Læs også:

Close
en for alle arbejde job

NEWS: Finanslovsforslag har fokus på erhvervsuddannelser og iværksætteri

Nyheder  | 

Finanslovsforslag har fokus på erhvervsuddannelser og iværksætteri · Nattelivszonerne i København forlænges · Skoleskib går viralt efter finanslovs-slagtning · Politiker går i stå · 28-årigt bandemedlem sigtet for drab i Pusher Street · Dagens billede: Nu kan du flyve børnefrit

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Finanslovsforslag har fokus på erhvervsuddannelser og iværksætteri

DI om finanslovsforslag: Stærkt fokus på erhvervsuddannelser og iværksætteri … Dansk Industri havde dog gerne set konkrete skattelettelser allerede i 2024, hvor særligt manglen på bedre vilkår for generationsskifte og forskning og udvikling er udtalt.

– Det er helt oplagt at få genindført FoU-fradraget på 130 pct. og at få styrket vilkårene for generationsskifte, for på begge områder halter vi efter andre lande i EU og OECD. Regeringen har hele tiden haft det i regeringsgrundlaget, og det er skuffende, hvis ikke der snart bliver slået søm i det, udtaler Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri.

Men der er overordnet smil på læberne i Dansk Industri (DI) efter finansminister Nicolai Wammen (S) flankeret af økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) har præsenteret regeringens forslag til en finanslov for 2024. I erhvervsorganisationen er der glæde over mange af de tiltag, der er med, men også skuffelse over forslag, der ikke har klaret cuttet til regeringens finanslovskatalog.

– Regeringen rammer hovedet på sømmet, når erhvervsuddannelserne får et massivt tilskud frem mod 2030. Manglen på arbejdskraft er et af de allerstørste problemer i fremtiden, og særligt kommer vi til at mangle flere faglærte, når vi skal gennemføre den grønne omstilling, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Han roser også, at der kommer flere midler til iværksætteri.

– Det er helt nødvendigt med bedre forhold for iværksættere, hvis Danmark skal være et af de bedste lande at starte og udvikle virksomhed i. Det kræver politisk fokus og økonomisk prioritering, og for at gøre det attraktivt at investere i iværksættervirksomheder kunne man med fordel begynde med at sænke aktie- og kapitalbeskatningen og løse problemet med lagerbeskatning ved børsnoteringer, siger DI-direktøren.

Han har også pæne ord til, at regeringen har prioriteret penge til at fjerne sagspuklerne ved domstolene og styrke udenrigstjenesten. DI havde dog gerne set, at der var initiativer i finanslovsforslaget, der prioriterede en styrkelse af Danmarks konkurrencekraft med bedre vilkår for generationsskifter og forskning og udvikling (FoU).

– Det er helt oplagt at få genindført FoU-fradraget på 130 pct. og at få styrket vilkårene for generationsskifte, for på begge områder halter vi efter andre lande i EU og OECD. Regeringen har hele tiden haft det i regeringsgrundlaget, og det er skuffende, hvis ikke der snart bliver slået søm i det, siger Lars Sandahl Sørensen.

– Der er brug for en snarlig løsning af de massive problemer ved generationsskifte, så familievirksomhederne ved, hvordan de står, når forretningen skal drives videre af næste generation, og at vi igen får konkurrencedygtige vilkår for forskning og udvikling, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han er ikke imponeret af, at regeringen vil bruge 3 mia. kr. på lønforhøjelser i stedet for målrettede skattelettelser, der blandt andet kan øge det økonomiske incitamentet til, at offentligt ansatte som sygeplejersker og lærere på deltid til vil arbejde mere.

– Vi håber stadig, at partierne vil se på at lempe personskatterne og selskabsskatten allerede i 2024. På den måde kan vi med det samme få sat gang i processen med at øge arbejdsudbuddet, som regeringen selv ønsker, siger Lars Sandahl Sørensen.

DI understreger, at det også er mere fordelagtigt at bruge penge på skattelettelser, da det skubber klart mindre på aktiviteten og inflationen end offentligt forbrug.

en for alle arbejde job
Finanslovsforslag har fokus på erhvervsuddannelser og iværksætteri … (Foto: Unsplash)

Læs også: Kenny Anker er iværksætter

Nattelivszonerne i København forlænges

Københavns Politi forlænger tre nattelivszoner, så alle nattelivszoner i politikredsen nu gælder frem til den 31. maj 2025. Tre af zonerne ville ellers være udløbet medio september.

