Læs også:

Close
by provins turisme rudkøbing

NEWS: 56 millioner kroner skal sætte skub i den bæredygtige turisme

Nyheder  | 

56 millioner kroner skal sætte skub i den bæredygtige turisme · Lange fængselsdomme til tre mænd fra organiseret narkotikanetværk i København · Vi når ikke vores klimamål, hvis tempoet i den grønne omstilling ikke øges · Nu åbner ny mulighed for at søge købmandsordning · Spøgelsesbilist idømt 1 års fængsel for vanvidskørsel · Dagens video: Vild med vilje

Vi har udvalgt dagens væsentligste, informerende samt bedste nyheder til dig, så du hurtigt bliver opdateret på, hvad der sker i Danmark og resten af verden.

56 millioner kroner skal sætte skub i den bæredygtige turisme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter nu 13 turismeprojekter med knap 56 millioner kroner. Projekterne skal bidrage til at gøre Danmark til en af verdens mest bæredygtige turismedestinationer, så vi står stærkt i den skærpede konkurrence om internationale gæster.

Efter nogle hårde år under COVID-19-pandemien er væksten og optimismen vendt tilbage i den danske turismebranche med et rekordår i 2022, og det skal udnyttes.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sender derfor 55,8 millioner kroner til 13 turismeprojekter. De skal understøtte den bæredygtige omstilling, der er nødvendig, for at Danmark også i fremtiden er en relevant og konkurrencedygtig turismedestination til gavn for både turismebranchen og dansk økonomi.

De 13 projekter bidrager til, at turismevirksomheder rundt om i Danmark får hjælp til omstillingen. Dermed ligger indsatserne i forlængelse af den nye, nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, der er udarbejdet i regi af Det Nationale Turismeforum i 2022. Strategien sætter retningen for en miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig vækst, hvor målet er at skabe værdi for både miljøet, turister og lokalsamfund.

Johannes Lundsfryd Jensen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og borgmester i Middelfart Kommune, udtaler:

– I Danmark er vi på mange måder allerede anerkendt som et grønt og bæredygtigt land. Derfor er det vigtigt, at vores oplevelsestilbud indfrier de grønne forventninger, som vores gæster kommer med. Fremtidens bæredygtige turisme afhænger dog af, at vi sætter ind på flere forskellige områder. Det er derfor, vi bakker op om projekter, der har fokus på den miljømæssige såvel som den økonomiske og socialt bæredygtige styrkelse af turismeproduktet.

Et af de støttede projekterer er ‘Grønne feriehuse’. Projektet modtager lidt over 1,5 million kroner til at udvikle en mærkningsordning, der skal gøre det lettere for turister at udvælge et bæredygtigt feriehus, når de booker et ophold. Bag projektet står Feriehusudlejernes Brancheforening, hvor vicedirektør Poul Fejer Christiansen siger:

– Vi ser et stigende antal gæster – ikke mindst de tyske gæster, som lægger vægt på grønne og bæredygtige løsninger, når de holder ferie. Men gæster, der i dag lejer et dansk feriehus, mangler viden om, hvor grønt og bæredygtigt feriehuset er. Derfor vil vi på tværs af alle udlejningsbureauer indføre mærket ”Grønne feriehuse”, som vil gøre det let at identificere feriehuse, der har et optimeret energi- og vandforbrug.

Der er også et stort forretningsmæssigt potentiale i at højne den databaserede innovation og forretningsudvikling. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter derfor projektet ”Turismens Data Hub” med ca. 4,5 mio. kr. Projektet er et samarbejde mellem VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og Danmarks 19 destinationsselskaber om at forankre en fælles national dataplatform, der skal understøtte det danske turismeerhverv.

