Læs også:

Close
danske bank

NEWS: Danske Bank rykker op blandt de mest attraktive arbejdspladser for studerende i Danmark

Nyheder  | 

Danske Bank rykker op blandt de mest attraktive arbejdspladser for studerende i Danmark · Polsk mand idømt fængsel, stor bøde og udvisning i sag om millioner af ulovlige cigaretter · Luftfarten sætter grøn omstilling på dagsordenen på årets Folkemøde · Ørsted bliver verdens første energiselskab til at udstede blå obligationer · To litauiske mænd varetægtsfængslet i sag om tyverier · Dagens billede: Han lavede sit eget land

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Danske Bank rykker op blandt de mest attraktive arbejdspladser for studerende i Danmark

I årets undersøgelse fra Universum tager Danske Bank et spring op i topti som den arbejdsplads business-studerende i Danmark helst vil starte karrieren i. Samtidigt er Danske Bank den højest rangerede arbejdsplads i finanssektoren og forbedrer sin position fra en 13. plads i 2022.

En sund balance mellem arbejde og fritid, tryghed i jobbet samt gode muligheder for at gøre karriere. Det er nogle af de værdier, der vægter allerhøjst, når business-studerende i Danmark sætter ord på det perfekte studiejob. Det viser en ny spørgeundersøgelse fra Universum, der har interviewet 11.650 danske studerende. Igen i år går Danske Bank frem og er nu den tiende mest attraktive arbejdsplads ud af 120 virksomheder i Danmark, når man spørger de knap 3.000 business-studerende, der deltager i undersøgelsen.

– Ud over løn, der altid vægter højt i undersøgelser som denne, synes jeg det er værd at bemærke, at de studerende har fokus på de nære værdier, når de står overfor at skulle træffe et valg om en fremtidig karriere. I Danske Bank har vi en klar en ambition om at skabe en attraktiv og inkluderende arbejdsplads med mulighed for at vokse og udvikle sig. Det er noget vores kollegaer i organisationen sætter pris på og som der tydeligvis bliver lagt mærke til blandt de studerende, siger Chief People Officer Karsten Breum.

Finanssektoren byder på attraktive karrieremuligheder … I juni 2023 havde Danske Bank knap 300 studerende ansat på tværs af organisationen i Danmark alene. Det er en gruppe af medarbejdere, som spiller en væsentlig rolle på flere punkter. Først og fremmest løser de en lang række vigtige opgaver og indgår i forskellige konstellationer i de forskellige forretningsenheder i koncernen. Men samtidigt er ansættelsen af studerende i banken en central vej til både at uddanne og rekruttere fremtidens talenter ti finanssektoren.

– Når jeg ser resultatet, bliver jeg utrolig glad. Vi har brug for unge mennesker – lige så vel som vi har brug for alle generationer. Men især unge mennesker ser arbejdsmarkedet fra en ny vinkel, som vi kan finde inspiration i og tage ved lære af. Som Danmarks største bank har vi et særligt ansvar i at udvikle og tiltrække fremtidens talenter til finanssektoren, slutter Karsten Breum.

Danske Bank har ansat 200 studerende i 2023 i Danmark ind til videre i år. Det er en medarbejdergruppe, som i gennemsnit er 26 år.

Link til ranglisten fra Universum her.

danske bank
Danske Bank rykker op blandt de mest attraktive arbejdspladser for studerende i Danmark …(Foto: PR)

Læs også: Danskernes tillid til bankerne svinder

Polsk mand idømt fængsel, stor bøde og udvisning i sag om millioner af ulovlige cigaretter

Ifølge fragtpapirerne kørte en chauffør rundt med autodele i sin lastbil. Men ved en fælles politi- og toldkontrol stod det klart, at der var 2,4 millioner ulovlige cigaretter på ladet. Nu er dommen faldet.

En 49-årig polsk mand er ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg blevet idømt et år og ni måneders fængsel, en bøde på 2,3 millioner kroner samt udvist for bestandig i en sag om ulovlige cigaretter, der var smuglet ind fra Tyskland.

Den 49-årige mand befandt sig den 22. september 2022 i en lastbil på en rasteplads i Padborg, hvor køretøjet blev kontrolleret af den særlige Politi- og Toldenhed, som er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge fragtpapirerne kørte chaufføren rundt med autodele, men ved kontrollen stod det klart, at der var 2,4 millioner cigaretter på ladet, mærket Prince Rød, som der ikke var betalt afgift af, hvorefter chaufføren blev anholdt og varetægtsfængslet. Alene i tobaksafgift repræsenterer cigaretterne en værdi på 4,7 millioner kroner.

