Læs også:

Close
syg sygdom hospital sygehus medicin

NEWS: Myte at skræddersyet behandling sparer penge

Nyheder  | 

Myte at skræddersyet behandling sparer penge · 60-årig mand idømt 16 års fængsel i sag om 700 kilo ketamin · COP28 slutter, men klimakampen fortsætter · Dansk turisme får millionindsprøjtning · Indbrudstyve stjal julegaver · Dagens billede: Så grønt skal det være

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Myte at skræddersyet behandling sparer penge

Personlig medicin kan muligvis give bedre behandlinger. Men salgsargumentet om besparelser holder ikke. I stedet er der en stor ekstraregning på vej ifølge forskere fra Københavns Universitet – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Viden om den enkelte patients arvemasse gør det i princippet muligt at lave effektiv skræddersyet behandling – også kendt som personlig medicin. Men der er ikke belæg for, at personlig medicin samtidig kan spare ressourcer i sundhedsvæsenet, som repræsentanter for medicinalindustrien og forskere på feltet ofte hævder. Tværtimod er der en stor ekstraregning på vej. Det påpeger forskere på Københavns Universitet i samarbejde med kolleger i Østrig og USA.

– Personlig medicin bliver kraftigt oversolgt på mange områder. I teorien kan man spare ressourcer ved at skræddersy behandlinger. Men hvis man ikke indretter sundhedssystemet og prismodellerne rigtigt, kan personlig medicin tværtimod betyde øgede udgifter, fortæller lektor Sara Green, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet og fortsætter:

– Samtidig kan vi se ud fra især amerikanske erfaringer, at personlig medicin øger uligheden i adgang til sundhedsydelser. Visse behandlinger er nemlig så dyre, at de kun er tilgængelige for borgere med mulighed for at tegne meget dyre sundhedsforsikringer.

Sammen med østrigske og amerikanske forskere har Sara Green og hendes kolleger sammenlignet den personlige medicins indtog i Danmark, Østrig og USA. Fordi de tre lande har meget forskellige sundhedssystemer, er der forskel på, hvem der får gavn af de nye behandlinger.

– Udviklingen er tydeligst i USA, som har et meget privatiseret sundhedsvæsen. Men der er ingen tvivl om, at det samme er på vej i Danmark og Østrig. Ganske vist modtager vi ikke en regning, når vi har fået en behandling på sygehuset. Men nogle behandlinger vil være for dyre til, at det offentlige kan tilbyde dem. Det kan udløse pres på sundhedssystemet og skabe et større marked for private sundhedsforsikringer og behandlinger på privathospital. Det betyder mere ulighed,” fortsætter Sara Green.

Argumentet om, at personlig medicin skulle spare penge, knytter sig til, at den kan være mere effektiv. Lad os sige, at en bestemt behandling er gavnlig for 80 % af patienterne med en given sygdom, mens resten af patienterne ingen effekt oplever. Hvis lægerne ikke ved, hvilke patienter, der vil have gavn af behandlingen, er de nødt til at give den til alle. Det er et spild af ressourcer, som kan undgås, hvis en genetisk test kan udpege de 20 %, som skal tilbydes en anden behandling.

– Ud over spildet af ressourcer ved at give medicin til patienter, der ikke har gavn af den, så vil der ofte være bivirkninger af medicinen. Og hvis vi kun godkender medicin, som den gennemsnitlige patient har gavn af, så udelukker vi måske behandlinger, som er meget effektive for bestemte patienter. På den måde rejser personlig medicin en meget relevant kritik af traditionel medicin. Men kæden hopper af, når fortalerne for personlig medicin tager det som en selvfølge, at vi kommer til at spare ressourcer i sundhedsvæsenet. Faktisk er det mere sandsynligt, at udgifterne stiger, fordi behandlinger til mindre grupper af patienter kommer med et højere prismærke, slår Sara Green fast.

