Læs også:

Close
frugt pige supermarked net

NEWS: Hver fjerde butikstyv er vaneforbryder

Nyheder  | 

Hver fjerde butikstyv er vaneforbryder · Første sag om udbyttesvindel går i gang · Kommunale bilflåder er blevet grønnere – dog stor forskel på kommunerne · ARKEN er nomineret til stor europæisk publikumspris · Vis hensyn overfor skolepatruljerne · Dagens video: Vildt spring

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Hver fjerde butikstyv er vaneforbryder

Antallet af anmeldte butikstyverier er alene i tredje kvartal 2023 steget til mere end 6.100 butikstyverier. De mange butikstyverier udfordrer butikkerne, der efterlyser politiske initiativer.

– Det er en uholdbar situation for vores købmænd – og andre butikker, at der ikke politisk bliver grebet ind i forhold til de mange butikstyverier. Vores købmænd oplever en voldsom stigning, og butikstyvene fremturer med en mere og mere rå og truende adfærd, fortæller administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, Jannick Nytoft.

– Der er ganske enkelt en alt for lille sanktion over for de kriminelle – og i særlig grad den organiserede del – og den store gruppe, der gør det igen og igen, siger Jannick Nytoft.

For året 2023 forventes det samlede antal butikstyverier at ende på rekordhøje 24.500 anmeldelser. Det er ressourcekrævende at håndtere de mange butikstyve og oftest yderst ubehageligt for de ansatte, at skulle konfrontere og tilbageholde en butikstyv. De tider, hvor politiet kørte til butikstyverier, er for længst forbi. I dag er det personalet i butikken, der i langt de fleste tilfælde håndterer anmeldelsen via systemet i Crimestat. Det betyder i praksis, at de ansatte står alene med de kriminelle.

Hver fjerde butikstyv har begået mindst 10 tyverier … Næsten hver fjerde af dem, der i 2022 fik en strafferetlig sanktion for butikstyveri, havde 10 eller flere lignende afgørelser i bagagen. Dette peger i retning af, at der fra myndighedernes side slet ikke er den nødvendige fokus på problemet, og at butikstyverier ikke prioriteres.

Stigningen i antallet af butikstyverier skal blandt andet findes blandt udenlandske statsborgere. Allerede i 2018 konkluderede Justitsministeriet – på baggrund af tal fra politiet – at ca. en tredjedel af alle politiets sigtelser for butikstyveri var rettet mod udenlandske statsborgere. Derudover er butikstyvene ofte gengangere – altså folk, der tidligere har modtaget strafferetlige sanktioner for butikstyveri. Dertil kommer at en stadig større del af tyverierne bliver begået af organiserede bander der helt åbenlyst og uden skrupler, stjæler varer ved højlys dag mens kunder og personale blot kan se til.

10 forslag til justitsministeren:

De Samvirkende Købmænds har i den forbindelse stillet med ti konkrete forslag til, hvordan man kan komme problemet til livs. De ti forslag er præsenteret for justitsministeren og for Folketingets retsudvalg.

Sikker Butik – 10-punktsplan mod færre butikstyverier

Billeder af gerningsmænd bør kunne deles i lukket system som ‘Crimestat’ på tværs af detailhandlen
Der gives mulighed for lydoptagelser i de enkelte butikker (med skiltekrav)
Der indføres stikprøvevis udrejsekontrol f.eks. udenlandske varevogne ved grænsen
Der arbejdes for mere synligt politi, herunder at kørsel til butikstyverier prioriteres højere grad, og at politiindsats på SoMe skærpes
Myndighederne skærper deres fokus på manglende sporbarhed vedkontrolaktioner i kioskmiljøet
Der gives bedre muligheder for opholdsforbud i de enkelte butikker
Straframmen skærpes, så der gives højere bødestraf for butikstyverier
Der indføres en ny bestemmelse i straffeloven om ‘organiseret butikstyveri’, hvortil der knyttes straf efter trappemodel
Reglerne om udvisning bør udnyttes i videst muligt omfang i sager om butikstyveri
Der indføres mulighed for lønindeholdelse i erstatningssager

frugt pige supermarked net
Hver fjerde butikstyv er vaneforbryder …  (Foto: Pexels)

Læs også: København har flest butikstyverier

Første sag om udbyttesvindel går i gang

I sidste uge begyndte første retsdag i sagen om uretmæssig tilbagebetaling af udbytteskat for 320 millioner kroner gennem selskabet Salgado Capital.

Sagen mod en 54-årig britisk statsborger tiltalt for bedrageri mod den danske statskasse for over 320 millioner kroner begynder i dag ved Retten i Glostrup.

