Læs også:

Close
kvinde vred sur jalousi

Jalousi: Hvordan kan man håndtere denne svære følelse?

Mit liv  | 

Jalousi … Hvordan kan man håndtere denne svære følelse? Jalousi er ofte et misforstået hensyn, og forsøg på at holde fast i en vigtig person i dit liv, men paradoksalt nok mister du alt for ofte det menneske, som du forsøger at holde fast på

I denne artikel får du et dyberegående kendskab til jalousi som følelse, samt hvad du kan gøre for at komme denne ubehagelige følelse til livs … Vi har talt med chefpsykolog Frans Boeriis fra Fyns Psykologpraksis i Odense, der her kommer med nyttig og spændende viden, der måske både kan hjælpe men også få os til at forstå jalousi bedre.

pige spejl ansigt glad

Forstå jalousi og lær at styre den … (Foto: Pexels)

Hvad er jalousi?

Jalousi kan beskrives som en tilstand af frygt, mistillid eller bekymring for, at nogen eller noget man holder af, bliver taget væk eller ikke vil være tilgængeligt længere. Jalousi handler ofte om utilstrækkelighedsfølelse, frygt, frustration og afmagt på den ene side, mens det på den anden side også handler om grænser, som er overskredet, eller om magtesløshed i en situation uden oplevelsen af kontrol.

Jalousi kan også komme til udtryk som en følelsesmæssig oplevelse af intenst ubehag med tankemylder, dvs. at det kan være en svært ubehagelig følelsesmæssig tilstand, som kan føre til en række negative konsekvenser, hvis jalousien ikke bliver håndteret og bearbejdet på en sund måde.

Der findes mange måder, hvorpå jalousi kan vise sig i adfærden, et eksempel på dette kan være, hvis du bliver mistænksom og kontrollerende overfor din partner. I et sådan tilfælde kan jalousien manifestere sig på måder, hvor du for eksempel oplever trangen til intens og vedvarende kontakt med din partner, hvorved vedkommende oplever isolation fra venner og familie. Jalousi kan også komme til udtryk ved mistillid, med en konstant overvågning af for eksempel din partner og dennes adfærd i hverdagen.

pige trist
Hvordan opleves jalousi – det kan du blive klogere på her … (Foto: Unsplash)

Hvordan opleves jalousi?

Jalousi skaber frustration, modvilje, vrede og usikkerhed hos både den person, som oplever jalousien, såvel som den person jalousien retter sig imod. Følelsen af jalousi kan desværre også komme til udtryk fysisk, igennem en vrede eller aggression mod andre, enten den person som man holder af eller en helt tredje person, som man frygter vil tage noget eller nogen væk fra sig.

Ligeledes kan jalousi opleves som en følelse af bitterhed og vrede i forhold til omverdenen og den urimelige situation du oplever at står i.

frans psykolog
Chefpsykolog Frans Boeriis fra Fyns Psykologpraksis i Odense giver dig i denne artikel en bedre forståelse for jalousi … (Foto: Privat)

Hvilke følelser er forbundet med jalousi?

Jalousi kan anskues som en række følelsesmæssige reaktioner, som dækker over forskellige følelsesmæssige oplevelser og dertilhørende tanker. Jalousi er på den måde en kompleks følelse, der ofte involverer flere psykologiske reaktioner på én gang.

Nogle af de følelsesmæssige reaktioner, der ofte er forbundet med jalousi, kan omfatte:

Mistillid: Jalousi kan føre til mistillid til en partner eller en person, som du er bange for at miste.

Usikkerhed: Jalousi kan skyldes en følelse af usikkerhed i en relation andre eller i forhold til sig
selv.

Vrede: Jalousi kan føre til vrede mod en partner eller en person, som du enten fysisk eller
psykisk føler sig truet af.

Tristhed: Jalousi kan føre til tristhed over en situation eller i en relation, som man frygter at miste,
også selvom du ikke har mistet vedkommende endnu.

