Læs også:

Close
vester voldgade københavn københavns rådhus

NEWS: Københavns Politi indfører kørselsforbud i nattelivszoner

Nyheder  | 

Københavns Politi indfører kørselsforbud i nattelivszoner · Apollo Sports satser stort på yoga · Ny udenrigspolitisk strategi fordrer styrket erhvervspolitik · Lav kvalitet i småbørns dagtilbud er dybt alvorlig · Anholdelser i Odense i forbindelse med sprængninger · Dagens billede: 29 år i fængsel for voldtægt han aldrig begik · Fredagsfjol: Danseglæde 💃 🕺

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

Københavns Politi indfører kørselsforbud i nattelivszoner

Fra den 1. juni 2023 bliver ikke-nødvendig kørsel forbudt i nattetimerne på flere gader i nattelivszonerne. Borgere, der bor i nattelivszonerne, bliver ikke omfattet af forbuddet. Derudover ændres nattelivszonen i Vestergade, så den inkluderer mere af Nørregade samt et område ved Vester Voldgade.

I juli sidste år trådte en ny lov i kraft, hvor det blev muligt for politiet at indføre kørselsforbud i nattelivszoner alle dage i tidsrummet fra midnat til kl. 05, når ordensmæssige hensyn taler for det.

Københavns Politi indfører derfor kørselsforbud på særligt udvalgte stækninger fra den 1. juni 2023: Det drejer sig om området fra Studiestræde til Vester Voldgade, derfra til Vestergade, Vestergade til Gammeltorv, og derfra det meste af Nørregade. Derudover drejer det sig om Gothersgade fra Kongens Nytorv til Kongens Have.

– Vi oplever, at bilister kører paradekørsel i nattelivet, hvor de gasser op, accelerer hurtigt, hører høj musik, råber til forbipasserende og generelt skaber utryghed og direkte farlige færdselssituationer for gæster i nattelivet. Med kørselsforbuddet er det vores mål at forhindre det, udtaler politiinspektør Tommy Laursen.

Den 14. september 2021 etablerede Københavns Politi fire nattelivszoner  for at øge trygheden i nogle af byens mest populære gå-i-byen-områder omkring Gothersgade, Vestergade, Vesterbrogade og Kødbyen.

Her cirka halvandet år efter viser vores erfaring og analyser fortsat, at zonerne er placeret i de områder med mest intensivt natteliv. Genåbningen af samfundet efter Corona har dog også vist os to nye områder beliggende lige uden for de allerede eksisterende nattelivszoner. Det drejer sig om den del af Nørregade, der ligger op mod Nørreport St., samt et område der dækker Vester Voldgade og en del af Jarmers Plads.

Begge steder er der en tæt koncentration af serveringssteder, mange nattelivsgæster og mere nattelivsrelateret kriminalitet end i andre områder uden for de eksisterende nattelivszoner.

– Nattelivszoner er et værktøj, vi kan bruge til blandt andet at undgå, at personer, der tidligere er dømt for for eksempel vold i nattelivet, skaber utryghed og begår ny kriminalitet i nattelivet. Derfor vil vi ved at inkludere Nørregade og området ved Vester Voldgade som nattelivszone øge trygheden for både beboere og nattelivsgæster på de to strækninger, forklarer Tommy Laursen.

Styrket indsats fortsætter … Københavns Politi vil som en del af deres Trygt Nattelivsindsats være til stede i nattelivet i weekenderne med både gående, ridende og kørende patruljer i nattelivet. Derudover har de et tæt og godt samarbejde med Københavns Kommune, som også har natteværter i nattelivet både torsdag, fredag og lørdag.

Se kort og nærmere beskrivelse af nattelivszonerne og kørselsforbuddet 

Fakta om kørselsforbud:

Juli 2022 blev det muligt at indføre kørselsforbud på hele eller dele af offentlige veje og private fællesveje i nattelivszoner i tidsrummet fra klokken 24 til klokken 05, når ordensmæssige hensyn taler for det.

Kørselsforbuddet gælder al unødvendig kørsel i zonerne. Kørsel, der foretages af beboere i eller omkring nattelivszoner, vil almindeligvis være nødvendig kørsel.

Forbuddet omfatter heller ikke erhvervsmæssig kørsel, og dermed er for eksempel taxakørsel eller erhvervsmæssig udbringning ikke omfattet af forbuddet.

Hvis man overtræder kørselsforbuddet kan det medføre en bøde på 3.000 kroner.

Fakta om nattelivsforbud:

Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet for eksempel vold i nattelivet, at færdes og tage ophold på serveringssteder, der serverer stærk alkohol, over hele landet samt i definerede nattelivszoner i tidsrummet 24.00-05.00.

