Læs også:

Close
klima miljø

Vi går tæt på begrebet klimapsykologi

Mit liv  | 

Det her er den første danske bog om de psykologiske fænomener, der holder os fra – for alvor – at reagere på klima-forandringerne – og det vi skal gøre for at få et godt liv i en forandret verden. Vi har talt med forfatteren bag bogen ‘Klimapsykologi’ og bliver klogere på begrebet klimapsykologi

Klimaforandringerne vil radikalt forandre verden, som vi kender den. Hvorfor fortsætter de fleste af os alligevel vores liv, (næsten) som om intet var hændt?

‘Netop fordi vi er mennesker’, forklarer psykolog Solveig Roepstorff i denne vigtige bog, som beskriver den vifte af automatiske reaktioner som nyheder om klodens tilstand aktiverer i os. Adfærdsmønstre som – desværre – får os til at gøre alt andet end at handle.

pige glad natur
Klimapsykologi er et nyt begreb, som Solveig Roepstoff forklarer i sin nye bog … (Foto: Pexels)

Klimaforanddringer der forandrer vores verden

Klimaforandringerne vil radikalt forandre verden, som vi kender den. Hvorfor fortsætter de fleste af os alligevel vores liv, (næsten) som om intet var hændt? ‘Netop fordi vi er mennesker’, forklarer psykolog Solveig Roepstorff i denne vigtige bog, som beskriver den vifte af automatiske reaktioner som nyheder om klodens tilstand aktiverer i os. Adfærdsmønstre som – desværre – får os til at gøre alt andet end at handle.

Den gode nyhed er, at vores viden om menneskets psykologi også udstikker en retning igennem og ud af krisen:
Solveig Roepstorff viser, hvordan optimistiske pointer fra klimapsykologien kan bruges til at løfte os selv og hinanden ud af bekymring, klimaubehag og apati – og ind i et meningsfuldt, aktivt fællesskab i arbejdet for en grønnere fremtid. Roepstorffs pointer er baseret på konklusioner fra internationale studier, klimaaktivister, klientcases og refleksioner, hun selv blev tvunget til at gøre sig, da klimakrisen for alvor kom tæt på.

skov pige gå gåtur motion (Foto: Unsplash)
Vi elsker vores natur – men er vi parate til at redde den … (Foto: Unsplash)

Midlerne, der skal redde os igennem krisen, er lige så effektive, som de er simple: Samtaler med andre, aktivt engagement og en dedikeret genforbindelse til den natur, vi er omgivet af. Med udgangspunkt i forskning kommer bogen med forslag og anvisninger til, hvad den enkelte kan gøre nu og i morgen.

Uanset hvilken rolle, grøn omstilling spiller i ens liv – om man er beslutningstager eller klimabevidst borger, formidler, forælder eller underviser – er bogen Klimapsykologi nødvendig og inspirerende læsning.

klimapsykologi
Sådan ser bogen ud … (Foto: PR)

Den gode nyhed

Den gode nyhed er, at vores viden om menneskets psykologi også udstikker en retning igennem og ud af krisen:

Solveig Roepstorff viser, hvordan optimistiske pointer fra klimapsykologien kan bruges til at løfte os selv og hinanden ud af bekymring, klimaubehag og apati – og ind i et meningsfuldt, aktivt fællesskab i arbejdet for en grønnere fremtid. Roepstorffs pointer er baseret på konklusioner fra internationale studier, klimaaktivister, klientcases og refleksioner, hun selv blev tvunget til at gøre sig, da klimakrisen for alvor kom tæt på.

Midlerne, der skal redde os igennem krisen, er lige så effektive, som de er simple: Samtaler med andre, aktivt engagement og en dedikeret genforbindelse til den natur, vi er omgivet af. Med udgangspunkt i forskning kommer bogen med forslag og anvisninger til, hvad den enkelte kan gøre nu og i morgen.