Ubalance: Jalousi kan føre til ubalance i hverdagen, hvor et negativt fokus på tilværelsen
overskygger alt andet.

date dating kærlighed kærester kys kysse par kærestepar (Foto: Pexels)
Kan jalousi helbredes? (Foto: Pexels)

Kan jalousi helbredes?

At håndtere jalousi kan være en stor udfordring. Først og fremmest kan det hjælpe at tale med en sundhedsfaglig person, såsom en psykolog. En psykolog kan hjælpe med at identificere de udfordringer, som du står overfor og sammen kan I udforske de underliggende årsager til jalousien.

Ved at blive klogere på dine egne adfærdsmønstre, og de tanker og følelser som ligger bag din adfærd, opnår du mulighed for at handle anderledes og finde nye løsninger på de problemer, som forårsager din jalousi. Selvindsigt ved hjælp af en professionel sundhedsperson er derfor et vigtigt redskab til at bearbejde jalousien.

Mennesker bliver ikke fødte som jaloux individer, det er en følelse som man tilegner sig igennem livet, og ofte som en følelse der kan opstå i barndommen ved oplevelsen af usikkerhed eller svigt. Hvis jalousi har været din følgesvend gennem livet, kan den være svær at ryste af sig, men årsagen til dette er ofte, at du ikke har lært de rette metoder og strategier, som kan hjælpe dig med at nedregulere denne følelsesmæssige oplevelse.

Jalousien er typisk dybt forankret i dine tidligere leveår, dvs. i barndommen eller ungdommen, men det er bestemt muligt at arbejde på at mindske jalousien, ligesom det i andre tilfælde er muligt helt at afvikle oplevelsen af jalousi.

Hvis årsagen er baseret på en tidligere traume eller en psykisk lidelse, kan det kræve professionel hjælp fra en psykolog eller terapeut. Hvis jalousi skyldes dårlige kommunikationsfærdigheder eller manglende tillid, kan man arbejde på at forbedre disse færdigheder og opbygge tillid gennem individuel terapi, kommunikationstræning eller parterapi.

Hvorvidt du kan blive helt fri af oplevelsen af jalousi afhænger af mange faktorer, herunder graden af jalousi og din motivation og vilje til at bearbejde denne del af dit indre psykologiske landskab.

kvinde vred sur jalousi
Hvordan har du det med jalousi … (Foto: Unsplash)

At være pårørende til en jaloux partner

Hvis du oplever en af dine nærmeste relationer er fanget i et jaloux adfærdsmønster, så kan det være svært at tale om det med vedkommende, ligesom det kan være svært at sætte grænser og sige fra hvis jalousien retter sig mod dig.

Det er naturligt, men det handler om at du indgår i en relation med et andet menneske, hvor du er følelsesmæssig involveret. Alene af den grund er det vigtigt at få italesat problemstillingen, hvis det er muligt.

Jalousi medfører ofte, at du kan risikere at blive for tolerant overfor din partners adfærd, måske i et misforstået hensyn, men samtidig kan du risikere at glemme at mærke dig selv og dine egne grænser. Derfor er jalousi altid vigtigt at få italesat og håndteret, så hurtigt som muligt, for at forebygge at relationen mellem jer brister.

Tilknytningen til en jaloux partner kan være svær at bevare, hvis jalousien fylder alt for meget imellem jer, så derfor anbefales I at række ud og få hjælp med det samme, hvis ikke det er muligt at tale igennem på egen hånd – et gammelt adfærdsmønster ændrer sig ikke, medmindre man gør noget nyt og ændrer på sine egne handlinger.

par solnedgang kærlighed
At være pårørende til en jaloux partner kræver lidt ekstra … (Foto: Unsplash(

Læs også:

 

Klumme: Livet er bare (fyldt af) følelser

 

hånd havet sø søstjerne (Foto: Unspash)

 

 

· Mere fra samme kategori ·