Læs også:

Close
ældre pensionist

NEWS: Aarhusianske plejehjem skal dufte og lyde af hjemlighed

Nyheder  | 

Aarhusianske plejehjem skal dufte og lyde af hjemlighed · 29-årig mand dømt for grov vold mod spædbarn · DANVA bakker op om politiske drikkevandsudspil · Visa She’s Next-legat vender tilbage · Social dumping aktion i Roskilde · Dagens video: Kvinde fundet lænket

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Aarhusianske plejehjem skal dufte og lyde af hjemlighed

En duft af nybagte boller, der breder sig rundt på plejehjemmet. Stole, der flyttes lydløst rundt. Forskere fra Aarhus Universitet har i samarbejde med Aarhus Kommune forsøgt at skabe indbydende og hjemlige omgivelser på Aarhusianske plejehjem for at øge livskvaliteten for beboerne og forbedre arbejdsmiljøet for personalet gennem målrettet indsats med duft og lyd.

Der findes ikke mange studier af lyd- og duftmiljøer på plejehjem i verden, men et nyt studie, der har haft til formål at skabe hjemlighed på aarhusianske plejehjem, bidrager med ny viden inden for området.

For det har vist sig, at der er mange positive gevinster ved at arbejde på at forbedre sanseindtrykkene på kommunens plejehjem. Ved at skabe et behageligt baggrundsmiljø, kan det blandt andet stimulere både appetitten og erindringen hos plejehjemmenes beboere – samtidig med at det forbedrer arbejdsmiljøet for personalet. Bag studiet står forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med Aarhus Kommune.

Projektet udspringer af en indsats, der har eksisteret i Aarhus Kommune under betegnelsen hjemliggørelse. Indsatsen fokuserer på at søge at forbedre de fysiske og sansemæssige rammer på kommunens plejehjem blandt andet ved at fjerne plejehjemsmiljøernes mere institutionelle præg:

– Vi har altid fokus på, at det skal være trygt og rart for beboerne på vores plejehjem. Derfor glæder det mig virkelig at se, hvordan studiet, som mig bekendt er det første af sin art i Danmark, har skabt store forbedringer med forholdsvis små midler. En stor del af beboerne har forskellige kognitive udfordringer, som gør det svært for dem at sortere i lyde, dufte og andre sanse-stimuli. Ved for eksempel at dæmpe de hårde metalliske lyde fra rulleborde og anvende såkaldte ‘stolesokker’ på stoleben, har projektet i høj grad bidraget til at udvikle et mere trygt miljø og dermed en roligere hverdag for beboerne. Ikke mindst har vi også set, at hele projektet har bidraget til et roligere arbejdsmiljø for medarbejderne, siger rådmand for Ældre og Sundhed, Christian Budde

Den antropologiske analyseenhed, MANTRA og Audio Design fra Aarhus Universitet er siden koblet på projektet og har netop offentliggjort studiet: ‘Hjemlige duft- og lydmiljøer – Et interventionsstudie på aarhusianske plejehjem’.

– I det netop afsluttede studie har vi afrapporteret resultaterne for konkrete forbedringer af lyd- og duftmiljøet på plejehjem i Aarhus Kommune. Vi har implementeret en kombination af lavpraktiske løsninger, velfærdsteknologi og kulturændringer med plejehjemmets personale og ledelse. På de medvirkende plejehjem er antallet af medarbejdere, der har en negativ oplevelse af duftmiljøet halveret, og for lydmiljøet er det mere end halveret. Efter implementeringerne opfatter næsten halvdelen af plejehjemmenes medarbejdere desuden lydmiljøet som positivt,  fortæller Ph.D. og faglig leder i MANTRA, Johanne Korsdal Sørensen.

Studiet har primært fokuseret på generelle udfordringer, der har vist sig på tværs af kommunens plejehjem. Derfor har fokus været på implementering af løsninger, der har kunnet udbredes til et flertal af plejehjemmene. Andre danske plejehjem vil således også kunne profitere af disse løsninger, ligesom andre institutioner, f.eks. sygehuse, daginstitutioner og skoler, potentielt også kan drage nytte af projektets resultater.

Plejehjemspersonalets syn på sansemiljøet har ændret sig undervejs i projektet. I begyndelsen af projektet, var responsen ofte i forhold til duft- og lydmiljø: ”’sådan er det jo bare’, eller ‘det er en del af at være på et plejehjem’.

– Støjende rulleborde og urinlugt på gangene var så integrerede dele af hverdagen, at det var svært at se, hvordan noget kunne ændres. På nuværende tidspunkt, ved projektets afslutning, er denne tendens vendt om, og personalets refleksioner vidner om, at de nu tager kontrol og finder løsninger, både kreative og lavpraktiske, på forskellige udfordringer i forbindelse med sansemiljøet, slutter lektor i Audio Design, Marie Koldkjær Højlund.