Et eksempel fra Norge illustrerer problemet. En kræftpatient fik afslag fra den norske sundhedsstyrelse (Helsetilsynet) på en meget dyr behandling med den begrundelse, at behandlingen var eksperimentel og der var ikke dokumentation for, at den virkede. Patienten købte sig derfor til behandlingen på et privathospital. Det viste sig, at behandlingen havde en positiv effekt for patienten. Den norske sundhedsstyrelse godkendte derefter, at patienten kunne få fortsat behandling i det offentlige betalt.

– Eksemplet viser, hvordan personlig medicin udfordrer lige adgang til sundhedsydelser selv i et offentligt baseret sundhedssystem. Hvis patienten ikke havde haft råd til at betale for behandlingen, kunne han ikke have fremskaffet den dokumentation, der gav ham adgang til behandling i det offentlige system, fortæller Sara Green og tilføjer:

– På den måde kan personlig medicin rokke ved den solidaritet, som det offentlige sundhedssystem hviler på. Man åbner for en kamp om, hvilke behandlinger, der skal tilbydes.

Det hører med til billedet, at personlig medicin sjældent er en mirakelkur. I det norske eksempel vandt patienten nogle ekstra måneder uden forværring af sygdommen, men han blev ikke rask.

– Det er naturligvis svært at sætte en værdi på nogle ekstra måneder af en persons liv. Politikerne står med et vanskeligt valg. De har ikke lyst til at nægte borgere at få bestemte behandlinger. Men samtidig må man holde nyttevirkningen ved nogle ekstra måneders levetid for en enkelt patient ved en meget specialiseret, dyr behandling op imod, at der for eksempel har manglet ressourcer til at gennemføre standard kirurgi for mave-tarmkræft i det offentlige, danske sundhedsvæsen, siger hun.

Også på en anden måde vil personlig medicin udfordre sundhedsvæsenet, mener Sara Green:

– I den første nationale strategi for personlig medicin var der store forventninger til bedre forebyggelse af sygdomme gennem kortlægning af risikoprofiler for borgere. Men det kan også give bagslag. Når man kortlægger arvemassen hos raske mennesker, vil det stort set altid vise sig, at de har risiko for at udvikle forskellige sygdomme.

Dertil kommer, at mange af os går rundt med armbåndsure, som måler puls og mange andre sundhedsparametre.

– Folk får stadig flere data om deres egen sundhedstilstand. Det vil betyde, at de oftere går til deres læge. Men langt fra alle vil have gavn af tiltag, der skal forebygge sygdom, siger hun.

Salgsargumentet bag de bærbare sensorer er det samme som for den personlige medicin: risikofaktorer bliver afsløret tidligt, sygdomme forebygget, og sundhedsudgifterne falder. Men så let er det ikke i praksis, afslutter Sara Green:

– Der er ingen dokumentation for, at det samlet set forebygger sygdomme at teste raske personer for alle mulige risikofaktorer. Ganske vist vil der blive fanget sygdom i opløbet hos nogle, men det skal holdes op mod risikoen for at overdiagnosticere og overbehandle andre, som på trods af risikofaktorer aldrig ville have fået den pågældende sygdom. Samtidig skal vi huske på, at der er knaphed på læger og andre uddannede fagpersoner i det danske sundhedsvæsen. Derfor er vi nødt til at tænke os rigtig godt om. Ellers kommer den personlige medicin til at vælte sundhedssystemet.

Den videnskabelige artikel om personlig medicins indtog i Danmark, Østrig og USA hedder ‘Precision medicine and the problem of structural injustice’ og kan læses her. Artiklen er offentliggjort i tidsskriftet ‘Medicine, Health Care and Philosophy’, Springer.

