Læs også:

Close
Stress, anxiety, angst, stress, 10 ting, hjælpsom, hjælpsomt

NEWS: Kvinder rammes oftere af arbejdsrelateret stress end mænd

Nyheder  | 

Kvinder rammes oftere af arbejdsrelateret stress end mænd · Fælles aktion mod deling af seksuelt overgrebsmateriale med børn · Syv anholdt for ulovligt arbejde trods varslet aktion · Dansk biotek-virksomhed revolutionerer kampen mod frygtet leversygdom · 40-årig mand idømt lang fængselsstraf for at formidle salg og indsmugling af narkotika · Dagens billede: København på verdenskortet

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Kvinder rammes oftere af arbejdsrelateret stress end mænd

På tværs af brancher, uddannelsesniveau og alder viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at kvinder oftere end mænd oplever arbejdsrelateret stress. Kvinder med hjemmeboende børn oplever sjældnere arbejdsrelateret stress end jævnaldrende kvinder uden børn.

Arbejdsrelateret stress er 43 procent mere udbredt blandt kvinder end mænd. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udarbejdet i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag. Analysen er lavet på baggrund af survey- og registerdata fra Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik.

15,1 procent af kvindelige lønmodtagere svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at de har oplevet arbejdsrelateret stress inden for de seneste to uger. For mændene gælder det 10,5 procent.

– Det er en virkelig markant forskel, når kvinder bliver ramt af arbejdsrelateret stress næsten en halv gang oftere end mænd, udtaler Emilie Damm Klarskov, som er analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– En mulig årsag kan være, at kvinder foretager mere af det uformelle arbejde på arbejdspladserne. På den måde får kvinderne flere arbejdsopgaver, end der står i deres stillingsbeskrivelse, siger Emilie Damm Klarskov, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Kvinder er mere stressede på tværs af brancher og uddannelsesbaggrund … Personer med henholdsvis korte og lange videregående uddannelser oplever oftest arbejdsrelateret stress. For alle uddannelsesgrupper gælder det, at flere kvinder end mænd oplever stress.

Tendensen til, at kvinder er mere stressede går igen i alle brancher. Kun i bygge- og anlægsbranchen er kvinder og mænd næsten lige stressede. Den højeste grad af stress findes inden for finansiering, forsikring, ejendomshandel og -service. Her melder over 19 procent af kvinderne og 11-12 procent af mændene om stress.

Den mindst stressede branche er ‘kultur, fritid og anden service’, men det er til gengæld her, der er størst forskel mellem kønnene. Her er kvinder næsten dobbelt så ofte stressede som mænd.

Yngre lønmodtagere rammes oftere af stress … Generelt rammer stress oftere de yngre lønmodtagere. Både blandt mænd og kvinder er stress mest udbredt blandt 30-39-årige, hvor cirka 19 procent af kvinderne og cirka 14 procent af mændene melder om arbejdsrelateret stress. Stress er mindst udbredt blandt de +60-årige.

– Når de yngste lønmodtagere er mest stressede på arbejdet, tyder det på et mismatch mellem arbejdets krav og medarbejderens erfaring med at løse opgaverne. Det er også i den alder, at man forsøger at bide sig fast på arbejdsmarkedet og måske gøre karriere. Det kan øge presset, men det kan nok ikke forklare hele forskellen, forklarer Emilie Damm Klarskov, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Stress rammer ikke børnefamilier hårdest … En oplagt forklaring på, hvorfor de yngre lønmodtagere er mere stressede, kunne være, at det typisk er dem, der har små børn, og som derfor kan have sværere ved at balancere arbejde og hjemmelivet. Men det lader ikke til at være forklaringen.

– Vi kan se, at både mænd og kvinder uden hjemmeboende børn er væsentlig mere stressede på arbejdet end dem med børn. Så vi skal finde en anden forklaring, afslutter Emilie Damm Klarskov.

Læs analysen her.

Analysens hovedkonklusioner:

15,1 procent af kvindelige lønmodtagere har oplevet arbejdsrelateret stress de seneste to uger, rapporterer de i en spørgeskemaundersøgelse. Det gælder for 10,5 procent af mandlige lønmodtagere. Stress er altså 43 procent mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd.

At stress er mere udbredt blandt kvinder end mænd, gælder på tværs af brancher. Kun inden for ‘bygge og anlæg’ er mænd og kvinder stressede i omtrent samme grad.

