Læs også:

Close
ukraine

NEWS: EIFO underskriver samarbejdsaftale om støtte til Ukraine

Nyheder  | 

EIFO underskriver samarbejdsaftale om støtte til Ukraine · I grundlovsforhør for flere indbrud · Microsoft anerkender stor indsats for at højne cybersikkerheden hos små og mellemstore virksomheder · AI medfører et større etisk ansvar for topledelsen · 77-årig mand anholdt med 19 kilo hash i båden · Dagens billede: Gordon Ramsay i cykelstyrt

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

EIFO underskriver samarbejdsaftale om støtte til Ukraine

Sammen med flere andre ECA‘er har EIFO underskrevet en aftale om samarbejde om at støtte Ukraines genopbygning ved hjælp af eksport- og investeringsfinansiering …

En række eksportkreditagenturer har underskrevet en aftalen om samarbejde til støtte for Ukraine på ‘Ukraine Recovery Conference’ i Berlin.

EIFO er godt i gang med at yde eksportkreditter og investeringsgarantier i Ukraine. Det gør en forskel for genopbygningen af Ukraine og for dansk erhvervsliv. Derfor hilser EIFO også aftalen velkommen, da øget tilstedeværelse og samarbejde med andre landes eksportkreditagenturer vil kunne bakke op om at finde løsninger på udfordringer i markedet og forhåbentlig også med at dele risici på aktiviteter.

– Der er fantastisk store perspektiver i det, ECA’erne kan tilbyde i Ukraine sammen med erhvervslivet, så jeg glæder mig over et tættere og forpligtende samarbejde. Her og nu handler det om at hjælpe Ukraine med at genopbygge og holde gang i økonomien. Men der venter potentielt også et kæmpe erhvervseventyr, når krigen en dag slutter, for de virksomheder som allerede nu får knyttet bånd til Ukraine, fortæller Mathias Secher, chef for Ukrainefonden i EIFO.

Aftalen har til formål at bane vejen for handel og investeringer i Ukraine for at støtte Ukraines genopbygning. Aftalen gælder et samarbejde om Ukraines økonomiske, sociale og infrastrukturelle genopbygning.

Blandt underskriverne er Atradius Dutch State Business (Holland), EDC (Canada), EGAP (Tjekkiet), EKN (Sverige), Euler Hermes (Tyskland), EIFO (Danmark), Finnvera (Finland), KUKE (Polen), PriceWaterhouseCoopers (Tyskland), NEXI (Japan), SACE (Italien), UKEF (Storbritannien) og USEXIM (USA). Alle er enige om fortsat at støtte Ukraine i samarbejdet og etablere et praktisk format for erfaringsudveksling og øget samarbejde om konkrete forretninger gennem blandt andet brugen af eksportkreditter og investeringsgarantier.

Eksportkreditter er et yderst relevant instrument i en genopbygningstid, da det er et instrument der, med udgangspunkt i den ukrainske købers behov for nye maskiner/udstyr i driften af dennes virksomhed, sikrer en finansieringsløsning til de leverandører, som den ukrainske køber vælger.

Investeringsgarantier sikrer, at udenlandske private investorer kan opretholde og udvikle deres aktiviteter i Ukraine, dermed sikres et flow af FDI (Foreign Direct Investments) ind i Ukraine.

Grundet krigen i Ukraine skal der findes lavpraktiske løsninger, der kan lette indsatsen af eksportkredit og investeringsgarantier. Derfor fokuserer aftalepapiret på øget dialog mellem tekniske eksperter fra de respektive institutioner vedrørende både generelle udfordringer og konkrete forretninger. Underskriverne forventer, at den fælles forpligtelse til at have fleksibilitet i dækningspolitikken og brug af risikodelingsmuligheder mellem deltagerne i aftalen vil være til væsentlig fordel for Ukraine.

De første underskrivere opfordrer andre lande til at tilslutte sig netværket for at støtte Ukraine i fremtiden. Målet er at opbygge en bred og stærk base af ECA- og investeringsgaranti-støtte til Ukraine.

ukraine
Alle underskriverne af aftalen i Berlin. (Foto: Euler Hermes)

Læs også: Vi skal turde tale fredens sag i Ukraine

I grundlovsforhør for flere indbrud

Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi fremstillede i fredags en 27-årig mand i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Han er sigtet for at have begået flere indbrud i det centrale Aarhus.

