Læs også:

Close
sexvideo, nøgenbilleder, retssag, krimi, anklaget, sigtet, børneporno, deling, facebook, messenger, facebook messenger, snapchat, instagram, snap, kæreste, ven, veninde, unge, børn, retten, prøvesager, umbrella, advokat, børneattest, straffeattest, fremtid, offer, gerningsmand

Sådan ser din fremtid ud, hvis du dømmes for at dele en sexvideo

Nyheder  | 

Mere end 1.000 unge er anklaget for børneporno, fordi de har delt en eller flere sexvideoer af andre unge. De første retssager er ført og dommene afsagt til ofrenes fordel. Hvad betyder det for din fremtid, hvis du bliver dømt? Det har vi spurgt en advokat om

Det kom som lidt af et chok, da det kom frem, at mere end 1.000 unge ville blive anklaget for at have delt sexvideoer. Sagen var ekstra alvorlig, fordi videoerne indeholdt seksuelt indhold med børn under 18 år – altså var der tale om børneporno.

I året forinden havde der været flere sager om unge, der oplevede, at deres nøgenbilleder var endt på nettet, men der var også mange historier om, at der ikke blev gjort noget fra politiets side. Det ser ud til at være ændret nu med Umbrella-sagen, som den kæmpestore sexvideo-sag kaldes.

Mere end 1.000 anklagede unge er rigtig mange. Ikke alene har videoerne ødelæggende effekt på ofrenes liv, de har også store konsekvenser for de unge, der bliver dømt for at have delt videoerne.

 

sexvideo, nøgenbilleder, retssag, krimi, anklaget, sigtet, børneporno, deling, facebook, messenger, facebook messenger, snapchat, instagram, snap, kæreste, ven, veninde, unge, børn, retten, prøvesager, umbrella, advokat, børneattest, straffeattest, fremtid, offer, gerningsmand
Sådan ser din fremtid ud, hvis du dømmes for at dele en sexvideo. (Foto: Pexels)

Se mere: Over 1.000 unge sigtes for distribution af seksuelt krænkende materiale

Det er nok de færreste, der havde regnet med, at de ville blive anklaget for at dele børneporno, da de sendte en video videre til vennerne. Ikke desto mindre er de første prøvesager allerede kørt, hvor de anklagede er blevet dømt for deling af børneporno.

Hvad betyder det for deres fremtid? Det har vi spurgt Charlotte Møller Larsen, advokat og partner i Brockstedt-Kaalund Advokater, om.

Hvorfor anklages de unge for at dele børneporno?

– De sigtes for at dele børneporno, fordi de personer, der optræder i videoerne er under 18 år, da videoerne optages. Dermed er de børn, og derfor betragtes videoerne som børneporno.

Hvilken betydning har det for dommen, at det er en børnepornosag?

– Det betyder, at straffen kan blive hårdere.

Hvorfor kalder man de første ni sager for prøvesager?

– Man udvælger ni prøvesager, fordi der ikke er nogen retspraksis på området, fordi man ikke har haft denne type sager før.

– Derfor har anklagemyndigheden udvalgt nogle få sager, der er meget forskellige, eksempelvis i antal delinger, personens alder og deres rolle, som giver et udgangspunkt for de andre sager, der kommer efterfølgende.

– Anklageren har i øvrigt valgt at anke samtlige prøvesager til Landsretten. Det betyder, at sagerne skal køres igen, og at det derefter er landsrettens afgørelser, der danner grundlag for de resterende sager.

Antallet af sager om nøgenbilleder, der deles på nettet, er steget de seneste år. (Foto: Polfoto)

Se også: Nøgenbilleder: Piger er lige så slemme til at dele som drenge

I prøvesagerne har de unge fået en betinget dom. Hvad er det?

– En betinget dom betyder, at vedkommende ikke skal afsone straffen, hvorimod en ubetinget dom skal afsones.

– Dog er der en prøvetid tilknyttet en betinget dom. Det betyder, at hvis du begår lignende kriminalitet inden for prøvetiden, så skal du afsone den betingede dom, da den bliver lagt oven i den nye dom.

– Du kan eksempelvis blive idømt en betinget dom på tre måneder med en prøvetid på to år. Hvis du indenfor de 2 år, prøvetiden løber, begår ny, ligeartet kriminalitet, så er der stor sandsynlighed for, at de tre måneders betinget fængsel bliver lagt oven i straffen for den nye kriminalitet, du er blevet dømt for. 

– Du har også mulighed for at få en ny betinget dom, men begår du ligeartet kriminalitet indenfor en kortere periode, er der stor risiko for, at dommen vil blive ubetinget for at undgå, du fortsætter med kriminaliteten.

Vil dommen stå i de unges straffeattest?

– For de unge under 18 år vil en betinget dom ikke stå på deres straffeaatest. I stedet får de noget, der hedder en betinget notering. Det betyder, at noteringen kun vil stå på straffeattesten, hvis den unge igen begår noget kriminelt, der kan komme på straffeattesten, inden for de første tre år efter dommen er afsagt.

– Årsagen er, at man vil undgå, at et enkelt fejltrin holder de unge ude af arbejdsmarkedet og fastholder dem i en kriminel løbebane.

sexvideo, nøgenbilleder, retssag, krimi, anklaget, sigtet, børneporno, deling, facebook, messenger, facebook messenger, snapchat, instagram, snap, kæreste, ven, veninde, unge, børn, retten, prøvesager, umbrella, advokat, børneattest, straffeattest, fremtid, offer, gerningsmand
Mere end 1.000 unge er anklagede i Umbrella-sagen, der handler om deling af sexvideoer. (Foto: Pexels og grafik)

Se også: Piger i Offensimentum-gruppen rangordnes på ny netside uden at vide det

Vil dommen stå i de unges børneattest?

– En betinget dom vil for unge under 18 år betyde, at de har en plettet børneattest.

– En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børnepornografi, samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen.

– Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv. Det kan virksomheder, myndigheder og foreninger til gengæld på medarbejdere og frivillige, der har eller har haft mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

– Samtidig medfører en dom for børneporno, at man får en plet på børneattesten, der skal være blank, hvis man eksempelvis vil være politibetjent eller arbejde med børn. Det kan også få betydning for, om man kan rejse ind i USA og andre lande. Pletten er på børneattesten i 10 år.

Hvorfor er denne sag så spektakulær?

– Sagen er juridisk spændende, fordi der ikke er tidligere sager at læne sig op ad.

– Den er også interessant, fordi der er så mange anklagede i sagen, og fordi det er et område, der har været fokus på.

– Derudover vælger man ikke bare at gå efter den person, der har filmet, men også de personer, der har efterspurgt og delt videoen.

Se også: Eksperter om teenagere: Det giver likes at være et dumt svin

Alle er dømt skyldige i de første prøvesager i Umbrella-sagen, hvor mere end 1.000 unge er anklaget for deling af børneporno. (Foto: Polfoto)

· Mere fra samme kategori ·