Læs også:

Close
tina turner

NEWS: Tina Turner er død

Nyheder  | 

Tina Turner er død · Ægtepar i fængsel for mishandling og psykisk vold mod deres børn · Fortsat høj trafik på broerne og god fremdrift i de store projekter · OK bliver officiel grøn energipartner til NorthSide · Anbringelsesdom for drab på kæreste · Dagens billede: Skræmmende viden · Fredagsfjol: Klar til weekend 🤠

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Tina Turner er død

Onsdag aften kom det frem på nyhedsmedierne verden over, at Tina Turner var død. Det stod i en erklæring fra den afdøde sangerindes repræsentant:

“‘Tina Turner, ‘Dronningen af ​​Rock and Roll’, er i dag død fredeligt i en alder af 83 å refter længere tids sygdom i sit hjem i Küsnacht nær Zürich, Schweiz. Med hende mister verden en musiklegende og et forbillede”.

Tina Turner slog for alvor igennem som en duo sammen med sin første mand, Ike Turner, og de havde blandt andet et kæmpehit med et cover af Creedence Clearwater Revivals sang ‘Proud Mary’. Parret blev dog skilt i 1978, efter han blandt andet havde været voldelig mod hende, hvilket også kom frem i dokumentaren ‘Tina’ fra 2021,hvor hun fortalte, at hun stadig var hjemsøgt at det voldelige ægteskab.

Efter skilsmissen gik hun solo, men i en del år gik det langsomt, og først omkring 1983 kom der gang i hendes musikkarriere, hvor hun udgav et cover af Al Greens ‘Let’s Stay Together’, som blev et kæmpe hit. Dette blev fulgt op med albummet ‘Private Dancer’, som solgte fem gange platin blot i USA. På albummet var også hendes eneste hit, som nåede førstepladsen på Billboard Hot 100 – nemlig ‘What’s Love Got to Do With it’, som den gang i dag stadig spilles og synes verden over.

Det var ikke noget nemt liv, hun havde – men kærligheden fandt hun igen, idet hun i 2013 blev hun gift med Erwin Bach, som hun forblev sammen med indtil sin død. Hun  trak sig tilbage fra rampelyset i 2021. Flere gange kæmpede hun med kræft, og hun havde også et slagtilfælde og fik en nyretransplantation, ligesom hun måtte lægge to af sine i alt fire børn i graven. Hun efterlader nu sin mand og to børn.

tina turner
Tina Turner er død efter længere tids sygdom. (Kollage: PR)

Læs også: Prince er død

Ægtepar i fængsel for mishandling og psykisk vold mod deres børn

Der er faldet dom i sag, hvor ægtepar skal i fængsel for mishandling og psykisk vold mod deres børn.

Ægteparret fra Viborg er idømt ubetinget fængsel og udvisning for vold og psykisk vold mod parrets seks børn og stedbørn over en længere årrække.

En 46-årig mand og en 43-årig kvinde fra Viborg skal i fængsel i henholdsvis et år og seks måneder og et år og tre måneder for mishandling og psykisk vold mod parrets børn og stedbørn. Sådan lød dommen tirsdag eftermiddag fra byretten i Viborg, hvor sagen over fire dage har kørt som en domsmandssag.

Mishandlingen er foregået over en periode fra 2017 til 2022. Et af børnene er barn af begge de to dømte, imens de resterende alene er børn af den ene af de to dømte. I hjemmet hos parret er børnene blandt andet blevet slået i hovedet, på arme og krop med flad og knyttet hånd samt med forskellige genstande. I flere tilfælde er nogle af børnene blevet slået under fodsålerne med en ledning.

– Det er klart, at det er her en meget alvorlig sag. Derfor er jeg også tilfreds med, at retten dømte i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand både i forhold til den fysiske vold og mishandling og i forhold til den psykiske vold, udtaler anklagerfuldmægtig fra Midt- og Vestjyllands Jacob Erichsen.

Byretten i Viborg fandt det dermed også bevist, at der er begået psykisk vold mod børnene i hjemmet hos den 43-årige kvinde og den 46-årige mand. Ægteparret havde blandt andet opsat overvågningskameraer, så de kunne ovevåge børnene. Retten vurderede på linje med tiltalen, at forældrene havde udført negativ social kontrol af de seks børn.