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:

– Overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk
– Overtrædelser af lov om knive og blankvåben
– Overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer

Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Ud over muligheden for at idømme personer, der har begået kriminalitet – for eksempel vold – i nattelivet, et forbud, har politiet pr. den 1. juli 2022 også fået mulighed for at give et påbud til personer, der i nattelivet skaber utryghed. Med et påbud bliver de personer bedt om at forlade en eller flere nattelivszoner frem til klokken 05 den følgende morgen.

vester voldgade københavn københavns rådhus
Københavns Politi indfører kørselsforbud i nattelivszoner … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Ung mand sigtet for at overtræde forbud mod at opholde sig i nattelivet

Apollo Sports satser stort på yoga

Yoga har længe været en af de mest populære motionsformer på Apollos Sports-hoteller. For at imødekomme den store interesse lancerer Apollo nu fire nye yogarejser.

Ud af mange tusinde sportsaktiviteter og holdtimer på Apollo Sports hotellerne udmærker yoga sig ved at være blandt de absolut mest populære aktiviteter. Samtidigt er interessen for træningsrejser steget markant i kølvandet på pandemien. Hos Apollo er salget således allerede steget med hele 40 procent sammenlignet med salget for 2019.

For at imødekomme den støt stigende interesse for aktiv ferie udvider rejsearrangøren nu Nordens i forvejen bredeste træningskalender med endnu flere træningsrejser og events med blandt andet en stor satsning på yogarejser.

– På vores Playitas-hoteller alene deltager vores gæster i over 30.000 timers sportsaktiviteter og holdtimer den kommende sommer, og her har yoga længe markeret sig som en særlig favorit under solen. Derfor tager vi nu yogaen et skridt videre og lancerer et rekordstort antal rendyrkede yogarejser og yogaretreats, hvor vi har inviteret indiske yogaguruer, en indisk kok og en munk fra Tibet til at være med i udformningen for at sikre kvaliteten af indholdet i vores retreats, fortæller Daniel Giray, Sports Manager hos Apollo.

Apollo har samlet mere 40 forskellige yogaklasser, der er tilpasset forskellige niveauer. Herudover lancerer rejsearrangøren yderligere fire rendyrkede yogarejser, hvoraf nogle er i kombination med enten surfing eller indblik i yogaens meditation.

Den første rejse ligger allerede i august og går til sportshotellet Porto Myrina – powered by Playitas på øen Limnos i Grækenland. Her inviterer Apollo for første gang til et rent nordisk yoga retreat ledet af den anerkendte indiske yogaguru Riyas Babu, norske Vibeke Klemmetsen samt svenske Carolina Söderberg. I forbindelse med vinterens retreats deltager der også en indisk kok samt en tibetansk munk for at højne kvaliteten endnu mere.

De planlagte yoga retreats:

Nordic yoga & meditation retreat på Limnos
Dato: 27. august – 3. september 2023

Surf & Yoga Week La Pared
Dato: 5. – 12. januar 2024

Meditation and Breathwork retreat på Fuerteventura
Dato: 12.-19. januar 2024

Yoga & Meditation Retreat med Satwik School of Yoga på Fuerteventura
Dato: 19. januar – 26. januar 2024 samt 26. januar – 2. februar 2024

yoga
Apollo Sport satser på yoga … (Foto: Unsplash)

Læs også: Sisse gik fra krigsjournalistik til yoga

Ny udenrigspolitisk strategi fordrer styrket erhvervspolitik

På blot godt et år er verden forandret. Seneste udenrigspolitiske strategi blev fremlagt i januar 2022, men den er allerede forældet. DI roser udenrigsministerens ny retning og kæder erhvervspolitik, udenrigspolitik og sikkerhedspolitik tæt sammen.

Krig i Ukraine, undertrykkende regimer i fremgang i Mellemøsten og et Kina, der spiller med musklerne, er eksempler på nye udfordringer, som kræver en forandret udenrigspolitisk strategi. Og erhvervslivet spiller en vigtig rolle – for udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken.

– Man kan enten lukke øjnene, og vente til den ny verdenssituation rammer en lige i panden. Eller man kan som regeringen helt rigtigt gør i sin nye udenrigspolitiske strategi acceptere, at verden i dag er et helt andet sted end for få år siden. Jeg er helt enig med regeringen i at tænke sikkerhedspolitik og udenrigspolitik på en helt ny måde i Danmark, i EU og resten af Vesten, siger adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørensen, der også slår fast.