Niels Jørgen Jensen, administrerende direktør i Fårup Sommerland og formand for VisitDenmark, understreger vigtigheden i at arbejde mere målrettet med data:

– Der er et stort potentiale i at arbejde strategisk med data i dansk turisme. Ved at udnytte data om turisters bevægelses- og forbrugsmønstre kan danske turismevirksomheder og destinationer få værdifuld viden om, hvor de kan sætte ind for at styrke deres forretning eller produkt.

Et andet greb til at sikre en langsigtet, bæredygtig turisme er øget strategisk samarbejde og planlægning på tværs af ferieområder. For eksempel vil projektet ‘Udviklingsplan Jyllands Østkyst’ afdække og anvise bæredygtige initiativer og investeringscases på tværs af 14 kommuner.

Andre støttede projekter omfatter fokus på helårsturisme (Destination Bornholm) samt øget bæredygtighedscertificering i turismeerhvervet (blandt andet Destination Sønderjylland).

Fakta om indsatsen:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde 18. april 2023 besluttet at give i alt 55,8 millioner kroner til lokale og tværgående turismeprojekter.[1]

Bestyrelsen har modtaget i alt 22 ansøgninger til puljen og valgt at give tilskud til 13 projekter, som hver får tilsagn om mellem 0,5 og 11,9 millioner kroner.

Se hvilke projekter der gives tilskud til her.

[1] Beslutningen om tilskud er taget med forbehold for vedtagelsen af finansloven for 2023 .

by provins turisme rudkøbing
Her ses den gamle bymidte i Rudkøbing. (Foto: Jesper Voldgaard)

Læs også: Hver femte turist har taget hensyn til miljøet på ferien

Lange fængselsdomme til tre mænd fra organiseret narkotikanetværk i København

Tre mænd fra Københavnsområdet er blevet idømt fængselsdomme på 12 og 13 år. Mændene er fundet skyldige i at have videredistribueret store mængder kokain som såkaldte hvide bude i Københavnsområdet samt til formodede bagmænd.

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har i en sag ved Københavns Byret fået dømt tre mænd på henholdsvis 31, 34 og 37 år. Mændene blev fundet skyldige i at have handlet med mellem 22,5 og 27 kilo kokain, heraf for forsøg på handel med 2,5 kilo kokain.

En del af de tre mænds kriminelle forretning bestod i en hvide bude ordning, hvor de leverede kokain til købere i Københavnsområdet. Derudover videredistribuerede mændene kokain til formodede bagmænd i et organiseret narkotikanetværk.

Handlerne med kokain foregik via den krypterede kommunikationstjeneste EncroChat og skete over en periode på knap 60 dage. Det var også gennem EncroChat, at politiet kom på sporet af tre mænd. Det skete, da man efterforskede øvrige formodede bagmænds handel med narkotika via kommunikationstjenesten.

Specialanklager Mariam Khalil siger:

– En stor del af anklagemyndighedens bevisførelse i sagen bygger på fældende EncroChat-kommunikation, hvor de nu dømte koordinerede deres handel af narkotika. Jeg er tilfreds med, at retten tillagde korrespondancerne på EncroChat stor bevisværdi, og at retten var enige i anklagemyndighedens strafpåstand, der sender et klart signal om, at organiseret narkotikahandel er noget, der slås hårdt ned på.

Den 34-årige mand blev desuden yderligere dømt for besiddelse af en pistol ved sin anholdelse samt to kilo kokain.

Den 34-årige blev anholdt den 9. juni 2021 og har været varetægtsfængslet siden. Den 31-årige og 37-årige mand blev begge anholdt den 28. september 2021 og har været varetægtsfængslet siden. Alle udbad sig betænkningstid i forbindelse med dommen.

byret byretten domstol kriminel retssag (Foto: MY DAILY SPACE)
Lange fængselsdomme til tre mænd fra organiseret narkotikanetværk i København … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: 24 års fængsel for stor narkosag

Vi når ikke vores klimamål, hvis tempoet i den grønne omstilling ikke øges

Den danske klimapolitik virker, og vi er tættere på at nå vores ambitiøse klimamål i 2030 end nogensinde før. Det viser Energistyrelsens årlige klimastatus og -fremskrivning. Men hvis vi også skal nå vores klimamål i 2025, er der brug for nye politiske tiltag og hurtigere implementering af grønne løsninger, mener DI.

