Læs også:

Close
tøj mode pige

NEWS: Hver 2. forbruger synes, at det er svært at træffe grønnere valg

Nyheder  | 

Hver 2. forbruger synes, at det er svært at træffe grønnere valg · Myndighederne advarer: Det er knashamrende tørt – pas på med åben ild i naturen · Forsikrings- og pensionsbranchen får sin egen lov · Mens vi venter på ‘And Just Like That’ sæson 2 · Fem anholdt efter større slagsmål i Aarhus · Dagens billede: Frankrig forbyder fly

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Hver 2. forbruger synes, at det er svært at træffe grønnere valg

Et nyt forbrugerstudie viser, at miljø fortsat står højt på danskernes dagsorden. Næsten 6 ud af 10 forsøger at belaste miljøet mindst muligt og føler et ansvar for at vælge mere miljøvenlige produkter. Men studiet viser også en række barrierer for et grønnere forbrug. Bl.a. oplever mange et samfund præget af en brug og smid væk-kultur og greenwashing.

Mere end halvdelen af danskerne forsøger at belaste miljøet mindst muligt og føler et ansvar for at vælge mere miljøvenlige produkter.

– Forbrugerstudiet bekræfter os i, at danskerne gerne vil være med til at bidrage til den grønne omstilling, hvilket er meget positivt. Men studiet peger også på nogle af de barrierer, som forbrugerne oplever i forhold til at træffe grønnere valg, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

For selvom holdningerne er ambitiøse, halter handlingerne stadig efter. Dette skyldes blandt andet, at fem ud af 10 forbrugere oplever, at det er svært at se, om produkter er bedre miljøvalg, og størstedelen af danskerne mener ikke, at hverken myndigheder, virksomheder eller forbrugere reelt gør nok for at bidrage til mere bæredygtigt forbrug og produktion.

Behov for at gøre op med ‘brug og smid væk’. Studiet peger blandt andet på et behov for at fremme mere cirkulære produkter: syv ud af 10 danske forbrugere har nemlig oplevet, at det er billigere at købe nyt end at reparere det, de allerede har, og 7 ud af 10 mener, at produkter er bevidst fremstillet til at have en kort levetid.

Der er samtidig brug for gøre det lettere for forbrugerne at træffe grønnere valg: Mere end hver 2. forbruger oplever, at det kræver en ekstra indsats at finde mere miljøvenlige produkter.

Forbrugerne har lav tillid til virksomheders miljøkommunikation … Mange har svært ved at navigere i junglen af grønne påstande. Næsten syv ud af 10 danskere tror, at virksomheder ofte overdriver, hvor miljøvenlige deres produkter er, og seks ud af 10 er ofte irriteret over, at produkter markedsføres som ‘grønne’ uden en god forklaring.

Når det kommer til mærker, har mere end hver 4. forbruger fravalgt et produkt, fordi det ikke var miljømærket, og kun to ud af 10 har tillid til, at et produkt er et godt miljøvalg, når det er mærket med producentens eget miljømærke. For seks ud af 10 danskere er det nemlig afgørende, at mærkningsordninger er objektive og uafhængige.

– Svanemærket, det officielle nordiske miljømærke, er netop sat i verden for at gøre det let for forbrugerne at træffe bedre miljøvalg. Vælger man et svanemærket produkt, kan man være sikker på, at det lever op til nogle af verdens skrappeste miljøkrav, og at det er certificeret af en uafhængig tredjepart. Svanemærket er svært at få, men let at vælge – og det er netop det, vi sætter fokus på i den fællesnordiske kampagne, som man over de kommende uger kan se folde sig ud i Danmark, siger Martin Fabiansen.

Mere end ni ud af 10 danskere kender Svanemærket, og to ud af tre ser efter mærket, når de skal vælge varer.

Svanemærkets nye kampagne ‘Svært at få’ løber fra den 29. maj 2023 og fire uger frem i alle de nordiske lande – den kan blandt andet ses på TV, outdoor og sociale medier. Målet med kampagnen er at minde forbrugerne om, hvad Svanemærket er, og at de kan bruge Svanemærket til at træffe bedre valg for miljø, klima og sundhed. Kampagnen er udviklet med støtte fra Nordisk Ministerråd. Læs mere her.

Svanemærket:

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, som gør det enkelt for forbrugere, virksomheder og det offentlige at bidrage til den grønne omstilling. Svanemærket er holistisk og ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus. På den måde fremmer Svanemærket cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier. Svanemærket er en af verdens skrappeste miljøcertificeringer – og det mest kendte miljømærke i Norden.