Begge forældre blev idømt udvisning af landet med et indrejseforbud i 12 år. Alle seks børn er i dag anbragt uden for hjemmet. Begge de dømte ankede på stedet.

dom retten
Ægtepar i fængsel for mishandling og psykisk vold mod deres børn … (Foto: Pexels)

Læs også: Far tiltalt for mishandling af fem børn

Fortsat høj trafik på broerne og god fremdrift i de store projekter

Fritidstrafikken stiger fortsat på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens væksten i lastbiltrafikken er aftagende i årets første tre måneder, og der ses et fald på Storebæltsbroen. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 4,7 pct. i første kvartal af 2023 sammenlignet med sidste år og lå 0,8 pct. højere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Personbiltrafikken steg med 6,0 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 3,0 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 680 millioner kroner, hvilket er en stigning på 18 millioner kroner i forhold til de første tre måneder sidste år.

På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 18,3 pct. i forhold til 2022, men lå 5,9 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 20,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 319 millioner kroner og steg med 59 millioner kroner.

– I årets første tre måneder er der fortsat fremgang i den samlede trafik over broerne, hvor særligt fritidstrafikken stiger. For lastbiltrafikken er væksten aftagende, men sammenlignet med tiden før COVID-19 er den stadig en del højere. Samlet bidrager trafikindtægterne positivt til periodens resultat, forklarer Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen.

Anlægsarbejdet på den faste Femern Bælt-forbindelse er i god fremdrift. Den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn inklusiv arbejdshavn ventes færdiggjort i 2023, og produktionen af det første tunnelelement er i gang. En række tidskritiske aktiviteter på tværs af de store anlægskontrakter skal det kommende år færdiggøres frem mod at det første tunnelelement kan nedsænkes. Det indebærer bl.a. delvis færdiggørelse af portal- og tilslutningsanlæg på dansk og tysk side samt udgravning af den resterende del af tunnelrenden i Femern Bælt.

Kommissoriet for en miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej blev i april godkendt af forligspartierne bag Fremtidens veje, og samtidig blev budgetrammen øget med 335 millioner kroner for at minimere projektets risici. De kommende år skal Sund & Bælt således gennemføre undersøgelser, der bidrager til at beskrive de forventede positive og negative virkninger af projektet i anlæg og drift.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 113 mio. kr., hvori er indeholdt negative dagsværdireguleringer på 36 millioner kroner. Resultatandelen før dagsværdireguleringer er positiv med 149 millioner kroner og er 47 milllioner kroner højere end i samme periode sidste år.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger, opgjort som de finansielle poster ekskl. dagsværdireguleringer, er 41 millioner kroner og 165 millioner kroner lavere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes, at inflationen har været aftagende i 1. kvartal af 2023.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 521 mio. kr. mod et overskud på 328 millioner kroner i 1. kvartal af 2022.

Værdireguleringer af koncernens gæld inklusive andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S er en omkostning på 656 millioner kroner. I samme periode sidste år var værdireguleringer en indtægt på 6.223 millioner kroner. Dagsværdireguleringer er en regnskabsteknisk post uden effekt på selskabets gældsafvikling, da gælden afdrages til nominel værdi.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 105 millioner kroner mod et overskud på 5.110 millioner kroner sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 16,9 milliarder kroner. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år, svarende til 2034.

På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det som udmeldt i årsrapporten for 2022 fortsat forventningen at realisere et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,2-1,5 milliard kroner. Forventningen baserer sig på, at der fortsat er stor volatilitet på rentemarkedet, men at inflation og den korte renteudvikling overordnet er inden for koncernens forventning.

Læs rapporten her.

øresundsbroen
Fortsat høj trafik på broerne og god fremdrift i de store projekter … (Foto: PR)

Læs også: Hvad kan gøre en biltur mere behagelig

OK bliver officiel grøn energipartner til NorthSide

Inden længe skydes NorthSide-festivalen i gang, og det bliver igen med OK som officiel grøn energipartner. Samarbejdet betyder blandt andet, at festivalens energiforbrug bliver dækket af grøn strøm fra vedvarende energikilde.

Når dørene bliver slået op til NorthSide 2023 i Eskelunden i Aarhus fra den 1.-3. juni, venter der tre gode dage med højt humør, feststemning og magiske koncerter. Og mens musikken spiller, og sommersolen skinner, kan festivalgæsterne for andet år i træk glæde sig over, at strømmen ikke længere kommer fra diesel-drevne generatorer, men i stedet fra elnettet, hvor den er kompenseret med grønne certifikater.