Projektet har været med til at vise, at det er muligt at skabe ændringer i sansemiljøet gennem udskiftning af inventar, tilføjelse af nye muligheder samt ændringer i arbejdsgange, vaner og rutiner.

Bag om forskningen:

Forskningsprojektet hedder:

Hjemlige duft- og lydmiljøer – Et interventionsstudie på aarhusianske plejehjem.

Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside her.

Læs mere på Aarhus Universitets hjemmeside her.

ældre pensionist
Aarhusianske plejehjem skal dufte og lyde af hjemlighed … (Foto: Pexels)

Læs også: Kvinde talt for drab og drabsforsøg på plejehjem

29-årig mand dømt for grov vold mod spædbarn

Retten i Horsens har sidste torsdag afsagt dom i en sag, hvor en 29-årig mand fra Horsens Kommune stod tiltalt for flere gange at have begået grov vold under særdeles skærpende omstændigheder mod sin datter, fra datteren blev født, og indtil hun var tre måneder gammel. Dommen lød på 4 års fængsel.

I retten tilstod den 29-årige mand at have begået vold mod sin datter to gange i perioden fra den 22. juli 2022 til den 22. oktober 2022. Som følge af volden fik datteren alvorlige skader med betydelig risiko for varige men og invaliditet til følge.

Den 29-årige nu dømte mand har siddet varetægtsfængslet siden den 28. oktober 2022. Manden er fortsat varetægtsfængslet efter dommen. Dommen blev modtaget. For Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi mødte specialanklager Søs Bløcher.

29-årig mand dømt for grov vold mod spædbarn … (Foto: Unsplash)

Læs også: Forældre anholdt for mishandling af 13 børn

DANVA bakker op om politisk drikkevandsudspil

Både Radikale Venstre og SF har i forbindelse med deres sommergruppemøder lanceret forslag om sikring af rent drikkevand til danskerne for fremtiden. DANVA er begejstret for udspillene og forventer, at man bør kunne samle et stort flertal i Folketinget om den vigtige samfundsopgave med at beskytte drikkevandet.

Udspillene fra Radikale og SF foreslår indførelse af sprøjteforbud på større sammenhængende arealer, de såkaldte grundvandsparker. Regeringen har også skrevet grundvandsparker ind i sit grundlag, ligesom et flertal, repræsenteret i rød blok, i valgkampen også præsenterede ønsket om grundvandsbeskyttelse for fremtiden.

– Det er gode udspil, som ligger i tråd med det, vi presser ind på Christiansborg med. Vi forventer, at når nu beskyttelsen af drikkevandet er et af de mest presserende ønsker i befolkningen, at et samlet Folketing loyalt vil repræsentere den holdning og dermed opfylde ønsket. Det er absolut afgørende for levering af rent drikkevand i fremtiden, at vi får beskyttet større sammenhængende arealer mod nedsivning af kemikalier og pesticider, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Radikale foreslår, at finansieringen af drikkevandsbeskyttelsen skal ske over vandregningen, mens SF ønsker oprettelsen af en central fond til formålet. Under valgkampen spillede de røde partier ud med et forslag om, at det hele skulle betales via det grønne råderum, altså skattefinansiering, hvilket også er med til at forstærke det grundlæggende ”forureneren-betaler-princip” i miljølovgivningen, der ellers har lidt i de seneste år.

– Det er første gang, vi ser reelle forslag til finansiering. Man kan enten takstfinansiere eller skattefinansiere beskyttelsen, ligesom man også kan oprette en drikkevandsfond med midler helt eller delvist fra fonde og pensionskasser. Vi kommer ikke udenom, at der skal penge til for at kunne betale lodsejerne for deres jord. Hvilken finansieringsform, man lægger sig fast på, er selvfølgelig vigtig, men det mest afgørende for os er, at et samlet Folketing en gang for alle beslutter sig for at beskytte drikkevandet helt, siger Carl-Emil Larsen.

I flere grundvandsparker vil det være relevant at ændre arealanvendelsen, der i stedet for dyrkning af konventionelt landbrug kan være rejsning af skov, etablering af økologisk drift, vild natur eller anlæg til vedvarende energi – solceller og vindmøller samt rekreative formål.

– På den måde hjælper vi ikke kun drikkevandet, men sikrer også bedre natur, miljø, energi og klima. Det er en oplagt mulighed, at der er flere funktioner på jorden samtidig, hvor drikkevandsbeskyttelse går hånd i hånd med understøttelsen af den grønne omstilling og biodiversiteten, forklarer Carl-Emil Larsen og afslutter:

– DANVA har i årtier sammen med gode alliancepartnere presset på politisk for at få beskyttet større sammenhængende arealer i indvindingsområder, hvor grundvandet dannes, så danskerne er sikret rent drikkevand for fremtiden. Det mål kommer vi stadig nærmere også med udspillene fra Radikale og SF.

vand
DANVA bakker op om politiske drikkevandsudspil … (Foto: Pexels)

Læs også: Vandselskaber kan få nøglerolle med fremtidens nye energi

Visa She’s Next-legat vender tilbage

Visa She’s Next-legat vender tilbage  til Danmark for at støtte små virksomheder, ejet af kvinder … I Danmark fylder kvinder en overraskende lille del af iværksætterlandskabet. Ifølge Dansk Erhverv er kun fire procent af alle nye virksomheder startet af en kvinde. For at støtte kvindelige iværksættere, der opererer i dette ujævne terræn, vender Visas She’s Next-legat nu tilbage til Danmark – et initiativ, hvor tre danske virksomheder, ejet af kvinder, får tildelt 10.000 euro hver.

