Læs også:

Close
Ældre, pension, pensionist, pensionister, gammel, hænder, gamle, rynker

NEWS: SOSU-medarbejdere slår ny rekord i sygefravær

Nyheder  | 

SOSU-medarbejdere slår ny rekord i sygefravær · Piger mister interessen for naturvidenskab · Virksomhed får bøde for blandt andet at modtage betaling i 500-eurosedler · HOUSE OF THE DRAGON slår igen seer-rekord · Intet strafbart bag branden i Bilka i Vejle · Dagens video: Biden uddeler slik

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

SOSU-medarbejdere slår ny rekord i sygefravær

Ny analyse fra SMVdanmark viser, at SOSU-medarbejdere slår ny rekord i sygefravær. Med knap 21 årlige sygedage har de danske social- og sundhedsansatte slået deres rekord og har aldrig haft et så højt sygefravær som nu. Det svarer til, at en typisk SOSU er syg en hel måned om året. Der er dog stor kommunal variation. I Brønderslev har SOSU’erne 25,4 sygedage og i Egedal har de 15,4. Der er et kæmpe potentiale for at øge bemandingen i plejesektoren ved at gøre noget ved sygefraværet, mener SMVdanmark.

Noget kunne tyde på, at det ikke kun er bakterier og vira, der får de danske social- og sundhedshjælpere og -assistenter til i gennemsnit at sygemelde sig i 20,9 dage om året. I så fald stopper bakterierne ved kommunegrænsen i for eksempel Albertslund Kommune og kommer ikke ind i nabokommunen Høje-Taastrup, for SOSU’ernes sygefravær er næsten 50 pct. højere i Albertslund end i Høje-Taastrup. Samme store variation i sygefraværet ser man andre steder i landet.

På landsplan har der aldrig været et så højt sygefravær blandt de SOSU-ansatte som nu. Det svarer til, at en typisk SOSU er syg en hel måned om året. Det viser en ny analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent i SMVdanmark, mener, det er et stort problem, og spild af menneskelige ressourcer, at det ikke er lykkedes at nedbringe det markant høje sygefravær.

– Der er et kæmpe potentiale, hvis de kommuner med højt sygefravær lærte af dem, der har lavt. For årsagen til sygefraværet er ikke kun bakterier og vira. Meget tyder på, at den lokale ledelse selv har ret stor mulighed for at påvirke fraværsniveauet, siger han.

Sygefraværet hos SOSU-ansatte har altid ligget højt sammenlignet med andre kommunale grupper, men de senere år har det taget ekstra fart. Fra at ligge på omkring 15 dage årligt, steg det til godt 17 dage sidste år, og i år slår det rekord med knap 21 dage.

Ser man bort fra de små ø-kommuner har Brønderslev den triste rekord med 25,4 sygefraværsdage om året, efterfulgt af Fredericia og Albertslund med henholdvis 25,4 og 24,6 dage. Egedal har de mindst syge SOSU’er med 15,4 årlige sygedage. Lejre og Lemvig ligger derefter med 16,3 sygedage.

– Hvis det lykkedes kommunerne at nedbringe sygefraværet, så er der store potentielle gevinster i form af frigjorte medarbejdere. Hvis alle kommunerne får bragt sygefraværet ned til gennemsnittet i de 10 kommuner med laveste sygefravær, vil det frigøre knap 1.500 fuldtids-SOSU’er. Og hvis man sammenligner med sygefraværet hos de privatansatte SOSU’er, er der et endnu større potentiale i kommunerne. Fx i virksomheden Blæksprutten, der tilbyder privat hjemmepleje og har mange SOSU’er ansat, er sygefraværet helt nede på 11,9 dage. Var de kommunale SOSU’er lige så lidt syge, ville det frigøre 2.900 ekstra fuldtidsansatte, siger Kasper Munk Rasmussen.

Fakta:

Der er ansat, hvad der svarer til cirka 72.700 fuldtidspersoner som SOSU-medarbejdere og elever samt plejepersonale i kommunerne. Der er i gennemsnit knap 21 fraværsdage som følge af egen sygdom pr. ansat og i alt 1.524.557 fraværsdagsværk. Det svarer til cirka 6.686 fuldtidsstillinger og en fraværsprocent på 9,2 med udgangspunkt i 228 årlige arbejdsdage. Dette svarer til, at hver fuldtidsansat er fraværende grundet egen sygdom en hel måned hvert år.

Læs hele analysen og se de kommunale forskelle her.