Stress er mest udbredt blandt kvinder med korte og lange videregående uddannelser og mindst udbredt blandt ufaglærte mænd, faglærte mænd samt mænd med mellemlange videregående uddannelser.

At kvinder oftere oplever arbejdsrelateret stress end mænd, skyldes ikke at de har børn. Faktisk er kvinder med børn mindre stressede end jævnaldrende kvinder uden børn.

Stress, anxiety, angst, stress, 10 ting, hjælpsom, hjælpsomt
Kvinder rammes oftere af arbejdsrelateret stress end mænd … (Foto: Pexels)

Læs også: Stress ned med en af disse hobbyer

Fælles aktion mod deling af seksuelt overgrebsmateriale med børn

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) stod i spidsen, da 27 lande i efteråret lavede en samlet aktion for at stoppe deling af seksuelt overgrebsmateriale med børn. 57 mistænkte blev identificeret. I Danmark er tre mænd sigtet.

På internettet findes lovlige fildelingsprogrammer, som pædofile udnytter til at dele store mængder af seksuelt overgrebsmateriale med børn. Her stiller de materiale til rådighed, som ligger på deres egen computer, men som andre kan tilgå og downloade. I det øjeblik andre downloader det, deles det også automatisk med andre.

Det var pædofile på sådanne fildelingsprogrammer, som NSK slog til mod i efteråret, da Europol, anført af Danmark, lavede en fælles aktion. 27 lande deltog, herunder fire ikke-EU-lande Island, Norge, Schweiz og Ukraine. 57 mistænkte blev identificeret under aktionen, og de deltagende lande har siden pågrebet og sigtet de mistænkte.

– Vi er meget tilfredse med operationen. Det er ulovligt at besidde og dele seksuelt materiale med børn, og hver gang man deler det, bliver børnene udstillet igen og retraumatiseret, udtaler politikommissær Flemming Kjærside fra sektionen for it-relaterede seksualforbrydelser i National enhed For Særlig Kriminalitet.

Han vurderer, at man gennem aktionen har forhindret børn i at blive udsat for seksuelle overgreb.

– Flere af de 57 mistænkte har haft kontakt med børn, enten deres egne eller andres. Nogle af de mistænkte arbejder med børn til daglig, enten som for eksempel skolelærer eller handicaphjælper, afslutter Flemming Kjærside.

I Danmark er tre mænd på henholdsvis 45, 46 og 72 år blevet sigtet for besiddelse og deling af seksuelt overgrebsmateriale mod børn. Deres sager efterforskes stadig af dansk politi. Læs mere om aktionen på Europols hjemmeside.

I Europol-regi lægges der løbende videoer ud, hvor mænd, der har seksuelle tanker og fantasier om børn, opfordres til at søge hjælp.

– Vi har lagt videoer ud, som vi har givet nogle af de samme titler, som det materiale, vi ved, at disse mænd søger, når de søger efter overgrebsmateriale. I videoerne opfordrer vi dem til at søge hjælp hos Bryd Cirklen, som tilbyder anonym telefonrådgivning, udtaler siger Flemming Kjærside.

Få hjælp

  • Hvis du har problemer med seksuelle tanker og fantasier om børn kan du få hjælp.
  • Ring til Bryd Cirklen på telefon 65 909 909. Det er en anonym telefonrådgivning, der har åbent hver torsdag klokken 10.00–12.00 og 16.00–18.00.
mand computer
Fælles aktion mod deling af seksuelt overgrebsmateriale med børn … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mand 8 år i fængsel for seksuelle overgreb og besiddelse af børneporno

Syv anholdt for ulovligt arbejde trods varslet aktion

De fleste havde styr på tilladelserne, da Københavns Politis Udlændingekontrolsektion sidste torsdag gennemførte en omfattende aktion mod ulovligt arbejde. Dog blev syv anholdt og sigtet for at udføre arbejde uden de nødvendige tilladelser.

Betjente fra Udlændingekontrolsektionen var torsdag rundt i hele politikredsen i en varslet stikprøvekontrol af alt fra kurértjenester og kiosker til prostitutionsmiljøet. I alt 75 steder fik besøg af politiet.

Knap så tilfredsstillende var det, at syv personer manglede de nødvendige arbejdstilladelser for at arbejde i Danmark.

I Kastrup blev en mand anholdt og sigtet for ulovligt arbejde ved at arbejde som prostitueret uden arbejdstilladelse. Han fik en bøde, og sagen er forelagt Udlændingestyrelsen med henblik på en administrativ udvisning.