Den 27-årige blev anholdt torsdag aften klokken 23.57 efter at være blevet truffet af to betjente i Aarhus Midtby. To betjente tog kontakt til manden, da han svarede til beskrivelsen af en gerningsmand, som kort forinden var blevet set i færd med at begå indbrud i en restaurant på Clemens Stræde.

På sig havde den 27-årige desuden nogle koster, som muligvis stammede fra et indbrud i en anden restaurant begået torsdag aften.

Den samme 27-årige mand var så sent som torsdag morgen blevet løsladt efter at have været anholdt for indbrud i en tredje restaurant natten til torsdag. Den 27-årige mand er fremstillet og er sigtet blandt andet for de tre tilfælde af indbrud.

restaurant, bar Foto: Unsplash)
I grundlovsforhør for flere indbrud … (Foto: Unsplash)

Læs også: I grundlovsforhør for tyveri af designerstole

Microsoft anerkender stor indsats for at højne cybersikkerheden hos små og mellemstore virksomheder

I forbindelse med udnævnelsen af årets Microsoft partnere, blev prisen for bedste SMV sikkerhedspartner givet til timengo A/S for en banebrydende indsats for at højne sikkerheden hos små og mellemstore virksomheder i Danmark.

timengo fremhæves for at have haft en transformativ effekt på dette område, ved at forstå og anerkende SMV områdets specifikke udfordringer og forudsætninger på netop Cyber security baseret på Microsofts M365 platform.

– SMV virksomheder står overfor det samme trusselsbillede, som de store virksomheder gør, men med langt færre økonomiske og personalemæssige ressourcer, udtaler timengo’s direktør for forretningsudvikling Martin Lundsgaard og fortsætter:

– Paradokset er at SMV’ere i vid udstrækning har betalt for førsteklasses sikkerhed, men kompleksiteten i konfiguration og vedligeholdelse gør at den ikke anvendes. Vi har skabt en service, der aktiverer den samlede sikkerhed i M365 platformen og sikrer løbende opdatering og overvågning. Vi er meget glade for Microsofts anerkendelse af vores Evergreen service og den succes vi har haft med den, og det bidrag vi dermed yder til at sikre danske SMV’ere mod støt voksende cybertrusler.

timengo microsoft
timengo vinder Microsoft pris, for deres stærke fokus på at skabe cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder. (Foto: PR)

Læs også: Hvor stor en klimasynder er din mobil

AI medfører et større etisk ansvar for topledelsen

85 % af de danske erhvervsledere mener, at udviklingen inden for AI medfører et større etisk ansvar for topledelsen, men mange har ikke retningslinjer for brugen af AI. Samtidig står manglende viden og kompetencer i vejen for at komme i gang med AI-værktøjer. Det viser en ny undersøgelse fra VL og PwC, der blev præsenteret på VL Døgnet den 6. – 7. juni 2024 på Egeskov Slot på Fyn.

Undersøgelse viser, at 73 % af virksomhederne i dag anvender AI-værktøjer, og i løbet af 18 måneder forventer hele 95 % at være i gang. Samtidig svarer 85 % af erhvervslederne, at de er enige i, at udviklingen inden for AI medfører et større etisk ansvar for topledelsen, men blot lidt over halvdelen (54 %) af virksomhederne, der i dag anvender AI, har indført interne retningslinjer for at sikre ansvarlig brug af AI i virksomheden.

– Undersøgelsen understreger, at udbredelsen af AI går meget stærkt, langt de fleste er begejstrede over de nye muligheder. Især den nye bølge af generativ AI med ChatGPT, mv. har vundet indpas i virksomhederne, og det stiller samtidig krav til topledelsen om at sikre en ansvarlig og etisk korrekt brug af AI, og her ser vi, at der er et klart forbedringspotentiale inden for fx testmiljøer og virksomhedspolitikker på området, hvilket netop er emner, som blev drøftet i VL-netværket under  VL Døgnet, forklarer Ida Bratting Kongsted, adm. direktør for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL).

Hun henviser til, at blot 35 % af de virksomheder, der anvender AI, har et testmiljø, hvor de afprøver og vurderer AI-systemer, herunder risici, og blot 24 % af dem, der anvender AI, har udarbejdet en egentlig politik for etisk og ansvarlig brug af AI.

