Læs også:

Close
computer læge sygeplejerske

NEWS: 120 studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen flyttes ud af København

Nyheder  | 

120 studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen flyttes ud af København · Mand tiltalt for at uddele sæd · European Energy indgår samarbejde om grønt flybrændstof · Tre polske statsborgere varetægtsfængslet i sag om tyveri og hæleri af værdifulde genstande · Dagens billede: Ny viden om oxygen · Fredagsfjol: Zac Efron snack 😅

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

120 studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen flyttes ud af København

Københavns Professionshøjskole flytter nu 120 studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen ud af København. Og Hillerød bliver sandsynligvis centrum for en ny læreruddannelse samt flere studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen.

Københavns Professionshøjskoles bestyrelse har godkendt en foreløbig plan for udflytning af studiepladser i hovedstadsregionen. Planen kommer i kølvandet på den politiske aftale ‘Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’, som regeringen og en lang række partier vedtog før sommer, der skal øge antallet af studiepladser uden for de største byer.

I institutionsplanen lægges der op til at etablere en ny læreruddannelse i Hillerød med et årligt meroptag på 66 studiepladser. Pladserne findes ved at udflytte studiepladserne fra de nuværende læreruddannelser på Frederiksberg og Vesterbro. Der eksisterer i forvejen en sygeplejerskeuddannelse på Campus Nordsjælland med 304 studiepladser. Ifølge institutionsplanen udflyttes der ekstra 120 årlige studiepladser fra sygeplejerskeuddannelsen på Nørrebro til Nordsjælland.

Desuden udflyttes der årligt 64 pladser fra socialrådgiveruddannelsen på Frederiksberg til Nordsjælland. Der eksisterer i forvejen en socialrådgiveruddannelse på Campus Nordsjælland med 80 studiepladser. Hillerød bliver muligvis centrum for udflytning.

– Det er vores vurdering, at vi bedst kan skabe et stærkt fagligt miljø og et attraktivt studiemiljø i Hillerød eller omegn, hvor vi i forvejen har uddannelser, forklarer rektor Stefan Hermann fra Københavns Professionshøjskole og fortsætter:

– Vi har primært udflyttet studiepladser på vores sygeplejerskeuddannelse, da vi her i forvejen må afvise kvalificerede ansøgere i København. Det er ikke tilfældet for vores lærer- og pædagoguddannelser, hvor vi har masser af ledige pladser i København. Men det er langt fra sikkert, at alle vores ansøgere vil følge med til Hillerød eller omegn, og det er også i Storkøbenhavn, at hospitalerne i høj grad mangler arbejdskraft. Så det er langt fra en optimal løsning.

Københavns Professionshøjskole skal ifølge aftalen ‘Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark’ som minimum udflytte 500-550 studiepladser inden for lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen samt etablere 150 nye pladser.

Ifølge rektor Stefan Hermann vil det dog ikke være forsvarligt at udflytte og etablere så mange studiepladser. Derfor har Københavns Professionshøjskole i den nuværende plan peget på 330 studiepladser.

– Vi har som uddannelsesinstitution et ansvar for at levere dygtige dimittender til hovedstadsregionen. Der er allerede i dag stor mangel på lærere, pædagoger og sygeplejersker, og vi ser ind i en demografisk udvikling i Region Hovedstaden med flere ældre og flere børn. Så vi har fremlagt en plan, der er ansvarlig og realistisk, men som på ingen måde løser vores rekrutteringsudfordringer. Tværtimod, fortsætter Stefan Hermann.

Tidsmæssigt er det intentionen i planen at tage hul på udflytningen af pladser på læreruddannelsen fra sommeren 2023 – og i årene efter på sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen.

I den politiske aftale forpligtes Københavns Professionshøjskole ligeledes til at reducere optaget på de øvrige uddannelser i Storkøbenhavn med op til 10 procent. Det svarer til cirka 150 studiepladser. Der er allerede sket en reduktion på samlet set 42 studiepladser på jordemoderuddannelsen og radiografuddannelsen, hvor der etableres helt nye uddannelsesudbud i henholdsvis Slagelse og Næstved, som dog ikke skal varetages af Københavns Professionshøjskole. Dermed mangler stadig ca. 110 studiepladser, som der endnu ikke er lavet en færdig plan for.