Ældre, pension, pensionist, pensionister, gammel, hænder, gamle, rynker
Ældre arbejder længere. (Foto: Pexels)

Læs også: 1.000 flere ansatte til trængende ældre

Piger mister interessen for naturvidenskab

Piger mister interessen for naturvidenskab, og det rammer erhvervslivet hårdt, det siger interesseorganisationer. Piger i folkeskolen mister interessen for naturfag i højere grad end drenge. Ifølge Tænketanken DEA er problemet et resultat af årtiers politisk forsømmelse af ligestillingsområdet, hvor Danmark ligger langt efter de resterende nordiske lande. Naturvidenskabernes Hus opfordrer til at lægge stereotyperne på hylden.

Danske virksomheder kommer til at mangle flere tusinde kandidater inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) inden for en kort årrække. Men allerede nu skriger erhvervslivet efter arbejdskraft. Kvindernes manglende tilstedeværelse på de tekniske uddannelser er brænde på bålet.

Fra 2019 til 2022 faldt antallet af optagne kvinder på STEM-uddannelser med tre procent ifølge en rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

En DI-analyse har samtidig vist, at andelen af STEM-uddannede er lav i Danmark. I 2019 kom 21 procent af alle færdiguddannede danskere fra en STEM-uddannelse, mens EU-gennemsnittet var 26 procent. Samtidig har blot 13 procent af de færdiguddannede danske kvinder valgt STEM, mens EU-snittet er 15 procent.

Udviklingen skaber dybe bekymringer for Tænketanken DEA, der har udarbejdet flere analyser på området.

– Ligestilling i Danmark har ikke fyldt nok på den politiske dagsorden. Norge og Sverige har været meget bedre til at skabe et mere ligestillet samfund. De har flyttet sig på en helt anden måde, mens vores udvikling står i stampe, siger direktør hos Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias.

Langt efter nabolandene … Ifølge World Economic Forums nyeste Global Gender Gap Report fra 2022 ligger Danmark blot nummer 32 side om side med lande som Mexico og Argentina, mens alle andre nordiske lande ligger i top fem.

Samtidig er Sverige og Norge foran Danmark, når det gælder kvinder i bestyrelser. Ifølge Deloitte-rapporten Women in the Boardroom topper Norge listen med kvinder i 42 procent af landets bestyrelsesposter. Derefter kommer Sverige med 31,7 procent, mens Danmark nøjes med kun 24,2 procent kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

Ifølge Stina Vrang Elias halter Danmark efter på grund af en strukturel samfundsmæssig forskel, som er sket over flere årtier.

– Bevidstheden om ligestilling i opdragelsen har ikke været til stede i Danmark i mange årtier. Det er som om, at vi troede, at ligestilling var fikset med rødstrømpebevægelsen – og så begyndte vi langsomt, men sikkert at sakke bagud. En forklaring kan være, at økonomi, vores tilknytning til EU og indvandring har fyldt stort set alt på den politiske dagsorden. I de sidste par år er vi begyndt at erkende, at vi har et problem, men der er stadig lang vej, før vi kan vende udviklingen, siger hun.

I 2019 påviste Tænketanken DEA, at andelen af piger, der ikke interesserer sig for STEM, stiger 21 procentpoint mellem 4. og 9. klasse mod 13 procentpoint for drengene. Andre analyser på området viser, at unges uddannelsesvalg er svært at påvirke, når de først påbegynder en ungdomsuddannelse.

Hos Naturvidenskabernes Hus, der dagligt beskæftiger sig med at udbrede kendskabet til STEM-fagene blandt danske skoleelever, mener direktør Maiken Lykke Lolck, at skolen skal åbnes meget mere over for det omgivende samfund for at inspirere mellemtrinnets elever til at fatte interesse for STEM.

– For at vi kan øge optaget af kvinder i STEM og løse erhvervslivets udfordringer, er det nødvendigt, at vi gør op med stereotyperne om, hvad det vil sige at arbejde med STEM og hvem, der arbejder med STEM. Børn og unge skal ud af skolen og opleve, hvordan der arbejdes med naturvidenskab og teknologi fx i virksomheder. De skal opleve, at STEM er for alle, siger Maiken Lykke Lolck og fortsætter:

– Stereotyper præger den måde, vi underviser og opdrager på, og det præger både forældre og lærere i en retning, hvor vi bevist og ubevidst har forventninger til, hvad piger bør være dygtige til og interessere sig for. Det skal vi forsøge at gøre op med, for vi har brug for kvinder med STEM-interesse i erhvervslivet, hvis vi skal løse fremtidens udfordringer, siger Maiken Lykke Lolck.