I september 2021 etablerede Københavns Politi fire nattelivszoner i områder af Indre By, hvor der er mange beværtninger og mange nattelivsgæster. Siden er den ene af zonerne blevet udvidet, ligesom der er indført forbud mod ikke-nødvendig kørsel i to zoner i tidsrummet fra midnat til klokken 5. Kørselsforbuddet forlænges også og udløber samtidig med nattelivszonerne.

De tre øvrige nattelivszoner udløber medio september, men bliver nu forlænget, så alle fire zoner gælder indtil den 31. maj 2025.

– I en nattelivszone har vi mulighed for at bortvise personer, der tidligere er dømt for fx vold i nattelivet, eller som tidligere har skabt utryghed i nattelivet, og derfor er de et godt værktøj for os i vores arbejde for at styrke tryghed for nattelivsgæsterne og beboerne i området, udtaler Politiinspektør Tommy Laursen og fortsætter:

– Vores erfaringer og analyser peger fortsat på, at de fire zoner er placeret i de områder af byen, hvor der er mest intensivt natteliv, og derfor bliver der ikke pillet ved placeringerne. De fire zoner dækker områder omkring Gothersgade, Vesterbrogade ved Rådhuspladsen, Kødbyen og Vestergade. Du kan se de nærmere afgrænsninger af hver af zonerne her.

– Københavns Politi er til stede i nattelivet og i nattelivszonerne med både gående, ridende og kørende patruljer. Vi er der for at lægge en dæmper på konflikter, før de eskalerer og skabe tryghed, og har bl.a. et tæt samarbejde med Københavns Kommune og natteværterne både torsdag, fredag og lørdag, afslutter han.

Fakta om nattelivszoner:

Siden den 1. juli 2021 har det været muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet fx vold i nattelivet, at færdes og tage ophold på serveringssteder, der serverer stærk alkohol, over hele landet samt i definerede nattelivszoner i tidsrummet 24.00-05.00.

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:
– Overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk
– Overtrædelser af lov om knive og blankvåben
– Overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer

Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kr. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Ud over muligheden for at idømme personer, der har begået kriminalitet som fx vold i nattelivet, et forbud, har politiet pr. den 1. juli 2022 også fået mulighed for at give et påbud til personer, der i nattelivet skaber utryghed. Med et påbud bliver de personer bedt om at forlade en eller flere nattelivszoner frem til klokken 05 den følgende morgen.

Samtidig blev det muligt at indføre kørselsforbud på hele eller dele af offentlige veje og private fællesveje i nattelivszoner i tidsrummet fra klokken 24 til klokken 05, når ordensmæssige hensyn taler for det. Kørselsforbuddet gælder al unødvendig kørsel i zonerne. Kørsel, der foretages af beboere i eller omkring nattelivszoner, vil almindeligvis være nødvendig kørsel. Københavns Politi indførte tidligere i år kørselsforbud flere steder i Indre By.

nat nattelivet gader
Nattelivszonerne i København forlænges … (Foto: Unsplash)

Læs også: Københavns Politi indfører kørselsforbud i nattelivszoner

Skoleskib går viralt efter finanslovs-slagtning

Skoleskib går viralt, og Georg Stage får massiv opbakning efter finanslovs-slagtning … ‘Tåbeligt’, ‘Sørgeligt’, og ‘Hvordan hænger det sammen med manglen på arbejdskraft?’, lyder blot nogle af kommentarerne til Skoleskibet Georg Stages støtteopslag, der er gået viralt, efter skibets ene togt i går forsvandt fra finansloven.

– Vi er rørt og taknemmelige over den brede opbakning, vi får fra befolkningen. Vi har hele sommeren prøvet at råbe politikerne op, og det er trist at se, at vores ene togt alligevel ikke er med på finansloven, siger Skoleskibets direktør Asser Amdisen.

Uddannelsen på Georg Stage tager 20 uger, og kan derfor sejle to togter om året. Skibet er Danmarks mest effektive erhvervsrettede skole når det gælder om at få unge til at gennemføre og komme videre i jobs eller uddannelse. Af den grund har Georg Stage siden 2019 fået skiftende småbevillinger til at sejle to årlige togter, men det satte udkastet til finansloven i går en stopper for.

På Georg Stages facebookside er opslaget med den triste nyhed blevet delt mere end 2.000 gange og set af over 125.000 personer på under et døgn. Mange er vrede, og flere deler deres egne eller deres pårørendes erfaringer fra skibet:

‘Min søn var med i 2013. Sejlede ud som en usikker knægt og kom hjem som en selvstændig og selvsikker ung mand’ fortæller en.

