Læs også:

Close
vindmølle

NEWS: Ørsted og Vestas indgår banebrydende grønt samarbejde

Nyheder  | 

Ørsted og Vestas indgår banebrydende grønt samarbejde · 17 bandemedlemmer anholdt for groft overfald på Christiania · Danske arbejdsmarked er blevet mere rummeligt bare ikke hvis du har dårlig hygiejne · Derfor er forbud mod sankthansbål nødvendigt · Hollandsk statsborger dømt for organiseret narkoindsmugling til Danmark · Dagens billede: Trump erklærer sig ikke skyldig

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Ørsted og Vestas indgår banebrydende grønt samarbejde

Ørsted og Vestas indgår banebrydende samarbejde om CO2-neutrale vindmølleparker. Ørsted og Vestas, to globalt førende virksomheder inden for vedvarende energi, har indgået et kommercielt samarbejde inden for bæredygtighed. I alle fælles havvindprojekter vil Ørsted fremover købe vindmølletårne lavet af lavemissionsstål og vinger fremstillet af genanvendte materialer af Vestas.

Udbygningen af havvind er afgørende for at øge forsyningssikkerheden, sikre billig energi til alle og ikke mindst bremse klimakrisen. CO2-udledningen fra vindenergi er 99 % lavere end fra kul, men for at opnå en nettoudledning på nul er vi nødt til at begrænse CO2-udledningen fra produktionen af de materialer og komponenter, der bruges i vindmølleparkerne.

Dette kræver omkostningseffektive løsninger, der kan håndtere vindenergisektorens mest kritiske udfordringer, hvad angår CO2 og cirkularitet, nemlig stål og vinger. For at imødegå disse udfordringer vil Ørsted og Vestas installere tårne af lavemissionsstål og – når de er kommercielt tilgængelige – vinger fremstillet af genanvendte materialer på alle fremtidige fælles havvindmølleparker.

Ved at integrere bæredygtigt indkøb i alle fremtidige havvindprojekter mellem de to selskaber skaber Ørsted en løbende efterspørgsel på Vestas’ innovative løsninger inden for cirkularitet og lavemissionsstål.

Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger:

– Det nytter ikke at gå i defensiven, når det gælder klimaforandringer. Og vi kommer ingen vegne uden samarbejde. Derfor er vi i Ørsted meget stolte af at arbejde sammen med Vestas om at integrere og skalere banebrydende CO2-reducerende og cirkulære løsninger for at kunne imødekomme fremtidige kundekrav om CO2-neutrale vindmølleparker. Sammen med Vestas går vi forrest i branchen mod CO2-neutralitet, og jeg opfordrer beslutningstagere over hele verden til også at skride til handling og sætte skub i efterspørgslen på lavemissionsløsninger og cirkulære løsninger inden for vedvarende energi.

Henrik Andersen, administrerende direktør i Vestas, siger:

– Hvis vi skal dæmme op for den globale klimakrise, kræver det en energiomstilling i et omfang og tempo, der er hidtil uset i vores generation. Vi er glade for at arbejde sammen med Ørsted om at fremskynde anvendelsen af vores avancerede cirkulære teknologi til genanvendelse af vinger og fremme efterspørgslen på lavemissionsstål i forsyningskæden. Samarbejdet understøtter vores arbejde med bæredygtighed i alt, hvad vi gør, og sender et stærkt budskab om, at kommercielle aftaler og partnerskaber er afgørende i den presserende kamp mod klimaforandringerne.

Samarbejdet betyder, at de to selskaber fremover for alle fælles havvindmølleparker vil:

Indkøbe og installere minimum 25 % tårne fremstillet af lavemissionsstål.

Vestas har i de seneste år stået i spidsen for et branchesamarbejde, hvis mål er at sikre tilgængeligheden af lavemissionsstål til vindmølletårne. Med det nye samarbejde sender Ørsted og Vestas et stærkt signal om øget efterspørgsel til stålindustrien og dermed et behov for at sætte yderligere skub i skaleringen af konkurrencedygtigt lavemissionsstål til havvindindustrien. Ved at bruge stålskrot, der er fremstillet ved hjælp af grøn strøm på stedet, kan CO2-udledningen fra tunge stålplader brugt i tårnene reduceres med op til 70 %.

