Læs også:

Close
bakspejl bil pige køre (Foto: Unsplash)

NEWS: Politiet stopper uopmærksomme trafikanter

Nyheder  | 

Politiet stopper uopmærksomme trafikanter · Kryptovaluta er ‘Det Vilde Vesten’, advarer Finanstilsynet · Et års ventetid på behandling for børn af misbrugere · Sundhedsstyrelsen vil tilbyde alle over 65 et tredje vaccinestik · Dagens video: Alternativ fiskerimetode

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Politiet stopper uopmærksomme trafikanter

I denne uge har politiet over hele landet særligt fokus på uopmærksomme trafikanter. Det sker samtidig med, at en landsdækkende kampagne opfordrer flere til at køre bil, når de kører bil.

Uopmærksomhed eller manglende orientering er årsag til hver anden dødsulykke i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra i mandags den 27. september og til og med på søndag den 3. oktober.

– Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, forklarer politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Hvad laver folk bag rattet? Rigspolitiets Nationale Færdselscenter har gennemført en undersøgelse i hele landet i 2019, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 20.000 trafikanter foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen viser, at 0,8 % af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel taler i håndholdt mobiltelefon, mens bilen er i fart. Undersøgelsen viser også, at det særligt blandt de tunge køretøjer, især lastbiler, er et problem. Blandt lastbilchauffører taler 2,7 % i håndholdt mobiltelefon.

Brugen af håndholdt mobiltelefon under kørsel er faldet siden en tilsvarende undersøgelse i 2017, hvor 1,0 % af alle førere af personbil og 3,8 % af lastbilchauffører talte i håndholdt mobiltelefon.

Herudover viser undersøgelsen, at 7,8 % af alle førere af personbiler og varevogne under deres kørsel foretager en såkaldt distraherende handling, så fx at tale i håndholdt eller håndfri mobiltelefon, indstille GPS, spise, drikke eller lignende.

Hvor cirka 8 % af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer (især lastbiler) mere end dobbelt så stort, nemlig 18,7 %, viser observationerne fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Den samlede mængde distraherende handlinger er altså steget med 2 procentpoints siden den tilsvarende undersøgelse i 2017 for både førere af person-/varebiler og med 4 procentpoints for førere af lastbiler.

– Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

I en undersøgelse som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik blandt 1.504 bilister i efteråret 2020 svarer 19 %, at de ‘meget ofte’, ‘ofte”’ eller ‘engang imellem’ bruger håndholdt mobil, mens de kører.

Så farlig er uopmærksomhed i trafikken. Se mere på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside her.

bakspejl bil pige køre (Foto: Unsplash)
Hvad laver du, når du kører bil …  (Foto: Unsplash)

Læs også: Flere er vrede på deres medtrafikanter 

Kryptovaluta er ‘Det Vilde Vesten’, advarer Finanstilsynet

Forbrugerne skal passe på investeringer i kryptoaktiver som Bitcoins, fordi produkterne er uregulerede. Derfor har man som forbruger heller ingen særlig beskyttelse og man risikerer at miste sin opsparing.

Investering i kryptovaluta er populært blandt almindelige hjemmeinvestorer, som søger alternative investeringsmuligheder, der kan give lukrative afkast på opsparingen. Det får nu Finanstilsynet til at følge op på sine tidligere advarsler mod kryptovaluta som investeringsform.

– Finanstilsynet planter et advarselsskilt på kryptovaluta, fordi udstedere af kryptovaluta ikke er lovregulerede eller underlagt tilsyn fra myndighederne. Det samme gælder ofte handelstjenesterne. Forbrugerne kan derfor ikke føle sig beskyttet i samme grad, som hvis forbrugerne handler med regulerede finansielle produkter som aktier og obligationer, siger kontorchef Ulla Brøns Petersenfra Finanstilsynets Forbrugerkontor.

I modsætning til de fleste andre investeringsprodukter, er der ingen lovgivning, som sætter grænser for, hvor komplekst, uigennemsigtigt og risikabelt en investering i kryptoaktiver må være. Beskyttelse gennem obligatoriske egnethedstests eller informationskrav får man heller ikke, når man sætter penge i kryptovaluta.

– Den risiko, som fraværet af forbrugerbeskyttelse giver, må man lægge oven i den risiko, som kryptovaluta udgør som investeringsform – især for pensionsopsparingen. Værdien kan på kort sigt lynhurtigt tage en rutsjebanetur, og på langt sigt er produkter baseret på krypoaktiver også forbundet med flere risici. Finanstilsynet opfordrer derfor almindelige forbrugere til at være meget forsigtige med at placere deres opsparing i kryptovaluta, fortsætter kontorchef Ulla Brøns Petersen.

Myndighederne har endnu ikke mulighed for at holde øje med handelstjenesternes aktiviteter. Derfor har svindlere også gode muligheder for at udgive sig som investeringsmæglere og franarre forbrugerne deres opsparing. Det er selvfølgelig ikke lovligt, men dem der har modtaget betalingen vil ofte være ”over alle bjerge”, eller måske nærmere godt gemt i cyberspace. For lægmanden er det ikke altid tydeligt, om der bag den professionelle markedsføring og onlineplatforme gemmer sig en legitim virksomhed.

– Forbrugerne bør derfor generelt forholde til sig kritisk til både investeringsmægleren og det markedsførte kryptoprodukt, afslutter Ulla Brøns Petersen.

Der arbejdes aktuelt i EU på at etablere en fælleseuropæisk regulering af markedet for kryptovalutaer. EU-lovgivningen MICA vil blandt andet indføre tilladelseskrav. Finanstilsynet forventer, at denne forordning vil blive vedtaget inden året er omme.