Om personlig medicin:

I årene 1990-2003 blev det Humane Genom projekt gennemført med deltagelse af tusindvis af forskere fra hele verden. Projektet kortlagde samtlige menneskets gener. Derved har forskerne fået mulighed for at afdække afvigelser hos enkelte personer. I nogle tilfælde er det muligt at koble afvigelserne sammen med øget risiko for bestemte sygdomme, og i nogle tilfælde kan man sige, om personen vil have gavn af en given behandling eller ikke. Det har affødt den store interesse for personlig medicin.

syg sygdom hospital sygehus medicin
Myte at skræddersyet behandling sparer penge …  (Foto: Unsplash)

Læs også: FOKUSNEWS: Hidtil mystisk del af hjernen har indflydelse på søvn, motorik og adfærd

60-årig mand idømt 16 års fængsel i sag om 700 kilo ketamin

En 60-årig mand fra København blev tirsdag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg idømt 16 års fængsel for indsmugling af 500 kilo ketamin og forsøg på indsmugling af yderligere 200 kilo af det hårde narkotiske stof.

Når det gælder farlighed, kan stoffet sammenlignes med ecstasy. En 33-årig mand, der også var tiltalt i sagen, blev frifundet.

De mange kilo ketamin blev i perioden mellem februar og august 2022 transporteret fra et toldlager i Tyskland til et toldlager hos en speditionsvirksomhed i Sønderjylland.

Transporten skete under dække af, at stoffet var handlet lovligt og skulle eksporteres videre. Retten fandt det imidlertid bevist, at planen var at bytte ketaminen ud med industriproduktet soda ash på lageret og hælde ketaminen i poser, der var deklareret med soda ash.

Speditionsvirksomheden fattede mistanke til godset og fragtdokumenterne og kontaktede Lægemiddelstyrelsen, der foretog anmeldelse til politiet. Efterforskningen førte til anholdelsen af de to personer, der blev anholdt i august 2022 og har været varetægtsfængslet frem til retssagen.

Den 60-årige er fortsat varetægtsfængslet. Han ankede dog dommen til frifindelse.

Sagen har været efterforsket af Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) i Padborg.

Anklager Pernille Heiss fra anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at hun er tilfreds med dommen på 16 års fængsel til den 60-årige.

– Retten har i forbindelse med straffastsættelsen lagt vægt på, at der har været tale om organiseret international narkosmugling. Retten signalerer med dommen, at der ses med stor alvor på indsmugling af narkotika, pointerer hun.

piller
60-årig mand idømt 16 års fængsel i sag om 700 kilo ketamin … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mand tilbageholder mand der har indsmuglet stor mængde hash

COP28 slutter, men klimakampen fortsætter

Klimatopmødet i Dubai slutter med en aftale, der for første gang indeholder tekst om nødvendigheden af skiftet væk fra fossile brændsler – dog uden bindende eller forpligtende mål.

– Nogle kalder det en kneben sejr for kloden, andre vil mene, at det var et nederlag for klimaet, og slutdokumentet kan vurderes som uafgjort mellem en grøn og sort fremtid. Men uanset set hvad, så fortsætter klimakampen i vores del af verden og i det globale syd, siger Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen.

Ifølge Birgitte Qvist-Sørensen har vi nået et niveau af modenhed i den globale klimadebat, hvor vi kan diskutere årsagerne til og konsekvenserne af klimakrisen: fossile brændsler og tab og skader.

– Det er på sin vis historisk. Nu bliver det helt afgørende, at vi formår at gå fra historisk snak til historisk handling, siger generalsekretæren og uddyber:

–Verdens lande holder med COP-aftalen fast i et spinkelt håb om at begrænse klimaforandringerne til 1,5 graders målet – men kun med det yderste af neglene. Det kræver nemlig, at alle lande tager COP-resultatet yderst alvorligt.

Klimakampen er en daglig kamp, der ikke afgøres på FN’s årlige klimatopmøder. Løsningerne involverer handling på tværs af samfundet. Og det ved danskerne godt.

Ifølge en Epinion-undersøgelse lavet af Folkekirkens Nødhjælp, er det kun 7 procent af danskerne, der mener, at de årlige globale klimatopmøder er den vigtigste faktor for at bekæmpe klimaforandringer. I stedet mener 82 procent, at det er teknologiske løsninger, individuelle indsatser, erhvervslivet og ikke mindst politiske tiltag som afgifter og lovgivning, der tilsammen kan føre os mod en grønnere fremtid.

