Læs også:

Close
kærlighed holde i hånden

Mentalisering: Kærlighed gør rent faktisk blind

Mit liv  | 

Mentalisering: Kærlighed gør rent faktisk blind – vidste du det. Her kan du lære om mentalisering, der udforsker de stærke følelser, der kan opstå, når vi bliver forelsket

Disse følelser kan påvirke vores evner til at tænke klart og rationelt, og denne stærke følelsesmæssige tilstand kan resultere i et såkaldt mentaliserings-svigt. Bliv klogere på mentalisering og hvorfor, kærlighed rent faktisk gør os blinde …

kærlighed, forelskelse, par
Det er ikke blot et ordsprog, man siger, det sker rent faktisk – kærlighed gør blind … (Foto: Pexels9

Chefpsykolog Frans Boeriis ved Fyns Psykologpraksis har beskrevet begrebet mentalisering i denne artikel, som har fokus på forelskelse, og hvad der får mennesker til at handle ulogisk på trods af gode intentioner. Du kender det garanteret – har måske været i den situation. Men her bliver du lidt klogere på, hvad det rent faktisk er der sker med os, når forelskelsen sætter ind …

‘Kærlighed gør blind’

Du kender det helt sikkert – ‘Kærlighed gør blind’ – der er et gammelt kendt udsagn, som bruges til at forklare, hvorfor mennesker kan have en tendens til at miste den kritiske sans og den rationelle tænkning i en relation til et andet menneske.

Udsagnet er baseret på den stærke følelsesmæssige tilstand, man befinder sig i, når man for eksempel er forelsket, og som kan resultere i det, man kalder et mentaliserings-svigt, både overfor sig selv, men også i forhold til et andet menneske, for eksempel i en kærlighedsrelation.

love kærlighed forelsket
Hvad sker der, når du bliver forelsket … (Foto: Unsplash)

Biologien omkring forelskelse

Når et menneske bliver forelsket, sker der mange biologiske forandringer i kroppen og hjernen. En af de vigtigste forandringer, der sker er, at hjernen frigiver en række forskellige hormoner, som påvirker vores adfærd.

Hormonerne er usynlige ‘med- og modspillere’, og når vi udvikler stærke følelser, som for eksempel når vi bliver forelskede, så frigiver hjernen nemlig meget mere af hormonet dopamin end normalt, hvilket får os til at føle os glade, lykkelige og euforiske. Derudover frigiver hjernen også hormonet oxytocin, også kendt som ‘kærlighedshormonet’. Oxytocin spiller en vigtig rolle i at fremme tillid, intimitet og forbindelse i en kærlighedsrelation.

Forelskelse kan på den måde være en meget intens og følelsesladet oplevelse, der påvirker vores krop og sind på mange forskellige måder. Det kan betyde, at vores dømmekraft kan ændres, og det kan skabe en følelse af at miste fodfæstet eller at blive overvældet af følelserne for det andet menneske.

love kærlighed hængelåse forelsket
Bliv klogere på hvad mentalisering er … (Foto: Unsplash)

Hvad er mentalisering?

Mentalisering defineres som evnen til at forstå ens egne og andre menneskers mentale tilstande. Det inkluderer at kunne reflektere over de tanker, følelser, mål og behov, som driver vores adfærd. Desuden involverer mentalisering at have evnen til en ekstern opfattelse af sig selv og at kunne forstå, hvordan andre ser en som menneske.

Mentaliserings-svigt

Mentaliserings-svigt henviser til en tilstand, hvor en person ikke kan forstå andres mentale tilstande og perspektiver, hvilket kan føre til vanskeligheder i relationer og kommunikation, og i nogle tilfælde kan føre til adfærdsvanskeligheder. Oplever man et mentaliserings-svigt, kan det derfor påvirke ens evne til tænke klart, både i forhold til sig selv eller andre, og det er blandt andet det som forelskelse kan medføre – for eksempel at man måske overser eller undgår at forholde sig til ens partners opførsel.