Ud over svindel med tobaksafgifter af særlig grov karakter blev chaufføren også dømt for overtrædelse af varemærkeloven og EU-varemærkeforordningen af særlig grov karakter, da cigaretterne var illegalt fremstillede, men fremstod som værende Prince Rød. Den polske mand har under sagen nægtet sig skyldig, men modtog dommen.

Dommen blev afsagt sidste onsdag.

cigaret smøg
Polsk mand idømt fængsel, stor bøde og udvisning i sag om millioner af ulovlige cigaretter … (Foto: Unsplash)

Læs også: Svindlere lang fængselsstraf i cigaretfabrik-sag

Luftfarten sætter grøn omstilling på dagsordenen på årets Folkemøde

Den 14. juni drager Billund Lufthavn mod Solskinsøen, der bliver henlagt i Folkemøde. Billund Lufthavn skal sammen med Københavns Lufthavn, SAS, Naviair, Norwegian og Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) sætte den grønne omstilling på dagsorden, hvilket kommer til at ske på Infrastrukturens Dag, den 16. juni.

Billund Lufthavn deltager igen i år til Folkemødet på Bornholm. Programmet er tætpakket, og der kan i dag ikke blive talt om luftfart uden, at det berører den grønne omstilling. Det gælder også for branchens egne indlæg. Fredag den 16. juni holder Billund Lufthavn med en stor repræsentation af dansk luftfart to debatindlæg, der handler om, hvordan, hvornår og hvorfor luftfarten skal omstilles.

– Den grønne omstilling i luftfarten er essentiel, og vi hverken kan eller vil lægge skjul på, at den skal omstilles. Vi kan meget som branche, og via Luftfartens Klimapartnerskab har vi også nedsat nogle ambitiøse anbefalinger. Det er bl.a. noget af det, vi skal debattere med politikere, embedsfolk, det unge klimaråd og flere om på vores debat på fredag, siger Jan Hessellund, adm. direktør Billund Lufthavn.

Billund Lufthavn prioriterer den grønne omstilling … Billund Lufthavn er en gateway for international erhvervsliv, rejseglade gæster, der skal på drømmeferien, eller gæster, der skal besøge venner og familie et sted i verden. Billund Lufthavn og luftfart i det hele taget er direkte årsag til mange glæder: Herunder udvikling, vækst og minder for livet.

Det forsøger Billund Lufthavn at gøre på en ansvarlig måde, og det er selvfølgelig ved at gøre en indsats for at omlægge branchen, så det bliver et grønt alternativ. Flytransporten spiller en afgørende rolle i fremtidens grønne mobilitet.

– I Billund Lufthavn har vi mange lokale indsatser, og vi er CO2-neutrale for vores direkte udledning for Billund Lufthavn A/S. Den tungere del er selvfølgelig selve flytrafikken, og her gør vi en stor indsats sammen med resten af branchen. Og der er ingen tvivl om, at luftfarten er central i fremtidens grønne mobilitet. Det kræver samarbejde på tværs af industrien, på tværs af sektorer og på tværs af politiske partier, og vi kan se, at det rykker. Og det rykker hurtigt, fortæller Jan Hessellund og fortsætter:

– Billund Lufthavn er en del af en lang række grønne partnerskaber, hvor blandt andet Triangle Energi Alliance (TEA) er et stærkt partnerskab på tværs af værdikæden i Trekantområdet. Her rykker det enormt hurtigt med Europas største brintfabrik, der er koblet direkte op på raffinaderiet, Crossbridge. Omstillingen er lige om hjørnet.

Fakta: Infrastrukturens Dag på Folkemødet:

Infrastrukturens dag den 16. juni 2023

Lokation: Havnegade 43, F37

Mød Billund Lufthavns repræsentanter til Folkemødet:

Jan Hessellund, adm. direktør.

Jesper Klausholm, direktør for ruteudvikling, kommunikation og marketing.

Dan Prangsgaard, kommunikationschef.