– Vi er stadig ved at analysere, hvorledes vi bedst kan reducere optaget i Storkøbenhavn, uden at det kommer til at gå ud over for eksempel det faglige miljø og vores samarbejdspartneres behov for arbejdskraft. Der er jo i øjeblikket stor mangel på jordemødre på fødegangene i hovedstaden, så det var bestemt ikke et område, hvor Københavns Professionshøjskole ligefrem havde lyst til at flytte studiepladser helt ud af Region Hovedstaden, siger Stefan Hermann.

Københavns Professionshøjskole har mulighed for enten at udflytte de 150 pladser eller at nedlægge dem.

– Da den politiske aftale om udflytning desværre er kraftigt underfinansieret for Københavns Professionshøjskole, bliver vi nødt til seriøst at overveje helt at nedlægge pladser eller uddannelser i København. Ellers vil planen komme til at gå ud over alle vores studerende i form af lavere kvalitet, siger Stefan Hermann.

Han understreger, at Københavns Professionshøjskole går konstruktivt ind til arbejdet med at skabe bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark – og i hele hovedstadsregionen. Men det er som nævnt en stor hæmsko, at udflytningsplanen er markant underfinansieret for Københavns Professionshøjskole, der i forvejen har 84 procent af alle de nuværende studiepladser i Storkøbenhavn.

– Vi har en særlig udfordring her i hovedstadsområdet, hvor mange unge søger ind mod København – og ind på universiteterne. Hvis vi rykker for mange studiepladser ud af København og væk fra vores potentielle ansøgere, så risikerer vi i sidste ende at stå med færre uddannede lærere, pædagoger og sygeplejersker om ganske få år. Det vil være katastrofalt”, advarer Stefan Hermann.

Den endelige institutionsplan er sendt til godkendelse hos Uddannelses- og Forskningsministeriet i går den 12. januar 2022.

computer læge sygeplejerske
120 ustudiepladser flyttes fra København … (Foto: Unsplash)

Læs også: Folketinget slutter sygeplejerskekonflikt

Mand tiltalt for at uddele sæd

En 54-årig mand er ved retten i Herning tiltalt for at have distribueret sæd uden tilladelse fra Styrelsen for patientsikkerhed. Det er sket på baggrund af en anmeldelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed og politiets senere efterforskning, hvor den 54-årige mand nu er tiltalt for, i en periode fra oktober 2017 til marts 2020, at have transporteret og leveret sæd til kvinder i Danmark uden at have tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket er en overtrædelse af Vævsloven.

Håndtering af væv og celler – herunder sæd – må kun ske med tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed blandt andet af hensyn til at sikre sundhed, kvalitet og sikkerhed hos de mennesker, der behandles med doneret væv og celler og for at sikre, at der ikke sker overførsel af sygdomme.

Manden er desuden tiltalt for at have fungeret som sæddonor fra mere end én sædbank, hvilket ikke er tilladt af hensyn til at sikre, at antallet af børn født af samme donor begrænses, og at der sker en geografisk spredning af graviditeter opnået med samme donor.

Hvis manden findes skyldig i tiltalen, står han til en bøde på 100.000 kroner. Sagen skal for retten i Herning den 31. januar 2022, hvor der også forventes at falde dom.

kondom sex
En 54-årig mand er ved retten i Herning tiltalt for at have distribueret sæd uden tilladelse fra Styrelsen for patientsikkerhed. (Foto: Unsplash)

Læs også: Studie viser, at COVID-19 ikke smitter gennem sæd

European Energy indgår samarbejde om grønt flybrændstof

European Energy og det amerikanske firma Vertimass har underskrevet en hensigtserklæring om at videreudvikle teknologi inden for grønt brændstof til jet, diesel og benzinmotorer.