Skalere cirkulær teknologi til genanvendelse af vinger og indkøbe vinger fremstillet af genanvendte materialer.

Vestas og dets samarbejdspartnere i CETEC-projektet har som de første udviklet en løsning, der kan nedbryde kompositmaterialer i både nuværende og fremtidige epoxybaserede vinger og bruge den udvundne epoxyresin til nye vinger. På den måde er man med til at løse branchens største cirkularitetsudfordring, nemlig de mange vinger, som skal genanvendes, efter de er taget ud af drift. Vestas er i øjeblikket i gang med at styrke værdikæden inden for cirkulær genanvendelse sammen med samarbejdspartnerne Olin og Stena Recycling. Når de er klar til kommerciel produktion, vil Ørsted købe vindmøllevinger fremstillet af genanvendte materialer af Vestas for at sætte yderligere skub i opskaleringen af teknologien.

Ørsted og Vestas er gået forrest i branchens arbejde henimod en bæredygtig udbygning af vindenergi, samtidig med at de har øget skalaen og reduceret omkostningerne. Ørsted og Vestas var henholdsvis den første udvikler og den første producent, der fik godkendt deres videnskabeligt baserede mål for reduktion af CO2-udledningen i hele værdikæden, og de har begge implementeret brancheførende leverandørprogrammer for CO2-reduktion og samarbejde. De arbejder også målrettet på at løse branchens største cirkularitetsudfordring – at sætte en stopper for deponering af vindmøllevinger – hvilket gør selskaberne til oplagte samarbejdspartnere, når det gælder målet om CO2-neutrale vindmølleparker.

Ud over arbejdet med tårne af lavemissionsstål og cirkulær genanvendelse af vinger vil selskaberne også se nærmere på andre samarbejdsområder inden for bæredygtighed, herunder biodiversitet, for at sikre, at udbygningen af vedvarende energi sker i harmoni med naturen.

vindmølle
Ørsted og Vestas indgår banebrydende grønt samarbejde … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ørsted bliver verdens første energiselskab til at udstede blå obligationer

17 bandemedlemmer anholdt for groft overfald på Christiania

Københavns Politi har i en koordineret aktion tidligt oonsdag morgen anholdt 17 medlemmer af en bandegruppering for grov vold mod en 20-årig mand i Pusher Street den 28. april.

Anholdelserne skete i samtlige politikredse på Sjælland. Der er ransaget på de adresser, hvor anholdelserne fandt sted, og desuden er et klubhus i Brøndby blevet ransaget. Her er der fundet en del effekter, der indgår i den videre efterforskning, samt flere kilo hash.

De anholdte er alle mænd i alderen 21 til 42 år. De er sigtet for et overfald, der fandt sted den 28. april omkring klokken 19. Her gik en større gruppe mørkklædte personer ind i Pusher Street på Christiania, hvor de overfaldt en 20-årig mand med slagvåben, spark og knivstik. Han kom alvorligt til skade, men har ikke været i livsfare.

– Lige siden har vi efterforsket sagen intensivt, og vi er nu så langt, at vi mener at kunne knytte de anholdte til overfaldet, fortæller vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Afdelingen for Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi.

– Vi har sat temmelig meget ind på at finde frem til overfaldsmændene, for vi vil ikke acceptere den voldsparathed, som banderne udviser – hverken i eller uden for Pusher Street, udtaler Knud Hvass.

Umiddelbart efter overfaldet den 28. april blev fem mænd anholdt i en bil i nærheden af Christiania. De blev alle løsladt efter endt afhøring, men to af dem er blandt dagens anholdte. Yderligere en person blev anholdt på Christiania efter overfaldet, men han har ikke været sigtet i sagen.

Samtlige 17 anholdte blev samme dag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten ved Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling. Anklagemyndigheden begærede lukkede døre under grundlovsforhøret, og derfor har Københavns Politi ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

rocker vold enough
17 bandemedlemmer anholdt for groft overfald på Christiania … (Foto: Pexels)

Læs også: Fyns politi står til mod bandemiljøet

Danske arbejdsmarked er blevet mere rummeligt bare ikke hvis du har dårlig hygiejne

Det danske arbejdsmarked er blevet mere rummeligt. Men hvis du har dårlig hygiejne, kan du godt glemme det.
Generelt er de danske arbejdsgivere blevet mere rummelige, hvis vi sammenligner med tidligere år. Det viser Incita Arbejdsgiveranalyse 2023. Arbejdsgiverne afviser jobansøgere, der ikke taler dansk og engelsk eller har problemer med hygiejnen. Og hvis du har et synshandicap eller sidder i kørestol, har du også ringe chancer for at komme i betragtning til en jobsamtale.