Den 54-årige er tiltalt for at stå bag uretmæssig refusion af udbytteskat sket på baggrund af fiktive aktiehandler gennem selskabet Salgado Capital, som den 54-årige efter anklagemyndighedens påstand ejede og drev.

Sagen er den første såkaldte udbyttesag, der kommer til hovedforhandling ved retten. Den føres i et samarbejde mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).

Tiltalen mod den 54-årige blev rejst i marts 2022 for bedrageri mod den danske statskasse begået fra slutningen af 2012 til august 2015. Han blev i juni 2023 udleveret til Danmark fra Belgien.

Specialanklager ved SSK Anders Møllmann udtaler:

– Efter anklagemyndighedens opfattelse er den tiltalte den helt centrale bagmand bag udbyttesvindlen omkring Salgado Capital. Det er på baggrund af en kompliceret efterforskning, at vi nu kan gå ind i retten og læse anklageskriftet op, høre hvordan den tiltalte forholder sig til anklagen og således gå i gang med retssagen.

domstol dom retssal
Første sag om udbyttesvindel går i gang … (Foto: Unsplash)

Læs også: Mand anholdt i sag om frihedsberøvelse i Herning

Kommunale bilflåder er blevet grønnere – dog stor forskel på kommunerne

Kommunerne spiller en kernerolle i den grønne omstilling af bilparken, og det starter med grønne kommunale bilflåder. Nye tal fra De Danske Bilimportører viser klar forbedring på området siden 2021, men samtidig stor variation mellem kommunerne.

De danske kommuners bilflåder består af 83,2 procent konventionelle biler og 16,8 procent grønne biler. Det viser en ny undersøgelse foretaget af De Danske Bilimportører i samarbejde med Bilstatistik.dk, som tager temperaturen på den grønne omstilling af bilparken i kommunerne. Det er en klar forbedring fra den sidste undersøgelse, gennemført ved kommunalvalget i 2021, hvor 92,1 procent af bilerne var konventionelle, mens 7,9 procent var grønne.

– Den nye tal viser blandt andet, hvilke kommuner, der siden kommunalvalget, har kastet penge efter at omlægge deres bilpark ved at investere i grønne biler frem for fossile. Det siger noget om, hvilke politikere der sætter handling bag de klimaløfter, som de fleste af dem er gået til valg på, forklarer Mads Rørvig, administrerende direktør i De Danske Bilimportører.

Kommunerne spiller en central rolle i den grønne omstilling af bilparken og har gode muligheder for at gå i front, når de indkøber biler. Derfor er det også interessant, at der er stor variation i, hvor grøn bilparken er på tværs af kommunerne. Nogle kommuner går i front med en grøn indkøbsstrategi og har, i løbet af de sidste to år, kun købt opladelige biler. Eksempler herpå er Nordfyns, Samsø og Ærø Kommune. Andre kommuner har derimod prioriteret fossile biler og udleder mere CO2 eksempelvis Randers og Langeland Kommune.

– Indkøbsstrategien hos de enkelte kommuner er selvsagt vigtig for, hvordan sammensætningen bliver i de kommunale bilflåder. Grøn omstilling er højt prioriteret politisk både nationalt og lokalt, og kommunerne har mulighed for at gå forrest og vise vejen, når de køber nye biler til deres flåde, afslutter Mads Rørvig, administrerende direktør i De Danske Bilimportører.

co2 bil
Kommunale bilflåder er blevet grønnere – dog stor forskel på kommunerne … (Foto: PR)

Læs også: Flere kommuner skal op i et grønnere gear

ARKEN er nomineret til stor europæisk publikumspris

Unge mellem 13-19 år skal sammen med kunstneren Henrik Plenge og en række lokale aktører udvikle et kunstprojekt med ARKEN Museum for Samtidskunst, som allerede nu nomineres til en stor europæisk publikumspris og en innovationspris.

Museet på Vestegnen er blandt 19 nominerede til at vinde Art Explora – Académie des Beaux-Arts European Award 2023. Prisen gives for innovative formater, der styrker dialogen mellem kunst og publikum. Vinderen modtager 50.000 Euro (375.000 kroner) til at styrke deres indsats for publikum.

ARKEN er samtidig nomineret til Art Exploars Audience Choice Award på 10.000 Euro (75.000 kroner).

Det er museets afdeling for Undervisning & Formidling, som er indstillet til prisen for et kommende kunstprojekt, Third Space, som skal skabe styrkende fællesskaber, mindske ensomhed og øge unges trivsel på Vestegnen.