Hvis man ikke er i stand til at forstå andre menneskers mentale tilstande og perspektiver, kan det føre til misforståelser, konflikter og manglende evne til at løse problemer på en hensigtsmæssig måde. For eksempel kan en person som oplever et mentaliserings-svigt misforstå en andens intentioner og reagere overdrevet eller på en uhensigtsmæssig måde, hvilket kan eskalere en situation og føre til yderligere konflikter.

Desuden kan manglende evne til at mentalisere også føre til en overdreven fokusering på ens egne behov og ønsker, uden at tage hensyn til andres perspektiver og behov. Dette kan føre til egocentreret adfærd med mangel på empati, hvilket igen kan forværre relationer og føre til yderligere konflikter.

Et naturlig fænomen

Mentaliserings-svigt er et naturligt fænomen, som ikke er farligt eller unormalt, det er noget alle mennesker kan opleve i større eller mindre omfang, alt efter hvem man er, og hvad man kommer fra, så det er vigtigt at understrege, at mentaliserings-svigt ikke gør dig til et dårligt menneske.

Mentaliserings-svigt kan skabe problemer i relationen mellem mennesker eller indeni personen, som oplever mentaliserings-svigtet, men det er som udgangspunkt altid en mulighed at genfinde fodfæstet og dermed genfinde mentaliserings-evnen, hvis den tabes kortvarigt. Har man vedvarende problemer med mentaliserings-svigt, så kan det være en fordel at få hjælp fra en psykolog som her, som kan give dig redskaber til at udvikle mentaliserings-evnen og tips og tricks til at overvinde mentaliserings-svigt.

Hvis vi endnu en gang bruger eksemplet med forelskelse, så kan et menneske i en kærlighedsrelation, opleve at tilstanden af forelskelse kan forværre mentaliserings-evnen og derfor gøre det svært at være i relationen på en rationel måde. Det behøver ikke at være et stort problem, men det kan blive et problem, såfremt man ikke kan vurdere, hvorvidt relationen er sund for en selv. Samtidig kan forelskelsen gøre det svært at skabe en sund dynamik i forholdet, og se hvilke mønstre som er sunde vs. usunde i kærlighedsrelationen.

love hjerte kærlighed (Foto: Unsplash)
Kan man udvikle sin mentaliserings-evne? Det kan du blive klogere på nedenfor … (Foto: Unsplash)

Kan man udvikle sin mentaliserings-evne?

Det er vigtigt at understrege, at mentaliserings-svigt ikke er en permanent tilstand, og at det kan behandles med forståelse, terapi og støtte. Terapeutiske tilgange, der fokuserer på at forbedre mentaliserings-evnen, kan hjælpe med at gøre mennesker opmærksomme på egne mønstre og samtidig styrke relationer og forbedre kommunikationen med for eksempel ens partner i en kærlighedsrelation.

For at kunne forstå og arbejde mentaliserings-svigt er det ligeledes vigtigt at identificere de underliggende årsager og faktorer, der kan bidrage til tilstanden. Nogle af disse faktorer kan omfatte tidlige barndomsoplevelser, svære følelser, traumer, tilknytningsproblemer og andre livsbelastninger.

Det kan også hjælpe at tale med ens pårørende om adfærdsændringer, da dine nærmeste kender dig, som det menneske du egentligt er, hvilket kan skabe en opmærksomhed på egne mønstre, mentaliserings-svigt og eventuelle adfærdsændringer.

Derudover kan det hjælpe at være bevidst om for eksempel, hvordan forelskelse og andre stærke følelser generelt kan påvirke din krop og dit sind. Husk at være tålmodig og omsorgsfuld overfor dig selv, hvis du oplever mentaliserings-svigt, det kan tage tid at forbedre din evne til at mentalisere. Alene det at være opmærksom på ovenstående er en god begyndelse – og denne form for blindhed er altså rent faktisk noget, der kan kureres – det er positivt og vigtigt at huske …

hjerte kærlighed love kæreste valentin
Måske du nu vil tænke lidt mere over det, forelskelsen, når den indtræffer næste gang – måske du endda har fået et råd eller to eller forklaring, der gør det nemmere for dig at tackle alle følelserne … (Foto: Unsplash)

 

Læs også:

Hvordan kan du håndtere jalousi

 

pige sur - frustreret vred (Foto: Pxhere)

· Mere fra samme kategori ·