Fakta fra forbrugerstudie (danske tal):

Holdninger:

62 % forsøger at belaste miljøet mindst muligt.
57 % føler et ansvar for at vælge mere miljøvenlige produkter.
56 % mener, at det kræver en ekstra indsats at finde mere miljøvenlige produkter.
56 % finder det ofte svært at se, om produkter er bedre miljøvalg.
70 % mener, at produkter er bevidst fremstillet til at have en kort levetid.
72 % har oplevet, at det var billigere at købe et nyt produkt end at reparere det produkt, de allerede havde.
23 % mener, at forbrugerne gør nok for at bidrage til miljømæssigt bæredygtigt forbrug og produktion.
22 % mener, at private virksomheder gør nok for at bidrage til mere miljømæssigt bæredygtigt forbrug og produktion.
23 % mener, at myndighederne gør nok for at bidrage til mere miljømæssigt bæredygtigt forbrug og produktion.
Greenwashing og tillid

68 % tror, at virksomheder ofte overdriver, hvor miljøvenlige deres produkter er.
59 % er ofte irriteret over, at produkter markedsføres som »grønne« uden en god forklaring.

Svanemærket og andre miljømærker:

93 % kender Svanemærket (YouGov, januar 2023)
66 % ser efter Svanemærket, når de skal vælge varer.
62 % mener, at det er afgørende, at mærkningsordninger er objektive og uafhængige ift. de produkter, de certificerer.
19 % har tillid til, at et produkt er et bedre miljøvalg, når det er mærket med producentens eget miljømærke.
29 % har fravalgt et produkt, fordi det ikke var miljømærket.

Kilde:Nordic Consumer Sustainability Index​’ gennemført af IPSOS Norge på vegne af Svanemærket, Nordisk Miljømærkning, 2022.

pige tøj
Brug og smid væk-kultur og greenwashing er nogle af de barrierer, der blokerer for et grønnere forbrug. (Foto: PR)

Læs også: For lille udvalg af plantebaserede madvarer gør det svært for grønne forbrugere

Myndighederne advarer: Det er knashamrende tørt – pas på med åben ild i naturen

Naturen er knastør, og Brandfare.dk viser orange mange steder. Du skal være forsigtig, hvis du skal bruge åben ild udendørs.

Naturen er knastør. Maj måned var den tørreste i 15 år, og der er ingen eller meget lidt nedbør på vej de kommende uger. Der har været væsentlig flere udkald til naturbrande i maj måned i år i de fleste dage sammenlignet med de tre forgående år.

Derfor skal man være ekstraordinært varsom med afbrænding, ukrudtsbrændere og cigaretskodder, der til sammen formodes at være årsag til ca. 70 % af naturbrandene i maj måned.

– De seneste uger har de kommunale redningsberedskaber kørt til flere brande i naturen, end vi har gjort tidligere år. Det er vigtigt, at alle hjælper til og gør, hvad man kan for at undgå, at der opstår brand, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

Brandfareindekset på Brandfare.dk er i orange, og vejrmæssigt ser der ikke ud til at være hjælp på vej.

– Vi har allerede et betydeligt vandunderskud i jordlagene svarende til halvdelen af den mængde nedbør, som vi normalt får i løbet af en hel juni måned – og med knastørre vejrprognoser foran os minder udviklingen om den tørkeramte sommer i 2018, der bød på rekordmange naturbrande, siger Knud-Jakob Simosen, beredskabschef i DMI.

Risikoen for, at der opstår brand i naturen, er høj. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan du skal forholde dig, hvis du anvender åben ild i naturen.

Brandvæsenets registreringer viser, at det oftest er uhensigtsmæssig adfærd, der er medvirkende til, at der opstår naturbrande. Det kan derfor også være en god idé at overveje helt at undlade at bruge åben ild.

– Overvej grundigt, om der er behov for at bruge åben ild. Det er en dårlig idé at bruge ukrudtsbrænder, når det er så tørt, og man skal være meget påpasselig med f.eks. grill eller bål. Hvis du er ryger, så sørg for ikke at smide skodder i naturen, siger forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen, Mads Dalgaard.

Hos politiet advarer man desuden mod, at man oven i ulykken med at starte en brand risikerer en bødestraf.

– Vi har desværre set flere tilfælde af brande, der er startet af ukrudtsbrændere. For det går lynhurtigt, når ilden får fat i det tørre græs. Det kan i værste fald medføre, at ens uforsigtighed også ender med en bøde for overtrædelse af beredskabslovgivningen, siger Jakob Kristensen fra Rigspolitiet.

På Brandfare.dk finder du brandfareindekset og gode råd til at undgå brand i naturen. På dmi.dk finder du tørkeindekset, og du kan følge vejrudviklingen.

skov natur
Myndighederne advarer: Det er knashamrende tørt – pas på med åben ild i naturen … (Foto: Pexels)

Læs også: Augusttørke sætter rekord

Forsikrings- og pensionsbranchen får sin egen lov

Folketinget har netop vedtaget ’Lov om forsikringsvirksomhed’, der betyder, at myndighederne endelig begynder at se på den finansielle sektor som flere forskellige brancher. I F&P jubler forsikrings- og pensionsbranchen over den nye lov, hvor reguleringen i langt højere grad tilpasses branchen.

– Vi har gennem mere end fem år arbejdet for en lovgivning, der gælder særskilt for forsikrings- og pensionsområdet. Så dette er en milepæl, siger Kent Damsgaard, administrerende direktør, F&P, forsikrings- og pensionsselskabernes brancheforening.