I fremtiden skal flybrændstof være grønt, hvis det står til European Energy. Derfor har den danske udvikler af sol- og vindenergi samt power-to-x underskrevet en hensigtserklæring om at styrke udviklingssamarbejdet med det amerikanske firma Vertimass, der har specialiseret sig i at omdanne metanol til brændstof, der kan bruges i jet, diesel- og benzinmotorer.

European Energy har allerede i dag opført et pilotanlæg i Aalborg sammen med Aalborg Universitet, der producerer e-metanol – og er flere steder i Danmark i gang med at udvikle storskala PtX-anlæg, der bruger energi fra sol og vindkraft til at producere e-metanol. Det første af de store anlæg kommer til at levere e-methanol til blandt Maersk fra slutningen af 2023.

– European Energy er klar til at indtage en central rolle i den grønne omstilling. Gennem PtX-løsninger kan vi være med til at bringe vedvarende energi ind i de sektorer, der i dag stadigvæk er nødsaget til at bruge fossile brændstoffer. Det kan fx være inden for brændstof til flybranchen, hvor vi ser et stort potentiale i at kunne kombinere vores viden omkring e-metanol med Vertimass’ teknologi, forklarer Søren Knudsen Kær, Head of Technology i European Energys PtX-afdeling.

Vertimass producerer bæredygtige brændstoffer og kemikalier fra metanol og ætanol med høj effektivitet, hvilket kan reducere drivhusgasemissionerne dramatisk i forhold til at bruge fossile brændstoffer.

Teknologien til fremstilling af jetbrændstof og kemikalier fra metanol giver mulighed for markant at reducere drivhusgasfodaftrykket hos forbrugere af disse brændstoffer.

– Vertimass ser frem til at bruge e-metanol til vores unikke måde at producere kulbrinter. En kombination af disse teknologier vil ikke kun kunne producere bæredygtigt flybrændstof og andre kulbrintebrændstoffer, som er CO2-neutrale, men også, afbøde klimaændringer ved at omdanne kuldioxid til vedvarende plast og dermed permanent fjerne denne drivhusgas fra atmosfæren, slutter Vertimass’ CEO Charles Wyman.

fly rejse brændstof
European Energy indgår samarbejde om grønt flybrændstof … (Foto: Unsplash)

Læs også: Kender du begrebet flyskam

Tre polske statsborgere varetægtsfængslet i sag om tyveri og hæleri af værdifulde genstande

De tre personer blev anholdt den 18. november 2021 af det tyske forbundspoliti nær Rostock i en polsk indregistreret varebil med blandt andet mærkevarecykler, og personerne er nu udleveret til Danmark. Politiet formoder, at genstandene stammer fra tyverier flere steder i landet.

Tre polske statsborgere, to mænd på 27 og 24 år og en 21-årig kvinde, blev mandag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for dels tyveri, dels hæleri af en række værdifulde genstande.

De tre personer blev anholdt den 18. november 2021 af det tyske forbundspoliti nær Rostock i en polsk indregistreret varebil med otte mærkevarecykler, en el-cykel samt en havetraktor og en marksprøjte i varerummet. Politiet formoder, at genstandene stammer fra tyverier flere steder i Danmark.

De tre anholdte blev efterfølgende udleveret til Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) på baggrund af en europæisk arrestordre. Udleveringen fandt sted mandag klokken 10.00 ved grænsen, hvorefter de tre personer blev fremstillet i grundlovsforhøret.

Sagen bliver efterforsket af UKA Vest, da der er tale om en sag om omrejsende kriminelle udlændinge, der har opereret via den dansk-tyske landegrænse, og hvor hændelserne kan være sket flere steder i Danmark. Af samme årsag fandt grundlovsforhøret også sted ved Retten i Sønderborg.

De tre personer nægter sig skyldige, men har ikke kæret varetægtsfængslingen.

7'er fritz hansen arne jacobsen designerstol
Tre polske statsborgere varetægtsfængslet i sag om tyveri og hæleri af værdifulde genstande … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Stort fald i tyveri i julen

Dagens billede: Ny viden om oxygen

Fredagsfjol: Zac Efron snack 😅

· Mere fra samme kategori ·