Læs også:

Close

Store dele af loven om dobbeltuddannelse droppes i ny aftale

Nyheder  | 

Store dele af loven om dobbeltuddannelse droppes i ny aftale

Sammen med De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har Venstre indgået en ny aftale om uddannelsesloftet og dobbeltuddannelse. Fremover vil det være muligt at tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, hvis man har prøvet sin nuværende uddannelse af i seks år forinden.

Det betyder eksempelvis, at en sygeplejerske efter seks år vil kunne uddanne sig til læge. Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Dels var målet med uddannelsesloftet at finde penge til at finansiere dagpengesystemet, og dels var ambitionen at få unge til at tænke sig grundigere om, inden de valgte uddannelse, forklarer ministeriet i meddelelsen.

– Med den nye aftale giver vi flere muligheder for at skifte spor med en helt ny ordinær uddannelse undervejs i karrieren og i livet. Betingelsen er dog, at man skal ud at prøve sin uddannelse af i nogle år. Man kan ikke bare hoppe rundt fra den ene færdige uddannelse til den anden. Med den nye aftale om en begrænsning i seks år er der en fair balance mellem frihed for den enkelte til at søge livslang læring og hensynet til fællesskabet og vores fælles kasse, udtaler uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Læs også: Hvad sker der for uddannelsesloftet?

Søren Pind fremlægger ny uddannelsesaftale. (Foto: Polfoto)

Stor kritik af første udkast

Det oprindelige udkast til loven om dobbeltuddannelse betød, at hvis man allerede havde en bachelor eller professionsbachelor, kunne man som udgangspunkt ikke blive optaget på endnu en professionsbachelor eller bachelor på universitetet. Søren Pind åbnede derefter for, at det skulle være muligt for de studerende selv at betale for deres uddannelse. Dog kun på uddannelser med ledige pladser.

Det fik stærk kritik fra mange kanter. 60.000 danskere skrev under på, at loven var forkert, der blev afholdt store demonstrationer, og flere studerende, uddannelsesinsitutioner, fagbevægelser og partier støttede op om kritikken.

Læs også: Hundredvis tændte stjernekaster-hav imod kommende lov

Om aftalen:

  • Aftalen begrænser fortsat dobbeltuddannelse de første seks år efter afslutningen af den første videregående uddannelse.
  • Der kan gives dispensation af helbredsmæssige årsager og ved forældet uddannelse inden seks år.
  • Med aftalen leverer aftalepartierne 308 millioner kroner årligt til et bedre dagpengesystem.
  • Positivlisten består som hidtil. De p.t. 24 uddannelser, hvor der ikke er nogen nævneværdig arbejdsløshed, kan man søge ind på inden for de første seks år. Listen revideres hvert andet år.
  • Med aftalen bortfalder kvalitetspuljen. I stedet har forligskredsen prioriteret at bruge midlerne til at give mulighed for dobbeltuddannelse efter seks år.
  • Der er et overskud i 2017 og 2018 på i alt 129 millioner kroner, som aftalepartierne er enige om at bruge til at styrke sprog, til udvikling af nye relevante udbud, hvor der er blindgyder, og til initiativer vedrørende bedre udnyttelse af offentlig forskning via iværksættere.
  • Begrænsningen af dobbeltuddannelse efter seks år gælder kun videregående uddannelser på samme eller lavere niveau og på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Der er fortsat mulighed for at uddanne sig til et højere niveau end ens første uddannelse eller at uddanne sig i efter- og videreuddannelsessystemet, hvor der er en lang række uddannelsesmuligheder.
  • Erhvervsuddannelserne er ikke begrænset af aftalen om dobbeltuddannelse.

· Mere fra samme kategori ·