dagligvarekæden Aldi har siden 2018 været hovedsponsor for Red Barnet. Sammen har Aldi og Red Barnet arbejdet målrettet for at give en håndsrækning til de hårdest trængte børn og familier.

”Vi er utrolig glade for vores samarbejde med Aldi, og der skal lyde en stor tak til Aldis kunder og medarbejdere, som igen i år har været med til at gøre en stor forskel for børn i hele verden. Hvad enten det er børn i udsatte positioner, der står uden for fællesskabet, eller børn i krige, kriser og konflikter, så har bidraget fra Aldi gjort, at vi har hjulpet endnu flere,” siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

Man kan fortsat donere pant til Red Barnet i ALDI

Den samlede 2022-donation kommer fra en række fundraising-indsatser og en årlig kontantdonation direkte fra Aldi. Dagligvarekædens kunder har også siden 2019 kunnet donere deres flaskepant til Red Barnet i Aldis butikker, hvilket alene i 2022 indbragte 242.000 kr., som går ubeskåret til Red Barnet.

Aldi meldte i december ud, at kæden lukker i Danmark i løbet af 2023. Samarbejdet med Red Barnet ophører af samme grund. Det er dog fortsat muligt at donere pant til Red Barnets i Aldis butikker, indtil butikkerne lukker.

Tak til kunder og medarbejdere

Både kunder og medarbejdere har gjort en stor indsats for at samle penge ind til Red Barnet i løbet af 2022. Aldi Danmarks administrerende direktør, Finn Tang, sender dem alle en stor tak og glæder sig over, at Aldi og Red Barnet kan runde samarbejdet af med endnu en flot donation.

”Vores samarbejde med Red Barnet har igen i år – på trods af inflation og større pres på husholdningsbudgetterne – resulteret i flotte donationer fra Aldis kunder og en super indsats fra vores medarbejdere i flere fundraising- og støttetiltag henover året. Jeg er stolt af, at vi kan runde vores gode samarbejde af med endnu et rigtig flot beløb til Red Barnets vigtige arbejde,” siger Finn Tang, administrerende direktør i Aldi Danmark.

Den samlede 2022-donation på tæt ved 1,3 million kroner til Red Barnet består af:

Donation fra Aldi Danmark: 550.000 kr.
Pantdonation fra Aldis kunder: 242.000 kr.
Maddonation til Red Barnets sommerlejre: 85.000 kr.
Fundraising, salg af vognmønter: 160.000 kr.
Fundraising til Red Barnets Landsindsamling og Ukraine-indsamling: 26.000 kr.
Fundraising, salg Red Barnet-støttebamser (25 kroner per bamse): 150.000 kr.
Donation af børneartikler til Red Barnets genbrugsbutikker: 60.000 kr.

aldi red barnet
Aldis kunder har doneret 242.000 kr. i flaskepant til Red Barnet i 2022. (Foto: Chris Linde)

Læs også: Aldi tager kvantespring for 1,6 millioner kyllinger

Bedrageri med MacBooks

Et vidne anmeldte i lørdags, at der stod en mand ved en benzintank på Valbyvej i Slagelse og tog billeder af en noget elektronikudstyr, han havde i bagagerummet, og det så umiddelbart lidt mistænkeligt ud. En politipatrulje kørte til stedet, og her mødte betjentene en 27-årig mand fra Randers, der havde fire helt nye MacBooks, to nye pc’er og en ny iPhone i bilen.

Han viste en faktura fra et elektronikvarehus, hvor det fremgik, at der var varer for mere end 130.000 kroner, og den 27-årige forklarede, at han havde hentet varerne på en rekvisition fra en kommune, og at det var hans plan at sælge produkterne med fortjeneste.

Den 27-årige blev anholdt klokken 13.53 og sigtet for bedrageri, for hans forklaring om, at han handlede på vegne af kommunen virkede langt fra plausibel. Han blev afhørt på politistationen i Slagelse, og de forskellige varer blev beslaglagt, så de kan leveres tilbage til varehuset. Den anholdte blev løsladt igen klokken 16.10, men er fortsat sigtet i sagen.

Computer, macbook, telefon, hygge, pige, online, skrive, e-mail, mail, tastatur
Ung mand taget for bedrageri med MacBooks. (Foto: Unsplash)

Læs også: To mænd dømt for bedrageri med offentlige midler

Dagens billede: Lisa Rinna stopper

· Mere fra samme kategori ·