Naturvidenskabernes Hus afholdt den 5. oktober Girls’ Day in Science, hvor 6.000 piger besøgte virksomheder over hele landet i et forsøg på at inspirere flere til at vælge en STEM-uddannelse.

piger naturvidenskab
Piger mister interessen for naturvidenskab … (Foto: PR)

Læs også: Nu får Danmark et biodiversitetsråd

Virksomhed får bøde for blandt andet at modtage betaling i 500-eurosedler

En tøjproducent fra Randers skal betale en bøde på 30.000 kroner for at have brudt hvidvaskloven. Virksomheden havde i en handel blandt andet modtaget betaling i 500-eurosedler.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Aarhus fået idømt en tøjproducent en bøde på 30.000 kroner for at have overtrådt hvidvasklovens forbud mod at modtage betaling i 500-eurosedler samt mod at modtage et højt kontantbeløb som betaling for varer eller ydelser.

Overtrædelsen skete den 30. oktober 2020, hvor virksomheden modtog 20.000 euro i kontanter, svarende til cirka 147.000 kroner, fra en polsk virksomhed som betaling for tøj fra et restlager. På daværende tidspunkt måtte danske virksomheder ikke modtage 50.000 kroner eller derover i kontanter ved handler med forbrugere eller andre virksomh eder. Samtidig var der mindst otte 500-eurosedler iblandt kontanterne, og de er i sig selv ulovlige at modtage som betaling i Danmark.

Siden tøjproducentens overtrædelse er beløbsgrænsen i kontantforbuddet blevet nedsat fra 50.000 kroner til 20.000 kroner. Det betyder, at virksomheder nu maksimalt må modtage 19.999,50 kroner i kontanter, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der har en sammenhæng.

Anklager hos NSK, Simone Jeppesen, siger:

–Hvidvaskloven har til formål at forebygge hvidvask og terrorfinansiering, og det tager myndighederne meget alvorligt. Det er vigtigt, at danske virksomheder kender deres forpligtelser i henhold til hvidvaskloven. For størstedelen af danske virksomheder gælder, at de kun må modtage 19.999,50 kroner i kontantbetaling, når de handler med forbrugere eller andre virksomheder. Det følger også af hvidvaskloven, at 500-eurosedlen slet ikke må anvendes i Danmark, og det gælder både for virksomheder og privatpersoner.

Virksomhed får bøde for blandt andet at modtage betaling i 500-eurosedler … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ægtepar dømt for salg af kopivarer

HOUSE OF THE DRAGON slår igen seer-rekord

HBO Original-serien HOUSE OF THE DRAGON er den mest sete titel på HBO’s streamingtjenester i Europa nogensinde.

Premieren på HOUSE OF THE DRAGON havde det største antal seere for en ny originalserie i HBO’s historie, og blev samtidig den bedste serielancering på HBO Max i hele USA, Latinamerika og Europa. Alle afsnit af serien er nu i gennemsnit set af 29 millioner seere i USA.

– Vi er så begejstrede over at se HOUSE OF THE DRAGON falde i god jord hos Game of Thrones-fans rundt om i verden, såvel som nye seere, der opdager Westeros’ verden for første gang. Tillykke til George, Ryan, Miguel og hele HOUSE OF THE DRAGON-holdet med en utrolig første sæson, udtaler Casey Bloys, Chairman og CEO, HBO og HBO Max

Hele første sæson af HOUSE OF THE DRAGON kan nu streames på HBO Max.

house of dragon

HOUSE OF DRAGON slår igen rekord … (Foto: PR)Læs også: Det vidste du ikke om streaming

Intet strafbart bag branden i Bilka i Vejle

Sydøstjyllands Politi modtog natten til søndag anmeldelse om brand i Bilka i Vejle, og først efter mange timers slukningsarbejde kunne politi og teknikere mandag rykke ind for at undersøge brandstedet.

Sydøstjyllands Politi kan ved hjælp af blandt andet videooptagelser konkludere, at branden er opstået på grund af en teknisk fejl. Der ligger dermed ikke noget strafbart bag branden, og det er derfor ikke længere en sag for politiet, som har ophævet politi-afspærringerne.

Brandmyndighederne oplyser dog, at bygningen ikke er sikker. Derfor opfordres borgere fortsat til at holde sig på afstand af brandstedet.

Hvad der nu videre skal ske med bygningen er nu op til ejeren og dennes forsikringsselskab. Sydøstjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger i sagen.

Bilka supermarked (Foto: PR)
Intet strafbart bag branden i Bilka i Vejle … (Foto: PR)

Læs også: Salling Group forlænger prisloft i Bilka, føtex og Netto

Dagens video: Biden uddeler slik

· Mere fra samme kategori ·