I Vanløse var fire mænd i færd med at udføre gravearbejde. De havde opholdstilladelse i EU, men manglede dansk arbejdstilladelse. Derfor blev de anholdt og sigtet for ulovligt arbejde.

Om aftenen blev en mand anholdt på Østerbro, hvor han var i gang med at gøre rent. Han blev sigtet for ulovligt ophold, ulovligt arbejde og for at oplyse falsk identitet.

Sidst, men ikke mindst, blev en mand anholdt på et madsted på Nørrebro. Han havde opholdt sig ulovligt i landet i mere end seks år og arbejdede dermed også ulovligt på stedet. Det udløste en bøde til ham på 66.500 kroner, og både denne sag og sagen fra Østerbro er forelagt Udlændingestyrelsen med henblik på administrative udvisninger.

De anholdte stammer fra Argentina, Bangladesh, Nigeria og Georgien.

– Manglende arbejdstilladelser er ofte et tegn på, at arbejdsgiverne bevidst udnytter udenlandsk arbejdskraft til social dumping. Selv om de fleste havde styr på tilladelserne under vores besøg, er syv sager om ulovligt arbejde syv for mange, forklarer Kjeld Farcinsen.

Arbejdsgiverne efterforskes nu af Udlændingekontrolsektionen. Generelt risikerer de bøder på mellem 10.000 og 50.000 kroner pr. ulovligt beskæftigede udlænding pr. påbegyndt måned. Bøden er i nogle tilfælde endnu højere, og i særlige tilfælde kan en overtrædelse resultere i en fængselstraf.

Københavns Politi har følgende råd til dem, der ansætter udenlandsk arbejdskraft:

  • Det er primært arbejdstagerens nationalitet, der har betydning for, om der kræves arbejdstilladelse
  • Nationaliteten fremgår normalt ikke af kørekort, skattekort, sundhedskort og lignende
  • Nationaliteten fremgår af et pas eller et særligt nationalt identitetskort, så sørg for altid at se et af disse eller en dansk arbejdstilladelse ved ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft
  • HUSK: Opholdstilladelser, opholdskort eller fremmedpas udstedt i andre EU-lande giver som udgangspunkt ikke ret til at arbejde i Danmark
  • Er du i tvivl, så kontakt SIRI eller læs mere på https://www.nyidanmark.dk/da

Arbejdsgivere risikerer:

Bøder fra 10.000 til over 50.000 kroner pr. påbegyndt måned pr. ulovligt beskæftigede udlænding, eller i særligt alvorlige sager fængsel.

Udenlandske borgere risikerer:

Bøde og udvisning i to år eller fængsel og udvisning i seks år.

en for alle arbejde job
Syv anholdt for ulovligt arbejde trods varslet aktion … (Foto: Unsplash)

Læs også: Køb af ulovlige kopivarer

Dansk biotek-virksomhed revolutionerer kampen mod frygtet leversygdom

Som de første i verden har danske Cysbio udviklet en billig og mere miljøvenlig måde at fremstille aminosyren serin på. Produktet kan forebygge sygdommen fedtlever, og omsætningen vil i 2024 overstige 50 millioner kroner.

Ikke-alkoholisk fedtleversygdom (NAFLD) er en meget udbredt men ofte overset sygdom i hele verden. På verdensplan vurderes det, at op mod 20 procent har eller er i risiko for at udvikle fedtlever. Alene i Europa svarer det til lige under 90 millioner mennesker. Nyere forskning fra blandt andet et svensk forskerteam i Stokholm har vist, at sygdommen og andre markante livsstilsygdomme effektivt kan forebygges eller behandles gennem et dagligt indtag af aminosyren serin i kombination med andre simple kosttilskudsprodukter, og der er ny medicin på vej baseret på en række kliniske studier og afprøvning af ny medicin.

Den danske biotekvirksomhed Cysbio kan nu berette, at virksomheden som de første i verden – i samarbejde med en kinesisk produktionspartner, Zhejiang NHU – har udviklet en både enklere, mere omkostningseffektiv og mere bæredygtig fermenteringsteknologi, der kan anvendes til produktion af serin. De har ligeledes vist i et større studie, at alene serin indtaget som et simpelt kosttilskud over tre måneder kan forbedre tilstanden hos mennesker med konstateret NAFLD.