Hidtil er forsikrings- og pensionsbranchen blevet reguleret ud fra den generelle lovgivning for hele den finansielle sektor.

– Vores selskaber er jo ikke banker. Men vi er blevet reguleret efter samme lovkompleks, hvilket har givet os en masse problemer og udfordringer. Selv små pensionsselskaber skal bruge en masse ressourcer på dokumentationskrav, der absolut ingen relevans har for dem. Og flere elementer af fit and proper-reglerne er lavet med fokus på bankerne. Det har ikke givet nogen mening, at vores branche skulle have samme regler trukket ned over ørene, siger Kent Damsgaard og fortsætter:

– Vi ser frem til, at den nye lov, der er målrettet forsikrings- og pensionsbranchen, træder i kraft. Loven er klarere og enklere end ‘lov om finansiel virksomhed’, og vi er overbeviste om, at loven vil være til gavn for forsikrings- og pensionskunderne, for selskaberne og for Finanstilsynet, der fører tilsynet med vores branche, siger Kent Damsgaard.

Han opfatter samtidig loven som en klar anerkendelse af, at den bagvedliggende EU–regulering for forsikrings- og pensionsbranchen er forskellig fra reguleringen af bankerne.

kontrakt underskriv
Forsikrings- og pensionsbranchen får sin egen lov … (Foto: Pexels)

Læs også: Unge står uden indboforsikring, når de flytter hjemmefra

Mens vi venter på ‘And Just Like That…’ sæson 2

Max Original-serien ‘And Just Like That…’ består af 11 episoder og får premiere torsdag den 22. juni på HBO Max.

Tilbagevendende cast inkluderer Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang og Alexa Swinton.

To episoder kan streames på premieredagen efterfulgt af én episode hver torsdag.

HBO-serien ‘Sex and the City’ er skabt af Darren Star og baseret på bogen ‘Sex and the City’ af Candace Bushnell.

Sæson 2 af ‘And Just Like That…’ har premiere på HBO Max den 22. juni.

Se trailer her:

and just like that sarah jessica parker satc hbo
Snart kan du se sæson 2 på HBO Max. (Foto: PR)

Læs også: Det har SATC lært os om dating

Fem anholdt efter større slagsmål i Aarhus

Østjyllands Politi anholdt mandag aften fem mænd efter et sammenstød i Ceres-krydset i Aarhus, hvor der blev brugt stik- og slagvåben. To af dem, en 21-årig og en 26-årig mand, blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus med henblik på varetægtsfængsling.

Mandag klokken 19.04 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at to biler var stødt sammen i krydset i det centrale Aarhus, hvorefter der var opstået slagsmål mellem flere mænd.

Ifølge vidner var flere af mændene bevæbnet med blandt andet bat og kniv, og politiet havde hurtigt flere patruljer på stedet. Anholdelserne af mændene, der er mellem 16-26 år, skete både på stedet og efterfølgende på adresser i Aarhus.

Der blev sikret spor på stedet, afhørt en række vidner og indsamlet videomateriale fra folk, der havde filmet episoden, og de involverede biler er nu til nærmere undersøgelse hos politiet. På gerningsstedet blev der beslaglagt flere stik- og slagvåben. Umiddelbart kom ingen af de involverede mænd alvorligt til skade.

– Det er fuldstændigt utilstedeligt, at man på den måde angriber hinanden med våben midt i Aarhus, og derfor prioriterer vi selvfølgelig også den her sag meget højt. Det tyder på, at der var tale om en bevidst påkørsel, og at to grupper af mænd fra det kriminelle miljø har haft et sammenstød,  siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Østjyllands Politi vil på baggrund af episoden nu øge den synlige tilstedeværelse i Aarhus.

– Det er klart, at sådan en hændelse i det offentlige rum kan skabe en vis utryghed, og den kommende tid kommer vi til at være ekstra synligt til stede på gaden i Aarhus. Vi fortsætter vores intensive efterforskning af episoden i går for at afklare, hvad der er sket, og om der skal anholdelse af yderligere gerningsmænd, og derudover holder vi generelt et skarpt øje med det kriminelle miljø og er opmærksomme på, om der sker en udvikling, ” siger vicepolitiinspektøren.

Østjyllands Politi opfordrer borgere, der har filmet episoden i Ceres-krydset, til at aflevere materialet til politiet.
På nuværende tidspunkt er der intet i politiets efterforskning, der tyder på, at episoden mandag aften har en sammenhæng med nogen af de to knivstikkerier, der fandt sted i Aarhus i weekenden.

Tre af de fem anholdte er blevet løsladt, men er fortsat sigtet i sagen. De to andre mænd erfremstillet i grundlovsforhør og sigtet for forsøg på grov vold.

domstol dom retssal
Fem anholdt efter større slagsmål i Aarhus … (Foto: Unsplash)

Læs også: Dømt for grov vold mod kæresten

Dagens billede: Frankrig forbyder fly

· Mere fra samme kategori ·