Leder af Undervisning og Formidling, Lærke Vindahl, fortæller:

– Det er første gang, at danske unge inddrages på denne måde i samskabelsen af et blivende, multifunktionelt kunstværk i så stor skala på et kunstmuseum. Det færdige værk vil danne rammen for fællesskabende aktiviteter drevet frem af lokale partnerskaber på tværs af otte kommuner på Vestegnen og de unge selv.

I fællesskab med den professionelle kunstner Henrik Plenge vil de unge udvikle og aktivere et multifunktionelt kunstværk på et stort udendørs areal udenfor ARKEN og sammen skabe et nyt samlingspunkt på Vestegnen. Værket inviterer til ophold, leg, sport udenfor museets åbningstider, og der vil være performances, koncerter, talks, folkekøkkener, workshops, som lægger op til aktivt medejerskab og nye blandede fællesskaber.

Vinderne udpeges den 12. december 2023.

arken
Unge fra Vestegnen skal sammen med kunstneren Henrik Plenge udvikle et kunstprojekt, som allerede nu nomineres til en stor europæisk publikumspris. Præmien er på 50.000 Euro (375.000 kr.) Vinderen findes 12. december og afgøres ved afstemning. (Foto: PR Arken Museum for Samtidskunst)

Læs også: November måneds kulturguide

Vis hensyn overfor skolepatruljerne

For høj hastighed, uopmærksomhed og aggressiv adfærd er bare nogle af de ting landets skolepatruljer oplever, når de dagligt passer på deres venner ved skolevejene, og det er en adfærd, der skaber utryghed.

Politiet afholder hvert eneste år kontroller ved skolevejene omkring skolestart, men det er ikke kun omkring skolestart, at der er behov for at aflægge skolevejene et besøg. Derfor udfører størstedelen af landets politikredse kontrol i denne uge fra mandag den 13. november til fredag den 17. november.

Dagligt trækker frivillige skolepatruljeelever refleksvesten over hovedet for at passe på deres venner, når de bevæger sig til og fra skole, men rigtig mange oplever en utryghedsskabende adfærd fra andre trafikanter, som blandt andet kører for stærkt eller ikke udviser det fornødne hensyn, som kræves omkring skolevejene.

– Det er et problem for trygheden på skolevejene generelt, at nogle trafikanter ikke viser hensyn, blæser på færdselsloven og samtidig udviser aggressiv adfærd over for de børn, som frivilligt har valgt at være skolepatrulje, og derfor sætter vi ind med kontroller landet over i denne uge, forklarer politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Koncernkommunikation.

En undersøgelse lavet for Rådet for Sikker Trafik viser, at godt hver tredje skolepatruljeelev har oplevet ubehagelige situationer, hvor voksne har opført sig hensynsløst. Rådet for Sikker trafik har sammen med LB forsikring og 74 af landets kommuner derfor indgået et samarbejde for at skabe mere tryghed for skolepatruljerne og fokus på problematikken.

Vi kender nok alle udtrykket ‘efteraber’, eller endnu bedre ‘kongens efterfølger’. Et udtryk og et fænomen som i stor udstrækning efterleves af børn. Derfor er det ikke helt uvæsentligt, at vi som voksne går foran som et godt eksempel og overholder færdselsloven, når vi færdes i trafikken.

– Når vi færdes i trafikken sammen med børn, skal man huske, at de oftest spejler sig i ens adfærd, hvorfor vi som voksne altid bør tænke over hvordan, vi opfører os, for på den måde kan vi bidrage til en ordentlig og sikker trafikkultur. Skabe et rum hvor vi alle kan være trygge. For der skal være plads til alle – og et smil skader aldrig, siger Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Koncernkommunikation.

Politiet vil derfor have fokus på problematikken, når landets politikredse er på kontrol på skolevejene, således bilister og cyklister på den måde bliver mindet om, at de både skal følge færdselsreglerne og udvise særligt hensyn over for børn og skolepatruljer i trafikken.

Gode råd til at hjælpe skolepatruljerne, så de kan hjælpe de andre skolebørn

  • Overhold færdselsreglerne
  • Følg skolepatruljernes anvisning
  • Sænk farten på skolevejene
  • Vær ekstra opmærksom
  • Vær et godt eksempel for andreGiv et smil til de små superhelte
Skolepatrulje, skole, børn, trafik, sikker trafik, fodgænger
Vis hensyn overfor skolepatruljerne. (Foto: Sikker Trafik)

Læs også: Er dit barn trafikklar

Dagens video: Vildt spring

· Mere fra samme kategori ·