Uanset hvilken rolle, grøn omstilling spiller i ens liv – om man er beslutningstager eller klimabevidst borger, formidler, forælder eller underviser – er KLIMAPSYKOLOGI nødvendig og inspirerende læsning.

blad natur klima
Klimakrisen fylder i manges hoveder og liv …  (Foto: Pexels)

Om Solveig Roepstorff

Solveig Roepstorff er selvstændig psykolog. Hun er biodiversitetsaktivist og aktiv i det klimapsykologiske netværk Climate Psychology Alliance, hvor hun sammen med terapeuter, kunstnere, forskere og klimaaktivister fra hele verden undersøger og arbejder med psykologiens bidrag til at håndtere og mindske klimakrisen.

solveig Roepstorff
Solveig Roepstorff har skrevet en spændende bog om begrebet klimapsykologo … (Foto: Maria Sattrup)
BEGREBER

Miljømæssig generationsbetinget hukommelsestab: handler om, at der bare skal en enkelt generation til, som ikke har haft nok kontakt med naturen til at kunne registrere negative forandringer, fx at manglende bier og sommerfugle, er unormalt.

Intentions-adfærdskløften: Handler om de gode grunde der er til uoverensstemmelser mellem vores klimavenlige intentioner på den ene side og en i det store hele uændret adfærd på den anden side.

BEGREBER
Solastalgi: At blive hjemløs, der hvor man har hjemme, fordi det landskab eller den by, hvor man hører hjemme forandrer sig så meget, at man oplever det som mistet.

Klimapsykologi – hvad er det?

Klimapsykologi handler om ‘forbundetheden’ mellem mennesker, Jorden og klimakrisen. Det er en tilgang, der trækker på forskellige psykologiske teorier og begreber, der tilsammen kan sige noget om de reaktioner, tilstande og den adfærd klimakrisen kan udløse i os.

Klimapsykologien insisterer på, at vi har et ansvar for at være med til at mindske klimakrisen (det vi selv har skabt, må vi være med til at løse), og for at håndtere klimakrisen, må vi kigge på os selv og den måde, vi lever på, så vi kan belaste Jorden mindre.

klima, planet, klimaforandring (Foto: Unsplash)
Klimakrisen resulterer i noget, vi har for meget af; nervesystemer i overlevelsesberedskab, forsvarsmekanismer, der tager overhånd og adfærd, der er på bekostning af jorden. (Foto: Unsplash)

Hvorfor en hel bog om det?

Mange af os bruger (ubevidst) energi på at holde klimakrisen ude i strakt arm. Fordi det er en kæmpestor overvældende kolos, som vi ikke aner, hvad vi skal stille op med. Der er noget frisættende i at få et bedre kendskab til, hvorfor vi reagerer (og ikke reagerer) som vi gør i forhold til klimakrisen.

Klimakrisen resulterer i noget, vi har for meget af; nervesystemer i overlevelsesberedskab, forsvarsmekanismer, der tager overhånd og adfærd, der er på bekostning af jorden. Samt noget, vi har for lidt af; ro, plads til at bruge vores sanser, hensigtsmæssige reaktioner, klimavenlig adfærd.

Vi kan bruge den viden til at forstå os selv og andre bedre. Derudover handler bogen også om alt det, vi faktisk kan gøre for at komme ud af fastlåsthed og handlingslammelse; forbundethed med naturen, os selv og hinanden, betydningen af fællesskaber og samtaler.

pige skov miljø klima
Der er rigtig mange gode grunde til, at det ikke er enkelt og lige ud ad landevejen for os at ændre adfærd og at handle på et niveau, der svarer til klimakrisens alvor.  (Foto: Pexels)

Hvorfor er det, at vi mennesker regerer som vi gør netop nu?

Der er rigtig mange gode grunde til, at det ikke er enkelt og lige ud ad landevejen for os at ændre adfærd og at handle på et niveau, der svarer til klimakrisens alvor. Én af dem er, at vi evolutionært er udviklet til at reagere på ting, der er akut faretruende og sortere andet fra.