– Klimatopmøderne er vigtige og sætter retningen for den globale udvikling for reduktion af fossile brændsler og klimatilpasning. Men det er klart, at klimaplaner og overordnede målsætninger om reduktion af fossile brændsler, 3-dobling af vedvarende energi og finansiering af klimatilpasning i det globale syd ikke kan ikke stå alene. Det kræver handling af både virksomheder, forskning, myndigheder, individer og civilsamfund, afslutter Birgitte Qvist-Sørensen.

klima cop28 folkekirkens nødhjælp
COP28 slutter, men klimakampen fortsætter … (Foto: PR)

Læs også: Folkekirkens Nødhjælp leverer kritisk klimabudskab til COP-præsident

Dansk turisme får millionindsprøjtning

Regeringen er sammen med et bredt flertal af Folketingets partier blevet enige om at afsætte over 40 millioner kroner til nye initiativer, der skal styrke turismeudviklingen i hele landet og særligt uden for de større byer.

Dansk turisme er igen i år på rekordkurs med rigtig mange gæster fra både ind- og udland og turismebranchen har gennem de seneste årtier udviklet sig til en dansk styrkeposition, som skaber arbejdspladser og vækst både i og uden for de større byer.

Den udvikling vil regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier (S, V, M, SF, DD, RV, DF og Å) styrke med over 40 millioner kroner. Midlerne skal gå til at sætte yderligere gang i udviklingen af kyst- og naturturismen og på at få mere gang i turismen uden for højsæsonen – særligt uden for de større byer. Der afsættes ligeledes midler til at tiltrække flere udenlandske turister ifm. cykelevents i Danmark.

Erhvervsminister Morten Bødskov siger:

– Dansk turisme er kommet stærkt tilbage efter coronakrisen, hvor rekordmange gæster de seneste år har lagt vejen forbi Danmark. Vi har fundamentet på plads, men vi skal fortsat udvikle turismen. Vi kan se, at flere og flere søger mod de naturnære oplevelser bl.a. ved vores kyster, og at udenlandske gæster i højere grad ser mod Danmark, når de planlægger deres ferie. Derfor giver vi nu sammen med et bredt flertal af Folketingets partier over 40 mio. kr. til indsatser, som skal understøtte den gode udvikling særligt uden for de store byer og uden for højsæsonen. For turismen er mere end oplevelser og gode minder, det betyder også vækst og arbejdspladser i hele landet.

Fra årets begyndelse til og med september har der aldrig været så mange overnattende gæster i Danmark. Det er særligt de udenlandske turister, der driver udviklingen. Der har været en stigning på 4,3 pct. i antallet af udenlandske overnatninger i perioden sammenlignet med samme periode sidste år.

nyhavn turist turisme københavn
Dansk turisme får millionindsprøjtning … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: 10 ting du måske ikke vidste om København

Indbrudstyve stjal julegaver

Det er snart jul, og for indbrudstyve betyder det, at der er mere at komme efter i folks boliger og hjem. En ældre mand fra Vodskov anmeldte lørdag den 9. december klokken 19.45 til Nordjyllands Politis servicecenter, at han havde været udsat for indbrud.

En hundepatrulje blev sendt til mandens villa, og her kunne betjentene under gerningsstedsundersøgelsen konstatere, at tyvene havde opbrudt et vindue i soveværelset, formentlig med et koben. Herefter havde de kunnet nå håndtaget på en terrassedør. Store dele af huset var gennemrodet, og der var stjålet smykker, julegaver og kontanter. Og dermed røg den ældre mands julegaver til koldblodige tyveknægte.

jul juletræ gave gaver
Indbrudstyve stjal julegaver … (Foto: Shutterstock)

Læs også: Her er fem ting, vi frygter at få stjålet i juleferien

Dagens billede: Så grønt skal det være

· Mere fra samme kategori ·