Det er nogle af konklusionerne fra den årlige Incita Arbejdsgiveranalyse, der tager temperaturen på det rummelige arbejdsmarked i Danmark. Til gengæld er arbejdsgiverne i 2023 blevet mere tolerante overfor jobansøgere med hørehandicap og psykiatriske diagnoser. Således svarer 12,5% af arbejdsgiverne, at de vil afvise en jobansøger med autisme inden jobsamtale, sidste år afviste 17,5% af arbejdsgiverne denne målgruppe. Det samme mønster ses for kandidater med en psykiatrisk diagnose som fx bipolar, hvor 21,7% af arbejdsgiverne i 2023 afviser målgruppen mod næste 30% sidste år. Den målgruppe som arbejdsgiver er mest afvisende overfor er ‘kandidater, der ikke taler og forstår dansk og engelsk’, her siger hele 74,3% af arbejdsgiverne nej tak, allerede før en jobsamtale. Lige bagefter kommer ‘kandidater, der har udfordringer med hygiejne’, hvor 60.5% af arbejdsgiverne afviser.

Det vigtigste for arbejdsgiver, når en kandidat tilbydes en ansættelse, er motivation, der tæller hele 46,9%. Næst vigtigst er personens kompetencer (16,4%). Det er rigtig positivt, at arbejdsgiverne er parate til at give en chance til mennesker med få formelle kompetencer og ringe erfaring fra arbejdsmarkedet, så længe personen er motiveret. Det er også positivt, at arbejdsgivernes kendskab til ‘småjob’ er stigende år for år. Incitas erfaring viser nemlig, at et småjob kan være en eminent trædesten ind på arbejdsmarkedet. Et småjob er typisk henvendt til dem, der får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, men som i øjeblikket ikke er i stand til at varetage et job på fuldtid.

Arbejdsgiverne peger på flere forhold, når der spørges til, hvad der skal til for at endnu flere mennesker, der har brug for en ansættelse på særlige vilkår, kommer ind på arbejdsmarkedet: Det skal være nemmere at finde kandidater, det skal være administrativt nemmere, der er brug for hjælp og sparring undervejs og så er der brug for mere viden om de handicapkompenserende ordninger.

Fonden Incita gennemfører hvert år Arbejdsgiveranalysen for at stille skarpt på arbejdsmarkedet holdning og vilje til at ansætte mennesker på særlige vilkår. Resultaterne af undersøgelsen bruges til at afdække hvilke målgrupper, der har brug for en ekstra hånd til at komme i arbejde og samtidig arbejdsgivernes kendskab og holdning til forskellige særlige ansættelsesformer, som fx fleksjob og småjob.

Vi står med et paradoks på det danske arbejdsmarked: Rekrutteringsudfordringerne bliver større og antallet af mennesker i den erhvervsaktive alder udenfor job bliver større. Vi mangler hænder på velfærdsområdet og samtidig viser Incita Arbejdsgiveranalyse 2023 at visse grupper stadig afvises af arbejdsgiverne. Hvad gør vi for at få flere integreret på arbejdsmarked? (Grafik: PR)

Læs også: Danske arbejdsmarked har udfordringer med ligestillingen

Derfor er forbud mod sankthansbål nødvendigt

Tørken betyder, at en brand spreder sig lynhurtigt. DBI bakker op om afbrændingsforbuddet og giver gode råd til, hvordan man undgår brand i det knastørre sommerland.

De danske beredskaber har i går den 19. juni indført et afbrændingsforbud sankthansaften i alle kommuner vest for Storebælt samt på Bornholm og i dele Vest- og Nordsjælland. DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut bakker op om forbuddet mod åben ild i det fri. Den rekordlange tørkeperiode betyder både, at brande langt lettere opstår, og at brandene har langt lettere ved at sprede sig. Dertil kommer, at beredskaberne ikke er dimensioneret til at kunne håndtere de mange samtidige brande, sankthansbålene fredag ville kunne medføre. Og skulle branden opstå, kan brandvæsenets forbrug af slukningsvand være problematisk i en tid med generel vandmangel.

