Læs også:

Close
paddleboard havet fritid

NEWS: Salg af udstyr til udendørs liv i vild vækst

Nyheder  | 

Salg af udstyr til udendørs liv i vild vækst · Naturen skal kortlægges i statens urørte skove · Brug for at flere unge og flere kvinder vælger elektronik · I går blev der vaccineret på livet løs · Dagens billede: Amanda Gorman på forsiden af Vogue

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Salg af udstyr til udendørs liv i vild vækst

Coop står på den stærke nye bølge og åbner specialbutik for udendørsliv, med for eksempel paddleboards og alt til camping, for danskernes interesse for at dyrke vandsport og bevæge sig i naturen er i eksplosiv vækst.

Over de seneste tre år er onlinesalget af udstyr til udendørsliv i Danmark vokset med cirka 30 procent og er nu over 1,5 milliard kroner. Samtidig viser en ny undersøgelse, som Coop har gennemført blandt sine medlemmer, at 46 procent forventer at tilbringe mere tid ude i naturen, end de tidligere har gjort. Det er baggrunden for, at Coop nu åbner en ny online-butik, Friluftsliv.

Her har Coops indkøbere udvalgt kvalitetsprodukter til gode oplevelser i naturen, blandt andet paddleboards, våddragter, telte, camping -og glamping udstyr (Glamping er luksuriøs camping).

– Det er et af de hurtigst voksende vareområder, og den udvikling er blevet forstærket af Corona, som kun har skærpet danskernes lyst til at komme udendørs, fortæller kommerciel direktør Peter Gram Møller, Coop.dk Shopping.

Nogle af varerne har kunnet købes på Coop.dk Shopping, men udvalget er udvidet og samlet i et fælles univers.

For eksempel er der nu flere forskellige slags paddleboards at vælge imellem. Det er et surfbræt, man står på og kommer frem med hjælp af en paddel. Fra 2019 til 2020 3-doblede Coop-salget. Med flere boards fra cirka 1.600 til 2800 kroner, forventes væksten at blive forstærket.

paddleboard havet fritid
Coop har stor stigning i for eksempel salg af paddleboards … (Foto: Unsplash)

Læs også: Derfor skal du prøve windsurfing

Naturen skal kortlægges i statens urørte skove

I disse år er der gang i en historisk udlægning af store områder af urørt statsskov for at give naturen et løft. AAGE V. JENSEN NATURFOND giver ni millioner kroner til at kortlægge biodiversiteten i 20 af de nye urørte skove.

De statslige skove og naturområder er under hastig forandring, og i løbet af de kommende år vil arealet af urørt statsskov blive firedoblet i forhold til i 2016. Samtidig er endnu mere urørt skov på vej med Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020. For at kunne følge udviklingen for skovens planter og dyr har Naturstyrelsen fået ni mio. kroner af AAGE V. JENSEN NATURFOND til at gennemføre en såkaldt baseline, der skal give et grundigt øjebliksbillede af naturen i 20 af de nye områder med urørt skov.

–  I AAGE V. JENSEN NATURFOND er vi glade for at kunne bidrage med vigtig ny viden i Naturstyrelsens store projekt for omlægning til urørt skov. Selv med stærke forskningsanbefalinger, færdes projektet på delvist ubetrådt land, hvorfor det er helt nødvendigt at måle og dokumentere tilstand og effekter på biodiversiteten, som er hele formålet med urørt skov – det kommer os alle til gavn, forklarer direktør Hanne Haack Larsen.

– Vi har gang i historisk store indsatser for at genoprette naturen og biodiversiteten på statens arealer. Med donationen fra AAGE V. JENSEN NATURFOND kan vi nu sætte gang i en stor og grundig feltundersøgelse, der er designet af biodiversitetsforskere, og som kan gentages om nogle år. Det er meget værdifuldt, at vi nu får et langt bedre grundlag for at blive klogere på, hvad de store indsatser betyder for naturen, siger vicedirektør Signe Nepper Larsen i Naturstyrelsen.

Undersøgelsen skal give Naturstyrelsen overblik over status er for biodiversiteten lige nu og her og dermed en mulighed for at gentage tilsvarende undersøgelser i fremtiden, når tiltagene og urørt skov forhåbentlig har haft en positiv effekt på biodiversiteten.

Undersøgelsen bliver gennemført i 20 af de nye områder for urørt skov fra 2021 til 2023. Områderne spænder lige fra Skagen Klitplantage til Almindingen på Bornholm, så der er mange forskellige typer skov fra hele landet med i den nye baseline. Feltundersøgelserne dækker blandt andet opgørelse af mængden af dødt ved i skovene, skovstrukturen, jordbundsforholdene, og så bliver der eftersøgt forskellige artsgrupper som sommerfugle, flagermus og vedboende svampe.

Ud over at skovene bliver urørt af skovdrift, bliver der gennemført naturgenopretning i skovene f.eks. ved at genoprette den naturlige hydrologi, hvor dræn og grøfter fjernes, eller ved at veteranisere træer.