Udover grøn strøm leverer energiselskabet OK HVO Biodiesel til NorthSide-festivalens maskinpark og stiller også batteridrevne ladestandere til rådighed.

– I OK ønsker vi at tage medansvar for klimaet og bidrage aktivt til den grønne omstilling. Derfor er det helt naturligt for os at indgå et partnerskab med NorthSide, som har manifesteret sig som Danmarks mest bæredygtige festival. Vi er meget glade og stolte over at fortsætte vores gode energisamarbejde med NorthSide-festivalen, siger René Toldbod, der er HR- og Kommunikationsdirektør i OK.

NorthSide er også begejstrede for samarbejdet med OK, da det understøtter ambitionen om at være en bæredygtig festival.

– Omlægningen til grøn strøm er en milepæl for vores ambitioner for fremtidens festival. Ikke nok med at det nedbringer vores CO2-udledning betragteligt, så er det også med til at facilitere de næste skridt på rejsen. De transportable ladestandere fra OK har nemlig muliggjort, at vi også har kunne sætte gang i arbejdet med at transformere vores transport- og logistikløsninger til el-drevne versioner, som er én af de næste store ting, vi arbejder på, forklarer bæredygtighedsansvarlig Martin Thim fra NorthSide.

Energiselskabet OK er at finde på dette års NorthSide og ser frem til at møde mange glade og festlige festivalgæster. Ønsker man at vinde fede hovedpræmier eller få sig en hyggelig snak, kan man kigge forbi OK’s Tiny House.

– Som et led i vores energisamarbejde med NorthSide står vi klar på festivalpladsen til at indgå i sjove og givende dialoger med festivalgæsterne. Vi vil gerne gøre opmærksom på OK’s grønne dagsorden som energiselskab og samtidig bidrage til at sprede feststemning ved at afholde sjove konkurrencer, der understøtter festivalånden, slutter Katrine Marie Striboll-Bjærge, der er Employer Branding Specialist i OK.

Fakta: Hvad er HVO Biodiesel?

HVO (Hydrated Vegetable Oil) Biodiesel er et alternativ til almindelig diesel, der er 100 procent biologisk. Selvom biodieselen er biologisk, har den samme tekniske egenskaber som fossil diesel. Til gengæld udleder man med HVO op til 90 procent mindre CO2 og reducerer NOx-gasser med op til 30 procent.

Fakta: Hvad er grøn strøm?

Grøn strøm er en betegnelse for el, som er produceret og transporteret ved hjælp af vedvarende energikilder, såsom sol, vind, biogas, biomasse eller geotermisk energi. Med andre ord: El produceret på en CO2-neutral måde.

Som leverandør af grøn strøm køber OK certifikater fra vedvarende energikilder svarende til den mængde af energi, som NorthSide bruger. Det betyder, at strømforbruget til elguitarer, forstærkere, madboder osv. kommer fra bæredygtige energikilder som f.eks. danske vindmøller.

Læs mere om samarbejdets betydning for NorthSide-festivalen her.

northside festival ok
OK bliver officiel grøn energipartner til NorthSide … (Foto: OK)

Læs også: Politiet søger vidner efter seksuelt overgreb på NorthSide

Anbringelsesdom for drab på kæreste

En 25-årig mand blev i går idømt tidsubestemt anbringelse på en psykiatrisk behandlingsafdeling. Han har under sagen tilstået at have kvalt sin kæreste, som blev fundet i en bil i vandet ved Amager Strandpark.

Retten på Frederiksberg idømte i går torsdag en 25-årig mand en såkaldt anbringelsesdom uden længstetid.

Den 25-årige har under sagen tilstået at have kvalt sin kæreste den 2. januar 2022. Drabet skete, mens parret sad i en bil i Valby. Efter drabet kørte manden liget af kvinden til Jollevej ved Amager Strandpark, hvor han kørte bilen i vandet.

Dommen betyder, at han på ubestemt tid skal anbringes på en psykiatrisk behandlingsafdeling, indtil en læge og en dommer vurderer, at han kan udskrives. Den nu dømte mand blev anholdt dagen efter drabet og har siddet varetægtsfængslet siden grundlovsforhøret den 4. januar 2022.

amager strandpark
Anbringelsesdom for drab på kæreste … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: 

Dagens billede: Skræmmende viden

https://www.instagram.com/p/CsmL1pcPH_Q/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

Fredagsfjol: Klar til weekend 🤠

https://www.instagram.com/p/CsmLFFAPKpD/

· Mere fra samme kategori ·