Klimakrisen er for fjern, for abstrakt og sker for langsomt til overhovedet at fange vores opmærksomhed og til at vores system kan registrere faren i den. Samtidig bliver en del mennesker handlingslammede fordi klimakrisen er overvældende, når vi hører meget om den.

Mange mennesker rammes af klimaubehag – for eksempel uro, vrede, angst, sorg, frustration og bekymring – alt sammen følelser der er fuldstændig normale reaktioner på klimakrisen. Og mange oplever, at de er alene med deres tanker og følelser i forhold til klimakrisen.

skov natur miljø klima
Mange mennesker rammes af klimaubehag – for eksempel uro, vrede, angst, sorg, frustration og bekymring – alt sammen følelser der er fuldstændig normale reaktioner på klimakrisen. (Foto: Pexels)

Hvorfor tænker vi mere end, vi handler, og hvorfor reagerer vi ikke mere?

Ubevidste følelser og reaktioner relateret til klimakrisen har en usynlig krog i os, der holder os fast i bestemte mønstre og måder at være i verden på. Derudover er der en række indbyggede benspænd i vores naturlige adfærd, som gør det svært for os at ændre vaner.

For eksempel er det fuldstændig normalt at vi – selvom vi har en intention om at ændre vores adfærd (for eksempel stoppe med at spise kød) – i praksis har svært ved det. Dels kører vores tænkning på autopilot (vi gør, som vi plejer), når vi ræser derudad i hverdagen og dels er vi meget utilbøjelige til at handle på en måde, som koster os noget på den korte bane (give afkald på kød) selvom det er hensigtsmæssigt på den lange bane (Jorden har brug for mindre CO2 udledning)

Er vi mennesker for magelige og kun tæt på ‘mig selv’ – ligger det i vores natur?

Det kan være nærliggende at tænke, at det forholder sig sådan, men det er faktisk slet ikke tilfældet. I vores dna har vi en indbygget længsel efter at høre til og at være en del af en flok. Vi er udstyret med spejlneuroner i hjernen, der gør det muligt for os at mærke og fornemme, hvad der foregår i andre mennesker.

Vi er i udgangspunktet empatiske væsener, der vil hinanden det godt. Hvis vi forbinder os med naturen, betyder det også rigtig meget for vores adfærd. Dét vi holder af, vil vi gerne passe på og har vi en relation til naturen er vi langt mere tilbøjelige til at leve klimavenligt og på en måde, som ikke går ud over andre arter.

natur skov
Vi har brug for viden om og forståelse for os selv og hinanden, så vi ikke fordømmer og udskammer hinanden, men tværtimod forbinder os med hinanden. (Foto: Unsplash)

Hvor og hvordan ser du, du kan være med til at gøre en forskel?

Vi har brug for at få et mindre distanceret forhold til klimakrisen. Både for at kunne handle hensigtsmæssigt og for at øge vores resiliens (modstandygtighed) i forhold til de konsekvenser, klimakrisen på sigt vil medføre.

Vi har brug for viden om og forståelse for os selv og hinanden, så vi ikke fordømmer og udskammer hinanden, men tværtimod forbinder os med hinanden. Det er også vigtigt at vide, er der bestemt er noget at stille op og at vi har mange forskellige veje at gå i forhold til at handle på klimakrisen.

Tror du vi slet ikke har brug for klimapsykologi om nogle år?

Klimakrisen forsvinder ikke, og derfor gør klimapsykologien det heller ikke. Den klimapsykologiske tilgang til klimakrisen vil tværtimod komme til at blive mere udbredt og alment kendt om nogle år.

jorden, earth, klima, miljø
Klimakrisen (Foto: Unsplash)

Læs også:

Kender du begrebet flyskam

 

 

· Mere fra samme kategori ·