Mads Bisp Agersnap, PR-manager.

billund lufthavn
På Folkemødet bliver der sat fokus på den grønne omstilling i luftfarten til Infrastrukturens Dag fredag den 16. juni. (Foto: PR)

Læs også: Bornholm, Bornholm, Bornholm

Ørsted bliver verdens første energiselskab til at udstede blå obligationer

I torsdags på World Ocean Day har Ørsted som verdens første energiselskab udstedt blå obligationer. Den femårige blå obligation på 100 millioner euro er udstedt som en privatplacering i overensstemmelse med IFC’s kriterier for projekter, der kan finansieres gennem blå obligationer (Blue Finance Guidelines). Nettoprovenuet fra udstedelsen vil blive allokeret til investeringer i biodiversiteten i havet i overensstemmelse med Ørsteds ambition for 2030 om at opnå en netto-positiv biodiversitetspåvirkning samt i bæredygtig søfart.

Ørsted er stolte over at være det første energiselskab i verden, der udsteder blå obligationer. Obligationen er på 100 mio. euro, har en fast rente på 3,625 % og udløber i 2028. Blå obligationer bidrager til at diversificere og udbygge markedet for finansiering af bæredygtige havområder, hvilket er afgørende for at fremme havets sundhed. Blå obligationer, der blev introduceret i 2018, har til formål at finansiere havbaserede projekter, der har positive miljømæssige, økonomiske og klimamæssige fordele.

De midler, som Ørsted har rejst, vil finansiere initiativer, der er rettet specifikt mod biodiversitet i havet og bæredygtig søfart. I den første kategori vil Ørsted investere yderligere i tiltag, der skal beskytte og genoprette biodiversiteten i havet og kystområderne, samt i innovation for at finde nye og bedre måder at gøre dette på i stor skala. I forhold til bæredygtig søfart vil selskabet gå forrest, når det kommer til at udvikle grønne brændstoffer til søfarten, så CO2-udledningen fra havgående fartøjer kan reduceres.

Sanda Ojiambo, FN’s vicegeneralsekretær og direktør for FN’s Global Compact, mener, at blå obligationer spiller en væsentlig rolle i forhold til at innovere og skalere de løsninger, der er nødvendige for at opbygge en mere bæredygtig havøkonomi. Hun udtaler:

– En velfungerende og bæredygtig havøkonomi rummer mange af de løsninger, der er nødvendige for at håndtere nutidens klima- og biodiversitetskrise. Investeringer i naturpositive løsninger inden for havvind er med til at opbygge det harmoniske forhold, som vi har brug for mellem naturen og erhvervslivet for at sikre sunde og modstandsdygtige økosystemer.

Hun fortsætter:

– For at finansiere disse havbaserede løsninger i stor skala og nå de mål, der er fastsat i verdensmål 14, er vi nødt til at investere mere i en bæredygtig havøkonomi. Blå obligationer, som fx Ørsteds, der er udstedt af det private erhvervsliv, er vigtige værktøjer til at bidrage med vigtig finansiering af projekter, der har til formål at håndtere den brede palet af miljømæssige og sociale problemstillinger, som vores verden står over for i dag.

Vedvarende energi og biodiversitet er afgørende for Jordens fremtid … Ørsted anerkender den gensidige afhængighed mellem klima- og biodiversitetskrisen og satte sig derfor i 2021 en ambition om, at alle nye grønne energiprojekter, som selskabet idriftsætter, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030.
Det betyder, at Ørsted ikke kun ønsker at afbøde potentielle negative påvirkninger, men også investere i bredere genopretningsinitiativer, der aktivt går ind og forbedrer sundheden af økosystemerne i havet. Man er allerede godt i gang med at finpudse og afprøve de løsninger, der er bedst at opskalere. Dette arbejde strækker sig lige fra projekter, hvor der genoprettes områder med saltmarsk og havgræs, over projekter, hvor der anvendes 3D-printede rev til at genoprette vigtige økosystemer i Nordsøen, til projekter, hvor der afprøves innovative tilgange til genopretning af koralrev.

– Klimaforandringerne og tab af biodiversitet går hånd i hånd, men med en massiv udbygning af grøn energi i harmoni med naturen kan vi adressere begge dele. Vi er fast besluttede på, at vores projekter inden for vedvarende energi skal være med til at få naturen til at blomstre igen, og vi er godt i gang med konkrete aktiviteter og projekter. Vores nye samarbejde med investorer er afgørende for, at vi kan opnå den nødvendige skala og hastighed. Og vi håber på, at vi kan inspirere andre til også at gøre en indsats for biodiversiteten, siger Ingrid Reumert, Senior Vice President og direktør for kommunikation og bæredygtighed.