Direktør Asser Amdisen håber at opbakningen får alle Folketingets partier til at tænke sig om en ekstra gang, inden Finanslovsforslaget bliver endeligt vedtaget:

– Alle partierne siger, at de ønsker det, som Georg Stage leverer. Unge mennesker af alle køn, som kommer ud og knokle og bidrager til samfundet. Så hvorfor fjerner de dobbelttogtet? spørger han.

Fakta om Georg Stage:

Stiftelsen Georg Stages Minde er verdens ældste sejlende søfartsskole, fra 1882.
På Georg Stage bliver man uddannet til ubefaren skibsassistemt, den maritime grunduddannelse.
70% af Georg Stages elever har ingen eller en afbrudt uddannelse bag sig, når de går ombord.
95,2% af eleverne gennemfører uddannelsen.
Over 99% af de nyuddannede eleverne kommer i job eller uddannelse.
Skibet optager 63 elever på hvert togt, men har i gennemsnit over tre gange så mange ansøgere.

georg stage skoleskib
Skoleskibet Georg Stage får ifølge finanslovsforslaget fra i går kun lov at sejle et togt årligt. Det har udløst mange vrede reaktioner, og giver massiv støtte på sociale medier. (Foto: PR)

Læs også: 56 millioner kroner skal sætte skub i den bæredygtige turisme

Politiker går i stå

Den republikanske mindretalsleder i USA’s senat Mitch McConnnell gik atter i stå under et interview i sidste uge. Det var som om han ‘frøs’ i næsten et halvt minut, da han sidste onsdag talte med journalister efter en tale i Covington, Kentucky. Det skete efter en journalist spurgte, om han stiller op til genvalg i 2026, når hans nuværende periode udløber.

Desværre ligner hændelsen en episode, som skete på i slutningen af august. Addison Mitchell ‘Mitch”‘ McConnell, Jr. er en amerikansk republikansk senator, der repræsenterer delstaten Kentucky. McConnell er uddannet jurist ved University of Louisville College of Arts and Sciences og University of Kentucky. Han er 81 år.

Men han sidder dog stadig tungt på magten i Det Republikanske Parti, og både venner og fjender ser ud til at ‘frede ham’. Han har i mange år været blandt de allermest magtfulde politikere i Washington D.C., og hans benhårde kurs har høstet ham øgenavne som ‘Darth Vader’ og ‘manden med leen’.

Da demokraten Barack Obama var amerikansk præsident, markerede McConnell sig som en plage for præsidenten og sørgede som senatsleder for eksempel for at blokere for, at Obama kunne udnævne sin ønskede dommer, Merrick Garland, til den amerikanske højesteret.

Læs også: Hvor godt kende du Joe Biden

28-årigt bandemedlem sigtet for drab i Pusher Street

Københavns Politi har anholdt en 28-årig mand og sigtet ham for drabet og drabsforsøgene i Pusher Street på Christiania lørdag den 26. august. Han blev fremstillet i grundlovsforhør fredag formiddag.

På baggrund af en omfattende efterforskning kunne Københavns Politi torsdag formiddag anholde en 28-årig mand, som sigtes for drabet og drabsforsøgene i lørdags i Pusher Street på Christiania. Her blev en 30-årig mand dræbt, mens fire andre blev såret af skud.

– Vi har lagt rigtigt mange kræfter i efterforskningen af det hensynsløse skyderi, der fandt sted i lørdags. Det omfattende arbejde har ført os frem til den 28-årige, som vi mistænker for at have skudt og dræbt den 30-årige og forsøgt at dræbe fire andre, udtaler vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet.

Den anholdte er bandemedlem og tilhører en af de grupperinger, der aktuelt er i konflikt med en anden gruppering. Han blev anholdt i går i Vestre Fængsel, hvor han sad varetægtsfængslet, efter han i tirsdags blev fremstillet og sigtet for at have overtrådt et opholdsforbud.

Den 28-årige mand blev fremstillet fredag formiddag i dommervagten i Københavns Byret. Her vil han desuden blive sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 81a, som betyder, at fængselsstraffe i sager om bandekriminalitet kan blive fordoblet. Ved fredagens grundlovsforhør vil Københavns Politi begære lukkede døre.

I forvejen er en 18-årig mand varetægtsfængslet i sagen, og Københavns Politi fortsætter efterforskningen, da der fortsat ledes efter flere medgerningsmænd.

københavn københavns byret byretten grundlovsforhør
28-årigt bandemedlem sigtet for drab i Pusher Street … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: 18-årig fremstillet i grundlovsforhør i forbindelse med drabet på Christiania

Dagens billede: Nu kan du flyve børnefrit

· Mere fra samme kategori ·