I årets klimafremskrivning fra Energistyrelsen står det ikke mejslet i sten, hvordan vi med den nuværende klimapolitik når vores ambitiøse klimamålsætning om en 50-54 pct. CO2-reduktion i 2025. Hvis der ikke kommer nye politiske tiltag, vil Danmark ramme forbi målstregen, og kun reducere CO2 med 49,8 pct. i 2025. Der skal skrues markant op for tempoet i den grønne omstilling, mener landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri (DI).

– Der er kun to år til at kalenderen skriver 2025, og vi har derfor ret travlt, hvis vi skal indfri 2025-klimamålet. Der er brug for at implementere grønne løsninger med meget højere hastighed, og ikke mindst tage nye skridt i klimapolitikken, siger Emil Fannikke Kiær, politisk direktør i Dansk Industri, og fortsætter:

– Regeringen har allerede foreslået et højere fortrængningskrav i transporten, men det er ikke en ideel løsning. I stedet bør vi erstatte kilometerafgiften for lastbiler med en højere dieselafgift på transportområdet, og samtidig banke afgiften på biobrændstoffer helt i bund.

Af øvrige politiske tiltag peger DI blandt andet på et meget større fokus på udrulning af energieffektivite løsninger og mere skovrejsning. Hvis beslutningstagerne er modige og iværksætter forslagene, vil vi kunne reducere CO2 med ca. 1 million ton i 2025, og vi vil dermed have indfriet vores klimamål.

– Der er ingen nem vej til klimamålet i 2025, men det er ikke umuligt. Hvis vi i højere grad får energieffektivitet i stor skala og rejser mere skov kan vi reducere CO2-udledningerne ret markant. Det er også tiltag, som vi vil få gavn af efter 2025 og i forhold til vores EU-forpligtelser, siger Emil Fannikke Kiær.

Energistyrelsen vurderer også, at vi med den nuværende klimapolitik mangler at reducere 5,4 mio. ton CO2 i 2030 for at have reduceret med 70 pct. CO2 siden 1990. Det er næsten 50 pct. mindre end statusrapporten sidste år anviste, og der er taget vigtige skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling af transport, industri og energi. Men der skal yderligere reduktioner i vores samfund til, hvis vi skal nå målsætningen i 2030 – og det gælder ikke kun i Danmark, men også i forhold til vores forpligtelser i EU.

– Alle sektorer i Danmark skal bidrage til den grønne omstilling. I dag er det meget forskelligt, hvor langt virksomhederne er. Det seneste år har mere end hver fjerde virksomhed skruet op for deres grønne investeringer, og vi har en vigtig opgave fremadrettet i at sikre, at der bliver fjernet barrierer, udviklet de nødvendige løsninger og ikke mindst implementeret, dem vi i dag kender, slutter Emil Fannikke Kiær.

verden, kloden natur, klima træ himmel
Vi når ikke vores klimamål, hvis tempoet i den grønne omstilling ikke øges … (Foto: Unsplash)

Læs også: Danmarks naturressourcer for 2023 er opbrugt

Nu åbner ny mulighed for at søge købmandsordning

Lokale dagligvarebutikker, bagere eller slagtere i mindre lokalsamfund får endnu en mulighed for at søge om direkte støtte i ordningen, der skal hjælpe mod de høje energipriser. Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere på året blev der åbnet op for ansøgninger til en støtteordning til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger, den såkaldte købmandsordning, på 75 millioner kroner for at hjælpe lokale butikker, der har været ramt af høj inflation og øgede energipriser

Ordningen er delt i to lige store puljer – 1) Direkte støtte til forhøjede energiudgifter og 2) Støtte til investering i energibesparelser.