Fakta: Fem råd om investering i kryptovaluta: 

1. Vælg et mindre risikabelt alternativ

Hvis du investerer i kryptovaluta, tager du en meget høj risiko og kan miste opsparingen. Overvej om traditionelle investeringsformer, som aktier, passer bedre til din risikoappetit. Historien viser, at aktier over tid giver afkast, hvis du er villig til at tage risikoen.

2. Vælg tjenester til kryptohandel, som er godkendt af Finanstilsynet

Brug Finanstilsynets virksomhedsregister til at tjekke, at rådgivnings- eller mæglerfirmaet er godkendt af Finanstilsynet. Hvis firmaet er godkendt, minimerer du risikoen for svindel eller dårlig rådgivning.

3. Match din risikoprofil og din investering gennem rådgivning

En del af forbrugerbeskyttelsen ved de regulerede investeringer ligger i, at et mæglerfirma skal sikre, at der er en sammenhæng mellem din appetit på risiko, og den risiko du løber.

4. Vær kritisk over for løfter om store og hurtige afkast

Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det det sikkert også. Der er stor sandsynlighed for, at du enten tager en høj risiko, eller der er tale om svindel, hvis du bliver lovet priser og afkast, som er højere end normalt.

5. Hvis du er blevet svindlet, så gå til banken og politiet

Hvis du har overført penge med en kortbetaling, kan du kontakte banken og forsøge at få trukket pengene tilbage. Du kan også anmelde svindel til dansk politi, men ofte vil efterforskningen bliver givet videre til udenlandske myndigheder.

Finanstilsynet advarer om kryptovaluta … (Foto: Unsplash)

Læs også: Sådan får du dit daglige investering-fix

Et års ventetid på behandling for børn af misbrugere

Hvis du har psykiske følger efter en opvækst i hjem ramt af alkoholproblemer, så må du vente i op mod 12 måneder, før du kan få behandling. Det kan vi ikke være bekendt, siger landsleder i TUBA, der yder gratis terapi til unge mellem 14-35 år, der er vokset op i familier med misbrug.

– Har du psykiske problemer, så må du vente i op til 12 måneder for at få behandling. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, siger landsleder i TUBA Danmark siger Henrik Appel.

TUBA Danmark er en nonprofitorganisation, som yder gratis terapi til unge mellem 14-35 år, der er vokset op i familier ramt af alkoholproblemer eller stofmisbrug.

– Vi oplever et stigende behov for behandling af de senfølger, som de unge generes af efter en barndom med forældre, der drikker for meget eller misbruger stoffer. Vores venteliste stiger og stiger, så der nu kan være op mod 12 måneders ventetid på at komme i individuel terapi i de store byer. Det er i forvejen svært for de unge at række ud efter hjælp, så når de så gør det, så gør det simpelthen så ondt på vores psykologer og terapeuter, at de efter den første forsamtale må sige til de unge, at de først kan komme i gang med behandling om et år. Det kan vi ikke være bekendt menneskeligt eller som samfund, fortsætter Henrik Appel.

TUBA har 70 fastansatte og cirka 150 frivillige psykologer og terapeuter, der hvert år behandler op mod 4.000 unge i alderen 14-35 år. Behandlingen er finansieret af midler fra stat, kommuner og fonde.

– Næste år står vi til at skulle skære i vores stab. Vi mangler godt 12 millioner for at kunne behandle ligeså mange som i år. Og flere hvis vi skal få nedbragt ventelisten, slutter Henrik Appel.

Lige nu står der cirka 1.200 unge på venteliste til at komme i behandling i TUBA. De unge, der søger hjælp i TUBA, har ofte som børn oplevet fysisk og psykisk vold, overgreb og selvmordstrusler fra far og mor. De plages som ung og voksne af senfølger som PTSD, angst, depression, spiseforstyrrelser og selvmordstanker.

62% af de unge, som har været i behandling i TUBA, angiver selv, at der var psykisk vold i hjemmet, 42% at der var fysisk vold i hjemmet, og 22% at de har været udsat for seksuelle krænkelser.

Sundhedsstyrelsen anslår, at der i hver skoleklasse sidder 1-2 børn, som er ramt af forældre med alkoholproblemer. Cirka 30% har ifølge statistikken forøget risiko for selv at udvikle et misbrug. Forældre med misbrugsproblemer har i dag ret til behandling indenfor 14 dage. Deres børn har ikke samme ret, når de har brug for at få behandlet senfølger efter en opvækst med forældre, der har drukket for meget eller haft et stofmisbrug.

alkohol alkoholiker misbrug
Der er nu et års ventetid på behandling for børn af misbrugere, fortæller TUBA … (Foto: Unsplash)

Læs også: Derfor droppede hun alkohol

Sundhedsstyrelsen vil tilbyde alle over 65 et tredje vaccinestik

I løbet af de næste uger vil endnu flere danskere få tilbudt et tredje stik med vaccinen mod coronavirus. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Også de danskere, som har fået Johnson & Johnsons vaccine, får tilbudt et ekstra stik.

Lige nu er det plejehjemsbeboere og folk med meget svækket immunforsvar, der får det tredie ‘booster-stik’, men danskere over 85 bliver de næste, som får tilbudt stikket. Sundhedspersonale får også samme tilbud på sigt, og derefter er planen, at personer ældre end 65 år og ansatte i sundhedspersonalet får tilbudt endnu en vaccinedosis, lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Hvornår det sker, er dog ikke fastlagt endnu.

corona vaccine pfizer biontech
Nu tilbydes alle over 65 en tredje vaccine … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Coronapandemien har skabt nye kaffevaner

Dagens video: Alternativ fiskerimetode

· Mere fra samme kategori ·