Blå obligationer skal sætte skub i en bæredygtig indsats for biodiversiteten i havet … I de seneste år har markedet for grønne obligationer oplevet en kraftig vækst med mere end USD 2 billioner i samlet udstedelse1. På samme måde forventes de blå obligationer at opleve en robust vækst på markedet2. Med udgangspunkt i Ørsteds store erfaring inden for bæredygtig grøn finansiering undersøger selskabet nu aktivt, hvordan man kan bidrage yderligere ved hjælp af finansiering gennem blå obligationer.

– Vi ser i øjeblikket et behov for at øge finansieringen af en bæredygtig indsats på havområdet. Som pionerer i branchen mener vi, at øjeblikket er inde til at udstede blå obligationer, da de står i samme situation som den, de grønne obligationer stod i for ti år siden. Derudover oplever vi stor interesse fra investorer, som ser en mulighed for at tilpasse deres investeringsstrategier til deres bæredygtighedsmål, diversificere deres porteføljer, udnytte mulighederne i vækstsektorer og gøre en positiv forskel for at bevare havets ressourcer, siger Daniel Lerup, koncernøkonomidirektør i Ørsted.

Obligationen med privatplacering er arrangeret af NatWest Markets N.V. og erhvervet af investorer, herunder den største investor APG på vegne af ABP.

Harmen van Wijnen, bestyrelsesformand for ABP, den største kunde i APG’s Asset Management, glæder sig over udsigten til via investeringen i Ørsteds første blå obligationer at kunne bidrage til genopretning og beskyttelse af livet i havet. Han slutter med ordene:

– Vi er stolte over at være den største kerneinvestor i Ørsteds første blå obligationer. Indførelsen og den brede anvendelse af innovative løsninger, der skal minimere de negative konsekvenser ved menneskers aktivitet på havet, herunder opførelse af havvindmølleparker, er afgørende for, at vi kan nå klimamålene i Paris-aftalen og samtidig bekæmpe biodiversitetskrisen. Vi er overbeviste om, at denne investering er en fantastisk mulighed, både hvad angår dens positive økologiske påvirkning og risiko- og afkastmulighederne for vores medlemmer.

Læs mere om vores blå finansiering her.

Læs IFC’s kriterier for projekter, der kan finansieres gennem blå obligationer (Blue Finance Guidelines), her.

koralrev
Ørsted bliver verdens første energiselskab til at udstede blå obligationer … (Foto: Unsplash)

Læs også: Ørsted og WWF går sammen om at passe på kloden

To litauiske mænd varetægtsfængslet i sag om tyverier

De to mænd blev anholdt i Nordtyskland i april med koster fra Nordjylland. Mændene blev efterfølgende udleveret til betjente fra UKA Vest på baggrund af en europæisk arrestordre.

To litauiske mænd på 21 og 53 år blev torsdag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg varetægtsfængslet, foreløbig frem til den 5. juli, i en sag om tyverier fra varebiler i Nordjylland.

Tysk politi stoppede i april de to mænd i en varebil i Nordtyskland, hvor betjentene fattede mistanke til en række genstande i varerummet, som kunne stamme fra indbrud i Danmark.

De to mænd blev anholdt og den 8. juni udleveret til betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi på baggrund af en europæisk arrestordre.

Den foreløbige efterforskning har knyttet en række af de fundne genstande, professionelt værktøj, til en række gerningssteder i Nordjylland.

Sagen er forankret hos UKA Vest, da specialenheden på vegne af dansk politi hjemtager personer, der pågribes i for eksempel Tyskland med tyvekoster fra Danmark. I mange tilfælde efterforsker UKA Vest også sagerne, hvorefter personerne strafforfølges ved Retten i Sønderborg for den begåede kriminalitet.

De to mænd er sigtet for tyveri, subsidiært hæleri. De nægter sig begge skyldige og har taget forbehold for kære af varetægtsfængslingen.

bil, politibil, politi
To litauiske mænd varetægtsfængslet i sag om tyverier … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Tyverier stiger i takt med sommervarmen

Dagens billede: Han lavede sit eget land

https://www.instagram.com/p/CtO_zEot9QG/

· Mere fra samme kategori ·