Formålet med ordningen er at give en økonomisk håndsrækning til blandt andet de lokale købmænd, bagere eller slagtere i mindre lokalsamfund, der har brug for det.

Ansøgningsfristen for at modtage direkte støtte i ordningen udløb den 20. april. Nu åbner Erhvervsstyrelsen fra den 3. maj for endnu en ansøgningsrunde med frist den 31. maj for at sikre, at alle relevante ansøgere får mulighed for at søge om direkte støtte. Ordningen for investeringer i energibesparende tiltag er forsat åben og har også frist den 31. maj.

– Den lokale købmand spiller en afgørende rolle i mange danske lokalsamfund, og det er vigtigt at støtte lokalvirksomhederne i en tid, hvor de har oplevet udfordringer med høj inflation og øgede energipriser. Derfor har vi nu valgt at åbne for endnu en ansøgningsrunde til støttepuljen, så den lokale bager eller købmand har lidt ekstra tid til at søge den støtte, de har brug for, forklarer erhvervsminister Morten Bødskov.

bager kager butik selvstændig (Foto: Unsplash)
Nu åbner ny mulighed for at søge købmandsordning … (Foto: Unsplash)

Læs også: Regeringen aktiverer omfattende pristjek på energi- og dagligvarer

1 års fængsel for vanvidskørsel

En 29-årig mand blev i torsdags idømt et års fængsel efter i januar i år at have kørt vanvidskørsel på Djurslandsmotorvejen, hvor han i narkopåvirket tilstand kørte med høj fart imod færdselsretningen.

Den 18. januar om aftenen måtte en patrulje bremse hårdt op ved en rundkørsel i Lystrup for at undgå at blive ramt af den 29-årige, der kom kørende mod dem. Herefter drejede han ned ad en afkørsel til Djurslandsmotorvejen, hvor han kørte mod færdselsretningen.

Patruljen kørte efter i nødsporet og kunne observere, hvordan den 29-årige med over 150 km/t fortsatte sin hasarderede kørsel, mens flere biler kom kørende forbi i modsatte retning.

Ved en afkørsel lidt længere fremme drejede han af, hvorefter han mistede kontrollen over sin bil og ramte ind i et autoværn. Kort efter kom en patrulje frem og anholdt den 29-årige, der viste sig at være frakendt kørekortet og være påvirket af euforiserende stoffer. Derudover var han i besiddelse af en kniv.

På passagersædet sad en 17-årig ung kvinde, der er i familie med den 29-årige. Ingen af de to var kommet alvorligt til skade.

Den 29-årige har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet, og torsdag blev han så dømt for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed med sin kørsel, for adskillige færdselsovertrædelser og for overtrædelse af knivloven.

Ud over et års fængsel blev den 29-årige frakendt førerretten i seks år, og hans bil blev konfiskeret.

– Den 29-årige bragte flere menneskers liv i fare med sin hasarderede kørsel, der ovenikøbet foregik i narkopåvirket tilstand. Retten fandt det desuden skærpende, at kørslen fandt sted under flugt fra politiet, og mens han var frakendt kørekortet. Derudover er han flere gange dømt for at være i besiddelse af kniv, så alt i alt var der flere ting, der samlet resulterede i straffen på et års ubetinget fængsel, forklarer anklagerfuldmægtig Mads Fransen.

Den 29-årige erkendte dele af tiltale, mens han nægtede andre. Han ankede dommen. Han blev tillige varetægtsfængslet efter dommen, hvilken han kærede til landsretten.

motorvejsbro betonklods
Spøgelsesbilist idømt 1 års fængsel for vanvidskørsel … (Foto: MY DAILY SPACE)

Læs også: Mand dømt for vanvidskørsel

Dagens video: Vild med vilje

https://www.instagram.com/reel/CrlBmcXLXH8/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

· Mere fra samme kategori ·