Antallet og andelen af kvindelige iværksættere har været stigende i det seneste årti. Men i 2022 udgjorde kvinder fortsat færre end 25 % af de personer, der var involveret i nystartede virksomheder. Tilbage i 2014 var tallet 22 procent. Samtidigt gik mindre end 2 procent af den samlede kapital, der blev investeret i startups i 2022, til virksomheder, der udelukkende var ejet af kvinder. 90 procent af det samlede beløb gik til virksomheder, der udelukkende var ejet af mænd. De sidste 8 procent gik til firmaer med blandet ejerskab.

Pandemien var desuden en hård tid for størstedelen af de kvindelige iværksættere. En undersøgelse, foretaget af Visa, viser, at 9 ud af 10 små virksomheder, ejet af kvinder, udelukkende overlevede pandemien på grund af en øget satsning på onlinesalg.

Men nu, hvor den globale økonomi er i modvind, støder kvindelige iværksættere med små virksomheder på nye udfordringer med høj inflation, øgede omkostninger og usikre fremtidsudsigter.

For at sætte fokus på dette problem og skabe større finansiel inklusion lancerer Visa nu for andet år i træk initiativet She’s Next. Tre danske virksomheder, ejet af kvinder, vil få tildelt 10.000 euro hver, samt få adgang til forretningscoaching via IFundWomen.

– Det er fortsat centralt at skabe digital inklusion og fremme økonomisk selvstændiggørelse, hvis samfundet skal have mulighed for at tilpasse sig verden, som den ser ud efter en periode domineret af Covid-19. Hos Visa arbejder vi på at skabe en mere inkluderende økonomi. Derfor ønsker vi at styrke små virksomheder, ejet af kvinder, fordi vi mener, at de spiller en vigtig rolle i at skabe vækst. Med She’s Next ønsker vi at fremhæve, hvor vigtige kvindelige iværksættere er, og på den måde sætte ressourcer af til de områder, hvor der er størst behov for dem – ikke mindst i udfordrende økonomiske tider. Initiativet er målrettet kvindelige iværksættere, der har brug for kapital til at vokse, administrere eller finansiere deres lille virksomhed, forklarer Bente Josefsen, landechef for Danmark, Norge og Island hos Visa i Norden og i Baltikum.

For at søge legatet skal virksomheden være registreret i Danmark, have eksisteret i mindst et år, have en digital eller fysisk tilstedeværelse i Danmark, samt være mindst 51 procent ejet af kvinder. Ansøgningsperioden starter den 17. august og slutter den 28. september 2023.

I alt 18 virksomheder ejet af kvinder i Norden og Baltikum vil få tildelt 10.000 euro hver. Siden marts 2020 har Visa tildelt virksomheder ejet af kvinder mere end 2,87 millioner euro.

Sidste år blev Visas She’s Next-legat tildelt de danske virksomheder Annas Fiskekasser, Hey Planet og Økonomista. Læs mere om virksomhederne og initiativet her.

visa kreditkort kort
Visa She’s Next-legat vender tilbage … (Foto: Unsplash)

Læs også: Humanister og samfundsfaglige studerende brager igennem hos iværksættere

Social dumping aktion i Roskilde

Sidste torsdag foretog politiet i samarbejde med Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) en aktion mod social dumping på flere byggepladser i Roskilde kommune. Det ene sted traf politiet fire mænd fra Georgien, som legitimerede sig med opholdstilladelser udstedt i hhv. Polen og Slovenien. De havde ingen gyldig arbejdstilladelse i Danmark.

De fire mænd i alderen 35-59 år blev anholdt, sigtet for ulovligt arbejde og taget med til politistationen, hvor de blev afhørt med tolk. Herefter blev deres sag afgjort med en advarsel og forelagt Udlændingestyrelsen, som skal tage stilling til, om der kan ske administrativ udvisning med et indrejseforbud.

De fire mænd har en adresse i Danmark, så de blev løsladt mens sagens behandles. De blev inden løsladelsen tilsagt til at møde på politistationen på mandag, hvor svaret fra Udlændingestyrelsen foreligger. Politiet skal nu undersøge, hvorvidt der er grundlag for en sag mod mændenes arbejdsgiver.

Håndværker
Social dumping aktion i Roskilde … (Foto: Pexels)

Læs også: Politiet i aktion mod menneskehandel

Dagens video: Kvinde fundet lænket

· Mere fra samme kategori ·