Læs også:

Close
veninder, venskab, yngre jeg, tilbageblik, refleksion, råd

#Ensomhed: Fokus på ensomhed, der kan ramme alle

Mit liv  | 

De fleste af os kender sikkert nogen, der føler sig ensomme. Selvom ensomhed er et stadig stigende folkesundhedsproblem, er det et emne, som er stærkt tabubelagt, og som i dag ofte sættes i forbindelse med tilkomsten af de sociale medier

Ensomhed er en følelse, der opstår hos flere og flere personer i Danmark. Både unge som gamle oplever en følelse af mangel på nærhed, fortrolighed og samhørighed med andre. Derfor så handler ensomhed om mistrivsel i fællesskaber. * Og fællesskaber kan ingen skabe alene. I mange år har de sociale medier været beskyldt for at have en entydig påvirkning på ensomhedsfølelsen.

selfie venner (Foto: Unsplash)
Sociale medier bliver ofte brugt som et samlingspunkt, hvor unge lægger billeder ud af dem selv og deres venner. (Foto: Unsplash)

Ingen belæg for sociale mediers påvirkning

Unge i dag har utallige muligheder for at være i kontakt med hinanden og skabe fællesskaber – især gennem de sociale medier. Siden de sociale mediers kom til har mange peget på, at dét har været med til at forstærke ensomhedsfølelsen blandt mange unge.

Hvorfor er jeg ikke? Hvorfor har jeg ikke? Hvorfor kan jeg ikke? I Danmark er mange ensomme. Men er ensomheden gemt væk bag glade smil på Instagram?

En ny undersøgelse af Nordisk Ministerråd udfordrer vores sandhedsopfattelse af de sociale medier. Forskerne bag undersøgelsen mener, at unge med et velfungerende socialliv trives ligeså vel offline, såvel som online, på de sociale medier.

sociale medier, instagram, Facebook, tilstedeværelse, virkeligheden, social accept
Facebook, Youtube og Instagram er de mest brugte sociale medier hos unge, skriver DRs Medieudvikling 2018. (Foto: Pexels)

Myten om de sociale medier

Ensomhed har længe været forbundet med, at unges øgede forbrug af de sociale medier har haft en negativ påvirkning på deres mentale sundhed og sociale kompetencer. Af denne grund har sociale medier været beskyldt for at være skadelige. En gruppe nordiske forskere mener dog, at vi har brug for flere fakta og nuancer.

Forskerne påpeger ligeledes med undersøgelsen, at sociale medier isoleret set ikke har en afgørende faktor for unges trivsel.* Sociale medier afspejler tværtimod unges øvrige sociale liv og trivsel. Da unge med et sundt og socialt offline liv bruger de sociale medier til at skabe, udvide og kontakte fællesskaber.

 

Tabuet om ensomhed kan brydes i fælleskab, hvorfor de sociale medier kan bruges aktivt til netop dette formål

Ungdommen i dag ser derfor livet på de sociale medier som en naturlig forlængelse af deres offline liv. Et social medie univers hvor der udtrykkes, deles og kommenteres i søgen om at komme i kontakt med den øvrige omverden.

Der er dog stadig mange i Danmark, som kæmper mod ensomheden. Følelsen af at være ufrivilligt alene deles af mange. Over 350.000 danskere lider af svær ensomhed, viser en undersøgelse af Folkebevægelsen mod Ensomhed. Det kan derfor være svært at skære alle over en kam, da årsager til ensomhed er individuelt.

pige alene trist computer (Foto: Unsplash)
Nogle unge kan føle sig ensomme på de sociale medier, hvis de blot bruger medierne passivt. (Foto: Unsplash)

Passiv og aktiv brug af sociale medier

En af årsagerne som kan have en påvirkning på ensomhed blandt unge, er måden hvorpå de sociale medier bliver brugt. Heraf skriver Nordisk Ministerråd, at der en en kraftig sondring mellem det at være passiv eller aktiv bruger af de sociale medier. Forfatterne bag undersøgelsen påviser, at unge der er i direkte kontakt med sine venner gennem de sociale medier øger unges velbefindende. Hvorimod at et passivt forbrug af de sociale medier, hvor unge blot kigger og følger med på andre profiler, kan give en følelse af ensomhed.

Pointen bag undersøgelsen er dog at påvise, at ensomheden blandt unge ikke har en direkte tilknytning til de sociale medier. Dette fordi, at de unges sociale liv i dag ikke længere kan adskilles fra de sociale medier.

tage hånd om hænder hjælp (Foto: Unsplash)
Ensomhed er et tabubelagt samfundsproblem, som har et stærkt behov for at blive sat mere i fokus.  (Foto: Unsplash)

*Kilde: Folkebevægelsen mod ensomhed
*Kilde: Ny rapport: Sociale medier kan også være gode for unge

 

Læs også: Dronningen italesætter ensomhed

pige tænker trist ansigt (Foto: Unsplash)

· Mere fra samme kategori ·