Fakta

  • Projektet finansieres med ni mio. kroner af AAGE V. JENSEN NATURFOND. Fonden yder støtte til mange danske naturprojekter og samarbejder bredt med både forskning og konkrete tiltag. Målet er at sikre naturbeskyttelse, -genopretning og -formidling til gavn for den danske biodiversitet og oplevelse af naturen.
  • Beløbet på 9 mio. kroner er fordelt med 7,9 mio. kroner til selve dataindsamlingen og 1,1 mio. kroner afrapporteringen.
  • Designet af feltundersøgelserne er udarbejdet af forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet.
  • Opgaven med at indsamle data og lave feltundersøgelserne i de 20 skove gennemføres via et EU-udbud , der er åbent for tilbud i perioden (12.04.2021 til 28.05.2021).
  • Naturgenopretningstiltagene i skovene bliver registreret, så der vil være et overblik over, hvilke tiltag er foretaget hvor, når der skal laves en vurdering af effekterne.
  • Alle data, der indsamles på feltundersøgelserne, vil blive offentliggjort påDanmarks Naturdata. Se mere her.

Læs mere om Naturstyrelsens arbejde med at udlægge urørt skov her.

naturstyrelsen svamp natur skov
Nu skal biodiversiteten kortlægges … (Naturstyrelsen)

Læs også: Danskerne har købt skov på Lolland

Brug for at flere unge og flere kvinder vælger elektronik

Den digitale omstilling i Danmark er under pres på grund af stor efterspørgsel efter medarbejdere med uddannelse inden for elektronik. Det viser en ny analyse fra DI Digital, som er branchefællesskab for digitale virksomheder og elektronikvirksomheder.

På den baggrund ønsker branchedirektør Rikke Hougaard Zeberg, at der bliver skruet op for uddannelsen af for eksempel elektronikingeniører, samtidig med at vi får flere kvinder til at søge den vej.

– Der er et stort behov for, at vi får uddannet flere inden for elektronik. Beskæftigelsen er tårnhøj, og virksomhederne oplever hård konkurrence om at få medarbejdere med de rette kompetencer inden for elektronik, siger Rikke Hougaard Zeberg.

DI Digitals analyse viser, at erhvervslivet bredt og i stigende omfang efterspørger ingeniører inden for elektronik. Eksempelvis har medicinalindustrien fordoblet deres brug af ansatte med disse kompetencer over en 10-årig periode. Også it-konsulenter og informationstjenester tiltrækker flere og flere. Beskæftigelses-frekvensen ligger ligeledes højere for uddannelser inden for elektronik end andre uddannelser på samme niveau.

Udover at få flere igennem uddannelsessystemet med disse kompetencer, mener DI Digital også, at der skal lokkes flere unge kvinder til at tage en elektronikuddannelse. Kun 9 pct. af de elektronikuddannede er kvinder.

– Et af de greb, som vi ikke har været så gode til i Danmark, er at få flere kvinder ind på ingeniøruddannelserne inden for elektronik – og det skal vi gøre en ekstra indsats for nu og i de kommende år. Vi skal ind og arbejde med vores kultur allerede i folkeskolen, så vi kan få flere kvinder til at interessere sig for de matematiske og naturvidenskabelig fag. Her kan vi helt sikkert lære noget fra andre lande, som er lykkedes med at få flere kvinder ind på disse studieretninger, siger Rikke Hougaard Zeberg.

Et digitalt land som Danmark er afhængig af elektronik. Det ses også med den stigende efterspørgsel efter elektronikkompetencer i flere brancher. Veluddannede med kompetencer er afgørende for Danmark, fordi der er skarp konkurrence med f.eks. Kina, og andre lande som skubber på den digitale udvikling. Derfor er det ifølge DI Digital ekstra vigtigt at få flere igennem ingeniøruddannelserne med fokus på elektronik.

– Det er ikke kun i Kina, at der skal produceres og udvikles elektronik. Danmark har et godt udgangspunkt med rigtig mange virksomheder i forskellige brancher, som igennem elektronik bidrager til vores højt digitaliserede samfund – og det gælder både i form af produktion og udvikling. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi som samfund bliver ved med at føde ind med de fornødne kompetencer, siger Rikke Hougaard Zeberg.

computer arbejde job
Den digitale omstilling skal have flere unge og kvinder til at vælge elektronik … (Foto: Unsplash)

Læs også: Kvinder og mænd med samme uddannelse får ikke lige løn

I går blev der vaccineret på livet løs

Hele 100.000 skulle mandag vaccineres. Men det er blot den helt store generalprøve, der leder frem til juni måned, hvor det forventes, at man skal kunne vaccinere helt op til 400.000 personer om dagen, hvis leverancerne af vacciner ellers kan følge med.

Det var fem af landets fem regioner, der i går deltog i den såkaldte såkaldte stresstest, som skal afprøve regionernes kapacitet og finde eventuelle bump i den store vaccineudrulning. Og den fandt sted på 60 store og små vaccinationssteder over hele landet.

coronavaccine (Foto: Unsplas)
Mandag var den helt store vaccinedag … (Foto: Unsplash)

Læs også: Kan du blive fyret, hvis du nægter vaccination

Dagens video: Amanda Gorman på forsiden af Vogue

· Mere fra samme kategori ·