– Og vi ikke kan løse forsvars- og sikkerhedsproblemer uden et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Derfor handler sikkerhedspolitik i høj grad også om erhvervspolitik, siger Lars Sandahl Sørensen, der fastslår, at der er alvorlige udfordringer for Danmark og EU netop nu.

– EU taber netop nu konkurrencekraft til eksempelvis USA og dele af Asien. Det er et akut problem. Hvis Europa ikke fører en ambitiøs politik på at fremme sit erhvervslivs konkurrencekraft, så risikerer vi ikke blot at miste velstand – vi får heller ikke råd til at styrke vores forsvar og grøn omstilling, siger Lars Sandahl Sørensen.

– Vi skal føre en aktiv, ambitiøs og optimistisk udenrigspolitik med udgangspunkt i de værdier, vi selv er rundet af, skriver udenrigsministeren i den ny udenrigspolitiske strategi.

– Det er gode og visionære ambitioner, men det koste penge. Et kraftigt øget forsvarsbudget ville Danmark ikke kunne gennemføre, hvis økonomien eksempelvis havde været som under oliekrisen i 70’erne. Og det vil heller ikke kunne lade sig gøre, hvis vi nu lukker os for omverdenen og afskærer os fra de globale værdikæder. En stærk økonomi, baseret på et konkurrencedygtigt erhvervsliv, er betingelsen for at gennemføre vores udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske ambitioner, siger Lars Sandahl Sørensen.

I DI’s ny sikkerhedspolitiske udspil indgår foruden øgede investeringer i forsvaret en modernisering af politiet for at modvirke cyberkriminalitet, øget tilstedeværelse i Afrika både fra lokal side og fra EU og desuden politiske tiltag til at styrke konkurrenceevne og investeringer i Danmark.

En del af udenrigsministerens ønsker er et udvidet EU med en større andel flertalsafgørelser i udenrigspolitikken.

– I en situation, hvor EU bliver konfronteret med flere og flere globale udfordringer, og hvor krigen i Ukraine har gjort det klart, at vi skal knytte flere lande tættere på Europa, bør EU kunne handle beslutsomt og hurtigt. Og vi må tage hul på debatten om, at EU skal træffe udenrigspolitiske beslutninger på baggrund af flertalsafgørelser. Enkeltlande må ikke kunne blokere for EU’s globale stemme, siger Lars Sandahl Sørensen.

Den ny geopolitiske situation betyder endvidere, at Danmark er endnu tættere bundet op på det europæiske fællesskab.

– Efter briternes exit og Ruslands invasion har EU-fællesskabet vist nye styrker, og enhver tanke om dansk udenrigspolitisk enegang forekommer naiv. Løsningerne skal findes i fællesskab. EU skal stå side om side med USA, men også være i stand til at have et samarbejde og en åben dialog med Kina, slutter Lars Sandahl Sørensen.

europa kort landkort
Ny udenrigspolitisk strategi fordrer styrket erhvervspolitik … (Foto: Unplash9

Læs også: Nu sætter EU rammerne for grøn energi

Lav kvalitet i småbørns dagtilbud er dybt alvorlig

Stærkt bekymrende, at næsten halvdelen af 0-2-åriges dagtilbud har en utilstrækkelig kvalitet. Det kræver øjeblikkelig handling. Sådan lyder FOAs reaktion efter ny undersøgelse fra VIVE og EVA.

– Vi skal gribe ind med akut hjælp her og nu, og vi skal sikre et varigt kvalitetsløft fremadrettet, for vi gør det tydeligvis slet ikke godt nok, når det handler om de mindste børns dagtilbud.

Sådan lyder det klare budskab fra formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen, efter en ny undersøgelse fra VIVE og EVA har afdækket, at tæt på hvert andet dagtilbud til de 0-2-årige, altså vuggestuer og dagplejer, har en decideret ”utilstrækkelig kvalitet,” når man ser på det samlede pædagogiske læringsmiljø. Enkelte har ligefrem en ‘ringe kvalitet’.

– Det er dybt alvorligt og særligt slemt, fordi vi her taler om de allermindste i vores samfund, og de allerførste leveår spiller en enormt stor rolle i forhold til, hvordan børnene klarer sig senere i livet, siger Kim Henriksen.

Ifølge dagtilbudsloven skal de pædagogiske tilbud sikre børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Men undersøgelsen afslører, at det, børnene i mange tilfælde reelt bliver tilbudt, er ren pasning og altså endda af utilstrækkelig kvalitet.

– Vi kan ikke sidde med armene over kors og betragte, hvordan mistrivslen blandt børn og unge stiger, og undre os over vores manglende evne til at bryde negativ social arv, når vi samtidig ved, at vi ikke leverer gode nok dagtilbud. Og vi kan ikke være det bekendt hverken over for børnene, forældrene eller for den sags skyld over for ledere og personale, når de ikke støttes godt nok i at løse deres opgaver, siger sektorformanden.