– Serin produceres i dag for det meste ved kemisk syntese, men vi har nu udviklet en fremstillingsmetode via fermentering ved hjælp af mikrober med ændret metabolisme. Det betyder helt konkret, at produktet nu bliver tilgængeligt til en lavere pris, og at det er produceret via biologiske og bæredygtige metoder, fortæller Henrik Meyer, der er CEO i Cysbio og fortsætter:

– Der er i dag ikke nogen kur eller god og billig forebyggende medicin til at modvirke fedtlever. Potentiale for serin som kosttilskud til at forbedre sundheden er således meget stort, og derfor vil vores nye og miljørigtige produktionsmetoder sammenholdt med et lavere prisniveau tiltale mange patienter, som enten er disponeret for NAFLD, eller som lider af livstilssygdomme som overvægt, eller diabetes, hvor fedtlever ofte er en del af sygdomskomplekset.

Aminosyren Serin anvendes allerede bredt i meget forskellige produkter, for eksempel som ingrediens i lægemidler, der behandler forskellige neurologiske sygdomme som Parkinson, og produktet indgår desuden i kosmetik, som kosttilskud i sportsdrikke, og som smagsstof i hundefoder.

Salget af serin globalt er omkring 1000 tons og har en markedsværdi på 30 millioner dollars. Cysbios partner Zhejiang NHU har i 2023 lanceret produktet i Kina, og Henrik Meyer har store forventninger til lancering på det europæiske marked.

– Vi planlægger at begynde salget i Europa i 2024, og vi forventer et salg via partnere i omegnen af 50 millioner kroner årligt om to til tre år. På den længere bane er vores mål at tage mindst halvdelen af det globale og snart meget større marked for serin, når den nye viden om serin bliver mere kendt, og der bliver udviklet et større udbud af kosttilskud med det formål at forebygge problemer med fedtlever, siger Henrik Meyer.

Cysbio modtog tilbage i 2021 33 millioner kroner i EU-støtte, og cirka 15 millioner kroner af støtten er sidenhen blevet brugt på at gøre fremtidens brug af aminosyrer mere miljørigtig. Cysbio har en række patenter, som beskytter deres produktionsmetoder af serin.

lever læge forskning
Som de første i verden har danske Cysbio udviklet en billig og mere miljøvenlig måde at fremstille aminosyren serin på. Produktet kan forebygge sygdommen fedtlever, og omsætningen vil i 2024 overstige 50 millioner kroner … (Foto: Cysbio)

Læs også: Vægttabsmedicin behøver ikke være livsvarigt

40-årig mand idømt lang fængselsstraf for at formidle salg og indsmugling af narkotika

Bosnisk mand er udvist af landet og har indrejseforbud i seks år. Og i fredags blev der afsagt dom i Retten i Esbjerg i en sag om indsmugling og videreformidling af store mængder narkotika. Der er tale om en tilståelsessag, hvor en 40-årig bosnisk mand har erkendt sig skyldig i de 7 forhold, han var tiltalt for.

Den nu dømte har videreformidlet og videresolgt i alt 12 kilo kokain samt arrangeret indsmugling af 40 liter amfetaminolie over den dansk-tyske grænse.

De syv forhold, han var tiltalt for, er begået fra marts 2020 og frem til august 2020, og efter efterforskning blev den 40-årige anholdt og har været varetægtsfængslet siden den 23. november 2023.

Efterforskningen, som ledte til anholdelsen og nu dommen, er sket på baggrund af, at politiet har haft adgang til samtaler i kriminelle netværk fra krypterede tjenester. Den dømte benyttede de krypterede kommunikationstjenester SKY ECC og EncroChat.

– Her er der tale om en mand, der har medvirket til omfattende organiseret kriminalitet med indsmugling og videresalg af store mængder narkotika. Gennem efterforskning i den krypterede kommunikation er det lykkedes os at indhente beviserne, som har dannet grundlag for dommen, forklarer fungerende politiinspektør Henrik Thrane Jensen.

Den 40-årige blev idømt ubetinget fængsel i 15 år samt udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

– I anklagemyndigheden er vi tilfredse med dommen, som viser, at retten ser med stor alvor på indsmugling og videresalg af narkotika, afslutter advokaturchef Jannie Nøhr.

Den 40-årige modtog dommen.

kokain narko
40-årig mand idømt lang fængselsstraf for at formidle salg og indsmugling af narkotika … (Foto: Pexels)

Læs også: Dom i stor narkosag

Dagens billede: København på verdenskortet

 

· Mere fra samme kategori ·