Erhvervslederne savner overblik over lovgivningen Undersøgelsen viser desuden, at et stort flertal ser positivt på regulering af AI, men mangler et overblik over lovgivningen. 67 % af erhvervslederne fortæller således, at de er positive eller meget positive over for regulering af AI, men næsten lige så mange (59 %) fortæller, at de i mindre grad eller slet ikke har overblik over reguleringen af AI, herunder EU’s AI Act.

– Flere virksomheder kan med fordel sætte sig ind i den kommende EU’s AI Act, og et godt sted at starte er at få foretaget en modenhedsvurdering af, hvor deres virksomhed står i forhold til at leve op til de kommende krav i AI-forordningen. Det har blot 8 % fået gjort i dag, fortæller Mads Nørgaard Madsen, partner og leder af PwC’s Consulting.

Behov for kompetencer og viden … Ifølge undersøgelsen mangler virksomhederne kompetencer og viden for at tage de afgørende skridt inden for AI. Disse behov topper således listen over barrierer for at komme i gang med AI-værktøjer, og knap halvdelen (48 %) af erhvervslederne vurderer da også, at virksomhedens generelle kompetenceniveau inden for AI er lavt eller meget lavt på nuværende tidspunkt, mens blot 13 % vurderer det som højt eller meget højt.

– Virksomhederne giver udtryk for, at de mangler kompetencer og viden inden for AI. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne får taget stilling til, hvordan de bedst kommer i gang med at gribe mulighederne inden for AI, herunder hvordan de bedst opkvalificerer deres medarbejdere, da netop manglende kompetencer i høj grad er en barriere for at komme i gang med brugen af AI-værktøjer, fortsætter Mads Nørgaard Madsen.

AI anvendes på tværs af virksomheden … Ifølge undersøgelsen er det særligt inden for 5 områder i forretningen, at virksomhederne anvender eller forventer at anvende AI: Kommunikation (54 %), Marketing (53 %), Direktionen (47 %), Salg (46 %) og Økonomi/Finans (39 %). 57 % af erhvervslederne fortæller i øvrigt, at de personligt anvender AI i deres arbejde flere gange om ugen.

– Undersøgelsen viser, at AI anvendes på tværs af funktionsområder i virksomheden, og erhvervslederne ser desuden en række konkrete gevinster ved at anvende AI. Det gælder særligt øget effektivitet og produktivitet, forbedring af produkter/services samt reduktion af omkostninger, afslutter Ida Bratting Kongsted og henviser desuden til, at over halvdelen af virksomheden ser AI-teknologien som en game-changer for deres virksomhed.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen om AI er foretaget af PwC i samarbejde med VL – Dansk Selskab for Virksomhedsledelse som optakt til VL Døgnet 2024. Spørgeskemaet er sendt til cirka 4.500 erhvervsledere, hvoraf 455 har gennemført undersøgelsen online i perioden den 24. april til den 17. maj 2024.

AI teknologi sciense
AI medfører et større etisk ansvar for topledelsen … (Foto: Unplash)

Læs også: Få virksomheder bruger GenAI-potentialet

77-årig mand anholdt med 19 kilo hash i båden

Politiet mistænker manden for at smugle hash til Grønland …

Syd- og Sønderjyllands Politis afdeling for organiseret kriminalitet anholdte sidste torsdag eftermiddag en 77-årig mand på havnen i Rømø. Han blev anholdt på baggrund af en mistanke om smugling af hash fra Danmark til Grønland via vandvejen.

I forbindelse med anholdelsen foretog politiet også flere ransagninger og fandt her 19 kilo hash i båden samt et større pengebeløb.

Den 77-årige mand, som også ejer båden, hvor politiet fandt penge og hash, er nu sigtet for salg af narkotika, og den fundne hash samt penge er beslaglagt.

– Vi er meget tilfredse med gårsdagens fund, som beror på en kort og intensiv efterforskning. Vi har standset en mængde narkotika i at komme til Grønland med de negative konsekvenser, det medfører – hos den enkelte misbruger af narkotika, men også via den økonomiske kriminalitet, som medfølger heraf, siger vicepolitiinspektør Karsten Hulmose, afdelingen for organiseret kriminalitet hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden er løsladt efter endt afhøring og afventer nu sagens videre forløb.

skunk hash
77-årig mand anholdt med 19 kilo hash i båden … (Foto: Unsplash)

Læs også: Kørte i åen med kokain og hash

Dagens billede: Gordon Ramsay i cykelstyrt

· Mere fra samme kategori ·