Han opfordrer til at alle – stat, kommuner og ansatte – går sammen om at løfte kvaliteten. Straks.

Det skal først og fremmest ske ved at uddannelsesdække området, så personalet i vuggestuer og dagplejere fremover er uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter.

– Vi ved, at uddannelse er den enkeltfaktor, der har den største betydning i forhold til at løfte kvaliteten for alle børn. Derfor skal alle pædagogmedhjælpere og dagplejere uddannes til enten pædagogiske assistenter eller pædagoger, siger Kim Henriksen og henviser til, at der lige nu landet over samlet er 7.500 pædagogmedhjælpere, som kan få merit for en årelang erfaring og derfor kan tage den ellers godt tre år lange uddannelse som pædagogisk assistent på mindre end et år. Samme mulighed har erfarne dagplejere.

– Vi skal lægge en klar plan for, at det sker. Samtidig skal vi her og nu sætte ind med en akut-indsats og give alle ikke-uddannede et kompetenceudviklende AMU-kursus, så de får en grundlæggende viden om emner som børnesyn, børnefællesskaber, børneperspektiv og betydningen af leg, fortsætter Kim Henriksen og peger på Aarhus Kommune som en frontløber, der sender pædagogmedhjælpere på AMU-kurser i tre uger.

Undersøgelsen fra VIVE og EVA, som er bestilt af Børne- og Undervisningsministeriet, viser, at normeringen for dagplejernes vedkommende også spiller en væsentlig rolle for kvaliteten. Jo flere børn, jo lavere kvalitet. Mens minimumsnormeringer skal sikre højst tre vuggestuebørn til en voksen, kan en dagplejer have helt op til fem børn.

– FOA har fra starten pointeret, at dagplejerne højst bør have fire børn. Nu viser undersøgelsen viser med al tydelighed, at der er behov for også at få minimumsnormeringer i dagplejen. Det kan landets politikere ikke fortsætte med at sidde overhørig, slutter Kim Henriksen.

baby barn børn sove seng sengetid træt (Foto: Pexels)
Lav kvalitet i småbørns dagtilbud er dybt alvorlig … (Foto: Pexels)

Læs også: Flere penge til flere uddannede lærere og pædagoger

Anholdelser i Odense i forbindelse med sprængninger

Fyns Politi har mandag anholdt fire efter sprængning på Vilhelm Kyhns Vej. Fyns Politi fik klokken 00.14 natten til mandag en anmeldelse om et højt brag på Vilhelm Kyhns Vej i Odense, og var tilstede på adressen kort efter. Politiet har været tilstede i området i nat og i de tidlige morgentimer.

Politikommissær Jack Liedecke udtaler:

– Vi modtog en anmeldelse klokken 00.14 og kunne kort efter ankomst konstatere, at der var sket en sprængning.

Der har været tilsvarende sprængninger i marts måned. Fyns Politi kan oplyse, at ingen personer er kommet til skade. Fyns Politis foreløbige undersøgelser indikerer, at der er tale om en sprængning af kraftigt fyrværkeri. Efter at have sikret området, har Fyns Politi arbejdet det meste af natten med at forfølge spor i sagen. Det resulterede i, at Fyns Politi klokken 03.20 anholdte fire mænd i alderen 19-45 år.

Sagen er nu under juridisk vurdering i forhold til eventuel fremstilling i grundlovsforhør. Mulig sammenhæng med tidligere sprængninger. Fyns Politi kan oplyse, at der ikke er noget der indikerer, at sprængningerne er rettet mod tilfældige personer.

Politiets oplysninger tyder på, at sprængningerne er sket som led i en intern konflikt. Politiet arbejder ud fra en teori om, at der er en sammenhæng mellem nattens sprængning og de øvrige anslag. Sideløbende med efterforskningen har Fyns Politi iværksat en tryghedsskabende patruljering.

Fyns Politi vil gerne opfordre eventuelle vidner, eller andre der ved noget om de seneste måneders sprængninger, til at kontakte os på 114.

Fyns Politi har ikke yderligere til sagen på nuværende tidspunkt.

politi politibi
Anholdelser i Odense i forbindelse med sprængninger … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Fyns Politi tilstede i Vollsmose

Dagens billede: 29 år i fængsel for voldtægt han aldrig begik

https://www.instagram.com/p/CsCiLe8pGwS/

Fredagsfjol: Danseglæde 💃 🕺

https://www.instagram.com/reel/CsQhgmig_Sm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

· Mere fra samme kategori ·