Læs også:

Close

Tema: Hvad du ønsker, skal du gøre – Sarahs historie

Mit liv  | 

“Om den bog så er det sidste, jeg gør, før jeg dør, så kommer den ud.” Så stålsat er Sarah på, at hendes side af historien bliver fortalt. Udtalelsen kom efter Sarah valgte at flytte din Facebook-side “Fra Helvede Til Paradis”, til en lukket gruppe frem for en offentlig

Selvom Sarah havde fået mange positive bemærkninger for sin oplæsning af sin autobiografiske bog, så var der også sure bemærkninger fra nogle familiemedlemmer. De skrev lange indvendinger mod hendes historie og kaldte hende løgner og andet på hendes Facebook-side.

“Der vil altid være nogen, som ikke kan lide, det man laver.”
Sarah

Sarah valgte at gøre sin Facebook-side privat, da nogle fra familien truede med at anklage hende for injurier. Dette er alvorlige anklager, som kan give op til fire måneders fængsel, hvis de får medhold. Selvom Sarah mener, hun taler sandt og fortsat har ret til at give sin side af sagen, så er hun forsigtig og vælger at have en lukket Facebook-gruppe frem for en åben.

Sarah stiller sig op i køen af skydeskiver eller meningsytrer, når hun vælger at fortælle sin historie om, hvordan hun har oplevet sin barndom og ungdom. (Foto: Privat)

Alle kan sige hvad de vil, men de kan også dømmes

Ytringsfrihed er en grundlæggende rettighed ifølge Grundlovens § 77. Det betyder dog ikke, at man må lyve. Dette kan ved straffelovens § 267 om injurier dømmes med op til fire måneders fængsel.

Derfor er det vigtigt at tænke sig om, når man skriver om andre, hvilket man for eksempel ikke kan undgå i en autobiografi. Her er det vigtigt, at man fortæller sandheden, som man husker den. Selvom man gør dette, så er det ikke altid nok.

Om Sarah

Sarah tager HF-pædagogpakken og laver modeljobs samtidig med, hun skriver på sin bog.

De vil gerne bruge hendes bog i undervisningen på KVUC.

Andre har også talt og mærket konsekvenserne

Dette kunne man se i det efterhånden klassiske eksempel på offentlige diskussion mellem Synnøve Søe og nogle af hendes familiemedlemmer i forbindelse med hendes bog “Fars”, fra 1989. Om bogen er en roman eller en selvbiografi, er lidt i en gråzone.

Den handler om hendes oplevelse af en dårlig barndom. Dette har skabt strid mellem hende og nogle i hendes familien, fordi de mener, de beskrevne oplevelser er usande. De mener, at der er tale om fantasi og dermed en roman. Synnøve Søe har ikke meldt klart ud, om der er tale om en roman eller autobiografi. Dette har skabt spliden mellem hende og dele af familien.

Man kan blive sigtet for injurier

“Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

§ 267 i Straffeloven

Ytringsfriheden er svær at komme uden om

I dag opfattes bogen som en vigtig bog, fordi den var før sin tid. Den fortalte om, det vi ser i for eksempel autofiktion i dag. Her er et centralt emne opgøret med familien. Hele diskussionen om privatlivets fred over for kunstnerisk frihed er meget markant nu, fordi mange skriver i gråzonerne mellem fantasi og virkelighed. Dog er ytringsfriheden svær at komme uden om, hvilket stadig ses efter en kontroversiel retssag, der sluttede i 2011.

Sarah stiller sig op i køen af skydeskiver eller meningsytrer, når hun vælger at fortælle sin historie om, hvordan hun har oplevet sin barndom og ungdom. (Foto: Privat)

Retssagen var mod Das Beckwerk for romanen “Suverænen”. Romanens hovedperson Thomas Skade-Rasmussen Strøbech havde anlagt sag mod forfatteren og forlaget Gyldendal for misbrug af hans person. Denne sag lagde op til, at man diskuterede forfatteres ansvar. Sagen endte med, at et princip fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, nemlig § 10 om ytringsfrihed, er vigtigere end § 8 om respekt for privatliv og familie.

Ytringsfrihed

“Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

§ 77 i Grundloven

Så ja, Sarah stiller sig op i køen af skydeskiver eller meningsytrer, når hun vælger, at fortælle sin historie om, hvordan hun har oplevet sin barndom og ungdom. De til tider voldsomme beskrivelser har også fået nogle i familien til at reagere med modsvar. Sarah oplevede disse som ubehagelige. Alligevel fortsætter hun sin bog, idet hun siger: “Der vil altid være nogen, som ikke kan lide, det man laver”. 

Autofiktion er en blanding mellem virkelighed og fantasi, mens en autobiografi også kaldet en selvbiografi er en virkelig fortælling, om en persons liv fortalt af personen selv.

 

I finder Sarahs Facebook-gruppe her.

I kan læse mere om synet på Synnøve Søes “Fars” her.

I kan læse mere om Informations skriv om Das Beckwerk her.

 

Læs også: Tema: Hvad du ønsker, skal du gøre

Arbejde computer gruppe sammenhold arbejdsmiljø samarbejde

· Mere fra samme kategori ·