Derfor er det også vigtigt, at borgerne tager forbuddet alvorligt og retter sig efter det. Afbrændingsforbuddet betyder, at det ikke er tilladt:

  • at tænde bål – heller ikke i bålfade eller på faste bålpladser
  • afbrænde haveaffald ryge i naturen
  • grille (tjek dog lokale forhold)
  • affyre fyrværkeri, medmindre du har en særlig tilladelse
  • bruge ukrudtsbrændere, gasbrændere og værktøj, der producerer gnister.

– Det er ikke for sjov, at forbuddet er udstedt. Selvom nogle steder har fået regn, skal der meget lidt til, at en glød fra et bål starter en kæmpe naturbrand, forklarer Marcello Francati, der er brandteknisk rådgiver i DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og med en lang karriere i beredskabet bag sig.

De enkelte kommuner kan med Afbrændingsbekendtgørelsens paragraf 5 i hånden bede det lokale beredskab om at udstede et afbrændingsforbud. Et sådant forbud er altid sidste udvej for at undgå tab af liv og værdier på grund af brand, men den ekstreme tørke kalder også på slagkraftige foranstaltninger.

– Hvis vi helt nøgternt vejer forbuddet op mod konsekvenserne, så er det et relativt lille offer, den enkelte må bidrage med. De fleste overlever nok en Sankt Hans uden bål, og haveejerne har heller ikke det store behov for at svinge ukrudtsbrænderen, da tørken også rammer ukrudtet, slutter Marcello Francati.

bål sankthans
Den ekstreme tørke betyder, at mange danskerne må undvære sankthansbålet i år. Afbrændingsforbuddet er ifølge DBI en god og nødvendig beslutning. (Foto: PR)

Læs også: Gode tips til at undgå at blive syg af sommerens grillmad

Hollandsk statsborger dømt for organiseret narkoindsmugling til Danmark

En 28-årig hollandsk mand er idømt 10 års fængsel for at have indsmuglet store mængder hård narkotika fra Holland til Danmark i sommeren 2022.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved en tilståelsessag ved Retten i Randers fået idømt en 28-årig hollandsk statsborger ti års fængsel for at have indsmuglet i alt 14 kilo kokain og heroin fra Holland til Danmark i sommeren 2022.

Indsmuglingen skete i en bil med et særligt indrettet rum, hvor narkotikaene blev gemt under transporten. Den 28-årige blev dømt for i alt fire leveringer af hård narkotika, som blev leveret flere forskellige steder i Danmark, hvor han overdrog narkotika til forskellige modtagere.

Den 28-årige blev anholdt den 5. oktober 2022, hvor NSK slog til ved en større koordineret anholdelsesaktion. Her blev fem personer anholdt i Danmark, en person blev anholdt i Montenegro, en blev anholdt i Norge og tre blev anholdt i Holland, herunder den 28-årige.

I efterforskningen af sagen har det internationale politisamarbejde spillet en stor rolle. Her har de danske forbindelsesofficerer i Europol blandt andet bistået den internationale efterforskning i sagen. Den 28-årige hollandske statsborger blev i slutningen af 2022 udleveret fra Holland til retsforfølgning i Danmark.

Specialanklager i NSK, Rasmus Gyldenløve Jensen, udtaler:

– Jeg er tilfreds med, at vi har fået ødelagt et omfattende og organiseret internationalt narkotikanetværk, der har indsmuglet og handlet med store mængder hård narkotika. Den lange straf, som domstolene har udmålt, afspejler tydeligt, at der slås hårdt med på organiseret indsmugling og salg af narkotika.

Retten valgte samtidig at konfiskere bilen med det særligt indrettede rum, ligesom den 28-årige blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

kokain narko
Hollandsk statsborger dømt for organiseret narkoindsmugling til Danmark … (Foto: Pexels)

Læs også: Anholdt ved grænsen om natten – dømt om formiddagen

Dagens billede: Trump erklærer sig ikke skyldig

· Mere fra samme kategori ·